Аналітична довідка обдаровані діти

Консультація на тему:
Аналітична довідка про наявність системи роботи з обдарованими дітьми (мотивованими учнями) в рамках урочної та позаурочної діяльності

Про наявність системи роботи з обдарованими дітьми

В рамках урочної та позаурочної діяльності

Підтримка прав обдарованих і талановитих дітей на повноцінний розвиток і реалізацію своєї обдарованості є актуальною в сучасній школі. Це підтверджується і в Національній ініціативи «Наша нова школа», де поряд з найважливішими напрямками освітньої діяльності питань розвитку обдарованих і талановитих дітей приділяється особлива увага.

Досвід роботи з обдарованими дітьми та з мотивованими учнями переконує, що тільки широкий діапазон включеності дитини в навчальну творчу діяльність забезпечує його благополучний розвиток, формування громадянської ідентичності. Тому одним з провідних умов організації навчальної діяльності дітей вважаю використання сучасних освітніх технологій. По-перше, більшість сучасних освітніх технологій передбачає використання системно-діяльнісного підходу. Хоча даний підхід є складовою частиною ФГОС другого покоління, проте, важливий принцип СДП: організація самостійності учнів у навчальній діяльності - дозволяє мотивованим дітям не тільки виконувати роботу самостійно на етапі закріплення або повторення матеріалу, а й самостійно вивчати матеріал по темі уроку.

Ефективно використання ігрових методів: наприклад, на уроці - свято, яке поряд з навчальними, розвиваючими, виховними завданнями забезпечує створення особливої ​​емоційної атмосфери, для здатного дитини створюються особливі умови розкриття не тільки рівня знань, а й інших можливостей: уяви, музикальності, здатності до драматизації, що в цілому направлено на розвиток особистості учня.

Не менш важливим є використання диференційованого навчання. Наприклад, на уроці активізації вживання лексики по темі «Лондонський зоопарк» мотивованим учням пропонується зібрати рекламу, скласти екскурсію-презентацію, написати лист, тоді як діти з більш низьким рівнем пізнавальної активності виконують завдання за зразком, алгоритмом і ін. Діти можуть працювати в групі, парами або індивідуально, головна умова: у всіх однаковий набір слів, який треба обов'язково використовувати, при дотримання стилістичних особливостей текстів.

Цікавим прийомом роботи для учнів даної категорії є прийом роботи за методом сінквейна, який сприяє розширенню лексичного запасу учнів, розвиває навички самостійної діяльності. Перераховані прийоми обов'язково застосовуються в поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Учні з високою пізнавальною активністю із задоволенням працюють в системі взаимообучения. Продуктом спільної роботи є міні-проекти. У свою чергу метод проекту сприяють створенню атмосфери співпраці, взаємодії та допомагають моделювати реальні життєві ситуації і проблеми для спільного вирішення, що, безсумнівно, сприяє кращому засвоєнню і закріпленню знань іноземної мови.

Так, наприклад, після вивчення теми «Подорож по англомовним країнам» в рамках регіонального компоненту учням було запропоновано створити рекламний буклет «Край, в якому я живу», мета якого запросити туристів відвідати Усть-Омчуг. Згодом один з міні-проектів був включений в вікторину по англомовним країнам для проведення рекламної паузи. А другий надихнув ученицю до створення циклу проектно-дослідницьких робіт про Тенькінском районі: «Усть-Омчуг - моя батьківщина», «Усть-Омчуг - земля поетів», «Тенька - край художників» з якими вона виступила на шкільній науково-практичної конференції « ми і світ великих проблем ».

У навчанні англійської мови дослідницько - проектна діяльність може бути використана в контексті навчальної програми. Наприклад, УМК для 5-8 класів «Enjoy English» Биболетова М. З. Добриніна Н. В. Ленська Е. А. пропонує теми проектів: «Подорож по Лондону», «Захист навколишнього середовища», «У нас багато спільного», «Навколо світу», «Наші однолітки за кордоном», «за здоровий спосіб життя», «Засоби масової інформації» і т. д.

Особливо перспективно використання ІКТ для вирішення дослідницьких завдань, але ціннісно-смислова сфера в цей час перетворюється. В учнів формується ціннісне ставлення до інформаційно-комунікаційних технологій як до ефективного засобу підвищення свого рівня знань. Саме цей аспект є сильною стороною так званого супутнього навчання (коли учень спеціально не навчають ІКТ, а освоює їх паралельно програмі підручника англійської мови, за яким він здійснює підвищення рівня своїх знань). Слід підкреслити, що саме наявність високого рівня мотивації, характерного для учнів з високою пізнавальною активністю, є умовою організації супутнього навчання. В процесі супутнього навчання учнями набувається досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення завдань власного підвищення рівня знань у сфері ІКТ, який формується в реальній діяльності. Вони мають можливість при цьому виявляти ефект від застосування ІКТ в реальному режимі часу, а не «відкладено» (попереднє освоєння ІКТ для застосування їх потім в самообучении).

В процесі позаурочної роботи з мотивованими учнями використовую різні форми: факультативи, гурток знавців англійської мови, клуб «Любителі англійської мови», газета «Superskolka» ( «Супершколка»). Факультативні заняття в основному спрямовані на підготовку до олімпіад. учні вирішують завдання підвищеної складності, займаються перекладом текстів творів різних жанрів (з англійської на російську і навпаки). Учасники гуртка знавців англійської мови здійснюють дослідницьку роботу, готують роботи на науково - практичну конференцію школярів. Клуб «Любителі англійської мови» традиційно засідає в період роботи науково - практичної конференції «Ми і світ великих проблем», хлопці представляють свої творчі твори, переклади, проекти. Поєднання роботи вчителя англійської мови і педагога додаткової освіти як керівника шкільної газети «Superskolka» є фактором, який збагачує умови для роботи з мотивованими учнями: як співробітники редакції і кореспонденти учні мають можливість публікувати свої роботи (переклади) в розділі «Сторінка перекладів», розміщувати анонси дослідних, проектних робіт.

Використання перерахованих технологій в роботі з мотивованими учнями сприяє їх успішній участі в олімпіадах, в тому числі, дистанційних, науково - практичних конференціях, конкурсах.

Учитель англійської мови Р. Р. Габдрахманова

Директор школи Е. Ю. Реброва

Аналітична довідка

За результатами перевірки роботи з обдарованими учнями початкових класів в 2014-2015 навчальному році

Тема перевірки . Робота з обдарованими учнями.

Мета перевірки : 1. З'ясувати, як ведеться робота в початкових класах по

Виявлення обдарованих дітей і їх подальшому розвитку на

Уроках та в позаурочний час.

2. Проаналізувати участь учнів 4-х класів в

Муніципальної олімпіаді з російської мови.

Форма перевірки . Співбесіда з учителями, аналіз результатів олімпіад.

Дата перевірки . березень 2015 року.

Відповідно до плану ВШК в початкових класах та програми Обдаровані діти плану навчально-виховної роботи школи на 2014-2015 навчальний рік було проведено перевірку організації і проведення роботи по виявленню обдарованих дітей та їх подальшому розвитку на уроках та в позаурочний час. В результаті перевірки було встановлено.

У школі немає психолога, тому робота по виявленню обдарованих дітей проводиться тільки самими вчителями початкових класів та вчителями-предметниками, що працюють під 2-4-х класах, по виявленню здібностей і природних нахилів учнів на основі спостережень за найбільш проявили себе учнями. Таких учнів вчителі намагаються залучити до участі в різних творчих конкурсах, вікторинах. Ті, що навчаються початкових класів щорічно беруть участь в таких заочних олімпіадах, як міжнародна олімпіада з математики Кенгуру, міжнародна олімпіада з російської мови Русский медвежонок - мовознавство для всіх, заочні олімпіади Олімпусік і Олімпус, які організовує центр підтримки обдарованих дітей міста Калінінграда і інших. Ті, що навчаються беруть участь у багатьох муніципальних і регіональних конкурсах, вікторинах, а також заходах, що проводяться заповідником Брянський ліс, районною бібліотекою.

У поточному навчальному році керівником МО вчителів початкових класів Мацай Е. В. була проведена шкільна олімпіада з російської мови серед учнів 4-х класів. Переможцями та призерами шкільного етапу олімпіади стали: Миколаєва Ольга, Кошеваров Дмитро - 4-а клас (вчитель Кошкіна Р. Н.), Гришин Максим, Жіруева Інна - 4-б клас (вчитель Барковская Е. В.). Ці учні взяли участь в муніципальному етапі олімпіади з російської мови серед учнів 4-х класів. Миколаєва О. Кошеваров Д. Гришин М. стали призерами муніципального етапу і були нагороджені грамотами відділу освіти адміністрації Суземського району. Слід відзначити роботу вчителів 4-х класів Кошкіній Р. Н. і Барковської Е. В. по цілеспрямованої і систематичної роботи з учнями в даному напрямку і підготовці до олімпіади.

Безумовно, в школі існують певні проблеми в роботі з обдарованими дітьми, які вимагають негайного вирішення: це і посилення підготовки учнів до шкільних та муніципальному етапу олімпіад, залучення більш пильної уваги батьків до проблеми розвитку розумової обдарованості дітей, проблема ефективної діагностики

Інтелектуальної обдарованості учнів і багато інших.

 • Відзначити хорошу роботу з обдарованими учнями вчителів початкових класів Кошкіній Р. Н. і Барковської Е. В. з підготовки та участі в муніципальному етапі олімпіади з російської мови серед учнів 4-х класів.
 • Керівнику МО вчителів початкових класів щорічно планувати і проводити шкільні олімпіади з основних предметів навчального плану, а також День творчих проектів у школі.
 • Продовжити роботу:
 • - по виявленню обдарованих дітей в початкових класах;

  -Застосовувати індивідуальний підхід в навчанні даної категорії учнів з метою розвитку індивідуальних форм роботи з обдарованими дітьми;

  -усіліть роботу з підготовки та участі учнів в різних олімпіад, в тому числі і дистанційних;

  -забезпечити умови для співпраці школи з творчими установами селища;

  -нацеліть роботу з дітьми для досягнення результатів участі школярів в творчих конкурсах різного рівня.

  Довідку склала заступник директора з НВР Р. Н. Кошкіна

  Результати перевірки обговорити на МО вчителів початкових класів


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...