Реферат розвиток мислення у дітей шкільного віку

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:
 • Визначення мислення як вищої форми відображення дійсності. Теорії розвитку людського пізнання в тифлопсихологии. Роль мислення в компенсації зорових порушень у дітей. Наочність в засвоєнні понять, правильності суджень і умовиводів.
  Реферат [28.2 K], добавлена 21.07

  Поняття мислення, його види. Розкриття відносин між предметами. Відмінність мислення від інших психологічних процесів пізнання. Особливості просторового мислення. Створення просторових образів. Особливості розвитку просторового мислення.
  Реферат [26.4 K], добавлена 26.03

  Психолого-педагогічна характеристика дітей раннього віку. Потреба спілкування дітей один з одним. Розвиток у дітей узагальнень - уявного об'єднання предметів або дій, що володіють загальними ознаками. Використання мислення у дитини від 1 року.
  Реферат [180.6 K], добавлена 30.05

  Мислення як один з основних пізнавальних процесів особистості в підлітковому віці. Загальне уявлення про підлітковому віці і видах мислення. Особливості розвитку та діагностики мислення в підлітковому віці.
  Реферат [295.4 K], добавлена 10.04.2002

  Розвиток сприйняття і мислення в ранньому віці. Зорові орієнтовні дії, за допомогою яких дитина сприймає предмети. Розвиток узагальнень у предметних діях дітей. Особливості розвитку мовлення в розвитку мислення і узагальнення дитини.
  Реферат [21.8 K], добавлена 30.07

  Особливості та характеристика розвитку мислення. Образне мислення і взаємозв'язок форм мислення дитини. Осмислення мови і розвиток уваги в дошкільному віці. Розвиток пам'яті і уяви, розумова й зрілості. Область пізнання дитини-дошкільника.
  Реферат [49.3 K], добавлена 25.03

  Мислення - процес відображення в свідомості людини реальної дійсності шляхом синтезу і аналізу всіх пізнавальних процесів. Аналіз процесу розвитку мислення в навчанні і професійній підготовці. Індивідуальні якості мислення й мови.
  Реферат [36.1 K], добавлена 05.07

  Поняття як форма мислення. Основні умови розвитку мислення дітей. Фахівці про розвиток мислення розумово відсталих школярів. Особливості процесу засвоєння природничих понять старшими школярами з інтелектуальною недостатністю.
  Реферат [516.3 K], добавлена 29.06

  Характеристика основних форм мислення. Методика експериментального психологічного дослідження. Види мислення дітей: наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне. Особливості розвитку трансдукції у дітей дошкільного віку.
  Реферат [29.2 K], добавлена 28.04

  Психолого-педагогічна характеристика старшого дошкільного віку. Наочно-образне мислення - основа пізнавальної діяльності дітей. Етапи розвитку мислення від молодшого до старшого дошкільного віку. Умови розвитку мислення у дитини.
  Реферат [50.2 K], добавлена 09.05

  Теоретичне дослідження психолого-педагогічних основ наочно-образного мислення дошкільників. Розвиток мислення в онтогенезі. Експериментальне вивчення наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку при загальному недорозвитку мовлення.
  Реферат [37.5 K], добавлена 15.12

  Психологічна сутність мислення і його рівні. Особливості типів мислення. Індивідуально-психологічні особливості мислення. Взаємозв'язок мислення і мови. Способи діагностування мислення. Методи діагностики мислення у дітей дошкільного віку.
  Реферат [5.1 M], добавлена 24.07

  Сутність мислення як психологічного процесу, його основні види та особливості формування. Засвоєння знань, розвиток розумових дій, вирішення завдань і оволодіння моделями в дошкільному віці. Засоби розвитку наочно-образного мислення дітей.
  Реферат [61.5 K], добавлена 22.10

  Мислення - активний процес відображення об'єктивного світу в людському мозку в формі суджень, понять, умовиводів. Сутність мислення як пізнавального процесу, його типи і види. Індивідуальні особливості мислення. Мова як інструмент мислення.
  Реферат [15.5 K], добавлена 10.12

  Розвиток мови і її вплив на мислення. Етапи розвитку мислення дитини. Основні поняття і принципи інтелектуального розвитку. Стадії розвитку інтелекту за Ж. Піаже, егоцентризм дитячого мислення. Інтелектуальний розвиток дитини по Дж. Брунер.
  Реферат [51.8 K], добавлена 06.09

  Вивчення розвитку сприйняття у вітчизняній і зарубіжній психології. Мислення і сприйняття в дошкільному віці. Дослідження взаємозв'язку мислення і сприйняття у дітей дошкільного віку на прикладі МБ ДОУ Центр дитячого розвитку - дитячий садок № 91.
  Реферат [457.0 K], добавлена 13.06

  Індивідуальні особливості мислення і сприйняття. Аналіз феномена мови як психічного процесу. Дослідження розвитку і взаємозв'язку мови і мислення у дітей дошкільного віку на прикладі МБДОУ Дитячий садок комбінованого виду №18 м Курська.
  Реферат [134.0 K], добавлена 23.03

  Особливості розвитку мислення у старших дошкільників: сутність, види, форми, вікові особливості. Проблема мислення як предмет психології в зарубіжній і вітчизняній школі. Розробка методик діагностики рівня розвитку мислення дошкільників.
  Реферат [194.9 K], добавлена 03.12

  Мислення з точки зору психології та філософії. Особливості конкретно-дієвого, конкретно-образного і абстрактного мислення. Види розумових операцій. Судження і умовивід. Значення розуміння об'єктів мислення. Формування мислення у дітей.
  Реферат [27.0 K], добавлена 09.12

  Сучасні уявлення про розумову діяльність. Розвиток мислення в онтогенезі. Особливо наочно-образного мислення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне мислення.
  Реферат [42.9 K], добавлена 10.09

  Інші роботи з колекції:

  Теми для рефератів. 1. Індивідуальні відмінності в адаптації до школи дітей шести - і семирічного віку

  1. Індивідуальні відмінності в адаптації до школи дітей шести - і семирічного віку.

  2. Вимоги, що пред'являються до дітей на початковому етапі навчання в школі.

  3. Характеристика навчальної, трудової, ігрової діяльності та спілкування молодших школярів.

  Теми для самостійної дослідницької роботи

  1. Головні напрямки і зміст розвитку уваги, пам'яті, мислення й мови в молодшому шкільному віці.

  2. Вплив основних видів діяльності молодших школярів на їх інтелектуальний розвиток.

  Асєєв В. Г. Вікова психологія: Навчальний посібник Іркутськ, 1989.

  (Молодший шкільний вік: 90-118.)

  Вікова і педагогічна психологія / За ред. М. В. Гамезо

  (Гра молодших школярів: 126-131. Йдеться молодших школярів: 172-178. Пам'ять молодших школярів: 183-190. Мислення молодших школярів: 190-202. Уява молодших школярів. 202-205.) Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання.- М. 1986. (Психологічний розвиток молодших школярів у процесі навчальної діяльності: 163-213.).

  Калмикова 3. І. Продуктивне мислення як основа обучаемості.-М. Тисячу дев'ятсот вісімдесят один.

  Продуктивне мислення четвероклассников: 83-89. Продуктивне мислення другокласників: 89-99. Навчання і розвиток продуктивного мислення у школярів другого класу: 147-149. Навчання і розвиток продуктивного мислення у школярів четвертого класу: 149-155.)

  Лейтес Н. С. Здібності та обдарованість в дитячі роки.- М., тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири.

  (Здібності в молодшому шкільному віці: 21-37.)

  Світ дитинства: молодший школьнік.- М. 1988. (Пізнавальні процеси молодших школярів: 119-142.)

  Обухова Л. Ф. Концепція Жана Піаже: за і протів.-М. Тисячу дев'ятсот вісімдесят один.

  (Розвиток мислення в молодшому шкільному віці: 88-103.)

  (Молодший шкільний вік: 113-122.)

  Ельконін Д. Б. Психологія навчання молодшого школяра.- М.,

  1974. (Навчання та розвиток в молодшому шкільному віці: 55-64.)

  Ананьєв Б. Г. Рибалко Е. Ф. Особливості сприйняття простору у детей.-М. +1964.

  (Розвиток сприйняття простору у молодших школярів: 121-142.)

  Вікова і педагогічна психологія / За ред. А. В. Петровского.-М. 1979. (Молодший шкільний вік: 69-100. Пізнавальні процеси молодшого школяра: 87-96.)

  Зак А. 3. Розвиток теоретичного мислення у молодших школярів.- М. 1 984.

  (Розвиток мислення молодших школярів: 73-120.)

  Дослідження розвитку пізнавальної деятельности.-М. 1971. (Про постановку питань дітьми молодшого шкільного віку: 119-137. Про розвиток сприйняття (впізнавання) у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: 138-171.)

  Карандашев Ю. Н. Розвиток уявлень у дітей: Навчальний посібник Мінськ, 1987, (Розвиток уявлень у дітей в молодшому шкільному віці: 60-73.)

  Косов Б. Б. Психомоторного розвитку молодших школьников.-М. 1989.

  Котирло В. К. Розвиток вольового поведінки у дошкільнят. - Київ, 1971.

  (Про вольової готовності дітей до шкільного навчання. Вольова поведінка першокласників: 161-187.)

  Лейтес Н. С. Розумові здібності і возраст.-М. Тисяча дев'ятсот сімдесят один.

  (Молодший шкільний вік: 11-45, 133-162.)

  Уревіч К. М. Індивідуально-психологічні особливості школьников.-М. 1988. (Молодший школяр: 24-31.)

  Никифоров Г. С. Самоконтроль людини.- Л. 1989.

  (Самоконтроль молодших школярів: 90-94.)

  Особливості психічного розвитку дітей 6-7-річного віку.- М. +1988.

  (Перехід від дошкільного до молодшого шкільного віку: 4-11. Розвиток символічної функції у дітей 6-7 років: 66-77.)

  Смирнов А. А. Вибрані психологічні праці: У 2 т М 1987.-Т. 1. (Психологія дитини і підлітка: 163-185.)

  Studopedia. org - Студопедія. Орг - 2014-2016 рік. (0.005 с).

  У період молодшого шкільного віку здійснюється розвиток таких психічних функцій, як пам'ять, мислення, сприйняття, мова. У 7 років рівень розвитку сприйняття досить високий. Дитина сприймає кольору і форми предметів. Високий рівень розвитку зорового і слухового сприйняття.

  На початковому етапі навчання виявляються складності в процесі диференціації. Це обумовлено ще не сформувалася системою аналізу сприйняття. Здатність дітей проводити аналіз і диференціацію предметів і явищ пов'язана з ще не сформованим наглядом. Уже мало просто відчувати і виділяти окремі властивості предметів. Спостереження швидко формується в системі шкільного навчання. Сприйняття набуває цілеспрямовані форми, перегукуючись з іншими психічними процесами і переходячи на новий рівень - рівень довільного спостереження.

  Пам'ять в період молодшого шкільного віку відрізняється яскравим пізнавальним характером. Дитина в цьому віці починає розуміти і виділяти мнемическую завдання. Відбувається процес формування методів і прийомів запам'ятовування.

  Для цього віку характерний ряд особливостей: дітям простіше запам'ятовувати матеріал на основі наочності, ніж на основі пояснень; конкретні назви і найменування відкладаються в пам'яті краще, ніж абстрактні; для того щоб інформація міцно закріпилася в пам'яті, навіть якщо це абстрактний матеріал, необхідно пов'язувати її з фактами. Для пам'яті характерно розвиток в довільному і осмисленому напрямках. На початкових етапах навчання дітям властива мимовільна пам'ять. Це пов'язано з тим, що вони ще не можуть свідомо аналізувати отриману інформацію. Обидва види пам'яті в цьому віці сильно змінюються і об'єднуються, з'являються абстрактна і узагальнена форми мислення.

  Періоди розвитку мислення:

  1) переважання наочно-дієвого мислення. Період схожий з процесами мислення в дошкільному віці. Діти ще не вміють логічно доводити свої умовиводи. Вони вибудовують судження на основі окремих ознак, найчастіше зовнішніх;

  2) діти опановують таким поняттям, як класифікація. Вони все ще судять про предмети за зовнішніми ознаками, але вже здатні виділити і з'єднати окремі частини, об'єднавши їх. Так, узагальнюючи, діти вчаться абстрактного мислення.

  Дитина в цьому віці досить добре опановує рідну мову. Висловлювання носять безпосередній характер. Дитина або повторює висловлювання дорослих, або просто називає предмети і явища. Також в цьому віці дитина знайомиться з письмовою мовою.

  Схожі матеріали:

 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...