Особистість дитини молодшого шкільного віку коротко

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:
 • Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність в молодшому шкільному віці. Розвиток психічних функцій. Порушення емоційно-вольової сфери. Розвиток особистості в середньому дитинстві. Відносини дитини з однолітками протягом середнього дитинства.
  Реферат [54.0 K], добавлена 11.12

  Проблема пам'яті в психолого-педагогічній літературі. Аналіз основних теорій пам'яті. Особливості розвитку і формування пам'яті дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. Експериментальне дослідження пам'яті в молодшому шкільному віці.
  Реферат [199.0 K], добавлена 23.04

  Вік фізичних змін. Процес окостеніння кисті і пальців у молодшому віці. Перехід до нової провідної діяльності. Навчання як основна ведуча діяльність молодшого школяра. Оцінка успішності учнів. Потреби дитини в молодшому віці.
  Реферат [25.9 K], добавлена 30.11

  Характеристика навчальної діяльності-ведуча в молодшому шкільному віці, зміст, структура. Психологічні новоутворення пізнавальної сфери молодшого школяра. Психологічні новоутворення особистості і поведінки в молодшому шкільному віці.
  Реферат [21.1 K], добавлена 24.09

  Історія розвитку проблеми сприйняття в практиці зарубіжних і вітчизняних психологів. Вивчення сприйняття в молодшому шкільному віці. Розробка програми корекційної роботи з учнями. Тренування і розвиток сприйняття за допомогою однозначних цифр.
  Реферат [41.8 K], добавлена 16.05

  Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці. Навчальна діяльність як ведуча в даний період життя дитини. Основні аспекти досліджень розвитку особистості, характер виникаючих новоутворень і оцінка їх значення в подальшому житті.
  Реферат [38.8 K], добавлена 06.12

  Молодший шкільний вік як вік спокійного і рівномірного фізичного розвитку. Знайомство з основними психологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку. Загальна характеристика аналітико-синтетичної діяльності, аналіз проблем.
  Презентація [828.7 K], добавлена 18.12

  Особливості здорової психіки дитини. Мовне та емоційне спілкування школярів молодшого шкільного віку. Розвиток уваги, пам'яті і уяви. Загальна характеристика навчальної діяльності та її вплив на розумовий розвиток і становлення особистості.
  Реферат [37.4 K], добавлена 13.05

  Визначення самосвідомості. Види активності по В. В. Столін. Психологічне набуття статі. Освоєння нормативів родового боргу. Характеристика молодшого шкільного віку. Розвиток самосвідомості в молодшому шкільному віці і показники самооцінки.
  Реферат [41.8 K], добавлена 12.04

  Інтереси та цінності дитини молодшого шкільного віку. Криза 7 років і зміна самосвідомості дитини, його особистості та психічних функцій: статева ідентифікація, психологічний час особистості, розвиток почуттів. Виховання молодшого школяра в іграх.
  Реферат [24.5 K], добавлена 02.12

  Особливості характеру як ключові властивості особистості, що виражають відношення людини до дійсності, його прояв в молодшому шкільному віці. Розвиток особистості молодшого школяра. Діагностика особливостей характеру в молодшому шкільному віці.
  Реферат [80.5 K], добавлена 04.01

  Вивчення теоретичних підходів до проблеми спілкування в зарубіжній і вітчизняній психології. Дослідження особливостей психології дитини молодшого шкільного віку. Виявлення рівня товариськості в молодшому шкільному віці між хлопчиками і дівчатками.
  Реферат [171.5 K], добавлена 16.04

  Динаміка психічного розвитку дитини: в ембріональному періоді, до 1 року, в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці. Особливості особистості в зрілому віці. Психіка похилого, старечого віку і довгожителів.
  Реферат [28.8 K], добавлена 09.11

  Характеристика молодшого шкільного віку в психологічної літературі. Фізичне і психофізіологічний розвиток дитини, забезпечує можливість систематичного навчання в школі. Розвиток самооцінки у дітей, будова їх навчальної діяльності.
  Реферат [52.6 K], добавлена 30.07

  Зміни соціальної ситуації і психологічні труднощі, що впливають на розвиток дітей молодшого шкільного віку. Умови формування здібностей і обдарованості. Вивчення особливостей ментальних репрезентацій у обдарованих і звичайних молодших школярів.
  Дипломна робота [74.4 K], добавлена 16.04

  Характеристика та особливості психічного розвитку молодшого школяра. Рефлексія як психологічний феномен. Прийоми розвитку рефлексії в молодшому шкільному віці. Організація емпіричного дослідження рефлексії дитини в молодшому шкільному віці.
  Дипломна робота [49.5 K], добавлена 27.10

  Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік. Криза 7 років. Мотиваційна сфера молодшого школяра. Проблема психосоціальної адаптації до умов початкової школи. Початок навчання в школі. Основні етапи фізіологічної адаптації дитини.
  Реферат [91.8 K], добавлена 06.10

  Поняття про ціннісних орієнтаціях як провідних характеристик особистості людини, аналіз теоретичних підходів. Особливості їх формування в молодшому шкільному віці на основі механізмів соціально-психологічної адаптації та психічних станів.
  Дипломна робота [121.5 K], добавлена 30.01

  Теоретичні передумови вивчення проблеми міжособистісних відносин в молодшому шкільному віці. Сутність поняття атракція. Антигуманні відносини між хлопчиками і дівчатками. Психолого-педагогічні рекомендації по розвитку дитячого колективу.
  Реферат [260.5 K], добавлена 27.05

  Теорія Е. Еріксона про розподіл життєвого циклу людини на вісім стадій як один з найбільших внесків у психоаналіз. Конфлікти кожної стадії, новоутворення як їх найважливіша характеристика. Психологічні особливості молодшого шкільного віку.
  Реферат [62.2 K], добавлена 05.04

  Інші роботи з колекції:

  Розвиток особистості в молодшому шкільному віці

  Подібні документи

  Поняття самооцінки, види. Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Роль самооцінки в розвитку особистості молодших школярів. Дослідження особливостей самооцінки дітей молодшого шкільного віку: діагностика, аналіз результатів.

  Курсова робота, доданий 28.02

  Загальна характеристика молодшого шкільного віку, його відмінні ознаки і головні чинники, що впливають на особистісне становлення дитини в даний період. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів, його основні етапи та напрямки.

  Курсова робота, доданий 30.07

  Зміна соціальної ситуації розвитку дитини в період початку навчання в школі. Комунікація як процес двостороннього обміну інформацією, що веде до взаємного розуміння. Особливості та корекція порушення спілкування дитини в молодшому шкільному віці.

  Реферат, доданий 10.01

  Соціально-психологічна характеристика молодшого шкільного віку. Аналіз емоційно-вольової та особистісного розвитку молодших школярів. Розвиток самооцінки в молодшому шкільному віці. Вплив навчальної діяльності на розвиток особистості дитини.

  Реферат, доданий 26.09

  Проблеми самооцінки в молодшому шкільному віці. Я-концепція особистості як психологічна категорія. Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічні методи діагностики самооцінки в молодшому шкільному віці.

  Курсова робота, доданий 23.12

  Теоретичні основи дослідження уваги молодшого шкільного віку. Програма створення психолого-педагогічних умов розвитку і корекції уваги в молодшому шкільному віці. Рекомендації по тренуванню уваги дітей молодшого шкільного віку.

  Дипломна робота, доданий 08.02

  Формування ставлення до навчання і розвиток пізнавальних інтересів в молодшому шкільному віці. Здійснення безпосереднього виховного впливу учителем в початкових класах. Формування у молодшого школяра моральних якостей особистості.

  Реферат, доданий 22.11

  Самооцінка і її формування в молодшому шкільному віці. Види самооцінки та їх характеристика. Фактори, що впливають на формування самооцінки особистості в молодшому шкільному віці. Сутність гри і її функції. Психолого-педагогічні умови організації ігор.

  Дипломна робота, доданий 02.03

  Самооцінка в структурі особистості молодшого школяра. Вплив самооцінки на самосприйняття і самоотношение молодших школярів. Фактори формування низької самооцінки в молодшому шкільному віці. Самооцінка як фактор формування міжособистісних відносин.

  Курсова робота, доданий 05.06

  Психологічні особливості молодшого шкільного віку. Навчальна діяльність як ведуча діяльність молодшого школяра. Особливості розвиток пам'яті молодшого школяра. Аналіз діагностики рівнів розвитку мислення, пам'яті й мови у молодших школярів.

  Курсова робота, доданий 12.12

  Сімейні стосунки як показник розвитку тривожності в молодшому шкільному віці. Причини виникнення тривожності в сім'ях, які мають дітей молодшого шкільного віку. Програма корекції дитячо-батьківських відносин і подолання тривожності.

  Курсова робота, доданий 05.04

  Психічні особливості розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Характеристика пам'яті як пізнавального процесу. Дослідження прийомів і способів підвищення ефективності запам'ятовування навчального матеріалу у молодшому шкільному віці.

  Контрольна робота, доданий 15.05

  Основні фактори, що впливають на самооцінку. Характеристика молодшого шкільного віку: самонаболюденіе, самоспоглядання. Механізм, що забезпечує людині орієнтацію. Зацікавленість батьків в результатах навчання дитини, емоційне життя дитини.

  Курсова робота, доданий 17.12

  Розвиток рефлексії в молодшому шкільному і підлітковому віці. Підлітки груп ризику. Розвиток егоідентичності в підлітковому віці. Психологічні причини розвитку поведінкових відхилень. Психосоціальна концепція розвитку особистості за Е. Еріксоном.

  Реферат, доданий 30.08

  Дослідження проблеми тривожності в психолого-педагогічній літературі, особливості прояву даного стану у людини. Причини тривожності в молодшому шкільному віці, визначення схильності до неї. Напрями корекційної роботи.

  Курсова робота, доданий 13.04

  Сімейні стосунки як показник розвитку тривожності в молодшому шкільному віці. Причини виникнення тривожності в сім'ях, які мають дітей молодшого шкільного віку. Роль міжособистісних стосунків в сім'ї на формування особистості і поведінки дітей.

  Дипломна робота, доданий 07.08

  Розгляд поняття обдарованості. Ознайомлення з методами розвитку обдарованості в молодшому шкільному віці. Вивчення методів визначення таланту. Характеристика особливостей підліткового періоду. Аналіз експериментальної роботи з розвитку обдарованості.

  Курсова робота, доданий 25.01

  Визначення поняття страху в психолого-педагогічній літературі. Характеристика особливостей його прояву в молодшому шкільному віці. Дослідження особистісної тривожності і неадекватної самооцінки як основних причин появи страхів у дитини.

  Курсова робота, доданий 31.05

  Сімейні стосунки як показник розвитку тривожності в молодшому шкільному віці. Поняття і типи сімейних відносин. Причини виникнення тривожності в сім'ях, які мають дітей молодшого шкільного віку. Дослідно-експериментальна робота по даній темі.

  Дипломна робота, доданий 22.08

  Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку. Розвиток уваги, пам'яті і уяви у дітей. Характеристика особливостей прояву страху. Дослідження основних причин його прояви у дітей молодшого шкільного віку.

  Курсова робота, доданий 16.04


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...