Формування соціальної активності дітей

Розвиток творчої активності дітей

Подібні документи

Характеристика творчої активності як якості особистості. Види позакласної роботи, її основні напрямки в сучасній школі. Аналіз ефективності використання позакласної діяльності з предмету музика в вихованні творчої активності дітей.

Дипломна робота, доданий 26.05

Вивчення розвитку творчої активності учнів в процесі освоєння композиції на заняттях художньої та декоративно-прикладної діяльності. Освітня програма додаткової освіти дітей, її особливості і результати апробації.

Стаття, доданий 29.07

Розвиток дитячої художньої творчості. Специфіка дитячого образотворчого творчості і його формування. Використання ігрових прийомів як засобів творчої активності в образотворчої діяльності. Виявлення рівня розвитку дитячої творчості.

Дипломна робота, доданий 20.07

Сутність поняття творчість, його роль у розвитку старших дошкільників. Експериментальне дослідження рівня сформованості творчої активності у дітей. Конспект заняття з декоративного малювання по темі: Прикрасимо тарілку гжельским квіткою.

Дипломна робота, доданий 04.05

Специфіка хореографічної діяльності. Сутність та специфіка розвитку творчих здібностей дітей. Вікові особливості навчання дітей мистецтву хореографії. Створення умов для формування творчої активності дітей в хореографічному колективі.

Курсова робота, доданий 21.06

Досвід роботи по формуванню творчої активності учнів 5 класів в умовах пропедевтики початкових геометричних понять на гурткових заняттях з орігамі. Виявлення рівня творчої активності учнів, визначення шляхів її розвитку.

Стаття, доданий 15.11

Основи формування творчої особистості. Аналіз рівнів пізнавальної активності у дошкільників. Види образотворчого мистецтва, їх вплив на творчу активність дошкільнят. Основні завдання програми формування творчої активності дошкільнят.

Курсова робота, доданий 18.06

Сутність поняття та психолого-педагогічні основи розвитку творчої активності дітей. Дослідження умов ефективності використання гри як засобу розвитку творчої активності молодших школярів у виховно-освітньому процесі.

Курсова робота, доданий 29.05

Аналіз системи додаткової освіти дітей і підлітків в рамках їх роботи в напрямку розвитку творчої особистості вихованців. Особливості установ додаткової освіти як виховних організацій, їх роль у становленні особистості.

Дипломна робота, доданий 03.10

Людина як суб'єкт і об'єкт розвитку. Творчість як самоусіленіе особистості школяра. Роль уяви у творчій діяльності дітей на уроках. Розвиток емоцій як засобу формування креативності. Вплив гри на творчу активність учнів.

Дипломна робота, доданий 03.07

Сутність і значення гри для розвитку особистості дошкільника. Особливості художньої гри. Розвиток творчої активності дошкільнят в художній грі як психолого-педагогічна проблема.

Курсова робота, доданий 06.11.2002

Особливості установ додаткової освіти дітей. Сутність, тенденції розвитку в додатковій освіті дітей. Концепції педагогіки свободи і педагогічної підтримки по О. С. Газманов. Проблеми і перспективи системи додаткової освіти.

Реферат, доданий 23.08

Соціально-педагогічні функції установ додаткової освіти дітей. Основні соціально-педагогічні технології та методики, реалізовані фахівцями установ додаткової освіти. Концепція модернізації російської системи навчання.

Курсова робота, доданий 23.06

Творчість як самоусіленіе особистості школяра. Особливості творчої активності шкільного віку. Вплив уяви на його розвиток. Розвиток емоцій як засіб формування креативності. Групи ігор, що розвивають пізнавальний інтерес дитини.

Дипломна робота, доданий 14.05

Аналіз розвитку системи додаткової освіти за різними напрямками. Виділення деяких підходів до змісту і методиці навчально-виховної роботи. Організація і методи навчання. Вивчення проблем формування пізнавальної активності дітей.

Контрольна робота, доданий 19.03

Роль театралізованих ігор в розвитку і вихованні дітей дошкільного віку. Вільна спільна діяльність дітей і дорослих. Фактори успішного формування творчої активності дітей в театралізованій діяльності, різноманітність тематики ігор.

Курсова робота, доданий 11.03

Соціально-психологічна характеристика старших школярів. Потенціал соціально-культурної діяльності та її можливості у формуванні активності старшокласників. Оптимізація роботи сім'ї, школи, установ культури в організації дозвілля підлітків.

Дипломна робота, доданий 04.04

Обгрунтування педагогічних засобів виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти. Програма науково-педагогічного супроводу виховання і науково-практичних рекомендацій педагогам додаткової освіти.

Дисертація, доданий 07.08

Проблеми формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку. Особливості пізнавальної активності у дітей із затримкою психічного розвитку. Заняття з ознайомлення дітей з навколишнім як засіб розвитку пізнавальної активності.

Курсова робота, доданий 05.06

Особливості психічного і фізичного розвитку дітей старшої групи дитячого садка. Значення рухової активності для зростання і розвитку дитини. Організація і структура проведення прогулянки дітей в ДНЗ, використання вправ динамічного характеру.

Курсова робота, доданий 23.01

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А. Е. Белкіна, С. В. Казанская, В. Д. Шійко МБДОУ р Іркутська центр розвитку. - презентація

Презентація по предмету Економіка на тему: Психологічний АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А. Е. Белкіна, С. В. Казанская, В. Д. Шійко МБДОУ р Іркутська центр розвитку. . Завантажити безкоштовно і без реєстрації. - Транскрипт:

1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А. Е. Белкіна, С. В. Казанская, В. Д. Шійко МБДОУ р Іркутська центр розвитку дитини - дитячий садок 8 Формування соціальної активності дітей

2 + 2 В умовах розвитку сучасного суспільства особливого значення набуває формування соціальної активності особистості. Формування соціальної активності дітей

3 В умовах МБДОУ р Іркутська дитячого садка 8 формування соціальної активності особистості вихованців - пріоритетна проблема. Рішення за рахунок впровадження ефективних засобів розвитку фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей дітей, що забезпечують: соціальну успішність збереження і зміцнення здоров'я корекцію недоліків у фізичному і психічному розвитку. Психологічний аспект реалізації заявленої проблеми полягає у визначенні структурних компонентів, що визначають успішність формування соціальної активності як інтегративної якості особистості дитини дошкільного віку і пошук ефективних психолого-педагогічних засобів впливу з урахуванням вікових особливостей вихованців ДНЗ.Формування соціальної активності дітей

4 Структурний аналіз соціальної активності особистості як психологічного феномена дозволяє визначити її загальну характеристику і провідні складові. Соціальна активність - «ступінь прояву сил, можливостей і здібностей як члена колективу, члена суспільства» (А. С. Капто). Соціальна активність - об'єктивно детермірованное суб'єктивне ставлення і соціально-психологічна готовність особистості до діяльності, яка проявляється у відповідних актах поведінки і являє собою цілеспрямовану творчу соціальну діяльність, що перетворює об'єктивну дійсність і саму особистість (І. Ч. Христового, Е. Г. Комаров, Т. В. Тищенко).Формування соціальної активності дітей

5 Як структурних компонентів, що визначають рівень розвитку соціальної активності особистості (на думку В. З. Коган) виступають: цільовий компонент соціальної діяльності ціннісні позиції особистості включеність в соціально-активну діяльність способи взаємодії з соціальним оточенням особливості емоційного реагування на соціальні контакти та інші. При визначенні методів психолого-педагогічного впливу як умови формування соціальної активності особистості пріоритет віддається активним формам виховання і навчання, зокрема, використання проективної діяльності.Формування соціальної активності дітей

6 В умовах дошкільного навчального закладу ми активно використовуємо різні форми проектування, в тому числі організацію соціально-значущих дитячих та дитячо-батьківських проектів. Переваги використання проектної діяльності як засобу формування соціальної активності особистості полягає в можливості задіяти всі її структурні компоненти: цільову спрямованість діяльності ціннісну позицію учасника проекту необхідність вибудовування способів взаємодії з оточуючими емоційну насиченість змістовної сторони діяльностіФормування соціальної активності дітей

7 Проекти, що реалізуються в умовах нашого дошкільного навчального закладу: «С чего начинается Родина» «Історія рідного міста» «Художники і промисли Іркутська» «Иркутские письменники» Формування соціальної активності дітей

8 Для формування соціальної активності дошкільника, толерантною до людей, які потребують допомоги і співучасті, організовуються дитячо - батьківські соціально-значущі проекти: «Допоможи ближньому» «Разом дружно ми живемо» Разом з батьками діти збирають іграшки для інших потребуючих дітей і відправляють їх з побажаннями-ілюстраціями до дитячих будинків, готують виступи, привітання, театральні зустрічі для літніх людей. Формування соціальної активності дітей

9 Дитячі соціально-значущі проекти: «Збережемо і примножимо природна спадщина Сибіру» «Екологічний дизайн» У контексті даних проектів діти разом з вихователями та батьками беруть участь в озелененні ділянок дитячого садка, своєї групи, влаштовують ігрові рейди екологічного спрямування, організують конкурси малюнків, платов екологічної проблематики. Формування соціальної активності дітей

10 Таким чином, участь дітей дошкільного віку в соціально - значущих проектах, які передбачають психолого-педагогічну організацію цільової спрямованості діяльності, вплив на ціннісну позицію дитини, спеціально організоване вибудовування способів взаємодії дітей з оточуючими, емоційна насиченість діяльності дозволяє забезпечити формування соціальної активності дітей дошкільного віку різної спрямованості. Формування соціальної активності дітей

Серія Гуманітарні науки, № 5-6 2013

У статті розкривається значення соціальної активності та соціальної сміливості, а також наведені результати соціологічного дослідження, яке зазначає на дані особистісні компоненти серед юних спортсменів в даний час. Розглядаються критерії оцінки даних показників як тренерського складу, так і займаються ДЮСШ. Спортивна школа повинна створити оптимальні передумови для формування соціального потенціалу своїх вихованців, шляхом реалізації їх соціальної активності. Заняття в ДЮСШ, які не зачіпають механізм самоосвіти і самовиховання і знижує прагнення до реалізації своїх здібностей, не може створити міцний фундамент гармонійно розвивається.

Р озвиток суспільства в значній мірі визначається рівнем соціальної активності його громадян, що є одним з результатів виховання. В умовах ДЮСШ навчаються надається право вибору виду діяльності, рівня складності і темпу освоєння програми в обраній сфері діяльності.

Юний спортсмен як суб'єкт виховання являє собою поступово формується особистість, засвоює суспільну свідомість, ідеї, і як наслідок цього, формує власні мотиви і стимули поведінки, що здійснює все більш усвідомлений і свідомий вибір вчинків.

Спортивне виховання являє собою цілеспрямований процес формування особистості засобами спорту, коли виховний, освітній та тренувальний компоненти об'єднуються.

Згодом формуються особистісні якості, потреби, активна життєва позиція, які сприяють здійсненню власного критичного аналізу впливів, відносин, взаємодій. З'являється можливість ставити перед собою цілі для свідомого самовдосконалення і здійснювати самовиховання.

Найбільш розгорнутим і реалізують головний сенс соціальної активності є визначення її В. З. Коганом - соціальна активність - це свідома і цілеспрямована діяльність особистості і її цілісно-соціально-психологічна якість, які, будучи діалектично взаємообумовлені, визначають і характеризують ступінь або міру персонального впливу суб'єкта на предмет, процеси і явища навколишньої дійсності. Діяльність виступає як спосіб існування соціального суб'єкта і є реальним проявом його соціальної активності.

Розвиток соціальної активності юних спортсменів є однією з найважливіших задач тренувального процесу. Головна мета формування соціальної активності підростаючого покоління пов'язана з формуванням громадянина, особистості, здатної повноцінно жити в новому демократичному суспільстві і бути максимально корисним цьому суспільству.

Формування соціальної активності відбувається сприятливо в умовах атмосфери емоційного підйому, при високій організації діяльності в процесі взаємодії з іншими людьми. Необхідною умовою ефективної роботи по формуванню соціальної активності є його включеність в колектив [3]. Тому заняття в ДЮСШ є комфортним середовищем для підвищення соціальної активності дитини. Саме тут в результаті спільної діяльності здійснюється обмін інформацією, узгодження загальних цілей, взаємний контроль, розвивається здатність розуміти стану і мотиви вчинків товаришів по команді і відповідно на них реагувати.

Важливо відзначити, що соціальну активність і світогляд людини взаємопов'язані, що зраджує діяльності організований, осмислений і цілеспрямований характер [2]. Практичний рівень світогляду визначають вчинки людини, з урахуванням норм, цінностей і переконань.

Метою дослідження було визначити рівень соціальної активності та соціальної сміливості серед юних спортсменів. Для цього було проведено соціологічне дослідження серед 587 учнів ДЮСШ м Москви і Підмосков'я.

Згідно з отриманими результатами найбільш високі показники соціальної сміливості спостерігаються на попередньому і початковому етапах тренування: близько 65,2% хлопчиків і 53,3% дівчаток. Далі цей відсоток дещо знижується, але у юнаків більш виражений (58,1%), ніж у дівчат (43,2%).

Рівень соціальної активності серед учнів ДЮСШ більш виражений в групах поглибленого етапу, а також спортивного вдосконалення у юнаків (28,5%), ніж у дівчат (24,2%). У групах попередньої і початкової підготовки переважає низький рівень соціальної активності - близько 69,2% серед хлопчиків і 67,3% серед дівчаток.

Соціальна активність проявляється в зацікавленості чим-небудь, в готовності здійснювати діяльність. Як справедливо писав Е. А. Аркін, коли дитина занурюється в потік колективної життя, тоді спливають такі сторони дитячої індивідуальності, які при всіляких інших умовах не можуть проявитися або бути виявлені. У колективі, гідному свого імені, дитина не розчиняється, а, навпаки, знаходить умови для виявлення і розквіту своїх кращих сторін [1]. У дитячих спортивних в підвищенні соціальної активності більшу роль відіграє творча співпраця.

Принцип ініціативи і творчості як тренерів, так і юних спортсменів, вимагає:

 • Формування яскраво вираженого індивідуального стилю діяльності кожного тренера;
 • Освоєння пошуково-дослідницької функції; подолання стереотипності і інертності мислення та поведінки;
 • Заохочення особистостей нестандартності, таланту тренера, поширення новацій;
 • Співтворчості зі спортсменами.

Можна виділити критерії ефективності організації виховання соціальної активності юних спортсменів:

 • Високий рівень культури тренерського складу, що володіє дієвими технологіями виховання соціальної активності юних спортсменів;
 • Висока результативність спортивної діяльності;
 • Наявність системи співпраці з членами сім'ї спортсмена, освітньою установою;
 • Дієвість виховних технологій, що використовуються для виховання соціальної активності дітей.

У свою чергу визначити ступінь соціальної активності юного спортсмена допомагають наступні критерії:

 • Когнітивні: знання про соціокультурної діяльності людини;
 • Мотиваційні: потреба в пізнанні і перетворенні соціуму;
 • Комунікативні: розуміння і прийняття норм і правил спілкування;
 • Емоційні: допитливість, емоційно-чуттєві реакції, позитивне світосприйняття;
 • Креативні: творча творча діяльність.

Як нагальна потреба соціальна активність реалізується в системі цільових установок, ціннісних орієнтацій, що визначають мотиваційну сферу особистості, спрямованість її інтересів, вибір способів діяльностей щодо задоволення виниклих потреб. Будь-яка діяльність може бути активною тільки в тому випадку, якщо вона є наслідком внутрішніх спонукань і потреб особистості в реалізації свого соціального потенціалу.

1. Аркін, Е. А. Батькам про виховання. шляхи виховання // Хрестоматія з педагогіки. навчальний посібник / Ред. З. І. Равкин; Упоряд. М. Г. Бушканец, Б. Д. Леухін. - Москва. Просвітництво, 1976. - С. 170-171.

2. Бім-Бад, Б. М, Петровський, А. В. Освіта в контексті соціалізації // Педагогіка. - 1996. - №1. - С.4-12.

3. Фельдштейн, Д. І. Психологія дорослішання: структурно-змістовні характеристики процесу розвитку особистості. - М. Флінта, 1999..

Е. П. Максачук, Журнал Сучасна наука: Актуальні проблеми теорії і практики.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...