Особливості роботи психолога обдарованими дітьми

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:
 • Поняття, структура і передумови розвитку здібностей; їх кількісна та якісна характеристика. Активності і саморегуляція як основні психологічні особливості обдарованих дітей. Принципи роботи педагога і психолога з талановитими дітьми.
  Реферат [54.2 K], добавлена 24.09

  Соціально-психологічний портрет обдарованої дитини. Умови вдосконалення роботи з обдарованими дітьми. Особливості їх виявлення в сучасних умовах. Характеристика підходів до організації роботи з обдарованими дітьми в освітніх установах.
  Дипломна робота [102.0 K], добавлена 28.01

  Важкі діти і підлітки, особливості роботи психолога з ними. Аналіз роботи з важкими дітьми Комплексного центру соціального обслуговування населення м Москви. Розробка корекційної програми для важких підлітків з проявом агресії в особистості.
  Реферат [691.5 K], добавлена 25.10

  Структура і особливості функціонування БОУ Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат № 7 I виду. Опис облаштування кабінету психолога. План роботи педагога-психолога. Основні прийоми роботи з дітьми з відхиленнями у розвитку.
  Реферат [32.2 K], добавлена 01.02

  Сучасний стан і концепція психологічної служби. Вимоги до особистості психолога в системі освіти. Моделі роботи психолога і його професійної діяльності. Зміст, форми і засоби роботи психолога в закладах освіти.
  Реферат [29.6 K], добавлена 26.03

  Організація роботи шкільного психолога. Поняття сім'ї: її функції, структура і динаміка. Діагностичний процес в роботі з сім'єю. Біхевіоризм і трансакційний аналіз. Корекційні батьківські групи. Тренінг взаємодії батьків з дітьми.
  Реферат [46.1 K], добавлена 02.06

  Діяльність психолога в умовах установи для неповнолітніх дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації. Методи роботи з неповнолітніми дітьми та їх батьками в умовах установи. Посадові обов'язки педагога-психолога.
  Реферат [32.3 K], добавлена 27.06

  Психолого-педагогічні особливості та труднощі навчання дітей молодшого шкільного віку. Основні напрямки роботи шкільного психолога. Методичні рекомендації та діагностика готовності студентів до організації психокорекційної роботи з дітьми.
  Реферат [251,7 K], добавлена 18.02

  Особливості, напрямки та методи роботи психолога ДНЗ. Психологічне здоров'я як розвиваюче напрямок роботи педагога-психолога. Реалізація програми О. В. Хухлаєва Стежка до свого Я, мета якої збереження психологічного здоров'я дітей.
  Реферат [2.9 M], добавлена 22.07

  Психолого-педагогічний аналіз поняття важкий клас. Вивчення основних напрямків роботи шкільного психолога в навчальному закладі. Робота шкільного психолога з важким класом. Розробка програми для роботи шкільного психолога з важким класом.
  Дипломна робота [1.1 M], добавлена 22.08

  Цілі і завдання освітнього закладу. Принципи в роботі психолога образователного установи. Тривалість різних видів робіт педагога-психолога освіти. Етичні принципи та правила роботи практичного психолога. Кабінет психолога.
  Реферат [106.9 K], добавлена 27.02

  Моделі професійної діяльності практичного психолога, проблема його індивідуального стилю. Кризи розчарування і основні етапи розвитку психолога-професіонала. Проблема тенденції розвитку професійних деструкцій в розвитку психолога.
  Реферат [23.7 K], добавлена 28.06

  Напрямки роботи психологічної служби в школі. Цілі і завдання роботи педагога-психолога. Основні проблеми, з якими звертаються до психолога. Практика проведення психодіагностики хлопців молодшого шкільного віку, які використовуються при цьому методики.
  Реферат [20.2 K], добавлена 18.04

  Поняття професії, її відмінність від заняття, посади, роботи, спеціальності. Характеристика галузей психології, сфери діяльності практичного психолога. Вимоги до діагностичних методик. Особливості психокорекційної та тренінгової роботи.
  Реферат [173.4 K], добавлена 18.06

  Основні напрямки діяльності спеціального психолога. Вимоги до особистості та професійної підготовки спеціального психолога. Професійно-етичні норми діяльності спеціального психолога. Основна мета практичної психологічної роботи.
  Реферат [42.5 K], добавлена 12.07

  Організація роботи і права шкільного педагога-психолога. Вивчення рівня інтелектуальних особливостей молодших підлітків і визначення шляхів розвитку мотивів навчальної діяльності. Методика Задоволеність взаєминами в родині Х. Г. Галямовой.
  Практична робота [90.3 K], добавлена 06.02

  Особливості роботи системи психологічної служби на сучасному підприємстві, професійні функції та посадові обов'язки психолога. Порядок складання психологічної характеристики особистості, проведення групової та індивідуальної роботи.
  Реферат [51.2 K], добавлена 08.01

  Коротка характеристика підприємства. Психологія як основа роботи з персоналом. Участь психолога у вирішенні питань наукової, соціальної і виробничої життя. Посадова інструкція психолога. Положення про психологічну службу ВАТ ФСК ЄЕС.
  Реферат [27.1 K], добавлена 12.07

  Арт-терапія як метод психотерапії, що використовує для лікування і психокорекції. Зміст поняття мандала. Правила роботи психолога з клієнтом. Принципова відмінність мандали від інших рісуночних методик. Головні особливості роботи з засудженими.
  Реферат [25.4 K], добавлена 22.10

  Педагогічна психологія, її основа і тенденції розвитку. Робота психолога в освітньому закладі. Моделі роботи психолога з сім'єю. Стадії консультативного процесу. Консультування батьків, а також організація довірливої розмови.
  Реферат [58.5 K], добавлена 12.11

  Інші роботи з колекції:

  Презентація до уроку по психології по темі:
  Обдаровані діти і особливості педагогічної роботи з ними.

  Одним з найбільш дискусійних питань, що стосуються проблеми обдарованих дітей, є питання про частоту прояви дитячої обдарованості. Існують дві крайні точки зору: «всі діти є обдарованими» - «обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко». Прихильники однієї з них вважають, що до рівня обдарованого можна розвинути практично будь-якого здорового дитини за умови створення сприятливих умов. Для інших обдарованість - унікальне явище, в цьому випадку основна увага приділяється пошуку обдарованих дітей. Зазначена альтернатива знімається в рамках наступної позиції: потенційні передумови до досягнень в різних видах діяльності притаманні багатьом дітям, тоді як реальні неабиякі результати демонструє значно менша частина дітей.

  Завантажити:

  Підписи до слайдів:

  Слайд 1
  Обдаровані діти і особливості педагогічної роботи з ними.

  Слайд 2
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «обдарованих» І «Обдарована дитина»
  Обдарованість - це системне, що розвивається протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. Обдарованість - значне в порівнянні з віковими нормами випередження в розумовому розвитку або винятковий розвиток спеціальних здібностей (музичних, художніх і ін.).

  Слайд 3
  Обдарована дитина -
  Це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

  Слайд 4
  Фактори, що впливають на розвиток обдарованості.

  Слайд 5
  Види обдарованості:
  У практичній діяльності, зокрема, можна виділити обдарованість в ремеслах, спортивну та організаційну. У пізнавальної діяльності - інтелектуальну обдарованість різних видів в залежності від предметного змісту діяльності (обдарованість в галузі природничих та гуманітарних наук, інтелектуальних ігор та ін.). У художньо-естетичної діяльності - хореографічну, сценічну, літературно-поетичну, образотворчу і музичну обдарованість. У комунікативної діяльності - лідерську і атрактивну обдарованість. І, нарешті, в духовно-ціннісної діяльності - обдарованість, яка виявляється у створенні нових духовних цінностей і служінні людям.

  Слайд 6
  Ознаки обдарованості
  Ознаки обдарованості - це ті особливості обдарованої дитини, які проявляються в його реальної діяльності і можуть бути оцінені на рівні спостереження за характером його дій. Ознаки явної (проявленого) обдарованості зафіксовані в її визначенні і пов'язані з високим рівнем виконання діяльності. Разом з тим, про обдарованість дитини слід судити в єдності категорій "хочу" і "можу". Ознаки обдарованості охоплюють два аспекти поведінки обдарованої дитини: інструментальний і мотиваційний. Інструментальний - характеризує способи його діяльності. Мотиваційний - характеризує ставлення дитини до тієї чи іншій стороні дійсності, а також до своєї діяльності.

  Слайд 7
  Принципи виявлення обдарованих дітей:
  1) комплексний характер оцінювання різних сторін поведінки і діяльності дитини, що дозволить використовувати різні джерела інформації і охопити якомога ширший спектр його здібностей; 2) тривалість ідентифікації (розгорнуте в часі спостереження за поведінкою даного дитини в різних ситуаціях); 3) аналіз його поведінки в тих сферах діяльності, які в максимальній мірі відповідають його схильностям і інтересам; 4) використання тренінгових методів, в рамках яких можна ор анізовивать певні розвиваючі впливу, знімати типові для даної дитини психологічні "перешкоди" і т. п.; 5) підключення до оцінки обдарованої дитини експертів: фахівців вищої кваліфікації у відповідній предметній області діяльності; 6) оцінка ознак обдарованості дитини не тільки по відношенню до актуального рівню його психічного розвитку, а й з урахуванням зони найближчого розвитку; 7) переважна опора на екологічно валідниє методи психодіагностики, що мають справу з оцінкою реальної поведінки дитини в реал ьной ситуації, таких як: аналіз продуктів діяльності, спостереження, бесіда, експертні оцінки вчителів і батьків, природний експеримент.

  Слайд 8
  Методи діагностики обдарованості

  Слайд 9
  Особливості особистості обдарованої дитини
  Перфекціонізмсамооценкаответственность за вчинки і їх последствіяповишенная впечатлітельностьнезавісімость (автономність) лідерствосоревновательностьособенность емоційного розвитку

  Слайд 10
  Взаємодія педагога з обдарованою учнем
  Особистість вчителя є головним чинником будь-якого навчання. Вчителі, які працюють з обдарованими, менше говорять, менше дають інформації, влаштовують демонстрації та рідше вирішують завдання за учнів. Замість того щоб самим відповідати на питання, вони надають це учням. Вони більше питають і менше пояснюють. Більшість вчителів намагається прореагувати в мовної чи іншій формі на кожну відповідь в класі, а вчителі обдарованих поводяться більше як психотерапевти: вони уникають реагування на кожне висловлювання. Вони уважно і з інтересом вислуховують відповіді, але не оцінюють, знаходячи способи показати, що вони їх беруть. Така поведінка призводить до того, що учні більше взаємодіють один з одним і менше залежать від вчителя

  Слайд 11
  Обдаровані хлопчики -
  Це особистості, які мають виражене прагнення до домінування, різноманітні інтереси, гнучкість і критичність мислення, високий контроль поведінки, відсутність фрустрированности. Вони емоційно чутливі, у них яскраво виражене художнє сприйняття світу.
  Обдаровані дівчинки
  Багатство внутрішнього світу, внутрішнє напруження, неординарне світогляд, творча обдарованість, активність, низький рівень фрустрированности. Вони частіше схильні до депресій.

  Слайд 12
  Проблеми обдарованих дітей
  Цілий ряд психологічних досліджень і спеціальні спостереження показують, що обдаровані діти в цілому набагато більш благополучні, ніж інші діти: не відчувають проблем в навчанні, краще спілкуються з однолітками, швидше адаптуються до нової обстановки. Їх вкорінені інтереси і схильності, розвинені вже з дитинства, служать хорошою основою для успішного особистісного і професійного самовизначення. Правда, і у цих дітей можуть виникати проблеми в тому випадку, якщо не враховуються їх підвищені можливості: навчання стає занадто легким або ж немає умов для розвитку їх творчих потенцій. Найбільш часто зустрічаються проблеми: Неприязнь до школеІгровие інтересиПогруженіе в філософські проблемиНесоответствіе між фізичним, інтелектуальним і соціальним развітіемПрічіни уразливості обдарованих дітей: Прагнення до совершенствуОщущеніе неуязвімостіНереалістіческіе целіСверхчувствітельностьПотребность уваги взрослихНетерпімость.

  Особливості роботи психолога з обдарованими дітьми

  Для скачування роботи включите JavaScript у Вашому браузері

  Особливості роботи психолога з обдарованими дітьми Зміст Введення Глава 1. Психологія обдарованості 1. З історії дослідження проблем обдарованості 2.

  Творча обдарованість у розвитку пізнавальних структур 1. Загальна характеристика обдарованості 2. Концепція психологічної структури обдарованості Матюшкина А.

  М 3. Вікові особливості обдарованості 2. 4.

  Проблеми діагностики та розвитку високо обдарованих і талановитих дітей Глава 2. Вивчення інтелектуальних і психологічних особливостей обдарованості підлітків 1. Особливості розвитку творчого мислення підлітків 2.

  Співвідношення вербального і невербального компонентів в структурі мислення підлітка 3. Вивчення особистісних особливостей учнів 4. Дослідження тривожності за методикою Нюттена 5.

  Дослідження пізнавальної активності обдарованих дітей за методикою Сона Глава 3. Розробка програми роботи практичного психолога з обдарованими дітьми вчителями в умовах інноваційного освітнього закладу 1. Програма роботи практичного психолога з обдарованою молоддю з Матюшкину А.

  М. 2. Система семінарів для вчителів Педагогіка для обдарованих дітей 3.

  Рекомендації щодо індивідуальної роботи вчителів з обдарованими дітьми Висновок Література Програми Введення. Що таке обдарованість? Рідкісний індивідуальний дар чи соціальна реальність?

  І як ставитися до обдарованих дітей? Чи потребують вони спеціального вивчення, підходу і розвитку? Обдарованість як і раніше залишається загадкою для більшості дітей, вчителів та багатьох батьків.

  Для широкого загалу ж найбільш важливими проблемами є не стільки наукові підстави обдарованості, скільки перш за все їх реальні життєві прояви, способи виявлення, розвитку та соціальної реалізації. Турбота про обдарованих дітей сьогодні - це турбота про розвиток науки, культури і соціального життя завтра. Вже існують способи виявлення таких дітей, виробляються програми допомоги їм у реалізації своїх здібностей.

  Однак проблема діагностики та розвитку високо обдарованих і талановитих дітей на всіх етапах їх навчання, проблема розуміння дітьми своєї обдарованості і особистої відповідальності за творчу самореалізацію.

  Продовження на слід. сторінці


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...