Формування навичок гри дошкільному віці

Гра як засіб формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку - реферат

Глава 1. Сутність і своєрідність гри як діяльності дитини 4

1.1.Сущность і поняття ігор 4

1.2.Классіфікація ігор 7

Глава 2.Значеніе гри у формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку 13

2.1.Значеніе гри в розвиток комунікативних навичок старшого дошкільника 13

2.2.Ігра, як засіб розвитку комунікативних навичок дітей старшого дошкільного віку 15

Список літератури 22

Тема даної роботи «Гра як засіб формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку» особливо актуальна на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що гру традиційно пов'язують з дитинством.

Відносини з іншими людьми зароджуються і найбільш інтенсивно розвиваються в старшому дошкільному віці. Перший досвід таких відносин стає тим фундаментом, на якому будується подальший розвиток особистості. Від того, як складуться відносини дитини в першому в його житті колективі - групі дитячого садка - багато в чому залежить подальший шлях його особистісного та соціального розвитку, а значить і його подальша доля.

Особливо важлива ця проблема набуває в даний час, коли моральне і комунікативний розвиток дітей викликає серйозну тривогу. Дійсно, все частіше дорослі стали стикатися з порушеннями в сфері спілкування, а також з недостатнім розвитком морально-емоційної сфери дітей. Це обумовлено надмірною «інтелектуалізацією» виховання, «технологізацією» нашого життя. Ні для кого не секрет, що кращий друг для сучасної дитини - це телевізор або комп'ютер, а улюблене заняття - перегляд мультиків або комп'ютерні ігри. Діти стали менше спілкуватися не тільки з дорослими, але й один з одним. А адже живе людське спілкування істотно збагачує життя дітей, розфарбовує яскравими фарбами сферу їх відчуттів.

Теоретичні основи дитячої гри досліджували провідні педагоги і психологи: Сухомлинський В. А. Крупська Н. К. Макаренко А. С. Виготський Л. С. Запорожець А. В. Рубінштейн С. Л. Ельконін Д. Б. і багато інших.

У зв'язку з цим метою даної роботи: Теоретичне розгляд гри як засіб формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: Комунікативні навички дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт дослідження: Гра як засіб формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку.

Розгляд літератури з проблеми дослідження;

Виявити особливості та сутність дитячої гри;

Розвиток комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку

Оксана Василівна, мені дуже сподобалася Ваша робота, вона допомогла мені в роботі з самоосвіти, а в даний момент і в роботі над дипломним проектом. Спасибі вам велике! А можна ознайомитися зі списком літератури, яку Ви використовували? Посилання бачу, а самого списку немає.

Анна, і правда, я не скопіювала список з документа word, в якому спочатку була моя робота. Вибачте будь ласка.
Список використаної літератури
1.Большая енциклопедичний словник // Академік: словники та енциклопедії. URL: http: // dic. academic. ru / dic. nsf / enc3p / 160762 (дата звернення: 2.02 р).
2.Каравасіліаді С. К. Формування комунікативних навичок у дошкільників // Наша мережа: соціальна мережа працівників освіти. URL: http: // nsportal. ru / detskiy-sad / raznoe / 2014/09/04 / formirovanie-kommunikativnykh-navykov-u-doshkolnikov (дата звернення: 5.03 р).
3.Когут А. А. До питання діагностики розвитку комунікативної діяльності старших дошкільників // Людина і освіту. 2012. № 4 (33). С. 161-164.
4.Козлов Н. І. Комунікація // Псіхологос: енциклопедія практичної психології. URL: http: // www. psychologos. ru / articles / view / kommunikaciya (дата звернення: 20.02 р).
5.Краткій психологічний словник // Академік: словники та енциклопедії. URL: http: // psychology. academic. ru (дата звернення: 20.02 р).
6.Луковцева А. К. Психологія і педагогіка. Курс лекцій // Психологічна бібліотека. URL: http: // bookap. info / genpsy / lukovtseva_psihologiya_i_pedagogika_kurs_
lektsiy / gl25.shtm (дата звернення: 20.02 р).
7.Максімова А. А. Розвиток комунікативних умінь молодших школярів в сюжетно-рольових іграх // Плюс До і Після. 2005. № 2. С. 3-7.
8.Ніконова А. М. Розвиток комунікативних навичок у дітей дошкільного віку / Дитяча психологія // Психологи на b17.ru. URL: http: // www. b17.ru/article/communication_skills/ (дата звернення: 20.02 р).
9.Ожегов С. І. Шведова Н. Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів / Російська академія наук. Інститут російської мови імені В. В. Виноградова. - 4-е изд. доповнене. М. ТОВ «ІТІ Технології», 2003. 944с.
10.Осіпова О. А. Формування комунікативних навичок у підлітків / Вивчення міжособистісних відносин // Студентський науковий форум: V Міжнародна студентська наукова конференція (15 лютого - 31 березень 2013). URL: http: // www. scienceforum. ru / 2013/304/5572 (дата звернення: 20.02 р).
11.Пріказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації (Міністерства освіти та науки Росії) від 17 жовтня 2013 року № 1155 г. Москва «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти» // Російська газета RG. RU. 2013. URL: http: // www. rg. ru / 2013/11/25 / doshk-standart-dok. html (дата звернення: 22.02 р).
12.Псіхологіческій словник // Інса - вертикальне розвиток: сайт для педагогів і батьків. URL: http: // www. insai. ru / slovar / umenie-0 (дата звернення: 20.02 р).
13.Сенсітівний період / Психологія особистості // Психологія і психіатрія: сайт практикуючих психологів. URL: http: // psihomed. com / sensitivnyiy-period (дата звернення: 18.03 р).
14.Телегін М. В. Федеральні державні вимоги: made in // Бібліотека Михайла Телегіна. URL: http: // www. mtelegin. ru / pedagogika / fgtusa (дата звернення: 2.03 р).
15.Формірованіе комунікативних навичок у молодших школярів // Psinovo. ru: сайт допомоги психологам, педагогам, студентам і батькам. URL: http: // psinovo. ru (дата звернення: 20.02 р).

Щеглова Анна # 24 червня 2015 о 12:16 0

Оксана Василівна, величезне спасибі. Неоціненна допомога для мене. Здоров'я Вам і Вашим близьким, і великих успіхів в роботі з дітьми. Чесно, це кращий матеріал, який я знайшла в мережі по темі комунікативного розвитку.

Вивчення можливостей народної гри як засобу формування навичок спілкування дітей старшого дошкільного віку

Спілкування - актуальна проблема, хвилююча уми людства, дослідженням якої займалися А. Н. Леонтьєв, В. В. Давидов, М. І. Лісіна, Б. Ф. Ломов.

У спілкуванні відбувається обмін інформацією, смислами, виникають міжособистісні відносини, розкривається і формується характер, дитина опановує різними соціальними ролями, отримує можливість забезпечити свою ідеальну представленість в іншій людині, персоналізовані. Комунікативні здібності, вміння контактувати з оточуючими людьми необхідна складова самореалізації людини, його успішності в різних видах діяльності, схильності до нього оточуючих людей. Формування цих здібностей важлива умова нормального психічного розвитку дитини, а також одна з основних завдань підготовки його до подальшого життя.

На важливість формування вміння спілкуватися, в дошкільному віці особливо, вказують численні дослідження (Є. В. Бондаревская, Т. А. Репіна, Е. О. Смірнова).

Останнім часом педагоги і батьки все частіше з тривогою відзначають, що багато дошкільнята відчувають серйозні труднощі в спілкуванні з однолітками, це, як правило, виражається в невмінні знаходити підхід до партнера по спілкуванню, підтримувати і розвивати встановлений контакт, узгоджувати свої дії в процесі будь-якої діяльності, адекватно реагувати і висловлювати свою симпатію до конкретної дитини, відзначаються складності в умінні співпереживати в печалі і радіти успіху іншої людини.

У той час як, вміння спілкуватися, будувати і підтримувати дружні взаємини і взаємодіяти, співпрацювати і співіснувати з людьми, в цілому, це необхідні складові повноцінно розвиненою і самореалізуватися особистості, це запорука успішного психічного здоров'я людини.

Потреба в спілкуванні один з одним у дитини виникає вже на 3 році його життя. Як показують дослідження Шіпіцин Л. М. ранні форми спілкування багато в чому визначають їх подальший розвиток і впливають на особистість людини, на його ставлення до оточуючих людей, до себе, до світу. Якщо у дитини недостатньо сформована здатність до спілкування в дитинстві, то в подальшому у нього можуть виникнути міжособистісні і внутрішньоособистісні конфлікти, які у дорослої людини дозволити дуже складно, а іноді й неможливо.

В період активних перетворень в дошкільній педагогіці, пошуку шляхів гуманізації виховно-освітньої роботи з дітьми та побудови нових моделей взаємодії дорослого і дитини, увагу вчених і практиків звернено до методів формування навичок спілкування, в тому числі, до ігрової діяльності. Так як дослідження вітчизняних психологів (Леонтьєва АН, Ельконіна Д. Б. і т. Д.) Показали, що розвиток дитини відбувається у всіх видах діяльності, але, перш за все, в грі.

Адже саме для дітей дошкільного віку провідним видом діяльності є гра. Сутність гри як провідного виду діяльності полягає в тому, що діти відображають у ній різні сторони життя, особливості взаємин дорослих, уточнюють свої знання про навколишню дійсність. Гра - є, свого роду, засіб пізнання дитиною дійсності.

У грі дитина вчитися підпорядковувати свою поведінку правилам гри, пізнає правила спілкування з людьми, розвиває свої розумові здібності, пізнавальні інтереси, набуває навиків спілкування. Педагогам і батькам особливо важливо усвідомити, якого роду гри, заняття і ситуації здатні підштовхнути малюка до спілкування і який внесок в його мовленнєвий розвиток вносить їх власна мова. Такими іграми можуть бути народні.

У зв'язку з цим, обрана автором роботи тема, набуває особливої ​​актуальності.

Метою роботи є вивчення можливостей народної гри як засобу формування навичок спілкування дітей старшого дошкільного віку. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • За допомогою аналізу літератури розглянути теоретичний аспект формування навичок спілкування дошкільнят: дати поняття спілкування, позначити особливості спілкування дітей старшого дошкільного віку;
 • Виявити роль ігрових методів у формуванні навичок спілкування;
 • Розглянути проблему розвитку народної гри в педагогіці і особливості застосування цих уявлень у формуванні навичок спілкування дітей старшого дошкільного віку;
 • Проаналізувати освітні програми для дошкільних установ Дитинство, Веселка, Витоки, що реалізують завдання формування навичок спілкування.
 • Об'єктом дослідження є: спілкування, предметом: народна гра як засіб формування навичок спілкування; об'єктом виступають діти старшого дошкільного віку.

  Глава 1. Теоретичні основи формування навичок спілкування дошкільнят

  1.1 Поняття спілкування в психолого-педагогічній літературі

  Спілкування є надзвичайно складним і ємним поняттям. Часто воно трактується як взаємодія двох і більше людей з метою встановлення і підтримки міжособистісних відносин, досягнення загального результату спільної діяльності. З позиції вітчизняного діяльнісного підходу, спілкування - це складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності і включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини.

  Спілкування є досить багатогранним явищем. він


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...