Індивідуальна програма обдарованих дітей

Бійся, що не навчишся

Пояснювальна записка.

Д анная програма розроблена для індивідуальної роботи з учнем 6 А класу Плужниковим Антоном. Він вчиться на відмінно, швидко і міцно опановує знаннями. У нього прекрасна пам'ять, випереджальний розвиток інтелекту. У школяра яскраво проявляються інтерес і здібності до вивчення англійської мови. Антон вивчає англійську мову з 2 класу, має хороші навички говоріння, письма, читання та аудіювання.

Його характеризує серйозне і відповідальне ставлення до навчання. Антон сумлінно готується до уроків, творчо підходить до кожного виду роботи, на заняттях завжди активний, прагне висловити свою думку з будь-якого питання. Він багато займається самостійно: читає адаптовану літературу англійською мовою, додатково працює над граматикою і вивчає нову лексику.

Антон бере активну участь в роботі шкільного Англійського клубу, веде переписку по e - mail на англійській мові з ровесником з США.

У роботі по вивченню і супроводу розвитку обдарованості я використовувала тестові методики.

Мета цієї роботи - створити таку освітнє середовище, яка стимулювала б діяльність обдарованого дитини в певному напрямку, надавала йому можливість накопичувати індивідуальний позна вательного, життєвий досвід, бути суб'єктом власної діяльності через індивідуалізацію навчального процесу, розширення простору діяльності, організацію простору рефлексії.

Програма індивідуального вивчення англійської мови дає можливість:

1) побудувати індивідуальну освітню траєкторію навчання здатного дитини;

2) збільшити темп вивчення навчального матеріалу;

3) збагатити навчальний матеріал в сторону його поглиблення і збільшення обсягу;

4) підвищити інтенсивність навчання; тобто вибудувати освітній процес відповідно до основних стратегіями навчання обдарованих дітей:

1) У Скореня - навчання в більш швидкому в порівнянні з класів темпі.

2) У глубленіе - більш глибоке вивчення матеріалу.

3) Про богащеніе - навчання з виходом за рамки вивчення традиційних тем за рахунок встановлення зв'язків з іншими темами, проблемами або дисциплінами.

4) П роблематізація - використання оригінальних пояснень, пошук нових смислів і альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню у школяра особистісного підходу до вивчення різних галузей знань, а також рефлексивного плану свідомості.

П рограмма розрахована на 270 годин з розрахунку 2-х навчальних годин на тиждень в 6 - 9 класах.

Для занять використовуються підручники:

1) Ласкаво просимо! , Рівень 2. Автори: Елізабет Грей і Вірджинія Еванс (6 -7 класи). Видавничий дім Express Publishing.

2) Матриця, рівень 3. Автори: Кейсі Гьюд і Міхаель Даквёрт (8 -9 класи). Видавничий дім Oxford University Press.

1) Мультимедійна навчальна програма Професор Хіггінс. Англійська без акценту. ЗАТ ИстраСофт, 2002. Рекомендована Інститутом інформатизації освіти Російської академії освіти.

2) Мультимедійний курс навчання англійській мові Поговори зі мною. Руссобит - М, 2000.

3) Інтерактивна програма Вчіть англійську (Британський варіант). Eurotalk Interactive, 2004.

Програма Професор Хіггінс. Англійська без акценту, складається з двох курсів. Курс англійської фонетики призначений для бажаючих навчитися розуміти англійську мову і освоїти англійську вимову (так званий варіант Бі-Бі-Сі, що є нормою мови на англійському телебаченні). Особливість навчання - порівняння власної вимови з еталоном не тільки на слух, але і візуально, за графіком на екрані монітора. Курс англійської граматики представлений у вигляді інтерактивних вправ і складається з теоретичного розділу (правила, схеми, що пояснюють приклади) і практичного (вправи).

Програма Поговори зі мною містить інтерактивні діалоги, вправи для розвитку всіх видів мовних навичок. Новітні мультимедійні технології допомагають швидко і ефективно освоїти сприйняття усного мовлення і навчитися швидко говорити.

Програма Вчіть англійську допомагає розширити словниковий запас, вдосконалити навички розмовної мови і розуміння на слух. Курс включає диктанти і тексти для перевірки. Весь досліджуваний матеріал озвучений носіями мови.

І ндівідуальний робота з Плужниковим Антоном структурована таким чином:

1 етап - Підготовчий

Індивідуальна робоча програма Обдаровані діти

Важливою особливістю обдарованих дітей є їх пізнавальна потреба. Такі діти охоче, легко вчаться, відрізняються гостротою мислення, спостережливість, винятковою пам'яттю, проявляють різнобічну допитливість, часто йдуть з головою в ту чи іншу справу. Виділяються умінням чітко викладати свої думки, демонструють здатності до практичного застосування знань. Для розвитку таких дітей треба створювати умови і в школі, і вдома.

Бабакова Тетяна Вікторівна 13.03

Вміст розробки

Проблема роботи з Обдарованими учнями актуальна для сучасного російського суспільства. Школі сьогодні висувають високі вимоги в підготовці сучасної людини, здатного влитися в сучасне життя. Школі важливо визначити основні завдання та напрямки роботи з обдарованими дітьми. Робота з обдарованими учнями в різних областях, їх пошук, виявлення і розвиток є одним з найважливіших аспектів в діяльності школи. В. В. Путін звертаючись до Федеральних зборів ВФ 30. 11 2010 р підкреслив у своєму виступі про необхідність створення загальнонаціональної системи пошуку і підтримки талановитих дітей. Можливості розвивати свої здібності вже з раннього віку повинні мати всі, незалежно від рівня доходів, соціального становища батьків та місця проживання сімей.

Важливою особливістю обдарованих дітей є їх пізнавальна потреба. Такі діти охоче, легко вчаться, відрізняються гостротою мислення, спостережливість, винятковою пам'яттю, проявляють різнобічну допитливість, часто йдуть з головою в ту чи іншу справу. Виділяються умінням чітко викладати свої думки, демонструють здатності до практичного застосування знань. Для розвитку таких дітей треба створювати умови і в школі, і вдома.

Обдарованих і здібних дітей треба залучати до участі в олімпіадах різного рівня, конкурсах, вікторинах, до проектної та дослідницької діяльності, що забезпечує формування аналітичного і критичного мислення учнів, розвитку пізнавальних компетенцій школярів. Вони повинні навчитися добувати початковий досвід проведення дослідницьких робіт, самостійно здобувати знання, використовуючи літературу, ІКТ ресурси, рекомендації вчителя, вміння узагальнювати досвід своїх однолітків. Виступаючи перед однолітками, хлопці вчаться представляти свої роботи аудиторії, дискутувати, відстоювати свою точку зору.

Метод проектів є першим кроком у велику науку. Робота з Обдарованими дітьми включає наступні компоненти: виявлення обдарованих дітей, розвиток творчих здібностей на уроках, у позаурочній діяльності. Навколишнє середовище має бути такою, щоб дитина змогла черпати з неї інформацію, допомагати йому самореалізуватися, постійно розширювати зону його найближчого розвитку і формувати мотиваційну сферу. Необхідна розумна система заохочення успіхів таких дітей. Дуже важливо сформувати поняття результату не заради нагороди, а заради самовдосконалення і самореалізації. У педагогів і батьків повинні бути спільні цілі і завдання в роботі з обдарованими дітьми, тому важливо підвищувати педагогічну культуру батьків таких дітей. Їм слід приймати дітей такими, якими вони є, а не розглядати їх як носіїв талантів. Їх таланти виростають з індивідуальності особистості, а досягнення, в кінцевому рахунку, залежать від того, як ця особистість розвинеться. Батьки повинні допомагати педагогу в розвитку їхніх дітей.

Індивідуальний план роботи з ЛАПТІЄВА Ольгою (1 рік навчання)

Індивідуальна програма обдарованих дітей

З Адачі суспільства полягає в тому, щоб розглянути і розвинути здібності всіх його представників. На превеликий жаль, далеко не кожна людина здатна реалізувати свій творчий хист. Дуже багато що залежить і від сім'ї, і від школи.

Завдання сім'ї полягає в тому, щоб вчасно побачити, розгледіти здібності дитини, завдання школи - підтримати дитину і розвинути його здібності, підготувати грунт для того, щоб ці здібності були реалізовані.

Концепція модернізації російської освіти передбачає орієнтацію освіти не лише на засвоєння учнями певної суми знань, а й розвиток його особистості, його пізнавальних і творчих здібностей, для чого необхідна цілеспрямована робота всіх шкіл країни.

Щоб працювати з талановитою молоддю, педагогу теж необхідно багато працювати над собою, тобто постійно самовдосконалюватися. Система роботи з обдарованими і талановитими дітьми є одним з напрямків національної освітньої системи, тому забезпечення умов для виявлення і розвитку обдарованих дітей та реалізація їх потенційних можливостей є одним із пріоритетів у сфері освіти вчителів МКОУ МИТРОФАНІВСЬКА середньої загальноосвітньої школи Кантемирівського муніципального району Воронезької області.

Справжній варіант програми з географії розроблено відповідно до концепції загальної середньої освіти і спрямований на роботу з обдарованими дітьми та розвитку їх здібностей. Навчання обдарованих дітей за даною програмою відбувається з більшістю учнів в урочний час. Програма Хочу все знати! розрахована на 1 рік.

Мета: створити умови для виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації, професійного самовизначення відповідно до здібностей.

- реалізація принципу особистісно - орієнтованого підходу в навчанні учнів з високим і середнім рівнем навченості;

- організація різноманітної творчої і наукової діяльності, що сприяє самореалізації особистості школяра, вдосконалення практичного мислення;

- виявлення і розвиток природних задатків і творчого потенціалу кожної дитини, реалізація його схильностей і можливостей, інтеграція урочної та позаурочної діяльності учнів;

- відбір серед різних систем навчання тих методів і прийомів, які сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та творчості;

- створення банку даних обдарованих дітей.

Повну інформацію дивіться в файлі.

Солікамський дошкільний портал

ЦРР - дитячий садок № 30

Повне розкриття здібностей і таланту обдарованої дитини є істотною завданням, важливою не тільки для нього самого, його батьків і близьких людей, а й для суспільства в цілому, оскільки саме талановиті діти забезпечують потенціал країни, її успішний економічний і соціальний розвиток.

На сучасному етапі відправною точкою відліку, від якої беруть початок прикладні дослідження і педагогічна практика в нашій країні, є Робоча концепція обдарованості під редакцією Д. Б. Богоявленской і В. Д. Шадрікова.

За визначенням авторів концепції: Обдарована дитина - це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність. Сучасна система освіти, зокрема дитячі садки і школи, відчувають особливу потребу в програмах, які враховували б індивідуальні запити і інтереси обдарованих дітей.

Одним з варіантів роботи з обдарованими дітьми є програма Обдарована дитина, розроблена колективом співробітників під керівництвом Л. А. Венгера. Основна відмінність цієї програми від використовувалися раніше програм навчання в дитячому саду полягає в перенесенні основної уваги з змісту навчання на його кошти (наочні моделі). Програма призначена для ведення роботи з групою обдарованих дітей старшого дошкільного віку протягом двох років.

При введенні програми Обдарована дитина в освітню практику ЦРР - дитячий садок №30 постало питання про психологічну підтримку, що призвело до розробки програми психологічного супроводу обдарованих дітей.

Мета програми - психологічний супровід програми Обдарована дитина (під ред. Л. А. Венгера) в ДОУ.

1. виявляти і вести моніторинг розвитку обдарованих дітей;

2. сприяти гармонійному емоційному і соціальному розвитку обдарованих дітей;

3. здійснювати психологічне просвітництво батьків на тему обдарованості;

4. сприяти професійному та особистісному вдосконаленню педагогів.

Online-приймальня

Відповідь для Олександри: Добрий день! Відповідно до постанови адміністрації міста Солікамська № 1478-па право на 50% оплату за утримання дитини в муніципальній дошкільної організації мають батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, дітей-близнюків дошкільного віку. Не справляється батьківська плата за дану послугу з батьків (законних представників), які мають дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з сімей, які перебувають в соціально-небезпечному становищі.
На підставі постанови Уряду Пермського краю від 26.12г. № тисячу п'ятсот п'ятьдесят-сім-п Про компенсацію частини батьківської плати за нагляд і догляд за дитиною в освітніх організаціях, що реалізують освітню програму дошкільної освіти нарахування та виплата компенсації виробляються в таких розмірах: на першу дитину в сім'ї - 20%, на другу дитину в сім'ї - 50% , на третю і кожну наступну дитину в родині - 70% середнього розміру батьківської плати за нагляд і догляд за дитиною в муніципальних дошкільних освітніх організаціях. При нарахуванні компенсації враховуються дні відвідування дитиною дошкільної організації. У ситуації, коли дитина відвідувала дитячий сад неповний місяць, то при розрахунку компенсації середній розмір батьківської плати приводиться у відповідність з днями відвідування дитиною дошкільної організації.

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто має право на оплату тільки 50% від повної вартості за утримання дитини в Дитячому садку? І як це працює якщо дитячий сад відвідують 2е дітей, другий і третій? Дякуємо.

Величезне спасибі Вам наші дорогі і шановні Світлана Миколаївна та Олена Андріївна, педагоги МАОУ ЗОШ №15 СП Дитячий сад гр.№5! Спортивне свято, який ви організували і провели, дуже нам сподобався. Завдяки Вам, наші діти вміють багато. Удачі Вам, сил і терпіння!

Всього записів: 252


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...