Корекційна робота з дітьми девіантної поведінки

Стаття на тему:
Зміст і методи корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки в школі

Попередній перегляд:

Зміст і методи корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки в школі

Девіантна поведінка має на увазі під собою відхилення, вчинки і дії, які не відповідають очікуванням і нормам, які фактично склалися або офіційно встановлені в даному суспільстві. (В. Е Каган, психіатр).

Девіантна поведінка має різноманіття форм прояву, починаючи від незначних проступків і закінчуючи стійкими психічними відхиленнями, і різноманіття причин виникнення, починаючи від генетичних і закінчуючи соціальними факторами. Найбільшого поширення мають порівняно нескладні варіанти девіантності дітей і підлітків, причини яких лежать в соціальній сфері. В цьому випадку цілеспрямовані коригуючі впливу педагогічного і психорегулирующим характеру можуть дати стійкий ефект, якщо в найбільшій мірі відображають індивідуальні особливості адресата - в даному випадку девіантної підлітка. Подібні дії повинні бути оптимально сполученими і взаємно доповнюють.

Формування девіантної поведінки у підлітків найбільш часто проявляється в сім'ях, де матеріальний рівень життя низький, батьки зловживають алкоголем, ведуть асоціальний спосіб життя. У підлітків з таких сімей виявлені порушення нервово-психічної сфери у вигляді неврозів, енурезу, девіацій поведінки. З низьким рівнем життя сім'ї пов'язані підвищена захворюваність, травматизм підлітків, високий ризик емоційних порушень. Відомості про таких дітей подаються шкільного лікаря дитячими поліклініками, іншими установами з метою спостереження за ними і лікування у відповідних медичних установах.

У школі здійснюється корекція девіантної поведінки підлітків, що передбачає організацію системи заходів на різних рівнях соціальної організації (загальнодержавному, правовому, економічному, медико-соціальному, педагогічному, соціально-психологічному), яка повинна бути реалізована поетапно.

Фахівці школи створили і апробували комплекс соціально-корекційних методик, прийомів і вправ, що реалізуються в позаурочний час.

Індивідуальна корекція включає в себе комплекс заходів, спрямованих на виявлення підлітків, схильних до девіацій, і надання корекційного впливу з метою створення умов для пристосування до життя в соціумі, подолання або послаблення недоліків або дефектів розвитку окремих категорій підлітків.

Для ефективної діяльності загальноосвітньої школи по корекції девіантної поведінки підлітків здійснюється комплексний підхід до вирішення проблеми різних груп фахівців.

Взаємодія класного керівника, соціального педагога, психолога і шкільного лікаря має на меті спільне виявлення проблем, що виникають у підлітка або групи в поведінці, прогнозування розвитку особистості підлітка і його поведінкових проявів, можливого розвитку групи школярів і організацію роботи з профілактики та корекції агресивної поведінки школярів.

Система лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на корекцію девіантної поведінки, що проводиться в школі включає психогігієнічні, корекційні, лікувально-педагогічні, загальнооздоровчі заходи, психофармакологію, психотерапію. При цьому враховуються індивідуальні медико-біологічні особливості підлітка, характер психічної патології, структура і форма агресивної поведінки, рівень соціальної адаптації, співвідношення біологічних і соціально-психологічних чинників у генезі девіації. Ці дані визначають умови надання допомоги (амбулаторно, стаціонарно, напівстаціонарно). Також враховуються вік, індивідуальні умови виховання. Проводиться ретельне соматичне обстеження.

Психолого-педагогічні засоби корекції девіантної поведінки дають особливий ефект, якщо застосовуються у формі сполученого фізичного і когнітивного впливу. Такий вплив може застосовуватися як у вигляді психомоторних вправ, ігор з елементами рухових і когнітивних процесів, а також традиційних засобів фізичної культури, адекватних віку котрі займаються, з коригуванням, що відповідає їх індивідуально-типовим особливостям.

Формами корекційної допомоги при роботі з девіантною дітьми і підлітками є: моторний і психомоторна корекція, а також корекція когнітивних розладів у формі вправ та ігор, заснованих на сполученні когнітивних і психомоторних компонентів, корекція емоційно-особистісних порушень, робота з батьками. Комплексна корекційна програма сприяє підвищенню рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості займаються, особливо в сфері фізичних якостей, пов'язаних з тонкими м'язово-руховими диференціювання, а також диференціювання просторово-часових відносин взаємодії суб'єкта та об'єкта фізичної діяльності.

У дитячій і підліткової психології висновок про девіантну і гиперактивном поведінці вимагає особливої ​​обережності, бо:

1) судження про нього виносять дорослі, в силу різних причин так чи інакше знаходяться в опозиції до дитинства і психосоціальним витратам розвитку;

2) критеріями для судження про девіантну і гиперактивном поведінці часто є норми і очікування найближчого оточення, від якого дитина прямо залежним і в якому права дитини не дотримуються або зневажаються.

У вихованні дитини з гіперактивністю батькам необхідно уникати двох крайнощів: прояви надмірної жалості і вседозволеності з одного боку, а з іншого - постановки перед ним підвищених вимог, які він не в змозі виконати.

Педагог повинен бути більш коректним з учнями та дотримуватися їх невід'ємні права на честь і дос

Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів Текст наукової статті за фахом Психологія

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

МІРОНОВА Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів // Вісник Київського державного університету ім. Н. А. Некрасова: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Ювенологія. Соціокінетіка. 2007. №2. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / korrektsionnaya-rabota-s-podrostkami-s-deviantnym-povedeniem-v-usloviyah-ozdorovitelno-obrazovatelnyh-tsentrov (дата звернення: 12.10).

МІРОНОВА Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів Вісник Костромського державного університету ім. Н. А. Некрасова. Серія Гуманітарні науки: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Акмеология. Ювенологія. Соціокінетіка 13 (2007). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / korrektsionnaya-rabota-s-podrostkami-s-deviantnym-povedeniem-v-usloviyah-ozdorovitelno-obrazovatelnyh-tsentrov (дата звернення: 12.10).

МІРОНОВА (2007). Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів. Вісник Костромського державного університету ім. Н. А. Некрасова. Серія Гуманітарні науки: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Акмеология. Ювенологія. Соціокінетіка URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / korrektsionnaya-rabota-s-podrostkami-s-deviantnym-povedeniem-v-usloviyah-ozdorovitelno-obrazovatelnyh-tsentrov (дата звернення: 12.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

МІРОНОВА Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів // Вісник Київського державного університету ім. Н. А. Некрасова: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Ювенологія. Соціокінетіка. 2007. №2 С.169-172.

МІРОНОВА Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів Вісник Костромського державного університету ім. Н. А. Некрасова. Серія Гуманітарні науки: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Акмеология. Ювенологія. Соціокінетіка 13 (2007).

МІРОНОВА (2007). Корекційна робота з підлітками з девіантною поведінкою в умовах оздоровчо-освітніх центрів. Вісник Костромського державного університету ім. Н. А. Некрасова. Серія Гуманітарні науки: Педагогіка. Психологія. Соціальна робота. Акмеология. Ювенологія. Соціокінетіка

Соціально - педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки в школі

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиБесіди з класними керівниками. Бесіди з батьками. Бесіди соціального педагога безпосередньо з важковиховуваних. Діагностична робота психолога школи з дітьми девіантної поведінки.

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиДіагностична робота Вивчення особистісних характеристик учнів. Вивчення пізнавального розвитку учнів. Вивчення характеру взаємовідносин в класі. Вивчення проблем класу з точки зору вчителя. Вивчення проблем класу з точки зору учнів. Визначення відносини «відкидала» до школи, до сім'ї. Робота з батьками, з родиною. Оформлення особистих соціально-психологічних карт на кожного учня.

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінки Корекційно - профілактична робота Робота з класом Робота в мікрогруп Особистісно - орієнтована спрямованість

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиКорекційно - профілактична робота з класом. Консультування класних керівників і вчителів - предметників за результатами досліджень класів. Комплексна робота по вихованню здорового способу життя. Самовизначення учнів і профорієнтаційна робота Тематичні класні години.

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиТематичні класні заходи Чи вміємо ми спілкуватися? Діти різних поколінь. Давайте зрозуміємо дорослих. Кому сьогодні потрібна любов? «Що таке дружба?» Класне захід по згуртуванню колективу. Мій характер і темперамент. Конфлікт. Як її вирішити? «Світ моїх захоплень». Профорієнтаційний захід.

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиОсобистісно - орієнтована спрямованість Бесіди і консультації з батьками. Бесіди з дитиною. Відвідування сім'ї та обстеження взаємин її членів. Залучення в гурткову і іншу позакласну діяльність дітей з проявами тієї чи іншої дезадаптированности. Контролювання відвідування та успішності учня. Робота за програмою «Діти групи ризику».

Корекційна робота з дітьми девіантної поведінкиРобота в мікрогруп Робота за програмою «Діти групи ризику». Гуртки за інтересами та позакласна робота з дітьми, які проявляють ті чи інші ознаки дезадаптированности. Мікрогрупповой психотренінги і психокорекційні заняття.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...