Моніторинг розвитку дітей ФГОС

Відомості про освітню організації:

Розділ: Освіта

Педагогічна діагностика (Моніторинг):

ФЗ Про освіту № 273. ст.64. Дошкільна освіта.

Дошкільна освіта спрямована на формування загальної культури, розвиток фізичних, інтелектуальних, моральних, естетичних і особистісних якостей, формування передумов навчальної діяльності, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку.

2. Освітні програми дошкільної освіти спрямовані на різнобічний розвиток дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, в тому числі досягнення дітьми дошкільного віку рівня розвитку, необхідного і достатнього для успішного освоєння ними освітніх програм початкової загальної освіти, на основі індивідуального підходу до дітей дошкільного віку та специфічних для дітей дошкільного віку видів діяльності.

Освоєння освітніх програм дошкільної освіти не супроводжується проведенням проміжних атестацій та підсумкової атестації учнів.

Згідно ФГОС дошкільної освіти:

3.2.3. При реалізації Програми може проводитися оцінка індивідуального розвитку дітей. Така оцінка проводиться педагогічним працівником в рамках педагогічної діагностики (оцінки індивідуального розвитку дітей дошкільного віку, пов'язаної з оцінкою ефективності педагогічних дій і що лежить в основі їх подальшого планування).

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА МОНІТОРИНГУ

Педагогічна діагностика в дитячому саду. У педагогічній діагностиці основними методами виступають включене спостереження і нестандартизо бесіди з дітьми. Крім того, використовуються діагностичні ситуації, фактично «провокують» діяльність дитини, яку хотів би поспостерігати педагог. В якості додаткових методів використовуються аналіз продуктів дитячої діяльності, прості тести.

Моніторинг освітнього процесу в дитячому садку. Формалізовані методи: тести, опитувальники, методи проективної техніки і психофізіологічні методи. Малоформалізованние методи: спостереження, бесіда, аналіз продуктів дитячої діяльності.

Результати педагогічної діагностики (моніторингу) можуть використовуватися виключно для вирішення наступних освітніх завдань:

1) індивідуалізації освіти (в тому числі підтримки дитини, побудови його освітньої траєкторії або професійної корекції особливостей його розвитку);

2) оптимізації роботи з групою дітей.

При необхідності використовується психологічна діагностика розвитку дітей (виявлення і вивчення індивідуально-психологічних особливостей дітей), яку проводять кваліфіковані фахівці (педагоги-психологи, психологи).

Участь дитини в психологічній діагностиці допускається тільки за згодою його батьків (законних представників).

Результати психологічної діагностики можуть використовуватися для вирішення завдань психологічного супроводу та проведення кваліфікованої корекції розвитку дітей.

6.Сістема моніторингу досягнення дітьми планованих результатів освоєння Програми

Мета: створити систему збору, аналізу, подання інформації як базу управління. Підсумки результату моніторингу та діагностики оформляються у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіка.

Основне завдання моніторингу полягає в тому, щоб визначити ступінь освоєння дитиною освітньої програми і вплив освітнього процесу, організовуваного в дошкільному закладі, на розвиток дитини.

Моніторинг освітнього процесу проводиться на початку і кінці навчального року. Здійснюється через відстеження результатів освоєння освітньої програми, а моніторинг дитячого розвитку проводиться на основі оцінки розвитку інтеграційних якостей дитини.

Система моніторингу досягнення дітьми планованих результатів освоєння Програми (далі - система моніторингу) повинна забезпечувати комплексний підхід до оцінки підсумкових і проміжних результатів освоєння Програми, дозволяти здійснювати оцінку динаміки досягнень дітей і включати опис об'єкта, форм, періодичності та змісту моніторингу (відповідно до моделі випускника ).

У процесі моніторингу досліджуються:

Особистісні якості дитини шляхом різних методів досліджень:

Спостереження і аналіз спостережень;

Аналізу документації;

Серій бесід, опитувань;

Ігор та вправ;

Створення ситуацій;

Анкетування, інтерв'ювання;

Перевірочних, підсумкових, контрольних завдань на заняттях;

Експертних оцінок з використанням різних методів дослідження.

Моніторинг освітнього процесу

Моніторинг освітнього процесу (моніторинг освоєння освітньої програми) проводиться педагогами, провідними заняття з дошкільнятами. Він грунтується на аналізі досягнення дітьми проміжних результатів, які описані в кожному розділі освітньої програми.

За допомогою засобів моніторингу освітнього процесу можна оцінити ступінь просування дошкільника в освітній програмі. Форма проведення моніторингу переважно представляє собою спостереження за активністю дитини в різні періоди перебування в дошкільному закладі, аналіз продуктів дитячої діяльності і спеціальні педагогічні проби, організовувані педагогом. Дані про результати моніторингу заносяться в спеціальну карту розвитку дитини в рамках освітньої програми.

Аналіз карт розвитку дозволяє оцінити ефективність освітньої програми і організацію освітнього процесу в групі дитячого саду.

Моніторинг освоєння освітньої програми проводиться педагогом на основі спостереження і аналізу продуктів дитячих видів діяльності. В ході моніторингу заповнюється таблиця 1.

Оцінка рівня розвитку:

1 бал - більшість компонентів недостатньо розвинені;

2 бали-окремі компоненти не розвинені;

3 бали-середній рівень розвитку;

4 бали рівень розвитку вище середнього;

5 балів --- високий.

Моніторинг дитячого розвитку

Моніторинг дитячого розвитку (моніторинг розвитку інтеграційних якостей) здійснюється педагогами ДОУ і медичними працівниками. Основне завдання цього виду моніторингу - виявити індивідуальні особливості розвитку кожної дитини і намітити при необхідності індивідуальний маршрут освітньої роботи для максимального розкриття потенціалу дитячої особистості.

Моніторинг дитячого розвитку включає в себе оцінку фізичного розвитку дитини, стану його здоров'я, а також розвитку загальних здібностей: пізнавальних, комунікативних і регуляторних.

Діагностика пізнавальних здібностей включає діагностику інтелектуального розвитку та творчих здібностей дітей.

Діагностика комунікативних здібностей передбачає виявлення здатності дитини розуміти стану і висловлювання іншої людини, що знаходиться в ситуації, що спостерігається, а також висловлювати своє ставлення до подій у вербальній і невербальній формі. Особлива увага приділяється діагностиці побудови висловлювання дитини і діагностиці міжособистісних відносин всередині групи.

Діагностика регуляторних здібностей включає в себе діагностику емоційної і довільної регуляції поведінки дитини, зокрема-емоційного прийняття або відхилення ситуації, яка склалася в дошкільному закладі, вміння діяти, планувати складні дії, а також розподіляти ролі і домовлятися з партнерами по діяльності.

Моніторинг дитячого розвитку здійснюється з використанням методу спостереження, критеріальних діагностичних методик і тестових методів. На основі проведених методик складається індивідуальна карта розвитку кожної дитини і вибудовується індивідуальна траєкторія розвитку.

В ході моніторингу дитячої розвитку педагоги заповнює таблицю 2.

Таблиця 2 МОНІТОРИНГ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

(D5) СОНАТА-ДО: Моніторинг мовленнєвого розвитку дітей 2-7 років

Одним з принципів, покладених в основу ФГОС дошкільної освіти є «створення сприятливого соціального ситуації розвитку кожної дитини відповідно до його віковими та індивідуальними особливостями і схильностями». Неодмінною умовою всебічного розвитку дитини є його спілкування з дорослими і однолітками, а усне мовлення - це основний засіб такого спілкування. Тільки за допомогою мови дорослий може передати дитині досвід, накопичений людством, знання, вміння і культуру, носієм якої він є. Саме тому, одним з головних завдань роботи з дошкільнятами є розвиток мови, мовного спілкування.

 • Моніторинг розвитку дітей ФГОС

Ефективне вирішення освітніх завдань неможливо без Моніторингу . який забезпечує своєчасне виявлення проблем в дитячому розвитку, оцінку ефективності педагогічних дій і їх подальше планування.

Запропонована програма є простий і зручний у використанні діагностичний інструмент, що дозволяє формувати мовну карту дитини, визначати ступінь порушення різних сторін мовлення дитини, а також, відстежувати динаміку його мовного розвитку та ефективність педагогічного впливу.

Моніторинг здійснюється за допомогою експрес-діагностики на основі нейропсихологічних методів. Дана діагностика, розроблена на основі методики Фотекова Т. А. . Ахутіна Т. В. . добре знайома вчителям-логопедам і успішно застосовуються для діагностики і корекції мовленнєвого розвитку дошкільників і молодших школярів. Можливості програми дозволяють використовувати запропоновані методики, при необхідності адаптуючи їх до особливостей своєї роботи або додаючи власні методики і методики інших авторів.

Екранні форми програми
 • Ознайомча версія

  Для скачування доступна ознайомча версія програми, в якій закриті функції збереження і редагування показників і роздруківка звітів.

  Вебінар про програмний продукт

  Ознайомитися з результатами вебінару і подивитися запис можна тут.

  Автори з радістю дадуть відповідь на будь-які питання і пропозиції! Задати питання


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...