Навчання дітей дошкільного віку предметного малювання

Декоративне малювання

Завдання навчання декоративному малюванню в дитячому саду. Декоративне малювання, як і всі види образотворчого мистецтва, розвиває у дитини почуття прекрасного. Твори народного декоративного мистецтва близькі дітям барвистістю, простотою композиції.

Знайомлячи дітей з творами декоративного мистецтва різних областей і народностей нашої країни, педагог повинен виховувати в дітях любов до Батьківщини, повагу до праці людей, що створюють цю красу.

Перед педагогом, навчальним дітей декоративному малюванню, стоять наступні завдання:

§ розвивати почуття композиції у зв'язку з побудовою узору на різних формах;

§ розвивати почуття кольору;

§ розвивати здібності розрізняти стилі в декоративному мистецтві і використовувати їх окремі елементи в своїй творчості;

§ удосконалювати технічні навички в малюванні пензлем і олівцем.

Навчаючи дітей декоративному малюванню, педагог повинен розвивати у них уміння бачити взаємозв'язок між всіма компонентами узору, кольором, композицією, елементами форми.

Дитина повинна відчути і зрозуміти, як в залежності від призначення і форми предмету змінюється прикрашає його орнамент. Звідси він пізнає значення, доцільність оформлення, зв'язок форми і змісту.

Діти, знайомлячись з декоративним малюванням, повинні навчитися чітко уявляти собі, що таке ритм і симетрія, без чого декоративне мистецтво не може існувати.

У декоративному малюванні розвиток почуття кольору виділяється як важливе завдання. Колір в расписном орнаменті тісно пов'язаний з композицією, в візерунку вони невіддільні один від одного.

Оволодіти усіма можливостями колірних поєднань діти дошкільного віку, природно, не можуть, хоча відчуття кольору починає розвиватися ще в дошкільному віці.

Завдання використання кольору в декоративному малюванні ускладнюється в кожній групі, починаючи з найбільш яскравих, контрастних поєднань і закінчуючи відтінками теплих і холодних кольорів в різних поєднаннях.

Особливості навчання предметного малювання дітей старшого дошкільного віку.

Курсові роботи, педагогіка і психологія

Обсяг роботи: 32 стор.

Фрагмент з готової роботи


Введення 3
Розділ 1. Теоретичне дослідження особливостей навчання предметного малювання дітей старшого дошкільного віку 5
1.1Художественная природа дитячого малювання 5
1.2Методіка навчання малювання в старшій групі дитячого садка 10
Глава 2. Методика навчання предметного малювання дітей старшого дошкільного віку 16
Висновок 25
Список літератури 27
Додаток 29Актуальность. Образотворча діяльність має велике значення у вирішенні завдань естетичного виховання, так як за своїм характером є художньою діяльністю. Специфіка занять образотворчим творчістю дає широкі можливості для пізнання прекрасного, для розвитку у дітей емоційно-естетичного ставлення до дійсності.
Кожен вид образотворчої діяльності, крім загального естетичного впливу, має свій специфічний вплив на дитину. Малювання має велике значення для навчання і виховання дітей дошкільного віку. Вона сприяє формуванню і розвитку багатьох особистісних якостей особистості, її психічних і естетичних можливостей.
У сучасних педагогічних і психологічних дослідженнях доводиться необхідність занять образотворчим творчістю для розумового, естетичного розвитку дітей в дошкільному віці. У роботах Запорожця А. В. Давидова В. В. Подд'якова Н. Н. встановлено, що дошкільнята здатні в процесі предметної чуттєвої діяльності, в тому числі і малювання, виділяти суттєві властивості предметів і явищ, встановлювати зв'язки між окремими предметами і явищами і відображати їх в образній формі. Цей процес особливо помітний в різних видах практичної діяльності: формуються узагальнені способи аналізу, синтезу, порівняння та зіставлення, розвивається вміння самостійно знаходити способи вирішення творчих завдань, вміння планувати свою діяльність. Звідси випливає необхідність занять не тільки образотворчим мистецтвом, а й специфічними видами образотворчого творчості, в тому числі і малюванням. Предметне малювання - спосіб зображення предмета. Наприклад, у всіх птахів форма тіла овальна, і вона зберігається при зображенні різних птахів, відрізняючись по довжині, ширині, забарвленням.
Незважаючи на багатий досвід в області організації занять образотворчої діяльністю в групах дітей дошкільного віку, дослідження процесу навчання предметного малювання часом носять локальний. Образотворча діяльність - одна з найцікавіших для дітей дошкільного віку: вона глибоко хвилює дитини, викликає позитивні емоції. Образотворча діяльність має велике значення для всебічного виховання дітей дошкільного віку. Образотворча діяльність - це специфічне образне пізнання дійсності. І як будь-яка пізнавальна діяльність вона має велике значення для розумового виховання дітей. Оволодіння умінням зображувати неможливе без розвитку цілеспрямованого зорового сприйняття - спостереження. Для того щоб намалювати, виліпити будь-якої предмет, попередньо треба добре з ним познайомитися, запам'ятати його форму, величину, конструкцію, колір, розташування частин.
Малювання - одне з найцікавіших для дітей дошкільного віку видів образотворчого творчості. Адже не випадково, дитина, як писала Надія Костянтинівна Крупська, дуже рано починає прагнути найрізноманітнішим чином висловити отримані ним враження: рухом, словами, мімікою. Треба дати можливість йому, відзначала вона, розширити область вирази складаються у нього образів. Матеріал для малювання: олівці і папір, всякий матеріал для будівель, навчити, як спілкуватися з цим матеріалом.
Навчання образотворчої діяльності в даний час неможливо без формування таких розумових операцій, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. У процесі спостережень, при обстеженні предметів і їх частин перед зображенням дітей вчать виділяти форму предметів і їх частин, величину і розташування частин в предметі, колір. Зображення різних за формою предметів вимагає їх зіставлення і встановлення відмінностей. Разом з тим діти вчаться порівнювати предмети, явища і виділяти в них спільне, об'єднувати предмети за подібністю.
У проведення теоретичного аналізу наукової літератури ми відзначили, що предметне малювання - це один із способів зображення предмета, при якому у зображуваного предмета зберігається форма, відрізняючись по довжині, ширині. 0

Навчання дітей дошкільного віку предметного малювання

Навчання дітей дошкільного віку сюжетному і предметного малювання (з досвіду роботи)

Навчання дітей сюжетному і предметного малювання

Автор: Краснова Тетяна Борисівна, вихователь

МБДОУ «Дитячий сад №18» м о. Самара

Принцип відбору тем для предметного малювання:

Облік емоційно-інтелектуального досвіду, який складається у дітей в процесі їх життя і діяльності в дитячому саду і в родині.

Формування узагальнених способів зображення, придатних для втілення образів цілої групи схожих за зовнішнім виглядом, формою і будовою предметів, т. Е. Типових.

Принципи відбору змісту зображення:

Облік знань та інтересів дітей, їх емоційно-інтелектуального досвіду.

Відбір того змісту, яке не тільки цікаво, а й системно.

Облік послідовності освоєння образотворчих умінь і навичок.

Облік необхідності повторення подібних тим при одночасному ускладненні характеру пізнавальної діяльності дітей.

Облік сезонних явищ, місцевого оточення.

Облік індивідуального емоційно-інтелектуального досвіду дітей як умова творчих проявів дошкільників.

Методика навчання дітей предметного малювання

Предметне малювання направлено на освоєння основних способів зображення (форми, будови, кольору), техніки малювання.

В основі системи методів, що застосовуються в матеріальному малюванні, знаходиться Метод неодноразового спостереження предметів.

Іншим найважливішим методом є Обстеження .

Не менш важливим є в матеріальному малюванні Прийом показу зображення (повний, частковий, загальний, індивідуальний)

СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНЕ РИСОВАНИЕ

За задумом дитячий малюнок рано стає сюжетним (з 2-х років). Предметний світ і світ природи не існує ізольовано, вони пов'язані в реальності, пов'язані з людиною. Дитина починає встановлювати взаємозв'язку, відображаючи в образотворчої діяльності.

Однак зображення не відразу стає сюжетним. Дитина стикається зі складнощами зображення, т. К. Не знає образотворчих прийомів і способів передачі цих зв'язків.

Малюк аркуш паперу сприймає тільки як горизонтальну площину, «розкладає» предмети-зображення як на столі. Іноді дитина малює два фриза, дві площини, якщо зображення не вміщається на одній лінії.

Пізніше в віці з 4-6 років діти зображують простір землі і неба у вигляді вузьких смужок внизу і вгорі аркуша.

Дитині складно зрозуміти, що нижня частина листа може зображати горизонтальну площину простору (земля, підлога), а верхня частина - вертикальну площину (небо, стіни). Лінія, що розділяє площині неба і землі, - лінія горизонту.

Можуть діти і в передачі дії, руху, динаміки. А так же помилки в зображення пропорцій тіла.

Завдання навчання дошкільнят деяким доступним

Способам зображення сюжетного образу:

Прийом створення найпростіших композицій,

Молодша і середня група - розташування зображення на площині аркуша, ритмічно повторюючи зображення одних і тих же предметів з незначними доповненнями;

Середня група - стимулюючи зображення одного зображення в різних варіантах, тим самим освоюючи способи зображення предмета на варіативної рівні;

Старші групи - розташовуючи зображення на широкій смузі листа, що позначає землю, небо, намічаючи лінію горизонту, розміщуючи зображення тих предметів, що ближче Вниз листа, далі - нагорі; варіюючи розташування на аркуші (на вузькій і широкій смузі в залежності від задуму), підводити до зображення при цьому предмети ближніх планів з більшим рахунком, далеких - меншого розміру.

Вчити зображувати в малюнку головне, т. Е. Предмети і персонажі, які висловлюють зміст даної теми (середня, старша).

Вчити передавати в малюнку відносини за величиною, взаємного розташування в просторі (старші групи).

Направляти дітей на передачу дії через зображення руху, динаміки, поз, деталей (із середньою, але в основному в старших групах).

Навчати дітей способам сприйняття, спостереження явищ навколишнього світу, необхідних для виконання сюжетного малюнка.

Розвивати розуміння залежності якості зображення від якості спостереження.

В основі всіх методів - спеціально організовані спостереження, що передують, супроводжувані і закріплюються бесідою. Спостереження повинні бути неодноразовими, максимально наближеними до моменту зображення (безпосередньо перед заняттям).

Слід широко практикувати спостереження за підгрупами і індивідуальні.

Вдалим прийомом на заняттях є Ігровий прийом - видошукач . «Фотоапарат» (коробка з отворами з протилежних сторін). Видошукач допомагає обмежувати простір, кількість об'єктів і допомагає зосередитися на взаємне розташування.

Декоративне мистецтво - одне з найдавніших. За своєю природою близько до природи. Відрізняється барвистістю, яскравістю.

Виділяють два види візерунків: Сюжетні і орнаментальні.

Сюжетне включає стилізоване зображення птахів і тварин, сцени з життя людей. Зразки часто мають символічне значення. Часто візерунки включають фантастичні казкові образи: русалку, кентавра.

Візерунок - більш широке поняття, ніж орнамент. Може бути створений ненавмисно.

Орнамент - навмисно створений візерунок, Елементи якого ритмічно повторюються.

Ритм - певна впорядкованість однохарактерную елементів.

Простий ритм - повторення одного і того ж елемента на рівних відстанях один від одного. Окремим випадком простого ритму є симетричність.

Складний ритм - чергування елементів узору і колірних плям, розрізняють простий повтор і чергування елементів за кольором і формою.

Орнамент з латинської - прикраса. У його візерунку поєднуються геометричні та образотворчі елементи.

Види візерунків: Геометричні, рослинні, анімалістичні, Антропологічні, змішані.

За способами організації розрізняють візерунок (орнамент)

Нескінченний (тип сітки);

Лінійний (бордюр, облямівка);

Обмежений (замкнутий в колі, квадраті).

Композиція візерунка не довільна, а диктується особливостями форми.

Народне декоративне мистецтво - частина національної культури. Головний сенс широкого застосування народного декоративного мистецтва в роботі з дошкільнятами - це виховання передумов почуття глибокої любові до своєї Батьківщини, до свого народу, почуття патріотизму, самосвідомості, усвідомлення своєї національної приналежності.

Декоративне мистецтво існує і органічно поєднується з побутом, працею, святами, звичаями, традиціями народу.

Завдання навчання дошкільнят декоративного малювання:

Розвиток у дітей передумов почуття глибокої любові до своєї Батьківщини, до свого
Народу, почуття патріотизму.

Формування інтересу до предметів народного мистецтва, розуміння їх
Особливостей, бажання знати мистецтво місцевого краю, розрізняти стилі найбільш
Відомих видів декоративного живопису.

Формувати бажання займатися декоративним малюванням.

Формування узагальнених знань і образотворчих умінь

Освоєння характерних елементів, колориту, композиції і візерунків тій чи іншій
Розписи;

Умінь створювати виразні візерунки на папері різного формату і на
Об'ємних предметах;

Виховання почуття форми, кольору, ритму, симетрії.

5. Виховання активності, самостійності, ініціативи при створенні
Виразних візерунків.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...