Адаптація дитини школі 5 клас

Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній ланці

Відомо, що можливість успішного просування школярів, на етапі переходу з молодшої школи в середню, залежить від їх здібностей успішно адаптуватися до змін умов навчання. До таких змін відноситься те, що в середній школі навчання стає предметним, з'являються різні вчителі і дитині необхідно вміти гармонійно інтегрувати різноманітні переживання, різні, часто суперечливі стилі і вимоги вчителів і на цій основі формувати цілісну і несуперечливу самооцінку. У навчанні і спілкуванні дитини повинен відбутися перехід від орієнтації його на заданий вчителем зразок до вибору власних зразків дій. Навчальна діяльність стає для дитини не тільки процесом засвоєння знань, а й способами оволодіння соціальною реальністю і формування мотиваційно-потребностной сфери.

Потенціал подальшого становлення особистості закладається саме при переході в середню школу, оскільки дитина вперше свідомо ставить перед собою завдання, пробує свої сили і вибирає стилі спілкування.

В основі програм надання реальної допомоги дитині закладено розгляд взаємин і взаємодій між дитиною, батьками і вчителем з точки зору єдиної системи, в якій всі учасники взаємно обумовлюють стан і поведінку один одного. Необхідно впливати на дитину не тільки безпосередньо (в режимі індивідуальної і групової роботи), а й через батьків, вчителів, змінюючи через них систему вимог і підкріплень в актуальній ситуації розвитку дитини.

Мета роботи з адаптації дітей до навчання в п'ятому класі полягає в наступних етапах:
 • Аналіз запиту на проведення роботи і складання спільно з класним керівником плану психолого-педагогічних заходів.
 • Створення для дітей штучної корекційно-розвивального середовища зі спеціально організованої діяльністю в формі корекційних занять.
 • Перенесення відпрацьованих даних в актуальні ситуації навчання дітей і використання педагогічних прийомів на уроках.
 • Аналіз даних, отриманих від педагогів, і зіставлення їх з результатами психологічної діагностики дітей дозволив нам виділити основні труднощі, з якими стикаються діти та педагоги в період адаптації.
 • Труднощі включення в роботу - низька нормативність поведінки, деяка неорганізованість.
 • Невміння здійснювати самоконтроль.
 • Утруднено сприйняття інформації на слух, розсіяне зорове сприйняття.
 • Темпові характеристики учнів неоднакові.
 • Здатність концентрувати увагу і точність виконання деяких спеціальних дітей не відповідає віковим нормам.
 • Пам'ять - деякі діти показують високі показники, деякі - низькі.
 • Особливо необхідно відзначити тих дітей, які в четвертому класі встигали за програмою, але працювали на межі своїх можливостей.

  Узагальнені дані по психолого-педагогічної характеристики класу.

  Увага і допомога вчителів таким дітям особливо потрібні.

  В результаті аналізу діагностики в цілому по класу був відзначений достатній рівень довільної уваги в поєднанні з середньою працездатністю і підвищеною стомлюваністю дітей, при наявності особливо низьких результатів у окремих учнів.

  При дослідженні емоційно-вольової сфери у ряду дітей були виявлені проблеми: емоційний дисбаланс і нестійкість, підвищений рівень тривожності і невпевненості.

  Вивчення рівня сформованості мотивації до навчання показало наступне:

  Перша група дітей - мотивація і навчальна активність висока - 80%.

  Друга група дітей - середній рівень мотивації - школа приваблює більше позанавчальних сторонами, інтерес до навчання ситуативний - 20%.

  Адаптація дитини школі 5 клас

  Схема 1. Навчальна м Отівація учнів 5 класу

  Залежно від виду діяльності і змісту уроку вчитель повинен так організувати навчальну діяльність, щоб сформувати у школяра відповідний цій роботі мотиваційний цикл. Цей цикл має ряд етапів: від мотивації початку роботи до мотивації виконання роботи і потім до мотивації завершення.

  1 етап. Виникнення мотивації. Зафіксувати мотиви попередніх досягнень, посилити мотиви орієнтації на майбутню діяльність.

  2 етап. Підкріплення і посилення виникає мотивації. Використовувати чергування різних видів діяльності, матеріали різної складності, позначки викликають позитивні емоції, активізувати пошук самих учнів, підключаючи їх до самоконтролю і самооцінці.

  3 етап. Мотивація завершення. Важливо, щоб кожен учень вийшов з діяльності з позитивним особистим досвідом, щоб в кінці уроку виникла позитивна установка на подальше вчення, т. Е. Позитивна мотивація перспективи. Для цього важливо посилити оціночну діяльність самих учнів, поєднуючи її з розгорнутою диференційованою оцінкою вчителя.

  Необхідно враховувати вікові особливості молодших підлітків:
 • Протиріччя між прагненням до самостійності і діяльності і нездатність їх реалізувати.
 • Підвищена моторність і емоційність.
 • Уміння учнів співпрацювати між собою тільки під керівництвом вчителя.
 • Прагнення їх до незалежності на тлі загальної емоційної прихильності до вчителя.
 • Вчителям предметникам проводити корекцію знань учнів, враховуючи їх фізіологічні, інтелектуальні і особистісні особливості; підвищуючи їх пізнавальну і мотиваційну активність, застосовуючи при цьому стимулюючі фактори.

  А також, продумати роботу зі здібними учнями класу, надаючи їм всіляку підтримку для розвитку їх здібностей і зміцнення їх позитивної мотивації до навчання.

  Необхідно враховувати індивідуальні норми кожної дитини, т. Е. Зони його актуального і найближчого розвитку шляхом зіставлення його вчорашніх, сьогоднішніх і, можливо, завтрашніх успіхів.

  5 клас - адаптація дитини

  Адаптація дитини школі 5 клас

  Перехід в 5 клас - це серйозні зміни в житті школяра, який до того ж переживає ще й вікові зміни. Адаптація дитини потребують особливої уваги батьків.


  До чого змушує адаптуватися дитини 5-й клас?

  • До нового класного керівника і наявності різних вчителів з предметів.
  • До різних кабінетах (і часто навіть до нової будівлі, т. К. Початкова школа могла перебувати окремо).
  • До нового колективу однокласників.
  • До різних стилів викладання.
  • До різних вимогам вчителів.
  • До нових стандартів поведінки.
  • До великого обсягу інформації.
  • До нової школи (при переході до нового навчального закладу).


  Перед учнем 5-го класу вибудовується ряд завдань, які йому доведеться вирішити:

  • Сформувати навички і вміння навчання в нових умовах;
  • Сформувати уявлення про себе як про особистість з можливостями різнобічного розвитку;
  • Розвивати емпатію;
  • Навчитися контролювати свої емоції, керувати ними;
  • Розвивати уміння досягати мети;
  • Розвивати в собі вміння змагатися і порівнювати свої і чужі результати;
  • Навчитися приймати успіхи і поразки;
  • Сформувати навички співпраці всередині колективу;
  • Розвивати навчальну мотивацію, пізнавальну активність;
  • Розвивати в собі самостійність і відповідальність.


  Побічні дії адаптації до 5-го класу


  Адаптація до 5-го класу може викликати у дитини:

  • Відчуття невпевненості;
  • Почуття страху перед невідповідністю своїх здібностей очікуванням дитини;
  • Підвищену тривожність;
  • Зниження працездатності;
  • Прояви забудькуватості, неорганізованості;
  • Загострена розв'язність в поведінці / боязкість;
  • Психосоматичні захворювання.


  Адаптація дитини до 5 класу не завжди проходить успішно. Цьому можуть сприяти:

  • Незадоволеність бажань і потреб дитини;
  • Проблеми в спілкуванні з однолітками;
  • Незадоволеність своїм статусом в суспільстві підлітків;
  • Нездатність встановлювати колишні досягнення, отримувати колишні результати - зниження успішності.

  Неуспішна адаптація 5-класника може привести до:

  • Демонстрації асоціальної поведінки (агресія, закритість, образливість, ігнорування або часткове порушення правил поведінки і т. П.);
  • Образі дитини;
  • Почуттю безпорадності;
  • Високу самооцінку (для самозахисту) / низьку самооцінку;
  • Формуванню мотиву невдач;
  • Неврозів і інших розладів нервових процесів, що проявляється в частих захворюваннях;
  • Формуванню почуття неповноцінності.


  Психологи пропонують свої рекомендації для батьків 5-класників з метою легшої адаптації:

  • Перший час не вибивати з дитини колишніх результатів у навчанні;
  • Чи не сварити дитину в присутності друзів і інших родичів;
  • Чи не порівнювати з іншими дітьми;
  • Чи не принижувати і не ображати дитину в словесній формі;
  • Чи не карати, позбавляючи дитину задоволення;
  • Поступово привчати дитину до самоконтролю і самоорганізації;
  • При виборі спецкласах або спецкружка враховувати здібності та зацікавленість дитини;
  • Не забувати про неформальному спілкуванні з дитиною в доброзичливому тоні;
  • Активно демонструвати свою зацікавленість в шкільному житті дитини;
  • Підтримувати дитину в складних емоційних станах;
  • Контролювати стан здоров'я дитини;
  • Бути терплячими і частіше згадувати про любов до дитини, про його цінності.

  Адаптація дитини до 5 класу неодмінно пройде успішно, якщо дитина буде відчувати батьківську любов і підтримку. Терпіння вам і успіхів вашому школяреві!

  Коментарі

  Ще немає коментарів.

  Надихнувшись дитини на розповідь про свої шкільні справи. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?» Щотижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу.

  Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина повідомляє вам, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні бесіди про школу. Крім того, обов'язково запитуйте вашу дитину про його однокласників, справи в класі, шкільних предметах, педагогів.

  Регулярно розмовляйте з учителями вашої дитини про його успішності, поведінці і взаєминах з іншими дітьми. Без коливань поговоріть з учителем, якщо ви відчуваєте, що не знаєте про шкільне життя вашої дитини або про його проблеми, пов'язані зі школою, або про взаємозв'язок його шкільних і домашніх проблем. Навіть якщо немає особливих приводів для занепокоєння, консультуйтеся з учителем вашої дитини не рідше, ніж раз в два місяці. Під час будь-якої розмови з учителем висловіть своє прагнення зробити все можливе для того, щоб поліпшити шкільне життя дитини. Якщо між вами і вчителем виникають серйозні розбіжності, докладайте всіх зусиль, щоб мирно вирішити їх, навіть якщо доведеться розмовляти для цього з директором школи. Інакше ви можете випадково поставити дитину в незручне становище вибору між відданістю вам і повагою до свого вчителя.

  Чи не зв'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень. Ваша дитина не повинен розцінювати свою хорошу успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість, можна навіть влаштовувати невеликі свята з цього приводу. Але висловлюйте свою заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі, і, якщо необхідно, наполягайте на більш уважному виконанні ним домашніх і класних завдань.

  Постарайтеся, наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень: наприклад, ти на півгодини більше можеш подивитися телевізор за гарні оцінки, а на півгодини менше - за погані. Такі правила самі по собі можуть призвести до емоційних проблем.

  Знайте програму та особливості школи, де вчиться ваша дитина. Вам необхідно знати, яка шкільне життя вашої дитини, і бути впевненим, що він отримує гарну освіту в хороших умовах. Відвідуйте всі заходи та зустрічі, що організовуються батьківським комітетом і педагогічним колективом. Використовуйте будь-які можливості, щоб дізнатися, як ваша дитина вчиться і як його вчать. Слід також мати інформацію про кваліфікацію вчителя, дисциплінарних правилах, встановлених в школі і класі, різні можливості навчання, що надаються школою вашій дитині.

  Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі.

  Встановіть разом з дитиною спеціальний час, коли потрібно виконувати домашні завдання, отримані в школі, і стежте за виконанням цих установок. Це допоможе вам сформувати хороші звички до навчання. Продемонструйте свій інтерес до цих завдань і переконайтеся, що у дитини є все необхідне для їх виконання найкращим чином. Однак якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх.

  Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають в школі.

  З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити в прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм, який сподобався. Або любов дитини до ігор можна перетворити в прагнення дізнаватися щось нове.

  Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть йому розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

  Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримувати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли у шкільному житті дитини відбуваються зміни. Такі події, як перші кілька місяців в школі, початок і закінчення кожного навчального року, перехід з початкової школи в середню і старшу, можуть привести до стресу дитини шкільного віку. При першій-ліпшій можливості намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері протягом цих подій. Спокій домашнього життя вашої дитини допоможе йому більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

  У адаптаційної період діти можуть стати більш тривожними, боязкими або, навпаки, «розв'язними», надмірно гучними, метушливими. У них може знизитися працездатність, вони можуть стати забудькуватими, неорганізованими. Іноді порушується сон, апетит. Подібні функціональні відхилення в тій чи іншій формі характерні приблизно для 70-80% школярів.

  У більшості дітей подібні відхилення носять одиничний характер і зникають, як правило, через 2-4 тижні після початку навчання. Однак є діти, у яких процес адаптації затягується на 2-3 місяці і навіть більше.

  З адаптаційним періодом часто пов'язані і захворювання дітей. Подобниe захворювання мають психосоматичний характер. У період адаптації важливо забезпечити дитині спокійну, щадну обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п'ятикласник постійно відчував підтримку і допомогу з боку батьків.

  Рекомендації дані фахівцями Філадельфійського дитячого центру по забезпеченню «гармонії між домашньою та шкільним життям дитини» (Емоційне здоров'я вашої дитини. Пер. З англ. М. 1986, с. 260-262).


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...