Навчання творчому розповідання дітей дошкільного віку

Навчання дітей дошкільного віку розповідання

Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку

Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку

У сучасному дошкільну освіту мова розглядається як одна з основ виховання і навчання дітей, так як від рівня оволодіння зв'язного промовою, яка має на увазі розвиток вміння розповідати, залежить успішність навчання дітей в школі, вміння спілкуватися з людьми і загальний інтелектуальний розвиток.

Розповідь - це самостійне розгорнутий виклад дитиною певного змісту. У методиці традиційно терміном «розповідь» прийнято позначати самостійно створені дітьми монологи різного типу (опис, розповідь, міркування або по іншому контамінація). Тут допускається (з лінгвістичної точки зору) термінологічна неточність, оскільки розповіддю ми можемо назвати тільки розповідь.

Залежно від джерела висловлювання можна виділити монологи:

1. Складання описового оповідання з іграшок і предметів;

2. Складання розповіді по картині, по серії сюжетних картин;

3. Складання розповіді з досвіду;

4. Складання творчих розповідей.

- Навчання розповідання починається з простого переказу коротких літературних творів і доводиться до вищих форм самостійного творчого розповідання.

- Уміння зв'язно говорити, будувати свою розповідь, розвивається лише при цілеспрямованому керівництві педагога і шляхом систематичного навчання на занятті.

1. Розповідь з іграшок і розповідання за картинами - іграшки, предмети і картини служать прекрасним матеріалом для навчання різним типам висловлювань. При описі діти спираються на сприйняття наочного матеріалу, виокремлює характерні ознаки предметів і явищ. У старшому віці в опис включається розповідь про виконані або можливі дії з іграшкою або предметом, про те, як з'явилися ці речі у дитини. (Т. Е. Тут має місце контамінація).

У розповіданні з іграшок і картинам діти вчаться відбирати предметно-логічний зміст для описів і оповідань, набувають вміння вибудовувати композицію, пов'язувати частини в єдиний текст, вибірково користуватися мовними засобами.

2. Творчі розповіді - це розповіді про вигадані події. Під творчим розповіданням в методиці розуміють діяльність, результатом якої є придумування дітьми казок, реалістичних оповідань з самостійно створеними образами, ситуаціями, логічно побудованими, викритими в певну словесну форму.

- У розповіданні по серії сюжетних картинок, з іграшок дитина вчиться складати розповідні розповіді: вказувати місце і час дії, розвивати сюжет, дотримуватися композицію і послідовність викладу, а в оповіданнях по одній картині - придумувати попередні та наступні події.

- З особистого досвіду (тільки при систематичній роботі). Діти можуть складати невеликі розповіді спочатку з опорою на картинку або іграшку, а потім і без опори на наочний матеріал. Старші дошкільнята дають більш розгорнуті, ніж раніше, опису іграшок, предметів і картин, велика увага приділяється формуванню структури опису і розповіді. Пред'являються більш серйозні вимоги до цілісності, зв'язності розповідання. У підготовчій до школи групі - розповідання за всіма видами без наочного матеріалу.

Основні завдання з навчання розповідання в старшому дошкільному віці:

1. Навчити дітей самостійно, цілеспрямовано складати розповідь, дотримуючись його композиційну цілісність і художню виразність.

2. Розвивати творчу продуктивність.

3. Формувати вміння вдосконалювати новий варіант розповіді.

4. Формувати інтерес до творчого розповідання в ігровій діяльності.

5. Розвивати оціночне судження про якість своїх оповідань і розповідей товаришів.

Прийоми, використовувані при складанні оповідань (за програмою І. А. Білоус):

- Зразок педагога (повинен дитина повторити, не вигадуючи);

- За планом педагога (3 - 4 питання);

- Колективне складання розповіді;

- Складання розповіді по частинах;

- Питання, вказівки, вправи (на граматику);

- Демонстрація наочного матеріалу;

- Для дітей старшого віку при складанні оповідань як дидактичний матеріал використовуються таблиці-схеми, в яких закладена певна інформація. Ці схеми є планом, який допомагає дітям найбільш повно, логічно і зв'язно скласти розповідь або переказати текст. У схему включаються такі характеристики як колір, форма, розмір, матеріал, з якого предмет виготовлений.

При складанні оповідань за сюжетними картинами або по серії сюжетних картин діти спочатку вправляються в складанні короткого, а потім більш розгорненої розповіді цілком по напрямних питань педагога. Пізніше вони переходять до складання розповіді по детальному плану, запропонованого педагогом.

Дітям задаються допоміжні питання: «Про що ми будемо говорити спочатку? »,« Про що потрібно сказати далі? »,« Чим закінчимо розповідь? »І т. П. З зазначенням на відповідні фрагменти картини. Потім педагог на основі висловлювань дітей становить єдиний план.

Важливу роль відіграє аналіз дитячих оповідань. Необхідно не тільки навчати дітей складання зв'язного, закінченого розповіді, а й вмінню його аналізувати, пояснювати. Діти повинні відзначити цікаво вигаданий сюжет, його оригінальність, повторювати найбільш сподобалися слова, вирази, пропозиції. В якості заключного етапу роботи над серією сюжетних картинок доцільно пропонувати дітям виділяти головну думку в оповіданні. Це формується у дітей, х й насилу, тому необхідна допомога дорослих у вигляді вміло поставлених питань, що підводять до правильної відповіді. Допомога зменшується в міру оволодіння дітьми даним видом роботи.

Використання моделей в старшому дошкільному віці служить своєрідним зоровим планом для створення монологів, і допомагають дітям вибудовувати:

- лексико-граматичну наповнюваність розповіді.

Складові частини схем відображають не тільки основні властивості об'єктів (колір, форма, величина, матеріал, але і дії з об'єктами, частини об'єкта.

Наприклад, завдання «Розкажи про домашню тваринку». Наочна модель розповіді-опису включає наступні зображення:

Дзеркало »- зовнішній вигляд тварини;

Людина »- яку користь тварина приносить людині;

Консультація по темі:
Навчання творчому розповідання дошкільнят

Попередній перегляд:

Консультація для педагогів на тему: «Навчання творчому розповідання дошкільнят»

Серед усіх видів зв'язного монологічного мовлення творче розповідання є найбільш складним.

Сучасна педагогіка називає творчими такі розповіді дітей, в яких ними придумані, вигадані певні образи або дії. Подібні розповіді складаються на основі дитячої уяви, яке, за даними психологів, передбачає значну аналітико-синтетичну діяльність мозку. Основна функція уяви - перетворення отриманого досвіду внаслідок різних комбінацій пережитих вражень.

Можливість складати повноцінні творчі розповіді виникає у дитини тільки в старшому дошкільному віці. У цей період запас знань і відомостей про навколишню дійсність, що може стати змістом словесної творчості дошкільника, істотно зростає. Фонетична і граматична боку мови і мови виявляються, в основному, сформованими.

Крім мовної готовності до словесної творчості, у віці 5-6 років у дошкільника формуються певні передумови: зростає активність, інтелектуальність і внутрішня опосередкованість уваги; довільність і образність пам'яті; логіка і понятійного мислення; керованість уяви і т. д.

Відправним моментом в навчанні складання творчих розповідей служить сюжетна картина.

1. Діти люблять розглядати такі картини; з однією картиною педагог може працювати кілька занять (картина, впливаючи на емоції дітей, викликає у них мотивацію до занять, інтерес, спонукає говорити навіть мовчазних і сором'язливих).

2. Сюжетна картина забезпечує наочну опору, яка є основою для активного, тривалого діалогу дорослого і дитини, що дозволяє стимулювати різні аспекти мовної і розумової діяльності дитини.

3. Розглядаючи сюжетну картину, дитина 5-6 років легко складає вихідний розповідь. А потім, за завданням дорослого, користуючись тією ж картиною, дошкільник може зробити деякі трансформації сюжету в своїй уяві і скласти нове оповідання, подібний вихідного. Виконати це завдання з наочною опорою дитині набагато легше, ніж придумати історію цілком.

Для розглядання і складання розповіді потрібно вибрати такі картини, які викликали б у дітей яскраве емоційне реакцію; спонукали до роздумів; стимулювали уяву; сприяли зацікавленій спілкуванню дитини і дорослого.

Використання сюжетних картин в якості наочної опори передбачає роботу з 10 видів творчого розповідання.

 • Складання розповіді з додаванням наступних подій;
 • Складання розповідей з заміною об'єкта;
 • Складання розповіді з заміною дійової особи;
 • Складання розповіді з додаванням попередніх подій;
 • Складання розповіді з додаванням попередніх і наступних подій;
 • Складання розповіді з додаванням об'єктів;
 • Складання розповіді з додаванням дійової особи;
 • Складання розповіді з додаванням об'єктів і дійової особи;
 • Складання розповіді зі зміною результату дії;
 • Складання розповіді зі зміною часу дії.
 • Робота по сюжетної картині складається з 6 етапів:

  I. Аналіз змісту картини.

  Початковий етап роботи по картині включає в себе встановлення місця дії, часу дії, властивостей об'єкта і предметів, цілей дії кожного персонажа, причинно-наслідкових зв'язків між об'єктами і явищами.

  II. Активізація психічних процесів, необхідних для творчого розповідання.

  Велике значення для виховання навичок творчого розповідання має підготовка психологічної бази, а саме, розвиток інтересу, уваги, пам'яті, ініціативності, уяви, мислення.

  III. Складання початкового оповідання з попередньої картини.

  Мета даного етапу - на доступному матеріалі виробити, закріпити, або поліпшити у дитини навик складання зв'язкового розповіді, щоб потім перенести цей навик на творчий розповідь. Завдяки наочної опорі у вигляді сюжетної картини, дитині трохи простіше скласти вихідний розповідь, ніж творчий. (Під час формулювання пропозицій розповіді дорослий при необхідності допомагає дитині, виправляє неточності, додає слова і вирази).

  IV. Планування творчого розповіді.

  Від успіху на даному етапі досягнення головної мети по вихованню навичок творчого розповідання. Ця робота полягає в:

  - трансформації сюжету відповідно до виду творчої розповідання;

  - побудова плану викладу (можна в графічному зображенні);

  - вибір зачину, кульмінації, розв'язки історії;

  - складання «предикативне» ланцюжка;

  - встановлення об'єкта для прямої мови;

  - придумування заголовка до розповіді.

  V. Складання творчого розповіді з урахуванням всіх необхідних мовних засобів.

  Якість мови при складанні творчого розповіді визначається наявністю точних слів, образних порівнянь, грамотних і чітких пропозицій, зв'язків пропозицій і частин оповідання, виразності, інтонування, акцентування найбільш значущих слів, плавності мови, фонетичної чіткості кожної фрази. (Слід уточнити слова, з яких дитина почне розповідь. Потім необхідно обговорити фінальні слова, в яких визначається мораль, або основний зміст висловлювання. При роботі над зв'язністю дитячого оповідання дорослому бажано уточнити слова для зв'язку речень).

  VI. Аналіз і оцінка творчого розповіді.

  При аналізі оповідань для дитини дуже важливі такт, коректність, доброзичливість оцінки дорослого. Для оцінки слід використовувати такі слова: «добре», «дуже добре», «слід повчитися».

  У подальшій роботі з розвитку творчого розповідання у дошкільнят можна використовувати наступний стомлений матеріал:

  - фігурки від кіндерсюрпризів;

  1. Ткаченко Т. А. Програма «Розвиток зв'язного мовлення у дошкільників 4-7 років». - М. 2008.

  2. Ткаченко Т. А. Навчання творчому розповідання за картинами. - М. 2008.

  3. Федоренко Л. П. Фомічова Г. А. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку. - М. 1 984.

  Карти Проппа як засіб навчання дітей старшого дошкільного віку творчому розповідання (з досвіду роботи).

  681.66 КБ . 1149647.docx Автор: Агафонова Любов Тимофіївна 3 Авг 2015

  Для дитини-дошкільника найбільш значущими є гра, а також продуктивні види діяльності: малювання, конструювання, літературно-художня діяльність та ін.

  Логічним і закономірним є з'єднати два основних напрямки розвитку дошкільника: гру, продуктивні види діяльності і оперування знаковими системами, їх використання у власній діяльності.

  Такий підхід дуже ефективний в корекційній роботі з дітьми, що мають системні порушення мови, тим більше що ці проблеми посилюються недоліками уваги і пам'яті, обмеженими можливостями перенесення і узагальнення, вторинним недорозвиненням пізнавальної діяльності, підвищеною стомлюваністю і виснаженням.

  Знаково-символічна система (моделі), яка використовується в роботі з такими дітьми, виступає як ефективний допоміжний засіб в засвоєнні мовної системи і підсилює корекційно-розвиваюче вплив, так як це:

  • дозволяє дитині використовувати всі канали сприйняття (зорові, слухові, кінестетичні);

  • створює умови для більш міцного засвоєння інформації;

  • сприяє розвитку наочно-образного і логічного мислення;

  • сприяє розвитку творчої і пізнавальної активності дошкільників;

  • розвиває здатність подумки-практичного експериментування;

  • створює ситуацію успіху в діяльності;

  • розширює поле готовності дітей дошкільного віку до навчання у початковій школі.

  До моделей пред'являються певні вимоги: чітко відображати основні властивості і відносини, які є об'єктом пізнання; бути простими для сприйняття і доступними для створення і дії з ними, яскраво і чітко передавати ті властивості і відносини, які повинні бути освоєні; полегшувати пізнання.

  Ознайомлення краще починати з застосування готових моделей, а потім дошкільнят знайомлять з їх побудовою.

  В процесі розвитку мовлення дошкільнят можна використовувати спеціальні предметно-схематичні моделі. Такі моделі досить широко використовуються в теорії розв'язання винахідливих задач (ТРИЗ): таблиця «Будиночок Якубенко», карти Проппа. Досвід роботи з навчання дітей з порушенням функції мови творчому розповідання з використанням карт Проппа я і хочу представити в пропонованій нижче статті.


  Автор: Агафонова Любов Тимофіївна


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...