25 Характеристика ігрової діяльності дитини раннього віку

Провідна діяльність в ранньому віці

Подібні документи

Види і особливості мовної діяльності. Дослідження активного словника дитини. Характеристика спілкування дошкільнят: нестандартність, нерегламентованість. Форми спільної діяльності педагога з дітьми з розвитку мовлення в ранньому дошкільному віці.

Курсова робота, доданий 08.12

Особливості мовного розвитку дітей раннього віку. Ігрові технології як засіб попередження дефектів звуковимови у дітей 2-3 років. Принципи корекційно-попереджувального впливу в ранньому віці, логопедичні заняття з дітьми.

Курсова робота, доданий 10.02

Гра - творчий процес. Психологічна характеристика ігрової діяльності. Розвиваючі ігри та їх умови. Прояв предметної та ігрової діяльності. Дослідно-експериментальна робота по ефективності використання гри для розвитку дітей.

Курсова робота, доданий 28.12.2006

Предметна діяльність дошкільника і її місце в грі. Особливості та становлення сюжетно-рольової гри, розвиток образотворчої діяльності. Роль слова в режисерських іграх. Порівняння будівельних, рухливих і дидактичних ігор дошкільного віку.

Контрольна робота, доданий 13.09

Специфіка організації та оформлення предметно-розвиваючого середовища для дітей молодшого дошкільного віку. Особливості ігрової діяльності дітей. Принципи організації виховання дитини раннього віку, формування їх спільної предметної діяльності.

Курсова робота, доданий 31.10

Значення гри для психічного розвитку дитини. Види і значення сюжетно-рольових, театралізованих, конструкторських і дидактичних ігор. Навички, необхідні вихователю для успішного керівництва іграми дітей. Особливості ігрової діяльності дошкільнят.

Реферат, доданий 23.01

Гуманізація освітнього процесу. Дидактична гра як метод навчання дітей дошкільного віку. Ігрова діяльність в молодшому шкільному віці. Сутність гри як провідного виду діяльності. Соціальна природа гри. Форми рольової гри.

Доповідь, доданий 16.01

Ігрова діяльність, її значення і функції в дошкільному віці. Прояв в грі особистісних якостей дитини. Специфіка ігрової діяльності у дошкільнят з мовними порушеннями. Особливості розробки комплексу корекційно-розвивальних вправ.

Курсова робота, доданий 03.02

Особливості розвитку ігор. Розумовий розвиток дитини. Основні види діяльності дітей другого і третього року життя. Ігри з сюжетно-образними і дидактичними іграшками, з будівельним матеріалом, з предметами-знаряддями, іграшковими знаряддями праці.

Реферат, доданий 29.08

Методика навчання дітей дошкільного віку грі в баскетбол. Формування дій з м'ячем. Правила гри. Рухова активність і її значення для дітей дошкільного віку. Методика і аналіз проведення констатуючого і формуючого експерименту.

Дипломна робота, доданий 11.02

Структура і етапи розвитку сюжетно-рольової гри. Духовні та фізичні сили дитини. Вплив сюжетно-рольової гри на формування позитивних взаємовідносин дітей. Методи і прийоми керівництва сюжетно-рольової гри дітей старшого дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 08.03

Предметна діяльність як діяльність, спрямована на оволодіння соціально виробленими способами вживання культурних предметів. Напрямки розвитку предметної діяльності у дітей, особливості даного процесу у дітей з вадами мовлення.

Реферат, доданий 22.07

Характеристика сюжетно-рольової гри як провідної діяльності дітей дошкільного віку; педагогічні умови її розвитку. Оцінка впливу середовища соціального притулку на ігрову діяльність дошкільника на прикладі реабілітаційного центру Козульскій.

Дипломна робота, доданий 06.05

Етапи формування мовлення дитини, причини її порушення. Проведення спеціальних занять і реалізація корекційно-діагностичної програми з метою подолання затримки мовного розвитку у дітей молодшого дошкільного віку. Профілактика недорозвинення мови.

Реферат, доданий 04.11

Загальна характеристика психологічного розвитку дітей раннього віку. Особливості сенсорного розвитку дітей раннього віку. Поняття, зміст і методика сенсорного виховання дітей раннього віку в процесі предметно-ігрової діяльності.

Курсова робота, доданий 16.07

Загальна характеристика видів музичної діяльності. Дитяче музичне виконавство, здійснюване в співі, ритмічних рухах і танцях, грі на інструментах. Розвиток почуття ритму у дошкільнят, формування музично-слухових уявлень.

Контрольна робота, доданий 22.10

Теоретичні основи керівництва сюжетно-рольовою грою дітей старшого дошкільного віку. Поняття сюжетно-рольова гра. Психолого-педагогічні особливості дітей старшого дошкільного віку. Методи, використовувані в керівництві сюжетно-рольовою грою.

Курсова робота, доданий 11.09

Розвиток дітей в ранньому віці. Дошкільна вальдорфская педагогіка. Створення сприятливої ​​атмосфери. Основні принципи роботи вальдорфського дитячого садка. Організація здорового ритму життя групи. Організація простору. Вальдорфские іграшки.

Реферат, доданий 02.04

Особливості розвитку дітей раннього віку. Основні завдання діагностики і оцінка розумового розвитку дошкільників. Проба в оцінці навички читання. Діагностика, дослідження порушень читання і письма та їх попередження засобами спеціального навчання.

Курсова робота, доданий 05.06

Аналіз почуття гумору в дошкільному дитинстві. Основні особливості виховання у дошкільників почуття гумору засобами художньої літератури, характеристика засобів реалізації питання. Необхідність розвитку фантазії та уяви в ранньому дитинстві.

Реферат, доданий 06.02

Тема 1. Загальна характеристика розвитку дитини від одного року до трьох

1. Особлива роль раннього дитинства в психічному розвитку дітей.

2. Головні психологічні досягнення цього віку: прямоходіння, мовного спілкування і предметна діяльність - їх особливості в ранньому віці.

3. Загальна схема психологічного розвитку дітей від одного року до трьох л

4. Поняття продуктивної і репродуктивної діяльності. Прояв цих вид1 діяльності у дітей раннього віку.

5. Становлення символічної репрезентації дійсності.

Тема 2. Розвиток мови у дітей раннього віку

1. Спільність етапів мовного розвитку дітей в різних країнах.

2. Основні кроки в розвитку мови від одного року до трьох років.

3. Засвоєння дітьми раннього віку фонетики та граматики.

4. Розвиток лексики, структури і семантики дитячої мови.

5. Основні шляхи засвоєння мови в ранньому дитинстві.

Тема 3. Поява предметної і конструктивної ігрової діяльності

1. Освоєння дітьми культурних правил користування предметами домашнього обіх

2. Розвиток предметної діяльності, виділення в ній орієнтовно-дослід тельской фази.

3. Виникнення продуктивної і зображально-конструкторської діяльну

4. Початок розвитку предметних ігор, наслідування і символічного использова) предметів.

5. Перехід до групових сюжетно-рольових ігор.

6. Становлення довільності в діяльності дитини раннього віку.

Тема 4. Сприйняття, пам'ять і мислення у дитини раннього віку

1. Поява здатності передбачати майбутній результат діяльності

2. Розвиток оперативної пам'яті.

3. Формування сприйняття в ранньому дитинстві.

4. Перехід від наочно-дієвого до наочно-образного мислення.

5. Основні шляхи розвитку мислення в ранньому дитинстві.

6. Початок з'єднання мислення й мови.

Теми для рефератів

1. Розвиток рухів у дітей раннього віку.

2. Формування мови в дитини від одного року до трьох років.

3. Предметні ігри дітей раннього віку.

4. Розвиток мислення у дитини в ранньому віці.

Теми для самостійної дослідницької роботи

1. Шляхи прискорення розвитку рухів у дитини раннього віку.

2. Кошти вдосконалення мови в ранньому віці.

3. Ігри дітей раннього віку.

4. Удосконалення пам'яті і мислення у дитини у віці від двох д 1

Асєєв В. Г. Вікова психологія: Навчальний посібник. Ір

1989. (Ранній вік: 56-62.)

Виготський Л. С. Зібрання творів: У 6 т.-М. 1984.- (Раннє дитинство: 340-368. Криза трьох років: 367-376.)

Карлсон Л. та ін. Дитина від 0 до 2 років: розвиток у взаємодії з оточуючими людьми. М. 1983. Розуміння дорослими і дітьми один одного. Пізнання дітьми навколишнього світу. Самопізнання. Режим життя і звикання до нових умов. Ігри маленьких дітей.) Психологія дітей дошкільного віку. розвиток пізнавальних

Процессов.-М. 1964. еноорное розвиток в ранньому віці (до року): 17-35.)

Розвиток особистості ребенка.-М. 1987. (Психологічні особливості дітей раннього віку: 59-73.) Раншбург Й Поппер П. Секрети особистості. М. 1983. 'розвиток рухової активності в. ранньому віці: 29-41.) Раттер М. Допомога важким детям.-М. 1987. (ранній вік (другий рік життя): 91-97.)

Ельконін Д. Б. Дитяча психологія (розвиток дитини від народження

До семи років) .- М. 1960. (Психічне розвиток дитини в ранньому віці (від 1 року до 3 років): 93-137.)

Ананьєв Б. Г. Рибалко Е. Ф. Особливості сприйняття простору у детей.-М. +1964.

(Формування сприйняття простору з народження до кінця раннього дитинства: 63-92.)

Бернштейн Н. А. Нариси з фізіології рухів і фізіології ак-тівності.-М. 1966.

(Моторне розвиток дитини від народження до двох років: 138-147.) Вікова та педагогічна психологія / За ред. М. В. Гамезо і др.-М. +1984.

(Психологія дітей раннього віку: 64-67.)

Вікова психологія / За ред. А. В. Петровского.-М. 1979. (Ранній вік: .41- 49.)

Олівців Ю. Н. Розвиток уявлень у дітей: Навчальний посо-біе.-Мінськ, 1987.

(Розвиток уявлень у дітей в ранньому віці: 24-43.) Карпова С. Н Труве Е. І. Психологія мовного розвитку дитини. Ростов-на-Дону, 1987.

(Проблема ойладенія дошкільнятами фонематичної стороною мови: 5-27.) Лісіна М. І. Проблеми онтогенезу общенія.-М. 1986. (Розвиток спілкування у дітей в перші сім років життя: 75-103. Взаємовідносини Дитину з оточуючими людьми: 106-120.)

Исина М. І. Капчеля Г. І. Спілкування з дорослими і психологічна підготовка дітей до школи. Кишинів, 1987. ис спілкування у дошкільників: 5-43.)

ОтаА В. С. Дитяча психологія: Підручник для студентів педаго-чеських інстітутов.-М. 1985. тя дітей в ранньому дитинстві: 73-114.) Ікіфоров Г. С. Самоконтроль человека.-Л. 1989. дд ° троль в ранньому дитинстві: 83-86.) Ие і мова: розвиток мови у дітей в спілкуванні з дорослими.

Е Речі у дітей раннього віку: 57-99, 119-145.) (У ч Д - Б. Психологія ігри. І-М 1978. ° гри в онтогенезі дитини (від народження до 3 років): 151-168.)

Карпова С. Н. Труве Е. І. Психологія мовного розвитку ребенк.- Ростов-на-Дону, 1987. - (Неорганізований процес оволодіння дитиною фонематичної стороною мови: 7- 49. Організований процес оволодіння дитиною фонематичної стороною реч 49-88.) ] Новосьолова. С. А. Розвиток мислення в ранньому віці. М. 1 070 Спілкування і мова: розвиток мови у дітей в спілкуванні з дорослими.

М 1985. (Вплив емоційного спілкування на виникнення перших слів у дітей: 99-118

Сучасний дитячий садок

Каталог статей

ОРГАНІЗАЦІЯ ИГРОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ САМОСТІЙНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ

Осипова Оксана Олександрівна . методист МАУ ІМЦ м Томська;

Ганіна Ірина Геннадіївна . заступник завідувача з виховної та методичної роботи МБДОУ дитячого садка комбінованого виду № 54 міста Ангарська;

Балакали Оксана Володимирівна, вихователь МБДОУ дитячого садка комбінованого виду № 54 міста Ангарська.

Дошкільна дитинство - віковий етап у вирішальній мірі визначає подальший розвиток людини. Л. І. Божович, Г. М. Бреслав, К. Бюлер, Л. С. Виготський, А. В. Запорожець, Г. Г. Кравцов, А. Н. Леонтьєв, М. І. Лісіна, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін визнають, що це період народження особистості, первісного розкриття творчих сил дитини, самостійності та становлення основ індивідуальності. Однією з умов розвитку дитячої індивідуальності є освоєння позиції суб'єкта дитячих видів діяльності. Гра - одна з провідних видів діяльності дитини в дошкільному дитинстві. У грі дитина сама прагне навчитися тому, що він ще не вміє, в грі відбувається безпосереднє спілкування з однолітками, розвиваються моральні якості.

Гра є самоцінною формою активності дитини дошкільного віку. На думку Л. С. Виготського, О. М. Дьяченко, Є. Є. Кравцової, заміна гри іншими видами діяльності збіднює уяву дошкільника, яка визнана найважливішим віковим новоутворенням. В. В. Вєтрова, М. І. Лісіна, Є. О. Смирнова Л. М. Кларін, B. І. Логінова, Н. Н. Поддьяков вважають, що заміна гри іншими видами діяльності гальмує розвиток спілкування як з однолітками, так і з дорослими, збіднює емоційний світ. Отже, своєчасне розвиток ігрової діяльності, досягнення дитиною творчих результатів в ній є особливо важливим.

Гра є наскрізним механізмом розвитку дитини (пункт 2.7. ФГОС ДО), за допомогою якої реалізуються зміст п'яти освітніх областей: Соціально - комунікативний розвиток; Пізнавальний розвиток; Мовленнєвий розвиток; Художньо - естетичний розвиток; Фізичний розвиток. Гра є основним видом діяльності дітей, а так само формою організації дитячої діяльності. Конкретний зміст ігрової діяльності залежить від вікових та індивідуальних особливостей дітей, визначається завданнями та цілями Програми, це відображено в Стандарті дошкільної освіти. У пункті 2.7. ФГОС ДО визначено особливості розвитку ігрової діяльності дитини:

- в Дитячому віці (2 місяці - 1 рік) безпосереднє емоційне спілкування з дорослим, маніпулювання з предметами;

- в Ранньому віці (1 рік - 3 роки) - предметна діяльність і гри зі складовими і динамічними іграшками спілкування з дорослим і спільні ігри з однолітками під керівництвом дорослого;

- для дітей Дошкільного віку (3 роки - 8 років) - ігрова діяльність, включаючи сюжетно-рольову гру, гру з правилами і інші види гри, комунікативна (спілкування і взаємодія з дорослими і однолітками).

Для розвитку дитини важливо розвивати ігрову діяльність, оскільки це дозволить досягти Формування соціально-нормативних вікових характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО):

Дитина опановує основними культурними способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - грі, спілкуванні, пізнавально-дослідницької діяльності, конструюванні та ін.; здатний вибирати собі рід занять, учасників по спільній діяльності;

Дитина активно взаємодіє з однолітками і дорослими, бере участь в спільних іграх. Здатний домовлятися, враховувати інтереси і почуття інших, співпереживати невдачам і радіти успіхам інших, адекватно проявляє свої почуття, в тому числі почуття віри в себе, намагається вирішувати конфлікти;

Дитина має розвинену уяву, яке реалізується в різних видах діяльності, і перш за все в грі; дитина володіє різними формами і видами гри, розрізняє умовну і реальну ситуацію, вміє підкорятися різним правилам і соціальним нормам;

Дитина досить добре володіє усним мовленням, може висловлювати свої думки і бажання, може використовувати мову для вираження своїх думок, почуттів і бажань, побудови мовного висловлювання в ситуації спілкування.

Існує кілька класифікацій ігор.

Класифікація ігор дітей дошкільного Віку (по Е. В. Зворигіна і С. Л. Новосьолова).

 • Ігри, що виникають з ініціативи дитини (дітей):
 • Гра - експериментування

  Самостійні сюжетні ігри :

  Сюжетно - отобразітельной

  Сюжетно - рольові

  10.Поощрять інтерес до ігор однолітків.

  11.Пріучать грати, не заважаючи один одному.

  До старшого дошкільного віку, гра дитини набуває політематізм. Гра стає самостійною діяльністю. Діти завжди самі визначають задум гри або підтримують пропозицію однолітків. Вони самостійно ставлять ігрові завдання.

  Оскільки ігрові способи відображення навколишнього світу досить сформовані, то діти легко справляються з вибором найбільш прийнятних для конкретної ігрової ситуації предметних і рольових способів вирішення ігрових завдань.

  Рольові дії в грі супроводжуються рольової промовою, на початковому етапі сюжетно - рольової гри - рольовими висловлюваннями (область Мовний розвиток, Соціально - комунікативний розвиток, п. 2.6 ФГОС ДО). У міру збагачення життєвого досвіду розвиток звуковий і інтонаційної культури мовлення рольові дії стають більш різноманітними, що безпосередньо залежить від уявлення дітей про навколишній світ.

  Спеціально навчати дітей певним ігровим діям не рекомендується. Важливо, щоб діти самі придумували, які рольові дії включати в гру, тільки в такому випадку гра буде носити справді творчий характер.

  Рольові дії повинні бути виразні, що забезпечується виконанням характерних рухів, жестів, міміки.

  Наприклад, в ролі мами одна дівчинка демонструє, що мама ласкава, весела, а інша дівчинка в цій же ролі - похмура, сувора. При цьому обидві виразно виконують прийняту роль, але засоби виразності у них різні.

  Таким чином, в період формування рольових дій звертається увага, як на різноманітність, так і на емоційну виразність рухів, жестів, міміки.

  Сюжетно - рольова гра передбачає співпрацю з іншими граючими, тому треба вчити дітей поводитися з рольовими висловлюваннями до партнера.

  Наростання кількості рольових висловлювань поступово призводить до виникнення рольової бесіди. Ініціатором бесіди може виступати дорослий.

  Виходячи з ускладнення в розвитку гри, завдання керівництва грою доповнюються наступними:

  - Спонукати дітей приймати різноманітні ролі.

  - Сприяти тому, щоб при виконанні ролі діти використовували різні емоційно виразні рольові дії.

  - сприяти формуванню вміння супроводжувати рольові дії рольовими висловлюваннями, зверненими до іграшки - партнеру, уявного співрозмовника, дорослому і однолітка.

  У старшому дошкільному віці гра стає самостійною діяльністю. Гравці намагаються самостійно вирішувати конфлікти, що виникають з приводу гри.

  Ускладнення завдань керівництва грою представлено в таблиці 1


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...