Особливості адаптації дитини до школи порушення

Адаптація першокласника до школи

Різка зміна соціально-психологічних умов життя дитини, настільки ж різке зростання фізичних, емоційних і інтелектуальних навантажень, безумовно, відбивається на фізичному і психічному стані першокласника. Фактори впливу школи на дитину різноманітні. Це
1) нездатність дитини впоратися з навчальним навантаженням;
2) вороже ставлення педагога;
3) зміна колективу;
4) неприйняття дитини шкільним колективом. Оцінюючи вплив школи на фізичне, неврологічне і психічне здоров'я дітей більшість авторів підкреслюють досить виражені зміни в нервовій системі, соматовегетативних відносинах, психічній сфері.

З фізіологічної точки зору адаптація першокласника до школи проходить 3 етапи.

Перший з них - орієнтовний, коли організм на комплекс нових впливів відповідає бурхливою реакцією і напруженням усіх своїх систем - це етап «фізіологічної бурі», тривалість якого 2-3 тижні. На цьому етапі організм дитини витрачає все, що у нього є, а іноді і «в борг бере», що свідчить про надзвичайно високу «ціну» сплачується ім.

На другому етапі «буря» починає стихати, а «ціна» знижується. Відзначається нестійке пристосування організму, знаходяться якісь оптимальні варіанти реакцій на ці впливи.

На третьому етапі організм знаходить найбільш підходящі варіанти реагування на навантаження, що вимагають меншої напруги всіх систем. Тривалість усіх трьох етапів становить 5-6 тижнів, причому найбільш складним виявляється період з першої по четверту тижні. Закінчення його доводиться на 10-15 жовтня.

Як же конкретно відбувається адаптація першокласника до школи?

Перш за все, відзначається низький рівень і нестійкість працездатності, напруга серцево-судинної системи, сімпатоадреналіновой системи, низькі показники координації різних систем організму між собою. Якщо порівняти ці дії з діями на організм дорослого, то це приблизно відповідає дії невагомості на космонавта. Не випадково, тому у значної частини учнів в кінці занять відзначається різко виражене стомлення. Тільки на п'ятій-шостій тижні навчання спостерігається стабілізація показників працездатності, знижується напруження основних життєзабезпечуючих систем організму.

Поряд з психофізіологічної адаптацією першокласника до школи відбувається і психологічна адаптація першокласника до школи. Дослідження Е. М. Олександрівської показали, що тільки 56% дітей мають адекватною формою такої адаптації. Серед решти 30% складають діти з нестійкою адаптацією, для яких характерна підвищена стомлюваність, захворюваність, порушення сну, схильність до страхів, і 14% - діти з порушеннями форм соціально-психологічної адаптації, що виражається в поганому засвоєнні навчальної програми, поведінкових проблемах, труднощах в встановлення контактів з учителями й однолітками. Цими ж дослідженнями встановлено, що труднощі протікання адаптації дитини до школи значною мірою обумовлені його особистісними особливостями. Виділено кілька особистісних типів, серед яких частка дітей, що складають так званий гармонійний тип, тільки 35%. Ці діти не відчувають труднощів у навчанні, добре опановують програмою, прагнуть до високих результатів. У психологічному плані - це інтелектуальні, товариські і впевнені в собі діти, з досить розвиненим самоконтролем.

Наведені дані дозволяють розглядати вступ до школи як фактор дезадаптації. З цієї точки зору цікаві дані Т. Н. Осіпенко про динаміку неврологічного та психоемоційного стану дітей від 3-х до 7-и років.

Очевидно, що вступ до школи позначається на нервово-психічний стан дитини самим несприятливим чином. Зупинимося на деяких фактах нервово-психічної дезадаптації першокласника. Функціональні порушення центральної нервової системи у вигляді неврологічних реакцій відзначаються у 70% школярів. При цьому найчастіше реєструються: астенічний синдром (53%), що виявляється в підвищеній виснаження і стомлюваності організму, зниженні порогів чутливості, нестійкому настрої і порушення сну; гипердинамический синдром (39%), що виражається в руховому неспокої, непосидючості, епізодичній агресивності; соматовегетативних розлади (39%), для яких характерні головні болі, болі в області серця, живота і т. д.; нарешті, реакції страху (19%). У третини першокласників з'являються шкідливі звички - смоктання пальця, обкушування нігтів.

Важливо відзначити різне протікання процесу адаптації першокласника до школи в залежності від статі дитини. Показано, що гірше адаптуються до школи хлопчики, ніж дівчатка. Наприклад, до кінця навчального року стомлюваність у хлопчиків в 8-10 разів виражена більше, ніж у дівчаток. Вчителям і батькам потрібно мати на увазі, що більш успішно виконуються завдання, якщо вони сприймаються дитиною як відповідні його підлозі. Наприклад, інтерес до вирішення складних завдань у хлопчиків вище при матеріальному, а у дівчаток - при емоційному заохоченні успіху. Хлопчики успішніше працюють поодинці, а дівчинки - в змішаній по статі групі. Рівень домагань у хлопчиків вище, вони більш автономні, і як би запрограмовані не любити заохочувані дорослими види діяльності. Якщо хлопчики у відповідь на фрустрацію (перешкода отримати бажане) частіше реагують зменшенням спілкування, то дівчинки - більш жорстким, спрямованим на досягнення мети, поведінкою.

Зі сказаного випливає, що найперші кроки дитини в школі повинні перебувати під пильною увагою батьків, педагогів і лікарів, що ці кроки нелегко даються і організму, і психіці дитини і тому так важливо і необхідно знати особливості психічного розвитку в цьому віці.

Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку Текст наукової статті за фахом Народное образование. Педагогіка

  • АДАПТИВНЕ ПОВЕДЕНИЕ,
  • ADAPTIVE BEHAVIOR,
  • ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ,
  • DEVELOPMENTAL DISORDERS,
  • АУТИЗМ,
  • AUTISM,
  • РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ,
  • MENTAL RETARDATION

Анотація
наукової статті з народної освіти та педагогіки, автор наукової роботи - ДЖОРУХЯН Е. А.

Статтю присвячено проблемі адаптації до шкільного навчання дітей з комплексним порушенням психічного розвитку, таким як аутизм і розумова відсталість. Слідом за низкою вітчизняних вчених автор визначає шкільну адаптацію як сукупність компонентів змістовно різного рівня (організаційного, мотиваційного, психологічного та соціального). Розглядаються протиріччя і труднощі шкільної адаптації «особливих» дітей в зв'язку з практикою інклюзивної освіти. Підкреслюється продуктивність нейропсихологического підходу в оцінці форм і методів педагогічної роботи з такими дітьми з урахуванням їх психофізіологічного стану і особливостей мозкової організації.

Abstract 2015 year, VAK speciality - 13.00.00, author - DZHORUHYAN EA

The article deals with the problem of adaptation to school of children with complex mental development, such as autism and mental retardation. Following a number of Russian scientists the author defines school adaptation as the aggregate of components of meaningfully different levels (organizational, motivational, psychological and social). We consider the contradictions and difficulties between school adaptation of special children in the practice of inclusive education. It emphasizes productivity of neuropsychological approach in assessing the forms and methods of educational work with children with regard to their psycho-physiological state and characteristics of brain organization.

Наукова стаття за фахом Народное образование. Педагогіка з наукового журналу Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток, ДЖОРУХЯН Е. А.

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

ДЖОРУХЯН Е. А. Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку // Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток. 2015. №4 (11). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / problema-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-kompleksnym-narusheniem-razvitiya (дата звернення: 13.10).

ДЖОРУХЯН Е. А. Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток (2015). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / problema-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-kompleksnym-narusheniem-razvitiya (дата звернення: 13.10).

ДЖОРУХЯН Е. А. (2015). Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку. Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / problema-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-kompleksnym-narusheniem-razvitiya (дата звернення: 13.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

ДЖОРУХЯН Е. А. Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку // Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток. 2015. №4 (11) С.34-39.

ДЖОРУХЯН Е. А. Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток (2015).

ДЖОРУХЯН Е. А. (2015). Проблема шкільної адаптації дітей з комплексним порушенням розвитку. Особистість в мінливому світі: здоров'я, адаптація, розвиток


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...