Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

Новини

06 жовтня 2010 року

Карта індивідуального розвитку як умова психолого-педагогічного вивчення дошкільнят c комплексними порушеннями в умовах ДОУ для дітей з порушенням слуху

Е. Л. Андрєєва, вчитель - дефектолог

Останнім часом все частіше в спеціалізованих установах для дітей з порушеним слухом комплектуються групи з неоднорідним складом. У такі групи включаються дошкільнята не тільки з різним станом слуху та мовлення, а й різним рівнем психофізичного розвитку. Деякі слабочуючі та глухі діти мають комплексні порушення, при яких зниження слуху поєднується з порушеннями зору, інтелекту, опорно-рухового апарату та ін. Наявність додаткових порушень передбачає реалізацію індивідуального підходу в навчанні і вихованні, однією з умов якого є психолого-педагогічне обстеження і розробка індивідуальних корекційно - розвиваючих програм.

Проблема виховання і навчання дітей дошкільного віку, що мають комплексні порушення розвитку, в даний час приймає все більшої актуальності. Аномалії розвитку при комплексних порушеннях пов'язані з ушкодженнями різних систем, навіть незначне їх порушення тягне за собою особливості пізнавального і мовного розвитку. Чим важче і грубіше форми аномалій розвитку, тим повільніше йде формування деяких особистісних якостей, змінюються форми взаємодії з навколишнім світом.

З метою організації повного психолого-педагогічного вивчення дітей з комплексними порушеннями розвитку на базі ГОУ Спеціальна (корекційна) початкова школа - дитячий садок 1,2 виду № 1635 співробітниками установи під керівництвом директора Л. В. Дмитрієвої була розроблена карта індивідуального розвитку дитини. Основу її становить узагальнення даних тривалого психолого - педагогічного вивчення дітей, що починається з моменту надходження дитини в ГОУ і продовжується протягом усіх років виховання і навчання в дитячому садку, а потім і школі в структурі установи Початкова школа - дитячий садок.

Необхідність складання карти обумовлена ​​була тим, що діти з комплексними порушеннями, часто переходили з групи в групу, нерідко при цьому з ними працювали різні педагоги - дефектологи і вихователі. Кожному педагогу доводилося збирати всі дані про дитину заново, отримуючи інформацію у вчителів - дефектологів і вихователів, які не завжди могли точно відтворити відомості про вихідний рівень дошкільника. Мета використання карти - виявлення і узагальнення в одному документі індивідуальних особливостей психічного розвитку вихованця з комплексними порушеннями розвитку, а також визначення рівня і возможностейусвоенія програмного матеріалу.

З огляду на специфіку дітей зі складною структурою порушення, які навчаються за індивідуальними програмами і потребують особливих умов розвитку, карта розвитку допомагає впорядкувати процес навчання і виховання таких дітей, а також налагодити взаємодію між усіма фахівцями, які беруть участь в цьому.

Карта розвитку оформляється на дитину під час вступу до навчального закладу. Спочатку фіксуються короткі анамнестичні відомості про дитину і його сім'ї, висновок ПМПК (на початок навчання і в процесі навчання), дані інших фахівців (невропатолога, окуліста, психоневролога і ін.), Враховуються особливості протікання адаптаційного періоду. За своєю структурою індивідуальна карта являє собою таблицю, яка складається з розділів. У них заносяться дані обліку особливостей розвитку дитини протягом усього періоду перебування в установі. Структура включає в себе наступні розділи, які в свою чергу мають підрозділи:

1) Особливості поведінки;

2) Поведінка змінюється в залежності від;

4) Особливості характеру;

6) Учитися, виконання програми труднощі

Розвиток слухового сприймання

В кінці карти є такі розділи, як Динаміка розвитку і Облік труднощів в засвоєнні програмного матеріалу. У них оцінюється рівень розвитку дитини з усіх розділів програми (високий, середній, нижче середнього, низький) і визначаються передбачувані причини, за якими той чи інший розділ не засвоєний в повній мірі (характер порушень у розвитку, особливості сімейного виховання та ін.).

Розділи карти заповнюються в кінці кожного навчального року. В її заповненні беруть участь всі учасники виховно - освітнього процесу. Поведінка і емоційний стан оцінюється як педагогом, так і вихователем, і психологом, дані фізичного розвитку фіксуються педагогом з фізичного виховання, а розділ група здоров'я уточнюється у медичного персоналу. Такі розділи як навички самообслуговування і дитяча діяльність заповнюються вихователями, пізнавальний розвиток - психологом, розвиток слухового сприйняття й мови - сурдопедагогом.

Оцінка рівня динаміки проводиться на основі визначення ступеня засвоєння індивідуальної корекційно - розвиваючої програми. Динаміка розвитку і труднощі засвоєння програмного матеріалу обговорюються спільно всім педагогічним колективом, які беруть участь в навчанні і вихованні дитини. Контроль заповнення карти індивідуального розвитку здійснюється адміністрацією ГОУ в особі старшого вихователя, заступника директора з НВР, а також безпосередньо директором ОУ.

Таким чином, відбувається спадкоємність в роботі педагогічного колективу. Це значно полегшує взаємодію між фахівцями, дає повну картину темпів і динаміки розвитку дитини з комплексними порушеннями. Карта допомагає відслідковувати зміни в процесі розвитку таких дошкільників, розповідає про труднощі та особливості навчання за всіма можливими напрямками, що, в свою чергу, дозволяє найкращим чином здійснювати індивідуально-орієнтований підхід до кожної дитини.

Важливо, що карта індивідуального розвитку носить динамічний характер, тобто. Е. Педагоги, а головне, батьки можуть наочно побачити динаміку в вихованні та навчанні. Вся інформація, яка вноситься до карту, передається з дошкільного відділення в школу, де, в свою чергу, вчитель може простежити всю історію навчання даної дитини зі складним порушенням розвитку.

Таким чином, наявність карти індивідуального розвитку сприяє більш точній оцінці результатів психолого-педагогічного вивчення дитини та здійснення індивідуально-орієнтованого підходу до його навчання.

1. Головчиці Л. А. Дошкільна сурдопедагогика. - М. ВЛАДОС, 2001..

2. Жігорева М. В. Модульна система корекційної психолого - педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями розвитку // Корекційна педагогіка - 2009. - № 5. С. 5-12.

3. Програма виховання і навчання людей з вадами слуху дошкільнят зі складними (комплексними) порушеннями розвитку. / Під ред. Головчиці Л. А. - Граф-Пресс, 2003.

З іншими матеріалами Span style = new = III Всеукраїнських Педагогічних читань З питань корекційної педагогіки та спеціальної психології, а так же текстом цієї статті, Ви можете ознайомитися на сторінках Альманаху ІКП РАО, перейшовши за посиланням:

Індивідуальні карти розвитку дітей молодшого дошкільного віку (приклади написання для вихователів)

Фізичний розвиток, здоров'я:

Розвивати стрибучість (стрибки на правій і лівій нозі) під час проведення ранкової гімнастики, рухливих ігор та вправ в д \ с.

Формувати вміння c огласовивать свої рухи з рухами інших дітей під час проведення ранкової гімнастики в д \ с.

Формувати вміння балансувати на одній нозі, зберігаючи рівновагу через вправу «Чапля» в д \ с і вдома.

Формувати вміння стежити за своїм зовнішнім виглядом (заправлятися, користуватися гребінцем) через ігрові упр. «Я охайна», «Навчимо Катю користуватися гребінцем» в д \ с і вдома.

Формувати вміння говорити спокійно, не кричати через індивідуальні бесіди.

Формувати вміння поступатися, чекати своєї черги, дотримуватися правил в іграх.

Формувати вміння підпорядковувати поведінку правилам спілкування, позитивно ставитися до вимог дорослого.

Пізнавально - мовленнєвий розвиток:

Формувати вміння розрізняти і називати характерні ознаки дерева, чагарнику, назви деяких порід (дуб, клен, горобина) через д \ і «Сировина дерево і кущ», «Назви дерева» в д \ с і вдома.

Формувати вміння орієнтуватися в просторі (право-ліво) щодо себе «Де що знаходиться?» В д \ с і вдома.

Формувати вміння утворювати іменники однини і множини в І. п. За допомогою д / і «Один - багато» в д \ с і вдома.

Формувати вміння змінювати дієслова за числами (бігу - біжать і ін.).

Художньо - естетичний розвиток:

Розвивати звуковисотний слух за допомогою д \ і «Птахи і пташенята».

Формувати вміння виконувати штрихи, похилі лінії в малюванні в д / с і вдома.

Формувати вміння скачувати пластилін і вдавлювати його для отримання предмета (капелюшок гриба, чашка, миска) в д / с і вдома.

Індивідуальна КАРТА РОЗВИТКУ

На 1 е півріччя 2013 - 2014 навчального року

Група здоров'я на момент надходження в ДОУ - IV

Дата заповнення картки на півріччя: ____________

Фізичний розвиток, здоров'я:

Розвивати рівновагу при ходьбі зі зменшеною площею опори (ходьба на п'ятах).

Розвивати уміння вловлювати заданий темп рухів, змінювати його за сигналом під час проведення п / ігор, ранкової гімнастики в д / садку.

Розвивати уміння є і пити, не проливаючи їжу, в д \ с і вдома.

Розвивати уміння самостійно одягатися і роздягатися у певній послідовності в д \ с і вдома.

Розвивати уміння допомагати дорослим і одноліткам в різних видах діяльності.

Розвивати уміння виявляти позитивні емоції в процесі ігор; доброзичливо ставитися до однолітків; підпорядковувати свою поведінку правилам спілкування.

Розвивати уміння виявляти ініціативу, виконувати нескладні трудові доручення самостійно.

Формувати вміння виконувати прохання дорослого через д / і «Доручення» в д / с і вдома.

Пізнавально - мовленнєвий розвиток:

Розвивати уміння чітко розрізняти і називати частини доби по картинках з допомогою д / і «Час доби» в д \ с і вдома.

Розвивати уміння розрізняти і називати геометричну фігуру овал, використовуючи д / і «Дізнайся, назви і покажи» в д \ с і вдома.

Автоматизувати звук [Ц] в складах, словах, словосполученнях і фразової мови через вправу «Повторюй за мною».

Художньо - естетичний розвиток:

Формувати почуття ритму за допомогою вправ психогимнастики ( «прогавили, як я» і ін.); розвивати дрібну моторику рук за допомогою пальчикової гімнастики «Кішка».

Розвивати уміння Штрихована контурні зображення предметів в напрямку зліва направо, зверху вниз кольоровими олівцями, фломастерами в процесі малювання в д / с і вдома.

Розвивати силу кистей і пальців рук в процесі ліплення в д / садку і вдома.

Розвивати технічні навички (вміння правильно тримати кисть) в процесі малювання.

З досвіду заповнення психологічного блоку індивідуальних карт обліку динаміки розвитку дитини Накопичення і обробка діагностичної інформації в процесі. - презентація

Презентація на тему: З досвіду заповнення психологічного блоку індивідуальних карт обліку динаміки розвитку дитини Накопичення і обробка діагностичної інформації в процесі. - Транскрипт:

1 З досвіду заповнення психологічного блоку індивідуальних карт обліку динаміки розвитку дитини Накопичення і обробка діагностичної інформації в процесі супроводу Сафіна Д. В. педагог-психолог ПМПК Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

2 Отримання освіту особами з обмеженими можливостями в даний час спирається на багаторівневу нормативно - правову базу Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

3 Сімейного кодексу РФ ст. 63 «Батьки зобов'язані забезпечити отримання дітьми основ загальної освіти... Батьки... мають право вибору освітнього закладу і форми отримання освіти дітьми» Закон України «Про освіту» ст. 52, в якій йдеться про право вибору батьками (особами їх заміщають) освітнього закладу і форми навчання їхніх дітей Закон України «Про освіту» ст. 50 (п.10) передбачає створення для дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку спеціальних (корекційних) освітніх установ (класів, груп), що забезпечують їх виховання, навчання, лікування, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство Загальна декларація прав людини. Стаття 26: «Кожна людина має право на освіту»Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

4 Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

5 Індивідуальна карта обліку динаміки розвитку дитини Індивідуальна карта обліку динаміки розвитку дитини (далі - Карта) складається на кожного учня, вихованця, який має висновок психолого-медико - педагогічної комісії (далі - ПМПК). Освітня установа розробляє і затверджує локальний акт, в якому відбивається порядок ведення та зберігання Карти, доступу до міститься в ній інформації. Робота з Картою організовується з дотриманням Федерального закону від 27 липня 2006 р 152 «Про персональних даних». Карта відображає динаміку розвитку дитини протягом кожного навчального року і зберігається в навчальному закладі до завершення дитиною освіти в даному навчальному закладі. Зміст Карти обов'язково для ознайомлення батьками (законними представниками) учня, вихованця після кожного психолого-медико - педагогічного консиліуму (далі - ПМПК). Карта видається батькам (законним представникам) при направленні дитини на обстеження фахівцями ПМПК, при переході студента, вихованця в інше освітній заклад, при завершенні загальної освіти.Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

6 Модель взаємодії фахівців в корекційно-освітньому просторі Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

7 Таблиця ОсобенностіІспользуемие діагностики Можливі варіанти запису в карті Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

8 Лист V. Індивідуальні психологічні особливості дитини Індивідуальні особливості Комунікативні навички ІніціатівностьКруг общеніяКонтактностьМотівація ПоведеніеСостоянія ТревожностьАгрессівностьВозбудімостьСамооценка Адаптація Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

9 Педагогічна социометрия учнівського колективу (Г. А. Карпова) Вивчення дитячо - батьківських відносин у родині (Т. Шрайбер) Графічна бесіда «Моє коло спілкування» (Т. Ю. Андрущенко) Карта спостереження Скотта Коло спілкування Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

10 Можливі варіанти запису в карті Займає лідерські позиції в учнівському колективі Приймаємо в колективі однолітків У колективі займає ізольоване відокремлене положення В колективі є ізгоєм Характеризується униканням контактів з людьми, самоусуненням від різних справ. Часто дитина демонструє реакції захисту по відношенню до контактів з іншими, не приймає проявляється іншими симпатію Коло спілкування звужений членами сім'ї, або коло спілкування розширено, кількість соціальних зв'язків різноманітно Чи не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей, або відкритий для спілкування, контактний Коло спілкуванняЗаповнення індивідуальних карт розвитку дитини

11 Недоліки карти Брак або відсутність в ОУ фахівців, що займаються корекційної роботою (психологи, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги, лікарі) Відсутність єдиного підходу в заповненні картки може викликати утруднення в наступності між освітніми установами формалізувати підхід при заповненні карти Брак часу і інших ресурсів при роботі з картою Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

12 Переваги карти Карта є показником результативності та ефективності корекційної роботи з карткою здійснюється наступність у роботі педагогічного колективу Карта дає повну картину темпів і динаміки розвитку дитини Карта дозволяє здійснити індивідуально - орієнтований підхід до кожної дитини Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини

13 Наявність карти індивідуального розвитку сприяє більш точній оцінці результатів проведеної корекційної роботи та здійснення індивідуально-орієнтованого підходу до навчання учнів з обмеженими можливостями здоров'я Заповнення індивідуальних карт розвитку дитини


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...