Самооцінка дітей шкільного віку з порушенням слуху

Самооцінка підлітків з порушенням слуху

Подібні документи

Особливості та напрямки дослідження адекватної самооцінки дошкільників і молодших школярів, її поняття та види. Молодший шкільний вік як період формування адекватної самооцінки, фактори становлення. Проведення і аналіз результатів експерименту.

Курсова робота, доданий 30.04

Психолого-педагогічні характеристики дітей з порушенням слуху. Історія розвитку методики початкового навчання глухих. Наукові та практичні роботи педагогів по можливості навчання писемного мовлення глухих дітей через читання та письмо (графічний метод).

Курсова робота, доданий 18.02

Проблема психічного розвитку слабочуючих і глухих дітей. Готовність дітей з порушенням слуху навчатися у вищих навчальних закладах. Розвиток аналізу і синтезу у дітей з порушеннями слуху. Тести, пов'язані з понятійним і абстрактними формами мислення.

Курсова робота, доданий 25.01

Основні характеристики мови і закономірності формування порушень мовлення у дітей зі зниженим слухом. Методи діагностики розвитку усного та писемного мовлення дітей з порушеннями слуху. Порівняльна характеристика писемного мовлення глухих і чуючих школярів.

Курсова робота, доданий 10.03

Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Рівень домагань і шляхи його підвищення. Теоретичний аналіз поняття самосвідомості. Експериментальне дослідження впливу самооцінки на якість навчальної діяльності молодших школярів.

Курсова робота, доданий 28.02

Поняття успішності, а також визначення головних причин і факторів, що сприяють неуспішності дітей у школі. Особливості та складності молодшого шкільного віку, проблема самооцінки. Взаємозв'язок оцінки вчителя і самооцінки молодшого школяра.

Курсова робота, доданий 12.01

Загальна характеристика розвитку дітей старшого дошкільного віку. Формування самооцінки і уявлень дошкільника про себе, особливості поведінки дітей з різним типом самооцінки. Етапи та діагностика розвитку мислення у дітей, вплив виховання.

Курсова робота, доданий 11.03

Подання про розвиток волі, самооцінки як компонента самосвідомості у дітей дошкільного віку. Особливості волі дошкільнят, а також характеристика вольової регуляції у дітей 5 років із загальним недорозвиненням мови. Методика формування самооцінки.

Дипломна робота, доданий 19.08

Самооцінка як важливий регулятор поведінки людини, її основні функції та види. Особливості розвитку самооцінки у дітей в молодшому шкільному віці. Навчальна діяльність в даному віці. Аналіз рівня самооцінки і успішності молодших школярів.

Курсова робота, доданий 14.07

Психологічні особливості глухих і слабочуючих дітей. Виникаючі у них труднощі в сфері спілкування, пізнавальної діяльності, оволодінні навчальним матеріалом. Діагностика особливостей взаємодії глухих і слабочуючих дітей з оточуючими.

Курсова робота, доданий 19.07

Характеристика проблеми успішності навчання. Визначення особливостей самооцінки в молодшому шкільному віці. Встановлення взаємозв'язку оцінки вчителя і самооцінки школяра молодшого віку. Аналіз результатів дослідження самооцінки, огляд рекомендацій.

Курсова робота, доданий 16.08

Поняття і види самооцінки, і її значення для життя в навчальній діяльності. Диференційований підхід до навчання на уроках російської мови. Дослідно-експериментальна робота по визначенню впливу самооцінки молодшого школяра на успішність навчання.

Курсова робота, доданий 01.10

Лінгвістична характеристика усного мовлення, проблема її формування у глухих дошкільників. Аналіз членороздільності мови дітей з порушеним слухом. Методика, зміст і програмні вимоги з навчання. Подолання наслідків зниження слуху.

Дипломна робота, доданий 15.11

Педагогічна класифікація осіб з вадами слуху. Особливості психічного та мовного розвитку слабочуючих. Спеціальне навчання дітей з частковими порушеннями слуху. Професійна освіта і соціальна адаптація дітей з порушеним слухом.

Реферат, доданий 08.06

Обгрунтування терміну комунікативні вміння. Особливості формування комунікативних умінь у дітей дошкільного віку з порушенням слуху, виявлення ефективних педагогічних умов і прийомів їх формування в умовах інтегрованої групи.

Курсова робота, доданий 18.02

Значення гри як засобу морального, розумового і мовного розвитку глухих і слабочуючих дітей. Необхідність розумного підбору тематики, визначення змісту ігрових занять в дошкільному закладі. Структурні компоненти сюжетно-рольової гри.

Реферат, доданий 11.12

Типи і структури дошкільних освітніх установ для нечуючих дітей. Комплектування контингенту ДОУ і підбір педагогічних кадрів. Основні засоби формування вимови, уявлень і знань про навколишній у дітей з порушенням слуху.

Конспект твори, доданий 25.04

Процес формування і розвитку самооцінки, її функції і вплив на міжособистісні стосунки. Відмінні ознаки підліткового періоду. Організація дослідження і аналіз впливу самооцінки на міжособистісні відносини учнів восьмих класів.

Курсова робота, доданий 13.06

Сучасне уявлення про порушення слуху, класифікація, причини. Мова - одна з психічних функцій, що залежить від слуху. Вивчення дітей зі зниженим слухом, клініко-психологічна, педагогічна характеристика, завдання та напрямки корекційної роботи.

Контрольна робота, доданий 08.02

Формування адекватної самооцінки як найважливіший фактор розвитку особистості дитини. Знайомство з особливостями розвитку самооцінки молодших школярів в 1 класі, аналіз методичних рекомендацій. Методика визначення емоційного рівня самооцінки.

Курсова робота, доданий 26.01

Самооцінка і рівень домагань глухих школярів Прилепська, Тетяна Миколаївна

Введення до роботи

Зї ^ ошїЄ; досліджено загальні проблеми особистості. менш вивчені

Питання особистості аномальних дітей, в тому числі з порушеннями

Особливості в розвитку особистості дітей про порушеннями слуху можуть бути наслідком як безпосереднього впливу первинного дефекту, так і своєрідного розвитку у них мови, інших пізнавальних процесів і особливостей спілкування з іншими людьми. Проведено дослідження різних сторін особистості глухих дітей (В. Л. Белінскій, Н. Г. Морозова, М. М. Нудельмап, В. Г. Петрова, В. Петшак, Т. Е. Пуйк і ін »). Але багато аспектів особистості цих дітей залишаються вивченими.

У процесах саморегуляції поведінки людини важлива роль належить самооцінці. Вона багато в чому визначає рівень домагань, тобто ті завдання, які людина ставить перед собою в житті і до вирішення яких він вважає себе здатним. Від самооцінки, рівня домагань, вміння розводити реальні і ідеальні цілі залежить емоційний стан людини (Л. С. Божовіч, Б. С. Братусь і ін.). При формуванні стійкої самооцінки та рівня домагань виникають ті внутрішні суперечності, які можуть стати факторами психічного розвитку (Л. І. Божовіч, Л. В. Благонадежіна).

У сурдопсихологии при наявності незначної кількості досліджень самооцінки рівень домагань не розглядалося.

Мета і завдання дослідження . Гіпотеза дослідження полягала в тому, що формування особистісних особливостей глухих дітей підпорядковується тим самим закономірностям, які спостерігаються при нормальному розвитку особистості - у дітей з збереженим слухом. Разом з тим передбачалося, що у дітей з порушеним слухом є особливості в развітіісамооценкі і рівня домагань, деяких інших пов'язаних з ними особистісних якостей, таких. як впевненість в собі, наполегливість та ін. Можливі особливості особистості дітей з порушеннями слуху відображають перш за все труднощі, які відчувають дітьми при встановленні контактів з оточуючими людьми, в мовному спілкуванні з ними.

Метою дослідження було вивчення особливостей формірс-

Вання деяких особистісних якостей глухих дітей шкільного віку. У відповідності з цією метою ставилися наступні завдання:

Виявити особливості самооцінки та рівня домагань глухих школярів при виконанні ними різних за змістом навчальних завдань;

Простежити динаміку розвитку самооцінки та рівня домагань дітей протягом шкільного віку;

Визначити залежність домагань і самооцінки глухих школярів від рівня їх інтелектуального розвитку;

Встановити, наскільки адекватно глухі школярі оцінюють себе в порівнянні з однокласниками і з більш широким соціальним оточенням;

Дослідити зміну рівня домагань школярів в умовах індивідуальної і колективної діяльності з виконанням навчальних завдань, а також прояви особистісної спрямованості дітей.

Об'єкт і методика дослідження . Об'єктом дослідження були самооцінка і рівень домагань, особливості їх розвитку у глухих учнів І, ІУ, УП-УШ класів. В експерименті взяли участь 220 дітей у віці 7-15 років: АЛЕ учнів школи глухих НДІ дефектології АПН СРСР і школи 101 для глухих дітей Москви, а також АЛЕ чують школярів Новогородковской середньої школи Московської області.

Дослідження здійснювалося за допомогою індивідуальних і колективних психологічних експериментів, спрямованих на виявлення характерного для дітей стилю поведінки, деяких їх особистісних якостей. Як методи дослідження застосовувалися також спостереження за дітьми, бесіди з учителями. Вивчалася деяка шкільна документація.

Наукова новизна дослідження . Отримані в роботі результати містять нові факти і залежності, що характеризують особистісні оцінки глухих школярів, а також раніше не дослідивши * шийся рівень їх домагань, в умовах виконання дітьми завдань навчального характеру.

Проаналізовано зміни самооцінки та рівня домагань глуїіх дітей від молодшого до старшого шкільного віку і уста

Новлено, що динаміка розвитку цих сторін особистості у глухих підпорядковується загальним закономірностям, що виявляється у нормально розвиваються дітей. Домагання дітей залежать від змісту діяльності та умов її виконання, від успішності роботи.

Більшість глухих школярів адекватно представляють свої якості, свої можливості в певному виді діяльності. Разом з тим своєрідність загального психічного розвитку глухих дітей призводить до більш повільного формування їх самосвідомості, самооцінки. Багато глухих молодші школярі можуть переоцінювати результати своєї діяльності, відрізнятися сітуатів-ністю поведінки, самооцінок, мотивувань оцінок, залежністю від думок оточуючих.

Як і у нормально розвиваються дітей, у глухих з віком підвищується правильність оцінки своїх якостей, самостійність у прийнятті рішень, стійкість, висота і адекватність домагань. Однак, щодо точно оцінюючи себе в. порівняно з однокласниками, при порівнянні себе з більш широким колом людей глухі школярі можуть мати не зовсім об'єктивну оцінку.

У дослідженні визначені індивідуальні особливості глухих дітей в розвитку їх наочно-образного і словесно-логічного мислення, в їх здатності до навчання. Показано, що школярі з різними інтелектуальними можливостями можуть мати різні домагання, адекватні та неадекватні, як правило, занижені.

В роботі виявлялася мало вивчена особистісна спрямованість глухих дітей. Отримані матеріали свідчать про те, що глухі школярі можуть мати різні установки і разом про тим коллективистической спрямованість проявляється у них приблизно в тій же мірі, що і у ті, що слухають.

Практична цінність роботи полягає в тому, що виявлені особливості розвитку особистості глухих школярів дозволяють визначити ефективні шляхи організації процесу виховання в спеціальній школі для дітей з порушеннями слуху, проводити навчальну та корекційну роботу з учнями з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Апробація результатів роботи . Результати дослідження представлялися на засіданнях лабораторії сурдо-тіфлопсіхоло-

- 4 - іш НДІ дефектології 'АПН СРСР, на наукових сесіях по дефектології (1983, 1990).

Публікації . Основний зміст роботи відображено в двох статтях і п'яти тезах доповідей, зазначених в кінці автореферату.

Структура і обсяг роботи . Дисертація складається зі вступу, чотирьох очей, висновків та списку літератури.

Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології Features of children # 39; s and teenagers # 39; self-estimation with development deviations in researches on special psychology Текст наукової статті за фахом Психологія

 • САМООЦІНКА,
 • ДІТИ З ПРОБЛЕМАМИ У РОЗВИТКУ,
 • Дизонтогенез,
 • ПЕРВИННА ПОРУШЕННЯ,
 • ВТОРИННЕ ПОРУШЕННЯ,
 • РЕАКЦІЯ ДИТИНИ НА ВЛАСНИЙ ДЕФЕКТ,
 • Самоставленні,
 • Суперечливі самооценочная судження,
 • СВОЄРІДНА САМООЦІНКА,
 • Спрощена САМООЦІНКА,
 • SELF-ESTIMATION,
 • CHILDREN WITH PROBLEMS IN DEVELOPMENT,
 • DYSONTOGENESIS,
 • PRIMARY INFRINGEMENT,
 • SECONDARY INFRINGEMENT,
 • REACTION OF THE CHILD TO OWN DEFECT,
 • SELF-RELATION,
 • DISCREPANCY OF SELF-ESTIMATED JUDGEMENTS,
 • AN ORIGINAL SELF-ESTIMATION,
 • SIMPLIFIED SELF-ESTIMATION

Анотація
наукової статті з психології, автор наукової роботи - Смирнова Світлана Ігорівна

У статті представлені теоретичні підходи до вивчення самооцінки у дітей і підлітків з різними формами дизонтогенеза.

Abstract 2009 year, VAK speciality - 19.00.00, author - Smirnova Svetlana Igorevna, The Bulletin of Vyatka State Humanities University

In article theoretical approaches to studying of a self-estimation at children and teenagers with different forms dysontogenesis are presented.

Наукова стаття за фахом Психологія з наукового журналу Вісник Вятського державного гуманітарного університету, Смирнова Світлана Ігорівна

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Смирнова Світлана Ігорівна Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології // Вісник ВятГГУ. 2009. №2. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / osobennosti-samootsenki-u-detey-i-podrostkov-s-otkloneniyami-razvitiya-v-issledovaniyah-po-spetsialnoy-psihologii (дата звернення: 13.10).

Смирнова Світлана Ігорівна Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології Вісник Вятського державного гуманітарного університету 1 (2009). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / osobennosti-samootsenki-u-detey-i-podrostkov-s-otkloneniyami-razvitiya-v-issledovaniyah-po-spetsialnoy-psihologii (дата звернення: 13.10).

Смирнова Світлана Ігорівна (2009). Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології. Вісник Вятського державного гуманітарного університету URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / osobennosti-samootsenki-u-detey-i-podrostkov-s-otkloneniyami-razvitiya-v-issledovaniyah-po-spetsialnoy-psihologii (дата звернення: 13.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Смирнова Світлана Ігорівна Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології // Вісник ВятГГУ. 2009. №2 С.131-135.

Смирнова Світлана Ігорівна Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології Вісник Вятського державного гуманітарного університету 1 (2009).

Смирнова Світлана Ігорівна (2009). Особливості самооцінки у дітей і підлітків з відхиленнями розвитку в дослідженнях по спеціальної психології. Вісник Вятського державного гуманітарного університету


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...