Діагностика математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Методична розробка з математики по темі:
Діагностика математичного розвитку дітей

Діагностика математичного розвитку дітей:

Функції діагностики: визначення початкового рівня розвитку, ефективність технології, особистого розвитку дітей

Види діагностик: початковий, проміжний, підсумковий.

Критерії оцінювання: точність виконання завдання; кількість і характер помилок; специфічні показники завдань (за завданням: розрізнення, називання, обобшеніе по властивості, рахунок і т. п.); особливості практичних дій; коментарі (освоєність термінів, використання слів, пояснення, міркування); самостійність і інтерес (у порівн. і ст. тр.).

Авторські діагностики: по змістовним розділах: Л. А. Венгер (розміри, простір), Т. Ігнатова (форма), Рузская, Рогальова, Лурія (форма), Е. В. Просура (розміри), Ріхтерман Т. Д. (час ), Мусейібова (простір), Леушина AM (число, дочісловоі етап, рахунок, арифметичні задачі).

Завантажити:

Попередній перегляд:

Діагностика математичного розвитку дітей:

Функції діагностики: визначення початкового рівня розвитку, ефективність техно логії, особистого розвитку дітей

Види діагностик: початковий, проміжний, підсумковий.

Критерії оцінювання: точність виконання завдання; кількість і характер помилок; специфічні показники завдань (за завданням: розрізнення, називання, обобшеніе по свойст ву, рахунок і т. п.); особливості практичних дій; коментарі (освоєність термінів, ис користування слів, пояснення, міркування); самостійність і інтерес (у порівн. і ст. тр.).

Авторські діагностики: по змістовним розділах: Л. А. Венгер (розміри, про странство), Т. Ігнатова (форма), Рузская, Рогальова, Лурія (форма), Е. В. Просура (розміри), Ріхтерман Т. Д. ( час), Мусейібова (простір), Леушина AM (число, дочісловоі етап, рахунок, арифметичні задачі).

Напрямки діагностики Логіко-математичного розвитку дітей

Молодша група: дії: розрізнення властивостей (форми, розміру, щета, тимчасових і просторових орієнтуватися вок, кількісних від носінні), називання, абстрагі вання, освоєння еталонів (форми, розміру, кольору);

Освоєння: дій зі множинами: сприйняття безлічі як структурно-замкнутого цілого (Леушина), порівняння (накладенням і додатком) кількості предметів (ляльок та чашок і т. П.), Смужок за розміром ( «Чи всім лялькам вистачить чашок?»).

Освоєння термінів форми (площинних і об'ємних), раз мерів (гра «Назпві.», «Покажи.»; Встановлення відносин тимчасових (розрізнення частин доби - гра «Коли буває?»), Просторових ( «від се бе», на собі » - гра «Покажи.»).

Середня група: практичні дії угруповання (геомет рических фігур, Блоків, перед метов), упорядкування (поло сік до 5 шт. За розміром), обоб щення груп по сенсорним при знакам (гри з 2 обручами з Бло ками).

Освоєння: рахунки (порядкового і кількісного) - гра «Порахуй. Скажи, скільки всього. ». Вимірювання (правил, дій) - завдання «Виміряй довжину сто ла, кількість води, Що важить більше і т. П.). Встановлення кількісних відносин «більше-менше» (за допомогою рахунку, вимірювання). Узагальнене уявлення про добу «Розкажи, що таке добу, як назвати одним словом? Як здогадався, що це ут ро? ».

Просторових відносин ( «між предметами» - иг-ра «Що змінилося?», Аналіз зразка в іграх з мозаїкою, тантри, «Склади візерунок»). Освоєння форми, розмірів - заду ня «Сировина, чим схожі, чим відрізняються?»

Старший вік: розвиток опе рацій класифікації (по раз ним властивостям, і вербально представлених ситуацій); Узагальнення (фігур, кількості предметів). Ігри та вправи ( «Пошук зайвого», «Назви од ним словом», «Знайди відмінності», Тести «Класифікація», «Узагальнення», Тести Піаже (Принцип збереження-см. Раніше). Встановлення зв'язків: «Аналої гии», тимчасова послідовник ність, міркування

Освоєння: арифметичних задач, залежностей, закономірний ностей (завдання «виріши завдання», «склади задачу»; проблем ні ситуації на залежності (38 папуг); логічні за дачі (Зака, Михайлової, «матричного» типу (кішки). Освоєння числа: натуральний ряд чисел (місце числа, від носіння чисел) - завдання «Розклади по порядку», «Покажи цифру..», «Покажи на 1 менше 7», «Задумай число більше 8», «Вгадай, яке число задумано, якщо воно менше 5? »(в старшій групі з наочною опорою, в подгот.- без). Використання календаря, годинника, розвиток почуття часу (Рихт Ерман). Орієнтування на площині ( «Покажи верхній лівий кут», «Графічні диктанти» і т. п.)

Діагностика логіко - математичних умінь дошкільнят.

Опубліковано 7 травня 2013 - 21:22 користувачем admin

Діагностика математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Діагностичний комплекс для дітей старшого дошкільного віку

I . Класифікація геометричних фігур, множин, предметів.

1. «Знайди відмінність» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина зіставляти предмети між собою, знаходити в них відмінне, подібне.

Запропонувати дитині розглянути зображення предметів і сказати, чим вони відрізняються.

2. «Що зайве?» (Дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина знаходити спільні та відмінні ознаки предметів, об'єднувати предмети в групи по одному з них.

3. «Стільки - скільки» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина визначати однакові за кількістю безлічі.

Матеріал: морквини з картону.

Скажіть дитині, що зайчиха вирішила виростити для своїх зайчат морква. Скопали грядку і посіяли - зростає морквина. Зайченя теж взявся господарювати. Але не знає, як зробити, щоб у нього було стільки ж морквин, як у мами. Запропонуйте допомогти зайчонку. Нехай подумає: якщо у мами - зайчиха на городі ось стільки морквин (покладіть перед дитиною певну кількість їх), то скільки насіння повинен посіяти зайчик?

4. «Заповни клітинки» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина розкладати безліч на підмножини.

Матеріал: різні за величиною і кольором геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник) умовні позначення: колір (блакитний, жовтий, червоний) маленький і великий будинку - величина (великий, маленький).

Спочатку необхідно з'ясувати, чи розуміє дитина умовні позначення. Запропонуйте йому підібрати фігури до однієї з них, наприклад, до маленького будиночка. Потім згадайте заповнити порожні клітки карти.

5. «Я бачу те, чого ти не бачиш» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина визначати форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталону.

Запропонуйте розглянути навколишні предмети і вгадати: «Що я бачу кругле - таке, чого ти не бачиш?» І т. Д.

II . Зіставлення за величиною, масою, об'ємом, розміщення в просторі, часі.

1. «Знайди картинку» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина зіставляти відразу за двома якісним співвідношеннями.

Матеріал: картка із зображенням групи предметів різної величини.

Запропонуйте дитині знайти картинку, де м'ячик більше, ніж каченя, і менше, ніж кошик.

2. «Числові карти» (дидактична задача)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина визначати відразу два якісних співвідношення між впорядкованими множинами і усвідомлює взаємодоповнюючі відносини між числами в натуральному ряду.

Матеріал: числові картки, цифри.

Запропонуйте дитині розкласти послідовно цифри і підібрати до кожної відповідну числову картку. Запитайте: скільки предметів зображено на п'ятій карті? Яка кількість предметів зображено на наступній карті? На попередній? Яке число більше - 5 або 6, 4 або 5? Що можна сказати про кількість 5?

3. «Математичне намисто» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина визначати числа в натуральному ряду чисел.

Матеріал: картки із зображенням намиста з цифрами, цифри.

Зверніть увагу дитини на намисто. Попросіть знайти пропущені цифри - намистини і «нанизати» їх там, де вони повинні бути.

4. «Ріпка» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи вміє дитина розрізняти об'єкти з розміщення в просторі і по віддаленості один від одного.

Матеріал: фланелеграф, набір персонажів до казки «Ріпка».

Додайте на фланелеграфе ріпку, а потім одного за іншим всіх персонажів казки. Попросіть дитину розповісти: хто перший хотів вирвати ріпку? Хто перший допоміг дідусеві? Хто останній прийшов на допомогу? Хто був ближче до ріпку? Хто далі? Ще далі? Далі за всіх?

5. «Дні тижня» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи знає дитина назви днів тижня, чи розуміє послідовність подій: вчора, сьогодні, завтра.

Матеріал: фланелеграф, сім карток з кружечками (від одного до семи).

Викладіть на фланелеграфе в один ряд картки: з одним кружечком - понеділок, з двома - вівторок і т. Д. Давши вказівку: «Закрий очі!», Приберіть одну картку. За другим вказівкою: «Відкрий очі» - дитина визначає, який картки немає. Потім називає, який день був вчора, якою буде завтра.

III . Обчислення і вимірювання кількості, відстані, довжини, ширини, висоти, об'єму, маси, часу.

1. «Допоможи Незнайку» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи розуміє дитина різницю між кількісним і порядковим рахунком, чи вміє дитина рахувати в зворотному порядку, називати числа послідовно від будь - якого числа.

Матеріал: зображення двох башточок з 10 кілець. У першій - червоне колечко-четверте, у другій - восьме, інші колечка в обох вежах-сині.

Попросіть дитину допомогти Незнайка визначити, чим відрізняються башточки. Коли він назве порядковим числівником розміщення червоного колечка, запропонуйте назвати кількість всіх кілець і порахувати їх по порядку.

2. «Зліпимо сніговика» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, чи знає дитина склад числа з двох менших чисел.

Матеріал: картка із зображенням декількох сніговиків.

Зверніть увагу дитини на те, що у всіх сніговиків не з'єднання нижня частина тулуба. Запропонуйте розглянути кожного і «зліпити» сніговиків (приєднати стрілками потрібні нижні кулі).

3. «Шлях вертольота» (дидактичний вправу)

Мета: з'ясувати, вміє дитина орієнтуватися в часі за допомогою годинника.

Матеріал: картка із зображенням вертольота і декількох годин.

Запропонуйте дитині «простежити» шлях вертольота за допомогою годинника, використовуючи стрілки.

Сайт адресований батькам, вихователям, логопедам, психологам, всім працівникам дитячих садків і фахівцям, що працюють з дітьми дошкільного віку, всім тим, хто готовий поділитися своїм досвідом, розповісти про труднощі виховання і навчання дошкільнят.

Тут можна знайти корисні матеріали з різних напрямків діяльності, які допоможуть вихователю працювати якісно, ​​творчо, ефективно, щодня самовдосконалюватися. А батьки зможуть дізнатися багато цікавого і корисного, щоб сприяти всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини.

Copyright © 2012-2016 Світ дошкільнят


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...