Звіт психолога по роботі з обдарованими дітьми

Презентація по темі:
Звіт-презентація роботи з обдарованими дітьми в школі

Підписи до слайдів:

Слайд 1
«Особливості розвитку мовлення у обдарованих дітей»
МБОУ ЗОШ № 49Подготовіла: педагог-психолог Г. Ф. Нургалієва

Слайд 2
Обдаровані діти:
мають більш високі в порівнянні з більшістю інтелектуальні здібності, сприйнятливість до навчання, творчі можливості та прояви; мають домінуючу активну, ненасичену пізнавальну потребу; відчувають радість від здобуття знань, розумової праці

Слайд 3
Дослідження з розвитку мовлення
1876 р роботи І. Тена «Спостереження над засвоєнням мови дитини» 1882 р робота В. Прейера «Душа дитини» 1880 М. І. А. Сікорський, І. А. Тен. Вивченням мови так само займалися А. Ф. Левоневскій, В. П. Вахтеров

Слайд 4
Учасники олімпіад, конкурсів, НПК, МАН та їх викладачі

Слайд 5
Робота з обдарованими учнями 2-х класів в школі

Слайд 6
МБОУ ЗОШ № 49 реалізує освітні програми початкової, основної та середньої освіти. У школі застосовуються: особистісно - орієнтовані, проектні, здоров'я зберігаючі інформаційно - комп'ютерні технології

Слайд 7
Бенджамін Блум про обдарованості
«Хоч би якими були здібності дітей в ранньому віці, без активної підтримки і спеціальних методів навчання, вони навряд чи досягли б тих висот, підкоривши які, вони стали знаменитими».

Слайд 8
Робота психолога з обдарованими дітьми починається з дошкільнят

Слайд 9
Заняття з розвитку мовлення
Навчання дітей в школі здійснюється за програмою 2100 за підручниками: російську мову і літературне читання Р. Н. Бунеева, навколишній світ А. А. Плешакова, риторика Т. А. Ладиженський, розвиток мови Т. Н. Соколовой. Заняття з розвитку мовлення спрямовані на формування лінгвістичних знань, умінь і навичок, на вдосконалення уяви спостережливості, мовних здібностей.

Слайд 10
Учениця 11 класу - Гільманшіна Карина стала володарем стипендії президента РБ, учень 8 класу Нургалієв Тимур став володарем стипендії голови адміністрації.

Слайд 11
Старшокласники
Хлопці вміють залучити і зацікавити своїми ідеями, активно беруть участь у дослідницькій діяльності, захоплюються літературою. Дашкін Карина в 2011-2012 р зайняла 1 местов конкурсі авторського вірша «Золоте перо», 2 місце на районному конкурсі юнихпоетов «Пегасик», 2 місце в міському етапі конкурсатворческіх робіт «Нехай завжди буде мама» і ін. Мухаметдінова Галія зайняла 3 місце в районному творчому конкурсі читців «Про тебе моя столиця», 1 місце в районній екологічної науково - практичної конференції учнів наукового товариства дослідників природи «Едельвейс» в 2010 і 2011 р

Слайд 12
Психолог Б. м. Ананьїв сказав:
'' Людський розвиток обумовлений взаємодією багатьох чинників: спадковості, середовища (соціальної, біогенної, абиогенной) виховання (вірніше, багатьох видів спрямованого впливу суспільства на формування особистості), власної практичної діяльності людини. Ці чинники діють не порізно, а разом на складну структуру розвитку ''

Робота психолога з обдарованими дітьми

Подібні документи

Психолого-педагогічні особливості дітей із труднощами в поведінці. Девіантна поведінка і його форми. Афективні діти. Корекційно-педагогічна робота з важкими дітьми. Корекція афективного поведінки дітей. Корекційні заняття.

Дипломна робота, доданий 14.12.2006

Психолого-педагогічні основи розвитку обдарованих учнів в процесі навчання математики. Методичні особливості постановки навчання математики в 5-6 класах, спрямованого на розвиток обдарованих дітей. Реалізація даних цілей в позакласній роботі.

Дипломна робота, доданий 19.04

Поняття інтелекту, інтелектуальної обдарованості, діагностика рівня її розвитку в середній школі. Види обдарованості та їх ознаки. Умови розвитку обдарованості дітей. Експериментальне дослідження виявлення емоційної обдарованості школярів.

Дипломна робота, доданий 29.07

Напрямки діяльності практичного психолога в освітньому закладі. Комплексна психологічна діагностика дітей на феномен агресії, неврозу і рівня тривожності. План корекційної роботи з дітьми та батьками для запобігання проблем.

Звіт по практиці, доданий 10.09

Корекційно-розвиваюча робота як діяльність, що сприяє більш ефективному розвитку дитини, розкриття і реалізації його здібностей в різних сферах. Характеристика ключових принципів корекційно-розвиваючої роботи з дітьми та підлітками.

Доповідь, доданий 20.10

Інтелектуальна обдарованість, її психологічні прояви. Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми. Дослідно-експериментальне дослідження розумової обдарованості, методики її діагностики. Виявлення та виховання обдарованих дітей.

Курсова робота, доданий 25.05

Роль психолога в школі, його посадові обов'язки. Ознайомлення зі звітною документація як безпосереднім відображенням змісту діяльності педагога-психолога, його план роботи. Програма вивчення особистості учня, робота з обдарованими дітьми.

Звіт по практиці, доданий 28.03

Загальна характеристика мовного розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю. Порушення лінгвістичного компонента мовлення. Основні напрямки корекційно-розвиваючої роботи зі школярами початкових класів. Цілісне навчання дітей через вправу.

Дипломна робота, доданий 16.10

Інтелектуально обдаровані діти. Вікові прояви і оптимальні умови розвитку обдарованості. Можливості педагога з координації розвитку здібностей дітей. Характеристика профільних шкіл з фізико-математичним ухилом в Західно-Сибірському регіоні.

Курсова робота, доданий 30.03

Поняття обдарованості і обдарованої дитини, відображення досліджень даної проблематики в зарубіжній і вітчизняній літературі. Ознаки та види обдарованості, принципи і методи, які використовуються для виявлення її у дітей, проблеми виховання і роботи з ними.

Курсова робота, доданий 10.02

Завдання діяльності психолога муніципального дошкільного освітнього закладу. Ігрові дії дітей молодшого віку. Спостереження за сюжетно-рольовою грою. Асистування діяльності психолога, використовувані проектні методики діагностики.

Презентація, доданий 27.11

Зарубіжні педагоги і психологи про обдарованість учнів людей. Історичний екскурс в дослідження проблеми обдарованості. Підготовка педагога для роботи з обдарованими дітьми. Основні види обдарованості. Виявлення, виховання і підтримка обдарованих дітей.

Курсова робота, доданий 01.03

Розумова обдарованість, її психологічні прояви. Складнощі психічного розвитку. Методи діагностики розумової обдарованості: тестові, неформалізовані. Виховання і навчання обдарованих дітей. Підготовка педагога до взаємодії з дітьми.

Курсова робота, доданий 21.08

Поняття і сутність дитячої обдарованості, її типи та форми. Педагогічні особливості розвитку обдарованих дітей. Основні напрямки роботи з обдарованими дітьми на сучасному етапі. Метод розвивального дискомфорту. Навчання обдарованих дітей у звичайному класі.

Курсова робота, доданий 02.12

Дослідження особливостей навчання російській мові в корекційно-розвивальних класах. Ігрові та мнемонічні прийоми на уроках російської мови. Аналіз популярних інтелектуально-розвиваючих ігор. Результативність застосування ігрових і мнемонічних прийомів.

Реферат, доданий 07.09

У зв'язку, з переходом до навчання дітей в школі з шестирічного віку передбачається подальше вдосконалення всієї виховно-освітньої роботи в дитячому садку. Корекційно-мовна робота вихователя. Значення розвивальної мовної середовища.

Реферат, доданий 18.06

Характеристики вікових особливостей школяра, компоненти психологічної готовності на момент вступу до школи. Причини шкільної дезадаптації молодших школярів, форми її прояву, види діагностики та способи корекційно-розвиваючої роботи.

Курсова робота, доданий 15.04

Психологічна характеристика дошкільників із затримкою психічного розвитку. Принципи підготовки до навчання в школі дітей 6-7 років з відхиленнями у розвитку. Розробка корекційно-розвиваючої роботи з формування навчально-важливих якостей у дітей з ЗПР.

Дипломна робота, доданий 30.01

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелекту. Причини зниження рівня інтелекту дітей. Практика проведення корекційно-розвиваючого навчання в компенсуючому класі. Корекційна робота з дітьми.

Курсова робота, доданий 22.02

Особливості прояви інтелектуально-пізнавального розвитку дітей 3-4 років, дидактична гра як засіб його вдосконалення. Організація, методи та результати дослідження розвитку мовлення у дітей, з якими використовувалися ігрові технології.

Курсова робота, доданий 27.04

Методична розробка на тему:
Довідка по роботі з обдарованими дітьми

Довідка по роботі з обдарованими дітьми та дітьми,

Мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності за підсумками 2014-2015 навчального року

Відповідно до плану роботи школи на 2014-2015 навчальний рік, згідно з положенням «Про роботу з обдарованими дітьми», плану роботи з розвитку обдарованих дітей на 2014-2015 навчальний рік, з метою вивчення діяльності педагогів з виявлення обдарованих дітей з предметів, організації цілеспрямованої і систематичної роботи з ними було проведено аналіз роботи педагогів школи.

У сучасну епоху, коли значення інтелектуального і творчого потенціалу зростає, робота з обдарованими і високо мотивованими дітьми є вкрай необхідною.

Робота з обдарованими дітьми в школі продовжує залишатися одним з пріоритетних напрямків. Виявлення здібних дітей в нашій школі починається з моменту надходження дитини в школу. Діагностична робота, психологічний супровід дітей, залучення дітей в різні інтелектуальні творчі, спортивні заходи дозволяють вчасно виявити мотивованих дітей і планування подальшої роботи з розвитку цих здібностей.

Робота з обдарованими дітьми в нашій школі ведеться в плані розвитку навчально - пізнавальних, комунікативних, особистісних, інформаційних компетенцій через: участь в предметних олімпіадах різних рівнів, предметних тижнях, конкурсах, проектної, дослідницької діяльності, участь в науково - практичних конференціях.

Творчість дітей неможливо без творчості вчителів. Вчителі нашої школи працюють над формуванням таких ключових компетенцій учнів, без яких сучасна людина не зможе зорієнтуватися ні в суспільному житті, ні в постійно зростаючому інформаційному просторі.

Робота з обдарованими дітьми та учнями, позитивно мотивованими на навчання, традиційно ведеться з усіх предметів. Педагоги використовують індивідуальні та групові завдання для навчання, орієнтують школярів на додаткову літературу із зазначенням джерела отримання інформації. Індивідуальна, групова робота передбачає практичні завдання, проектну діяльність, роботу з додатковим матеріалом, рішення дослідницьких завдань з математики, хімії, фізики, біології, географії.

З російської мови, літератури велика увага приділяється розвитку творчих здібностей, виконання творчих завдань (написання творів, самостійне читання не передбачені програмним матеріалом, творів з подальшим обговоренням). Підготовка і участь в конкурсах виразного художнього читання.

Вчителі школи вибирають такі форми навчання, при яких гнучко і варіативно використовуються різноманітні прийоми, методи навчання, не характерні для традиційного уроку. Широко використовуються аудіо, відео та комп'ютерна техніка.

Вся робота з обдарованими дітьми проводиться на уроці і в другій половині дня. Вчителі школи вважають, що підготовка і участь в конкурсах, олімпіадах формує компетенції усного спілкування, володіння письмовою мовою, здатність брати на себе відповідальність, вміння брати участь в спільному прийнятті рішень і т. Д.

Переможці муніципального етапу Всеукраїнських олімпіад школярів, і їх керівники представлені в таблиці:

Таким чином, в 2014-2015 навчальному році, працюючи над вирішенням завдання розвитку творчих та пізнавальних інтересів учнів, розвитку в учнів інтересу до дослідницької діяльності, педагогічний колектив вів цілеспрямовану роботу з обдарованими і високомотивованими учнями.

Для нашої школи вирішена одна з головних проблем - створення сприятливих умов для розвитку інтелекту, дослідницьких навичок, творчих і спортивних здібностей і особистісного зростання обдарованих і талановитих дітей (незалежно від доходу сім'ї).

Для досягнення цієї мети вирішувалися наступні завдання:

 • Створення соціокультурного середовища, сприятливого для навчання, виховання і розвитку потенційно обдарованих дітей;
 • Розвиток системи підтримки обдарованих дітей;
 • Розширення можливостей участі здібних та обдарованих дітей школи в муніципальних, регіональних, федеральних, міжнародних творчих конкурсах, виставках, олімпіадах;
 • Психолога школи Зіневич М. Л. вести психологічне спостереження за найбільш проявили себе учнями; дати рекомендації педагогам-наставникам;
 • Керівникам ШМО:
 • Проаналізувати і продумати цілеспрямовану і систематичну роботу над виявленням та розвитком учнів;
 • Розглянути найбільш прийнятні й ефективні методи роботи з учнями на засіданнях МО.
 • Вчителів-предметників скласти індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми зі свого предмета.
 • Заступнику директора школи з навчально-виховної Усеїновим А. А. запланувати День дослідних і День творчих проектів у школі;
 • Відзначити роботу з обдарованими учнями вчителів - предметників: Назаренко Р. П. Бекірова Ш. М. Кияниця Е. Б. Григорук О. С. Мироненко С. В. Тамакі С. Е. Усіенова Е. А. Умерова Л. Е.
 • По темі: методичні розробки, презентації та конспекти

  Витяги з програми Ерудит 21 по роботі з обдарованими дітьми

  Робота з обдарованими дітьми.

  Проблема роботи з обдарованими учнями надзвичайно актуальна для сучасного російського суспільства. Мета програми · Створення системи діяльності у.

  План дій по роботі з обдарованими дітьми.

  Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми

  Методичні рекомендації призначені для педагогів допобразованія. Містять теоретичні питання по природі обдарованості, напрямками роботи з обдарованими дітьми та матеріали практичної диаг.

  Програма розроблена для роботи з обдарованими дітьми в рамках участі в очних і дистанційних олімпіад і конференціях.

  Звіт по роботі з обдарованими дітьми (з предмета)

  Звіт по роботі з обдарованими дітьми, в рамках викладання німецької мови.

  Програма по роботі з обдарованими дітьми

  Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей є одним з провідних факторів соціалізації та творчої самореалізації особистості. Однак, перш ніж говорити про роботу з обдарованими де.


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...