Психолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:
 • Поняття готовності дитини до навчання в школі. Характеристика компонентів готовності до шкільного навчання. Формування психологічної готовності до навчання в школі у вихованців підготовчої групи дошкільного навчального закладу.
  Дипломна робота [91.2 K], добавлена 20.11

  Методи визначення готовності і діагностика рівня розвитку пізнавальних процесів дитини. Особливості особистісної готовності дітей до шкільного навчання. Значення спілкування дитини з дорослими і з однолітками. Ставлення дитини до навчання в школі.
  Реферат [43.1 K], добавлена 03.12

  Вивчення проблеми готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології. Види готовності до шкільного навчання, основні причини непідготовленості дітей до школи. Аналіз основних методів діагностики психологічної готовності до школи.
  Реферат [241,3 K], добавлена 29.12

  Психофізіологічні особливості розвитку нормально розвиваються дітей і з загальним недорозвиненням мови. Рівень готовності до школи у дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічні рекомендації для формування готовності дитини до навчання.
  Дипломна робота [8.0 M], добавлена 08.04

  Теоретичні основи соціально-психологічної готовності дітей до навчання в школі, причини непідготовленості. Психологічна діагностика мотивації дитини до навчання. Організація дослідження психолого-педагогічної готовності дошкільнят до школи.
  Дипломна робота [2.8 M], добавлена 17.05

  Проблема поняття психологічної готовності дитини до навчання в школі в працях фахівців. Критерії психологічної готовності дітей до навчання в школі. Експериментальне дослідження визначення рівня готовності дошкільників навчання в школі.
  Реферат [49.9 K], добавлена 10.07

  Поняття, особливості та умови формування психологічної готовності дитини до школи. Розгляд аспектів шкільної зрілості: інтелектуальної, особистісної, вольової та моральної готовності до навчання. Аналіз прийомів психологічної допомоги дітям.
  Реферат [516.2 K], добавлена 29.11

  Поняття готовності до шкільного навчання в педагогіці і психології. Визначення готовності до шкільного навчання. Психолого-педагогічне вивчення дошкільнят з відхиленнями у розвитку. Емпіричне дослідження їх інтелектуальної готовності до школи.
  Дипломна робота [4.5 M], добавлена 10.09

  Проблема навчання дітей з 6 років. Показники готовності до школи в сучасних умовах. Визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Особиста і інтелектуальна, соціально-психологічна і емоційно-вольова готовність дитини.
  Реферат [24.4 K], добавлена 10.09

  Психологічна готовність дітей до шкільного навчання. Психологічна характеристика дітей, що у школу. Фізіолого-психологічний розвиток особливостей дітей 6-7 років. Формування у дитини готовності до прийняття нової соціальної позиції.
  Реферат [69.5 K], добавлена 08.03

  Поняття готовності до шкільного навчання. Аспекти шкільної зрілості. Критерії визначення готовності дитини до навчання в школі. Мотиваційна, особистісна готовність до школи (формування внутрішньої позиції школяра). Психологічна допомога дітям.
  Реферат [48.4 K], добавлена 23.05

  Поняття психологічної готовності до школи: орієнтування в навколишньому світі, запас знань, ставлення до школи, розумовий і мовленнєвий розвиток. Експериментальне дослідження діагностики і корекції психологічної готовності дошкільників до навчання в школі.
  Реферат [264,5 K], добавлена 15.10

  Компоненти психологічної готовності. Інтелектуальна готовність дитини до школи. Типологія психологічного розвитку дітей при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку. Основні психологічні причини неуспішності молодшого школяра.
  Дипломна робота [92.9 K], добавлена 24.11

  Проблема готовності дитини до навчання в школі. Ознаки та компоненти готовності дитини до школи. Сутність інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Особливості формування особистісної готовності до шкільного навчання, розвитку пам'яті дошкільника.
  Реферат [31.0 K], добавлена 30.07

  Проблеми вивчення особистісної та мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання. Психологічний супровід дітей на етапі прийому та адаптації в школі. Методика вивчення готовності дитини до навчання. Корекційна робота з дітьми на етапі адаптації.
  Дипломна робота [90.0 K], добавлена 18.11

  Виявлення співвідношення соціально-психологічної та інтелектуальної готовності дітей дошкільного віку. Аналіз підходів до поняття психологічної готовності дітей до шкільного навчання в роботах психологів. Визначення особливостей самооцінки дитини.
  Реферат [604.5 K], добавлена 13.09

  Психолого-педагогічна характеристика дітей з нормальним і порушеним зором. Визначення психологічної готовності до шкільного навчання, її критерії і види. Організація експериментального дослідження здатності до навчання дітей з вадами зору.
  Дипломна робота [512.7 K], добавлена 02.10

  Особистісний, інтелектуальний, соціально-психологічний аспекти готовності дитини до навчання в школі. Закономірності розвитку дітей дошкільного віку. Основні предмети дослідження: властивості уваги, сприйняття, мислення, пам'ять, уява.
  Реферат [17.8 K], добавлена 16.05

  Різні підходи по проблемі психологічної готовності до школи. Дослідження взаємозв'язку адаптації дитини до школи від його психологічної готовності. Характеристика та застосування психодіагностичних методик, що дозволяють оцінити даний показник.
  Дипломна робота [91.9 K], добавлена 16.06

  Теоретичні обгрунтування психологічної підготовки дітей до навчання. Інтелектуальна, емоційна і соціальна зрілість дитини. Особливості мислення, пам'яті та уяви старших дошкільників. Дослідження психологічної готовності дитини до школи.
  Дипломна робота [1.7 M], добавлена 20.01

  Інші роботи з колекції:

  Головна> Курсові проекти> Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи

  Навігація за статтями

  Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи - курсовий проект

  Особливий значення в цій структурі має інтелектуальна готовність дошкільнят до шкільного навчання, пошук найбільш ефективних засобів формування якої в освітньому процесі дошкільного закладу має невиліковним актуальністю. На сьогоднішній день одним з перспективних засобів такого формування виступають гри з правилами, можливості яких в практиці дитячого саду реалізуються далеко не повністю.

  Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити можливості використання ігор з правилами як засобу формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання.

  Об'єкт дослідження: інтелектуальна готовність дітей 6 -7 років до навчання в школі.

  Предмет дослідження: педагогічні умови формування інтелектуальної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

  Гіпотеза дослідження: формування інтелектуальної готовності старших дошкільників до шкільного навчання буде найбільш ефективно за умови організації системи роботи, акцент в якій робиться на використанні ігор з правилами, спеціально відібраних за структурою і відповідних зоні найближчого розвитку дітей даного віку.

  З урахуванням визначення мети й формулювання гіпотези в дослідженні були поставлені наступні завдання:

  1. вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми визначення інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі;

  2. ознайомитися з методиками діагностики інтелектуальної готовності дошкільнят до шкільного навчання;

  3. Дати загальну характеристику ігор з правилами і визначити їх роль у формуванні інтелектуальної готовності до шкільного навчання;

  4. провести експериментальне дослідження, спрямоване на визначення можливостей використання ігор з правилами в процесі формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання;

  Методологічною і теоретичною основою дослідження є загальнотеоретичні положення вітчизняної педагогіки про інтелектуальну готовність дітей до школи. У своїй роботі ми спираємося на теоретико-методологічні дослідження М. А. Холодної, В. В. Холмівської, Л. А. Венгер, Н. Я. Михайлової.

  Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс дослідницьких методів:

  -теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

  -педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний);

  -Методи кількісного і якісного аналізу емпіричних даних.

  Дослідно-експериментальна база дослідження: дослідження проводилося на базі ДОУ................ Дослідження проводилося в 3 етапи:

  Завантажити Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи

  1 Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності до школи дітей 7 року життя. - презентація

  Презентація по предмету Економіка на тему: 1 Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності до школи дітей 7 року життя. . Завантажити безкоштовно і без реєстрації. - Транскрипт:

  1 + 1 Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності до школи дітей 7 року життя Психолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

  2 + 2 соціальні мотиви соціальні мотиви Навчально - пізнавальні мотиви Навчально - пізнавальні мотиви Оціночні мотиви Оціночні мотиви Позиційні мотиви Позиційні мотиви Зовнішні мотиви Зовнішні мотиви Ігровий мотив Ігровий мотив Психолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

  3 3 Готовність дитини до школи Процес формування готовності до шкільного навчання у дітей старшого дошкільного віку Психолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

  4 4 Процес формування мотиваційної готовності дітей старшого дошкільного віку буде йти ефективніше, при створенні психолого - педагогічних умов, таких як. Систематична, планомірна робота вихователя за даним напрямком; Систематична, планомірна робота вихователя за даним напрямком; Взаємозв'язок ДОУ і школи; Взаємозв'язок ДОУ і школи; Єдність поглядів педагогів і батьків; Єдність поглядів педагогів і батьків; Індивідуальний і диференційований підхід до кожної дитини. Індивідуальний і диференційований підхід до кожної дитини.Психолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

  5 5 1. Вивчити психолого - педагогічні джерела з проблеми дослідження. 2. Вивчити мотиваційну готовність як компонент психологічної готовності до навчання в школі у дітей старшого дошкільного віку 3. Розробити та апробувати систему роботи по взаємодії ДНЗ і школи 4. Розробити рекомендації для батьків з теми дослідженняПсихолого педагогічні умови підготовки дітей до школи

  7 7 Прогулянка до будівлі школи Прогулянка до будівлі школи Екскурсія по школі Екскурсія по школі Екскурсія в шкільну бібліотеку Екскурсія в шкільну бібліотеку Спільний інтегрований урок дошкільнят з першокласниками Спільний інтегрований урок дошкільнят з першокласниками Сюжетно-рольова гра «школа» Сюжетно-рольова гра «школа» заняття як Таня і Альоша ходили записуватися в школу заняття як Таня і Альоша ходили записуватися в школу Дидактична гра «Збери портфель» Дидактична гра «Збери портфель» Читання мистецтв ної літератури Читання художньої літератури Випускний вечір Випускний вечір Прослуховування пісень шкільної тематики Прослуховування пісень шкільної тематикиПсихолого педагогічні умови підготовки дітей до школи


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...