Соціальний відрахування на навчання дитини у 2013 році Юридична сторінка Рекомендовані матеріали

Соціальні податкові відрахування 2014 року - повернення податку за навчання, лікування та ін.


Соціальні податкові відрахування регулює стаття 219 НК РФ. Платник податків має право на отримання соціальних податкових відрахувань в частині доходів, які оподатковуються за ставкою 13%. Ці відрахування можна отримати тільки в відділенні податкової служби за місцем проживання, при цьому необхідно подати податкову декларацію з ПДФО за той рік, в якому були зроблені перераховані нижче витрати.

До соціальних податковим відрахування відносяться суми, сплачені за:

· Власне навчання та навчання дітей

· Лікування та медичні препарати

· Фінансування майбутньої пенсії

Соціальні податкові відрахування надаються після закінчення календарного року при поданні податкової декларації до податкового органу та поданні документів, що підтверджують витрати платника податків. До таких документів належать договори на навчання, лікування та ін. Платіжні документи (чек ККМ, прибутково-касовий ордер, платіжне доручення і т. Д.). З 2010 року не потрібно прикладати заяву на отримання соціального податкового вирахування.

Якщо в одному податковому періоді соціальні податкові відрахування не можуть бути використані, то на наступні податкові періоди залишок відрахувань не переноситься. т. е якщо ви оплачували навчання або лікування в 2013 році, то подати декларацію для отримання податкового вирахування повинні не пізніше 30 квітня 2014 року. Також, якщо за 2013 рік сума сплаченого податку була меншою від суми податкового вирахування її залишок не переноситься і не буде повернений.

Соціальні податкові відрахування надаються в розмірі фактично понесених витрат, але обмежені в цілому граничною сумою в 120 тис. Рублів. Тобто максимальна сума податку, яка повертається платнику податку, складе 15 600 руб. (120 000 х 13%). Тому платник податків, зробивши кілька видів витрат, повинен визначитися, щодо яких витрат він буде заявляти соціальний податкове вирахування. Наприклад, платник податків в 2013 році заплатив за своє навчання 100 тис. Руб. лікування подружжя - 40 тис. руб. лікування свого батька - 50 тис. руб. а також сплатив страховий внесок в сумі 20 тис. руб. за договором особистого добровільного пенсійного страхування. Незважаючи на те що фактичні витрати платника податків склали 210 тис. Руб. він має право заявити вирахування в сумі 120 тис. руб. за видатками на навчання і частково на лікування.

1. Соціальний податкове вирахування за власне навчання та навчання дітей

Вам необхідно подати разом з податковою деклараціейдокументи:

· Договір з освітньою установою, яка має ліцензію на ведення освітньої діяльності,

· Документ про оплату за навчання (квитанція про оплату через банк, касовий чек, квитанція до ПКО та ін.)

Основні моменти з податкового кодексу про вирахування на навчання:

Гранична сума для податкового вирахування становить 120000 р. проте витрати на навчання дітей - не більше 50 000 рублів на кожну дитину в загальній сумі на обох батьків

Для самого платника податків форма навчання не впливає на право отримання соціального податкового вирахування, однак по відношенню до дітей приймаються витрати тільки при навчанні на денному відділенні.

При отриманні соціального відрахування визначальним є не період навчання, а дата оплати. т. е при оплаті за кілька років навчання подати документи на відрахування необхідно в поточний податковий період.

Соціальний податкове вирахування не застосовується в разі, якщо оплата витрат на навчання проводиться за рахунок коштів материнського капіталу.

Соціальний податкове вирахування може бути наданий тільки на підставі документів, що підтверджують фактичні витрати платника податків за навчання, в тому числі договору з освітньою установою.

Нерідко при оплаті навчання дітей документи оформляються безпосередньо на дитину. Але в подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ зазначено, що соціальний податкове вирахування може бути отриманий в сумі, сплаченої платником податків - батьком за навчання своїх дітей.

Який же вихід з такої ситуації?

Згідно ст. 29 НК РФ платник податків може мати уповноваженого представника. Тому в разі якщо оплата за навчання проведена дитиною і в документах не вказано платник податків - батько, соціальний податкове вирахування може бути наданий при наявності довіреності (або договору доручення), згідно з якою батько довіряє своєму синові (дочки) оплатити навчання.

Приклад розрахунку суми соціального відрахування за навчання:

Батько сплатив за навчання дитини 130 т. Р.

Т. к. Ці витрати відносяться до витрат на навчання дітей, максимальна сума для вирахування складе 50 т. Р. т. е. після подачі необхідних документів вам буде повернута сума в розмірі 6500 рублів (50000 * 13%). За умови що в поточний податковий період батьком була сплачено таку суму податку.

Якщо ж батько оплачує паралельно навчання другої дитини, він також може повернути податкове вирахування з сплаченої суми. (До 120000 в загальній сумі за всіх дітей).

Якщо батько сплатив 130 т. Р. за своє навчання, то відрахування складе 15600 рублів (120000 * 13%), т. к. в цьому випадку максимальна сума для вирахування дорівнює 120000.

2. Відрахування із суми, сплаченої за лікування і медичні препарати.

Платник податків має право отримати соціальний податкове вирахування і щодо сум, сплачених за послуги з лікування в медичних організаціях Росії або у приватно практикуючого лікаря (визначення Конституційного Суду РФ 14.12.2004 N 447-О). Відрахування надається за видатками на лікування не тільки платника податків, але чоловіка (дружини), своїх батьків і дітей у віці до 18 років. Зазначений податкове вирахування поширюється і на витрати на придбання медикаментів. Але медичні послуги і медикаменти повинні бути названі в переліках, затверджених постановою уряду РФ від 19.03.01 N 201. Зокрема, до таких медичних послуг віднесено: послуги з діагностики та лікування при наданні швидкої медичної допомоги послуги з діагностики, профілактики, лікування та медичної реабілітації при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги.

Соціальний податкове вирахування може бути отриманий і в відношенні страхових внесків, сплачених платником податку за договорами добровільного медичного страхування, якщо лікування проводиться в медичних установах, що мають відповідні ліцензії на здійснення медичної діяльності.

Особливий статус має соціальний податкове вирахування по витратах на дороге лікування: він прінімаетсяв розмірі фактично зроблених витрат. без будь-яких обмежень. При цьому перелік видів дорогого лікування визначено також постановою уряду РФ N 201.

3. Суми, сплачені на фінансування майбутньої пенсії.

- в сумі сплачених пенсійних внесків за договором недержавного пенсійного забезпечення або добровільного пенсійного страхування, укладеним платником податків в свою користь і (або) на користь чоловіка (в тому числі на користь вдови, вдівця), батьків (у тому числі усиновителів), дітей-інвалідів (в тому числі усиновлених, які перебувають під опікою (піклуванням)

- в сумі сплачених платником податків додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії.

4. Суми, перераховані на благодійні цілі.

Крім зазначених видів витрат, соціальний податкове вирахування може бути отриманий в відношенні грошових коштів, витрачених платником податків на благодійні цілі організаціям культури, освіти, охорони здоров'я та ін. А також сум пожертвувань, сплачених релігійним організаціям на здійснення ними статутної діяльності. Найчастіше умовою вступу дитини до школи є внесення благодійного внеску. І якщо така школа частково або повністю фінансується за рахунок коштів бюджету, то платник податків має право суму благодійного внеску заявити вирахувати. Неможливо це зробити, якщо благодійність виявляється в речовій формі, наприклад, платник податків придбав меблі і передав її школі.

/ Соціальний відрахування за навчання

ЯК СКОРИСТАТИСЯ СОЦІАЛЬНИХ

Податкові відрахування НА НАВЧАННЯ?

Відрахування на навчання можуть отримати (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ):

- учні при оплаті свого навчання

- їхні батьки, опікуни, піклувальники

- брати і сестри учнів (в тому числі неповнорідні), якщо навчання оплачували вони.

Щоб скористатися вирахуванням, необхідно мати доходи, які оподатковуються ПДФО за ставкою 13 відсотків. Наприклад, отримувати заробітну плату. Застосування вирахування полягає в тому, що отриманий дохід за рік ви зменшите на розмір відрахування (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Якщо у вас не було доходів, які оподатковуються за ставкою 13 відсотків, ви не зможете скористатися вирахуванням на навчання.

Відрахування надається при навчанні в освітніх (навчальних) установах. При цьому установа повинна мати ліцензію або інший документ, який підтверджує статус навчального закладу. Воно може бути як державним або муніципальним, так і приватним (абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Це, наприклад, платні школи, ліцеї, спортивні та музичні школи, вузи.

Відрахування надається тільки в частині витрат на навчання. Але іноді в договорі з освітньою установою зазначено, що у вартість входять і інші послуги, наприклад харчування, проживання. За ним відрахування не годиться. Тому бажано, щоб в договорі ціна навчання була виділена окремо, інакше з отриманням вирахування можуть виникнути проблеми.

Використовувати відрахування можна за ті роки, коли ви оплачували навчання і таке навчання проводилося, включаючи час академічної відпустки (абз. 4 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Якщо ви одноразово сплатили багаторічна навчання, то зможете одержати відрахування тільки один раз - за той рік, коли була проведена оплата.

Соціальний відрахування на своє навчання

На своє навчання відрахування надається учню по будь-якій формі навчання (очною, заочною, дистанційною та ін.) Незалежно від віку.

Відрахування можна отримати в розмірі фактичних витрат на оплату навчання, але не більше 120 000 руб. за рік. Причому ця максимальна сума є загальною і для соціальних відрахувань на своє лікування (за винятком дорогого лікування), на внески на недержавне пенсійне забезпечення та страхування, на накопичувальну частину пенсії. Тому якщо ви використовуєте соціальні відрахування за кількома видами витрат, то їх загальний розмір буде обмежений 120 000 крб. (Абз. 3 п. 2 ст. 219 НК РФ).

Соціальний відрахування на навчання дітей, підопічних, братів і сестер

Відрахування надається, якщо ви оплатили навчання:

- дітей до 24 років

- підопічних до 18 років, а також колишніх підопічних до 24 років

- братів і сестер (в тому числі неповнорідних) до 24 років.

Відрахування не надається, якщо ви оплатили навчання інших осіб (онуків, племінників та ін.).

Отримати відрахування можна, тільки якщо навчання проходило за очною формою.

Розмір відрахування обмежений сумою в 50 000 руб. за рік на кожного учня. Причому це сума загальна для застосування вирахування двома батьками, опікунами, піклувальниками (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Приклад соціального податкового вирахування на навчання двох дітей

При навчанні двох дітей один з батьків має право одержати відрахування в розмірі понесених витрат, але в межах 100 000 руб. за рік (по 50 000 руб. на кожну дитину). Якщо відрахування будуть заявляти обоє батьків, то у кожного з них буде обмеження в 50 000 руб. за рік.

Відрахування надається аж до року, в якому учень досяг зазначеного віку, чи чотири роки, коли він закінчив навчання.

Вирахуванням можна скористатися, якщо оплата навчання проведена за рахунок материнського капіталу (абз. 5 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Як отримати соціальний відрахування на навчання

Відрахування на навчання надає податкова інспекція за місцем вашого проживання після закінчення року, в якому ви понесли витрати.

Для отримання вирахування рекомендуємо дотримуватися наступного алгоритму.

Крок 1. Підготуйте необхідні документи:

- податкову декларацію за формою 3-ПДФО (затв. Наказом ФНС Росії від 10.11.2011 N ММВ-7-3 / 760 @)

- заяву на повернення податку.

Декларацію та заяву заповнюють після закінчення року, в якому було сплачено за навчання. Наприклад, якщо ви оплатили навчання в 2013 р то декларацію за 2013 р вам потрібно заповнити і подати в 2014 р

Примітка. Для заповнення декларації можна скористатися безкоштовною програмою, яка розміщена на сайті ФНС Росії за адресою www. nalog. ru, в розділі "Електронні послуги" - "Особистий кабінет платника податків для фізичних осіб".

Також вам будуть потрібні (абз. 3 пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 219 НК РФ Лист ФНС Росії від 22.11.2012 N ОД-4-3 / 19630 @):

- довідка про ваші доходи за формою 2-ПДФО за рік, в якому було сплачено за навчання

- копія договору на навчання (в разі укладення)

- копії ліцензії освітньої установи, інших документів, що підтверджують статус навчального закладу (наприклад, статут)

- копії платіжних документів, що підтверджують оплату навчання. Наприклад, касові чеки, квитанції до прибуткових касових ордерів, оплачені банківські квитанції і т. П.

Якщо ви заявляєте відрахування на навчання дітей, підопічних, брата, сестри, то додатково знадобляться:

- копія документа, що підтверджує родинні зв'язки і вік учня, - якщо ви оплатили навчання дітей, братів, сестер. Наприклад, копія свідоцтва про народження

- документ, що підтверджує очну форму навчання (якщо вона не прописана в договорі). Наприклад, довідка з навчального закладу

- копія документа, що підтверджує опіку чи піклування, - якщо ви оплатили навчання підопічних.

Додатково перелік документів ви можете уточнити у своїй податковій інспекції.

Крок 2. Уявіть документи в податкову інспекцію.

Уявіть декларацію, заяву і документи в податкову інспекцію за місцем свого проживання. Це можна зробити особисто, поштою або через свого представника (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Якщо ви здаєте документи особисто, візьміть з собою їх оригінали. Крім того, декларацію та заяву на відрахування підготуйте в двох примірниках. На одному екземплярі інспекція проставить позначку про прийом документів та поверне їх вам.

Направляти документи поштою потрібно цінним листом з описом вкладення.

Якщо документи подає представник, то у нього повинна бути нотаріальна довіреність від вас (абз. 2 п. 3 ст. 29 НК РФ). Передайте представнику два примірники декларації і заяви на відрахування, щоб у вас залишилося підтвердження про здачу документів.

Крок 3. Дочекайтеся повернення податку і отримаєте гроші на рахунок.

Податкова інспекція повинна перевірити декларацію і документи протягом трьох місяців з дня їх подачі, тобто провести камеральну перевірку (п. 2 ст. 88 НК РФ).

За загальним правилом гроші повинні бути перераховані вам протягом місяця з моменту закінчення такої камеральної перевірки (п. 6 ст. 78 НК РФ п. 11 Інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 98).

Не виключено, що вам можуть відмовити в поверненні податку. В цьому випадку потрібно отримати в інспекції акт камеральної перевірки або рішення з аргументованою відмовою. На акт ви можете письмово подати свої заперечення до інспекції, яка його склала. Термін для подачі - протягом одного місяця з дня отримання акта (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Якщо подати заперечення на акт ви не встигли і було прийнято рішення про відмову в поверненні вам податку, то можна оскаржити це рішення. Скарга подається в письмовому вигляді в УФНС вашого регіону через інспекцію, рішення якої оскаржується, або в суд. При цьому оскарження рішення інспекції в судовому порядку можливе тільки після оскарження в УФНС. Термін для подачі скарги - один рік в УФНС і три місяці до суду з дня, коли вам стало відомо про прийняте УФНС вирішенні (п. П. 1 - 3 ст. 138, п. П. 1, 2 ст. 139 НК РФ ст. 256 ЦПК РФ.

Корисна інформація з питання

Офіційний сайт Федеральної податкової служби - www. nalog. ru

Підкажіть будь ласка у нас така ситуація: Співробітник організації в 2014 році сплатив за підкурси свою дитину 30000 рублів, чи має він право отримати соціальний відрахування в податковій, якщо так, то 13% він отримає від суми 30000 рублів, або від іншого розміру. Завчасно дякую за відповідь.

З отруднік має право на отримання соціального відрахування на навчання дитини в розмірі 13% від 30 тис. Руб. при наявності у навчального закладу, який проводив навчання, відповідної ліцензії на навчання.

Обгрунтування даної позиції наведено нижче в матеріалах Системи Головбух

Рекомендація: Як отримати соціальний податкове вирахування на навчання

Статус навчального закладу

Відрахування вдасться отримати, тільки якщо навчання проходило в освітній установі або організації, статус яких підтверджує відповідна ліцензія або інший аналогічний документ. Форма власності не має значення: це може бути державне, муніципальне або приватний навчальний заклад. *

Також ліцензія на освітню діяльність повинна бути і у підприємця, який наймає педагогів для свого навчального центру, школи. І лише в тому випадку, якщо підприємець навчає особисто, підтвердження статусу не знадобиться. У цьому випадку йому ліцензія на освітню діяльність не потрібна. * Більш того, він навіть не може бути її здобувачем. І це прямо прописано в пункті 2 статті 91 Закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ.

Такі правила встановлені підпунктом 20 статті 2, пунктами 1 і 5 статті 32 Закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ. Підтверджує їх і лист Мінфіну Росії від 18 серпня 2014 р № 03-04-05 / 41163.

В якому розмірі можна одержати відрахування на навчання

Отримати відрахування можна в розмірі фактичних витрат на навчання. Правда, в межах встановлених обмежень. * При цьому до складу вирахування можна включити:

Освіта дітей - своїх і підопічних

Сума соціального відрахування на навчання дітей дорівнює фактичним витратам обох батьків (опікуна, піклувальника), але не більше 50 000 руб. на кожну дитину для обох батьків. * Наприклад, якщо за рік один батько витратив на освіту дитини 70 000 руб. то сума соціального відрахування складе 50 000 руб. Якщо на освіту дитини батько й мати витратили 100 000 руб. то їх загальний відрахування теж буде дорівнює лише 50 000 руб.

Даний порядок встановлений абзацами 1 та 6 підпункту 2 пункту 1 статті 219 Податкового кодексу РФ.

Куди звернутися за вирахуванням

Соціальний податкове вирахування можна отримати тільки в податковій інспекції. До роботодавцю за ним звертатися марно. Це випливає з пункту 2 статті 219 Податкового кодексу РФ. *

Люди можуть одержати відрахування в податковій інспекції за місцем проживання (листи ФНС Росії від 8 червня 2006 № 04-2-03 / 121 та від 2 червня 2006 № ГІ-6-04 / 566).

Заявити відрахування людина може, коли закінчиться календарний рік, в якому оплатив навчання.

Які документи потрібні, щоб одержати відрахування на навчання

Щоб отримати соціальний відрахування, окрема заява складати не потрібно. До податкової інспекції достатньо уявити:

 • Декларацію за формою 3-ПДФО
 • Договір на навчання з освітньою установою або організацією
 • Платіжні документи. підтверджують оплату навчання. *
 • Інспектори можуть вимагати надати довідки за формою 2-ПДФО від всіх ваших роботодавців (податкових агентів). За ним контролери перевірять дані про доходи, заявлені в декларації.

  Довідки за формою 2-ПДФО підтвердять:

 • Суму сукупного річного доходу, яка отримана від податкових агентів
 • Дані про відрахування, наданих податковими агентами
 • Суму утриманого податковими агентами і перерахованого ними в бюджет ПДФО.
 • Крім цього, податкові інспектори можуть вимагати від вас інші документи, необхідні для контролю. Хоча такого вимоги прямо в статті 219 Податкового кодексу РФ і немає (п. 6 ст. 88. п. 1 ст. 56. п. 1 ст. 93 НК РФ). Наприклад, це можуть бути папери, які підтвердять як отримання доходів, так і правомірність наданих податковими агентами відрахувань. І звичайно, потрібно буде підтвердити витрати на навчання.

  Підтвердити оплату навчання можна такими платіжними документами: *

 • Квитанції до прибуткових ордерів
 • Касові чеки
 • Квитанції банку про перерахування грошей на рахунок
 • Повідомлення небанківської кредитної організації, яка перевела гроші за дорученням людини через термінали самообслуговування на рахунки освітніх установ або організацій
 • Виписки (звіти) з рахунку (електронного гаманця), завірені оператором платіжної системи
 • Інші документи, що підтверджують факт оплати навчання.
 • Перевірте, щоб в платіжних документах були вказані: *

 • Прізвище, ім'я, по батькові людини, платника
 • Призначення платежу «Плата за навчання»
 • Найменування одержувача платежу - повне найменування освітньої організації або установи
 • Розмір платежу
 • Дата і номер договору на навчання
 • Дата платежу.
 • Якщо хоча б один з перерахованих реквізитів в платіжці або ПКО відсутня, інспекція може відмовити в наданні вирахування.

  Інші підтверджуючі документи

  Податкові інспектори мають право вимагати й інші документи. Наприклад, копію ліцензії, що підтверджує статус навчального закладу. Представляти копію не потрібно, тільки якщо реквізити ліцензії є в договорі на навчання * (п. 6 ст. 88. п. 1 ст. 56. п. 1 ст. 93 НК РФ). Аналогічна позиція висловлена ​​і в листах Мінфіну Росії від 18 червня 2010 року № 03-04-05 / 7-338. від 18 березня 2010 року № 03-04-05 / 7-109. ФНС Росії від 31 серпня 2006 № САЕ-6-04 / 876.

  Правда, в деяких інспекціях все одно запитують копію ліцензії. Навіть якщо її номер внесений в договір. Так що про всяк випадок краще копію прикласти або заздалегідь дізнатися в своїй інспекції повний набір необхідних документів.

  В який термін необхідно подати документи, щоб одержати відрахування на навчання

  Документи на відрахування уявляйте одночасно з декларацією за формою 3-ПДФО:

 • Не пізніше 30 квітня наступного року, якщо декларуєте доходи самостійно
 • У будь-який момент після закінчення року, коли, крім відрахувань. ви декларувати більше нічого не будете.
 • Це випливає з абзацу 1 пункту 2 статті 219, пункту 1 статті 228, пунктів 1 і 2 статті 229 Податкового кодексу РФ.

  Як подати документи

  Документи можна передати особисто (через представника), надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладень або ж направити в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку. Такі можливості передбачені в пункті 4 статті 80 Податкового кодексу РФ.

  Приклад отримання соціального податкового вирахування при оплаті навчання і традиції освіти дитини *

  У 2013 році А. В. Львів виплатив такі суми:

 • 24 000 крб. на власне навчання англійській мові в Навчальному центрі вищих курсів іноземної мови при Дипломатичній академії МЗС
 • 45 000 руб. на навчання дочки С. А. Степанової (2008 р. н..) в спеціальній групі обдарованих дітей дитячого садка «Сонечко».
 • Навчальний центр і дитячий сад мають ліцензії на здійснення освітньої діяльності. *

  У 2013 році Львів працював в ТОВ «Альфа». Його доходи за 2013 рік (оподатковувані ПДФО за ставкою 13%) склали 480 000 руб.

  У липні 2013 року дохід Львова склав 280 000 руб. Тому стандартні податкові відрахування на дитину йому надавалися з січня по липень в сумі 9800 руб. (1400 руб. 7 міс.). З серпня стандартні відрахування «Альфа» Львову не надавала.

  У 2013 році «Альфа» втримала з доходів Львова ПДФО на суму 61 ​​126 руб. ((480 000 руб. - 9800 руб.). 13%).

  У 2014 році Львів продовжив навчання іноземним мовам. Він оплатив власне навчання німецької мови в УЦ вищих курсів іноземної мови при Дипломатичній академії МЗС в сумі 52 000 руб.

  За 2014 рік доходи Львова (оподатковувані ПДФО за ставкою 13%) в «Альфі» склали 2 000 000 руб. У січні 2014 року дохід Львова склав 290 000 руб. Тому стандартні відрахування «Альфа» Львову не надавала (перевищено максимальну межу доходу в сумі 280 000 руб. При якому надається стандартний вирахування).

  У 2014 році «Альфа» втримала з доходів Львова ПДФО на суму 260 000 руб. (2 000 000 руб. 13%).

  Соціальні податкові відрахування за 2013 і 2014 роки Львів заявляє в 2015 році.

  У 2013 році сума соціального податкового відрахування не повинна перевищувати 120 000 крб. для власного навчання і 50 000 руб. для навчання своєї дитини.

  Суму соціального податкового вирахування, пов'язаного з витратами на навчання в 2013 році, він розрахував так:

 • Витрати на власне навчання приймаються до відрахування в повній сумі 24 000 руб. (24 000 крб.

  Соціальний податкове вирахування на навчання


  Серед податкових відрахувань по ПДФО, які нам надає держава, є відрахування, пов'язаний з витратами на навчання. Хто має право отримати податкове вирахування на навчання? Як отримати податкове вирахування за навчання?

  Соціальний відрахування на навчання має право отримати кожен громадянин, який оплатив за навчання:
 • Власне навчання будь-якої форми навчання (денна, вечірня або заочна форми)
 • Навчання свою дитину (дітей) у віці до 24 років, але тільки за очною формою навчання
 • Навчання свого опікуваного підопічного (підопічних) у віці до 18 років тільки за очною формою навчання
 • Навчання колишніх своїх опікуваних підопічних у віці до 24 років (після припинення над ними опіки чи піклування) за очною формою навчання
 • Навчання свого брата або сестри у віці до 24 років за очною формою навчання.
 • На які види навчання може бути надано відрахування на навчання. Соціальний відрахування на навчання може бути наданий платнику податків при оплаті навчання:
 • У загальноосвітніх школах, училищах, технікумах
 • Інститутах, академіях, університетах
 • На курсах підвищення кваліфікації (такі курси можуть бути як при ВУЗах, технікумах, так і діючі самостійно),
 • На додаткової освіти (наприклад, курси оператора ПЕОМ, курси іноземних мов, комп'ютерні курси і т. П.)
 • Ясла для малюків, дитячі сади, художні, музичні і спортивні школи.
 • При цьому освітній заклад для цілей вирахування на навчання обов'язково повинно мати ліцензію. Варто звернути увагу - якщо громадянин проживає в одному регіоні, а його дитина, наприклад, вчиться у ВНЗ в іншому регіоні - ця обставина не впливає на порядок отримання вирахування на навчання.

  Чи можливий відрахування на навчання за кордоном. Так, таке вирахування можливий. Якщо ви або ваша дитина (підопічний), сестра або брат проходите навчання за кордоном, ви також можете віднести витрати на оплату освіти до складу податкового вирахування на навчання.

  Ви маєте право повернути прибутковий податок за навчання як в російському освітньому закладі, так і в іноземній як в державному інституті (університеті), так і в приватній установі. Найважливіше - це наявність ліцензії на ведення освітньої діяльності.

  Розмір відрахування на навчання - даний розмір можна "розділити" на дві категорії:
 • Навчання "за себе", за брата або сестру. Розмір відрахування на навчання в даному випадку становить 120 тис. Руб. на рік.
 • Навчання дитини (підопічного) - розмір податкового вирахування за навчання дорівнює 50 тис. Руб. в рік (але не більше цієї суми).

 • Порядок повернення ПДФО за навчання

  Для того щоб скористатися правом на податковий відрахування, необхідно дотримати певний порядок повернення ПДФО за навчання і зібрати відповідні документи для отримання податкового вирахування за навчання.

  Документи для отримання податкового вирахування:

 • Підготувати декларацію 3-ПДФО за навчання після закінчення року, в якому була здійснена оплата навчання.
 • З місця вашої роботи отримати довідку про форму 2-ПДФО. В даній довідці відображається загальна сума доходу за рік і сума утриманого прибуткового податку.
 • Взяти копію договору з освітньою установою на надання освітніх послуг, в якому вказані реквізити ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Якщо в договорі немає реквізитів ліцензії, то необхідно надати її копію.
 • Якщо ви платили за навчання дитини (брата або сестри), необхідно додатково надати:
  - копію довідки, що підтверджує очну форму навчання
  - копію свідоцтва про народження дитини
  - копію документа, що підтверджує факт опікунства чи піклування
  - копію документа, що підтверджує родинні зв'язки з братом або сестрою ( якщо оплачувалося навчання брата або сестри).
 • Необхідно підготувати копії платіжних документів, що підтверджують фактичні витрати на навчання (це можуть бути чеки ККТ, прибутково-касові ордери, платіжні доручення і т. П.).
 • В обов'язковому порядку треба написати заяву на повернення податку. У цій заяві вказується сума, нарахована до повернення, і банківські реквізити платника податків. Якщо заяву на повернення ПДФО не буде оформлено і представлено, податковий орган не поверне кошти. Про це слід пам'ятати.
 • Здати в податковий орган за місцем прописки заповнену податкову декларацію 3-ПДФО з копіями документів, що підтверджують фактичні витрати і право на отримання соціального відрахування по видатках на навчання.
 • Термін повернення ПДФО за навчання становитиме чотири місяці. Протягом трьох місяців податковий орган буде проводити камеральну перевірку вашої декларації, а протягом четвертого місяця вже можна очікувати грошові кошти.

  Розрахунок суми відрахування за навчання


  Нагадаємо, що розмір соціального відрахування на навчання безпосередньо залежить від того, за кого була проведена оплата за навчання. Якщо це було "власне" навчання або навчання брата (сестри), то розмір відрахування на навчання складає 120 тис. Руб. в рік якщо ж оплата проводилася за навчання дитини - розмір відрахування становить вже меншу суму 50 тис. руб. за один рік. Щоб подати розрахунок суми відрахування за навчання. наведемо приклад:

  У 2013 році працівник компанії Соколов В. А. вирішив отримати другу вищу освіту в університеті. Вартість навчання за один рік становить 135 тис. Руб. а термін навчання - 2 роки.

  Соколов вступив до університету і оплатив в липні 2013 року відразу повну вартість навчання за все 2 роки в розмірі 270 тис. Руб. При цьому загальна сума доходу на роботі (за довідкою 2-ПДФО) у нього склала 650 тис. Руб. З зазначеної суми доходу роботодавець втримав прибутковий податок 13% в сумі 84 500 руб.

  Яку суму ПДФО поверне Соколов В. А. за навчання?

 • Так як оплата була проведена в 2013 році, значить, право на відрахування виникло в 2013 році і саме за 2013 рік наш працівник зможе повернути прибутковий податок.
 • Розмір відрахування на "самостійне" навчання становить 120 тис. Руб. тому за 2013 рік Соколову В. А. буде представлений відрахування на навчання не більше 120 тис. руб. навіть незважаючи на те, що він оплатив відразу за два роки повну вартість. Якби працівник розподілив оплату за навчання на два роки, він зміг би повернути податок і за 2014 рік теж.
 • Порівняємо тепер суму доходу за 2013 рік і суму вирахування. За даними довідки 2-ПДФО суми доходу "вистачає", щоб скористатися правом на відрахування в розмірі 120 тис. Руб.
 • Сума ПДФО, яка підлягає поверненню, дорівнює 13% від 120 тис. Руб. = 15 600 руб.

 • Щоб повернути прибутковий податок на навчання, треба заповнити податкову декларацію 3-ПДФО. Представляємо вам зручний зразок заповнення декларації 3-ПДФО з навчання. При формуванні декларації в нашому сервісі, податкові консультанти допоможуть вам не тільки заповнити декларацію, але і дадуть відповідь на всі ваші запитання. Запрошуємо вас заповнити податкову декларацію 3-ПДФО в майстра NDFLka. ru. Вдалого вам декларування!
  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...