Сучасний урок дітей ОВЗ

3 секція (2014 року)

Мельман Н. Г. 3 секція 02 грудня 2014 Переглядів: +1973

Особливості побудови сучасного уроку для учнів з ОВЗ в умовах введення ФГОС

Мельман Надія Григорівна, вчитель початкових класів, ГКОУ СО Карпінська спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат, Карпінськ

Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, ми вкрадемо у дітей завтра. Джон Дьюї


В даний час з введенням ФГОС актуальним в освітньому процесі стає використання в навчанні прийомів і методів, які формують вміння самостійно здобувати знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, подавати докази, робити висновки й умовиводи. А це означає, що у сучасного учня повинні бути сформовані універсальні навчальні дії, що забезпечують здатність до організації самостійної навчальної діяльності.

Ті, що навчаються з ОВЗ, як правило, не можуть самостійно здобувати знання і активно брати участь в їх вдосконаленні. При розумовій напрузі вони просто відразу відмовляються працювати: Я не можу. Я не знаю. Через низький рівень протікання розумових процесів і навичок комунікації не можуть визначити межі між знанням і незнанням. Чи не в змозі поставити мету. На етапі самоконтролю найчастіше панікують. Також не можуть підвести підсумок - забули, які завдання ставили на початку уроку (розуміння приходить в 3-4 класі). Для дітей з ОВЗ школа повинна стати не джерелом інформації, а вчити орієнтуватися в інформаційному просторі і добувати потрібну інформацію самостійно. Учитель грає направляючу роль.

Визнаним підходом у навчанні дітей виступає системно - діяльнісний, т. Е. Вчення в формі проектної діяльності, яка передбачає:

 • Застосування активних форм пізнання: спостереження, досліди, навчальний діалог та ін.;
 • Співвідносити результат діяльності з поставленою метою, визначати своє знання і незнання і ін;
 • Створення умов для розвитку рефлексії - здатності усвідомлювати і оцінювати свої думки і дії як би з боку.

Відповідно до нових стандартів, перш за все, необхідно посилити мотивацію наших дітей до пізнання навколишнього світу, продемонструвати їм, що шкільні заняття - це не отримання абстрактних від життя знань, а навпаки - необхідна підготовка до життя, її впізнавання, пошук корисної інформації та навички її застосування в реальному житті.

Велика частина часу на уроці (20-30 хвилин) повинна бути присвячена вивченню нового матеріалу (вчити на уроці). Щоб нове міцно засвоїлося, треба визначити його в зону найближчого розвитку, прив'язати до старого, знайомому, яке згадується (актуалізується) перед поясненням. Контрольна функція в уроці - це постійний зворотний зв'язок учень - учитель. Закріплення проводиться в формі повторення і застосування знань. Все це, разом узяте, і утворює оптимальну систему уроку, найбільш коротким шляхом провідну учнів до мети.

Якість будь-якого уроку в значній мірі визначається ретельністю підготовки до нього вчителя.

Вимоги, що пред'являються до побудови сучасного уроку:

 • Добре організований урок в добре обладнаному кабінеті повинен мати гарний початок і гарне закінчення;
 • Учитель повинен спланувати свою діяльність і діяльність учнів, націлити дітей на певну тему;
 • Урок повинен бути проблемним і розвиває: учитель сам націлюється на співпрацю з учнями і вміє направляти учнів на співпрацю з учителем і однокласниками;
 • Учитель організовує проблемні і пошукові ситуації, активізує діяльність учнів;
 • Висновок роблять самі учні;
 • Мінімум репродукції і максимум творчості та співтворчості;
 • Времясбереженіе і здоров'язбереження;
 • У центрі уваги уроку - діти;
 • Облік рівня і можливостей учнів;
 • Уміння демонструвати методичне мистецтво вчителя;
 • Планування зворотного зв'язку;
 • Урок повинен бути добрим.

Учитель спирається на принципи педагогічної техніки:

 • Свобода вибору (в будь-якому навчальному або керуючому дії учневі надається право вибору);
 • Відкритості (не тільки давати знання, а й показувати їх межі, зіштовхувати учня з проблемами, вирішення яких лежать за межами досліджуваного курсу);
 • Діяльності (освоєння учнями знань, умінь, навичок переважно в формі діяльності, учень повинен вміти використовувати свої знання);
 • Ідеальності (високого ККД) (максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів);
 • Зворотного зв'язку (регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи прийомів зворотного зв'язку).

Хорошим помічником вчителя в якісній підготовці уроків є технологічна карта. Навчання з використанням технологічної карти дозволяє організувати ефективний навчальний процес, забезпечує реалізацію предметних, метапредметних і особистісних умінь (універсальних навчальних дій) відповідно до вимог ФГОС.

Тільки при такому підході до побудови уроку учень стає живим учасником освітнього процесу, т. К. Дитина з ОВЗ не може розвиватися при пасивному сприйнятті навчального матеріалу.

Технологічна карта уроку, що відповідає вимогам ФГОС

Основні етапи організації навчальної діяльності

Сучасний урок з дітьми з ОВЗ в контексті вимог ФГОС.

Сучасний урок з дітьми з ОВЗ в контексті вимог ФГОС.

Урок - клітинка педагогічного процесу. У ньому, як сонце у краплі води, відбиваються всі його сторони. Якщо не вся, то значна частина педагогіки концентрується в уроці.

З введенням ФГОС при навчанні дітей з ОВЗ змінюється і підхід до сучасного уроку. Сучасний урок повинен відображати володіння класичною структурою уроку на тлі активного застосування власних творчих доробків, як в сенсі його побудови, так і в підборі змісту навчального матеріалу, технології його подачі і тренінгу.

Основною ідеєю сучасного уроку для дітей з ОВЗ є єдність навчання, виховання і розвитку.

Ті, що навчаються з ОВЗ, як правило, не можуть самостійно здобувати знання і активно брати участь в їх вдосконаленні. При розумовій напрузі вони просто відразу відмовляються працювати: Я не можу. Я не знаю. Через низький рівень протікання розумових процесів і навичок комунікації не можуть визначити межі між знанням і незнанням. Чи не в змозі поставити мету. На етапі самоконтролю найчастіше панікують або не в змозі здійснити дану розумову операцію в силу порушень розвитку. Також не можуть підвести підсумок - забули, які завдання ставили на початку уроку. Для дітей з ОВЗ школа повинна стати не джерелом інформації, а вчити орієнтуватися в інформаційному просторі і добувати потрібну інформацію самостійно. Учитель грає направляючу роль.

Відповідно до нових стандартів навчання дітей з ОВЗ, перш за все, необхідно посилити мотивацію дітей до пізнання навколишнього світу, продемонструвати їм, що шкільні заняття - це отримання не абстрактних від життя знань, а навпаки - необхідна підготовка до життя, її впізнавання, пошук корисної інформації та навички її застосування в реальному житті.

Велика частина часу на уроці повинна бути присвячена вивченню нового матеріалу (вчити на уроці). Щоб нове міцно засвоїлося, треба визначити його в зону найближчого розвитку, прив'язати до старого, знайомому, яке згадується (актуалізується) перед поясненням. Контрольна функція в уроці - це постійний зворотний зв'язок учень - учитель. Закріплення проводиться в формі повторення і застосування знань. Все це, разом узяте, і утворює оптимальну систему уроку, найбільш коротким шляхом провідну учнів до мети.

У чому ж новизна сучасного уроку в умовах введення стандарту ФГОС?

Найчастіше організовуються індивідуальні та групові форми роботи на уроці. Поступово долається авторитарний стиль спілкування між учителем і учнем. Структура сучасних уроків, повинна бути динамічною, з використанням набору різноманітних операцій, об'єднаних в доцільну діяльність. Дуже важливо, щоб учитель підтримував ініціативу учня в потрібному напрямку, і забезпечував пріоритет його діяльності по відношенню до своєї власної. Уроки повинні будуватися за зовсім іншою схемою. Якщо зараз найбільше поширений пояснювально-ілюстративний метод роботи, коли вчитель, стоячи перед класом, пояснює тему, а потім проводить опитування, то згідно зі змінами упор повинен робитися на взаємодію учнів і вчителя, а також взаємодія самих учнів. Учень повинен стати живим учасником освітнього процесу.

Структура сучасного уроку в рамках впровадження ФГОС - це послідовність окремих етапів уроків, їх логічне взаєморозташування, а також взаємозв'язок етапів уроку і варіанти їх взаємодії між собою, що виникають в процесі навчання.

Сучасний урок в рамках ФГОС для дітей з ОВЗ будується на основі використання технічних засобів навчання із застосуванням як традиційних, так і інноваційних педагогічних технологій. Застосування ІКТ для навчання даної категорії учнів є невід'ємною частиною сучасного уроку.

Отже, сучасний урок для дітей з ОВЗ - це:

Урок з використанням техніки (комп'ютер, діапроектор, інтерактивна дошка і т. П.);

Урок, на якому здійснюється індивідуальний підхід кожного учня.

Урок, який містить різні види діяльності.

Урок, на якому учневі має бути комфортно.

Урок, на якому діяльність повинна стимулювати розвиток пізнавальної активності учня.

Урок передбачає співпрацю, взаєморозуміння, атмосферу радості і захопленості.

Якість будь-якого уроку в значній мірі визначається ретельністю підготовки до нього вчителя.

Вимоги, що пред'являються до побудови сучасного уроку:

Добре організований урок в добре обладнаному кабінеті повинен мати гарний початок і гарне закінчення;

Учитель повинен спланувати свою діяльність і діяльність учнів, націлити дітей на певну тему;

Урок повинен бути проблемним і розвиває: учитель сам націлюється на співпрацю з учнями і вміє направляти учнів на співпрацю з учителем і однокласниками;

Мінімум репродукції і максимум творчості та співтворчості;

Времясбереженіе і здоров'язбереження;

У центрі уваги уроку - діти;

Облік рівня і можливостей учнів;

Уміння демонструвати методичне мистецтво вчителя;

Планування зворотного зв'язку;

Урок повинен бути добрим.

Учитель спирається на принципи педагогічної техніки:

Свобода вибору (в будь-якому навчальному або керуючому дії учневі надається право вибору);

Відкритості (не тільки давати знання, а й показувати їх межі, зіштовхувати учня з проблемами, вирішення яких лежать за межами досліджуваного курсу);

Діяльності (освоєння учнями знань, умінь, навичок переважно в формі діяльності, допомога учневі у використанні своїх знань);

Ідеальності (високого ККД) (максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів);

Зворотного зв'язку (регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи прийомів зворотного зв'язку).

Тільки при такому підході до побудови уроку учень стає живим учасником освітнього процесу, т. К. Дитина з ОВЗ не може розвиватися при пасивному сприйнятті навчального матеріалу.

Учитель, його ставлення до навчального процесу, його творчість і професіоналізм, його бажання розкрити здібності кожної дитини - ось це все і є головний ресурс, без якого неможливо втілення нових стандартів шкільної освіти.

16+ Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Ел №ФС77-60625 від 20.01.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності: № 5201 від 20.05.

Адреса редакції: 214011, РФ,
Г. Смоленськ, вул. Верхньо-Сінна, 4.
Контакти: info @ infourok. ru

Правовласник товарного знака ІНФОУРОК: ТОВ «Інфоурок» (Свідоцтво № +581999)

Всі матеріали, розміщені на сайті, створені авторами сайту або розміщені користувачами сайту і представлені на сайті виключно для ознайомлення. Авторські права на матеріали належать їхнім законним авторам. Часткове або повне копіювання матеріалів сайту без письмового дозволу адміністрації сайту заборонено! Думка редакції може не співпадати з точкою зору авторів.

Відповідальність за вирішення будь-яких спірних моментів, що стосуються самих матеріалів і їх змісту, беруть на себе користувачі, які розмістили матеріал на сайті. Однак редакція сайту готова надати всіляку підтримку у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з роботою і змістом сайту. Якщо Ви помітили, що на даному сайті незаконно використовуються матеріали, повідомте про це адміністрацію сайту через форму зворотного зв'язку.

Увімкніть повідомлення прямо зараз і ми відразу повідомимо Вам про важливі новини. Не хвилюйтеся, ми будемо відправляти тільки найголовніше.

Краєва Людмила Олексіївна
Почесний працівник загальної освіти
Російської Федерації


Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителів, єднальна в єдине ціле всю систему роботи школи є методична робота. Роль методичної роботи школи зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методики, прийоми і форми навчання і виховання.

Мета методичної роботи

 • Створення атмосфери зацікавленості в зростанні педагогічної майстерності, пріоритету педагогічної компетентності, творчих пошуків колективу.
 • Реалізації цієї мети були підпорядковані і завдання, пов'язані з системою внутрішкільного управління життєдіяльністю школи.
Методична тема

"Реалізація принципів корекційної школи в урочної та позаурочної діяльності з використанням сучасних педагогічних та ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі", яка була зорієнтована на підвищення творчого потенціалу вчителя і учнів, інтенсифікацію навчально-виховного процесу та мотивацію навчання школярів.

 • Аналіз роботи школи за попередній навчальний рік та завдання, що стоять перед колективом у новому навчальному році
 • Проектування сучасного уроку. Технологічна карта уроку, як інноваційний інструмент реалізації ФГОС ОВЗ
 • Мінливий світ і модель випускника початкової школи.
Презентація до педради
 • Вчителів гуманітарного циклу
 • Вчителів природничо-математичного циклу
 • Вчителів технології, фізичної культури, предметів естетичного циклу
 • Вчителів початкових класів
 • Класних керівників
 • Педагогів служби супроводу
Керівникам МО делеговано частину функцій щодо здійснення інспекційної-контрольної діяльності. Кожен з керівників гідно виконував свої обов'язки, і цей фактор сприяв можливості на хорошому рівні вирішувати в школі систему навчально-методичних завдань.

Питання, що розглядаються на засіданнях МО

 • Обов'язковий мінімум змісту освітніх програм; робота з освітніми стандартами для дітей з ОВЗ;
 • Обговорення нових Федеральних державних освітніх стандартів початкової загальної освіти для дітей з ОВЗ;
 • Організація моніторингу результативності освітнього процесу в школі
 • Питання раціональної організації уроку;
 • Діяльність учителя зі створення ситуації успіху для кожного учня;
 • Аналіз уроку з позицій здоровьясбереженія;
 • ІКТ-технології навчання;
 • Адаптація учнів 1,2,3 класу до нових умов навчання;
 • Урок - основна форма навчальної діяльності. Сучасні підходи до методики підготовки і проведення різних типів уроків;
 • Методики створення і систематизація дидактичного матеріалу рівневого контролю (тести);
 • Форми і методи підсумкового контролю (тестування, співбесіда, творчі звіти);
 • Нові технології і проблеми їх впровадження в практику;
 • Участь школярів в олімпіадах, конкурсах на рівні загальноосвітньої школи.
За підсумками кожної чверті, з метою вдосконалення УВП і виявлення резервів для підвищення якості освіти збираються і аналізуються інформаційно-статистичні матеріали по успішності, якості знань, рівня вихованості школярів.

Для ефективного проведення засідань методичних об'єднань широко використовуються можливості ІКТ. Підбиттям підсумків роботи МО стає проведення педагогічної ради з творчими звітами-презентаціями всіх керівників.

 • Технології та предметів естетичного циклу
 • Математики і природничих наук
 • Початкової школи
 • Тижня філології
Рейтинг використання сучасних освітніх технологій

% Педагогів, які використовують сучасні освітні технології

 • Урок-семінар,
 • Бінарний урок
 • Урок-презентація,
 • Урок-практикум,
 • Урок з використанням елементів майстерні
Напрямки методичної роботи

· Створення умов для зростання педагогічної та методичної майстерності вчителів

 • Координація роботи МО
Пріоритетні питання, які вирішуються на засіданнях МО:

- Основні напрямки діяльності вчителя для успішної підготовки до участі в єдиному державному іспиті, підсумкової атестації
- Супровід початківців педагогів, організація наставництва
- Самопрезентація через організацію позакласної діяльності з предмету (предметні олімпіади, тижні, конкурси та ін.)
- робота по введенню ФГОС НГО ОВЗ

 • Квітень - науково-практична конференція Модернізація освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я в контексті вимог ФГОС НГО ОВЗ.
 • Березень - міський науково-практичний семінар Організація освітнього процесу в школі при реалізації ФГОС ОВЗ
Комплексна науково-методична теми школи на новий навчальний рік

"Удосконалення освітнього процесу, за допомогою використання сучасних педагогічних та ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі в умовах корекційної школи в світлі сучасної моделі освіти до 2020 року"

Мета: формування загальної культури особистості, адаптованої до життя в суспільстві на основі створення сприятливих умов для її різнобічного розвитку; безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності в області свого предмета і методики його викладання.

 • Створити умови для безперервного підвищення рівня професійної компетентності вчителів і вдосконалення їх діяльності з урахуванням основних напрямків роботи школи;
 • Створити необхідні умови для впровадження інновацій в УВП, реалізації освітньої програми, програми розвитку школи;
 • Удосконалювати систему моніторингу і діагностики успішності освіти, рівня професійної компетентності та методичної підготовки педагогів;
 • Забезпечити подальше впровадження в УВП нових освітніх технологій, в тому числі корекційно-розвивальних, здоров'язберігаючих, інформаційних;
 • Привести в систему роботу вчителів за темами самоосвіти, активізувати роботу з виявлення і узагальнення актуального передового педагогічного досвіду;
 • Активізувати роботу педагогічного колективу з організації проектної діяльності учнів;
 • Створити умови для розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей учнів через різні форми позакласної роботи з предметів;
 • Продовжити роботу з відпрацювання навичок тестування як одного з видів контролю знань учнів, з метою підготовки учнів до здачі ДПА в формі ОГЕ;
 • Урізноманітнити форми роботи з мотивованими учнями, активізувати роботу по залученню учнів до участі в конкурсах на рівні району, міста і т. Д.

Офіційна інформація


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...