Порушення соціальної адаптації дітей

Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ) Mental development and adaptation of primary school age children with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) Текст наукової статті за фахом Психологія

Анотація
наукової статті з психології, автор наукової роботи - Желобова Євгенія Андріївна

За даними вчителів і батьків, діти з СДУГ демонструють більш виражені інтерналізаціонние і екстерналізаціонние проблеми, проблеми уваги, навчання і мислення, соціальні і сексуальні проблеми. Копінг-стиль дітей з СДУГ відрізнявся меншою адекватністю і більшою інфантильністю переважним використанням емоційно-сфокусованих стратегій. Виразність соціальних, емоційних і поведінкових проблем у дітей з СДУГ обумовлена ​​відсутністю або несформованістю у них механізмів психічної адаптації функціональних і конструктивних навичок опанування

Abstract 2011 year, VAK speciality - 19.00.07, author - Zhelobova Evgeniya Andreevna

According to teachers and parents # 39; data, children with ADHD showed more pronounced internalizing and externalizing problems, attention problems, learning and thinking, social and sexual problems. Children with ADHD copying style shows fewer adequacies and more infantilism the predominant use of emotional-focused strategies. The expression of social, emotional and behavior problems of children with ADHD is due to the absence of mental adaptation mechanisms functional and constructive copying skills

Наукова стаття за фахом Педагогічна психологія з наукового журналу Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена, Желобова Євгенія Андріївна

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Желобова Євгенія Андріївна Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ) // Известия РГПУ ім. А. І. Герцена. 2011. №132. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / narusheniya-psihicheskogo-razvitiya-i-adaptatsii-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-i (дата звернення: 13.10).

Желобова Євгенія Андріївна Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ) Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена (2011). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / narusheniya-psihicheskogo-razvitiya-i-adaptatsii-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-i (дата звернення: 13.10).

Желобова Євгенія Андріївна (2011). Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ). Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / narusheniya-psihicheskogo-razvitiya-i-adaptatsii-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-i (дата звернення: 13.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Желобова Євгенія Андріївна Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ) // Известия РГПУ ім. А. І. Герцена. 2011. №132 С.326-331.

Желобова Євгенія Андріївна Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ) Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена (2011).

Желобова Євгенія Андріївна (2011). Порушення психічного розвитку та адаптації у дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ). Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В УМОВАХ сенсорного виховання

Джерелом знань про навколишній є відчуття і сприйняття, що виникають від зіткнення органів почуттів з різними ознаками і властивостями предметів.

Для дитини дошкільного віку особливо значимо чуттєве пізнання, так як на відміну від процесу пізнання у дорослого воно є поки єдиним засобом осмислення світу. Ж. Ж - Руссо підкреслював, що з усіх здібностей першими формуються і удосконалюються почуття. Дитина опановує ази знань про предмет як першою книгою життя.

Для успішного освоєння знань про навколишній світ необхідно, щоб органи чуття дитини функціонували нормально. При відсутності або частковому ураженні органу чуття дитина може не отримувати або отримує неповну інформацію, тому світ його вражень стає вже і біднішими.

Сліпонароджений не може знати зорових ознак, глухий від народження не пізнає звучить світу. При частковому зоровому ураженні спостерігається збіднення зорових вражень. Недоліки в зорової орієнтації ускладнюють накопичення безпосереднього чуттєвого досвіду і збіднюють уявлення дитини про навколишній світ, що нерідко зумовлює і весь хід психофізичного розвитку дитини з порушенням зору.

Для розуміння виникають в результаті сенсорного дефекту відхилень у розвитку дитини, необхідно враховувати, що воно здійснюється за тим самим закономірностям, що і в нормі. Випадання тих чи інших функціональних ланок в органічній єдності психіки призводить до порушення зв'язків і відносин з навколишнім світом, до неадекватного відображення дійсності.

Внутрішньосистемні порушення або недорозвинення будь-якої сенсорної функції в умовах розуміння наслідків та створених з урахуванням цього правильних умов медико-педагогічної корекції багато в чому може попередити виникнення відхилень у психофізичному розвитку.

Подивимося, як взаємопов'язаний процес зорового сприйняття в умовах зорового дефекту.

Збільшення числа людей з обмеженими можливостями здоров'я є незаперечним фактом. Причинами можуть бути різні фактори: шкідливі звички батьків (куріння, алкоголізм, наркоманія), інфекції в пренатальному періоді і травми в натальній, погіршення екології. Однак найважливішим завданням будь-якого корекційно-педагогічного процесу є не тільки виявлення причин, але і своєчасне складання індивідуального плану роботи з дитиною в залежності від наявної патології.

У зв'язку зі збільшенням впливу інклюзії, широкі верстви мас ставляться до людей з ОВЗ більш лояльно, ніж раніше, але деякі проблеми залишаються.

Виготський говорив, що при виникненні обмеження здоров'я, третинний дефект проявляється в заниженої самооцінки, невпевненості, пригніченості.

Процес розвитку дитини з порушенням зору цікавить різних вчених (Назарова Н. М. Плаксіна Л. І. Феоктісова В. А. Каплан А. І. Сєченова. М. Ананьєв Б. Г.), які відзначали, що саме за допомогою зору відбувається ознайомлення з навколишнім світом. При неможливості сприйняття середовища з'являється складність у виборі методів взаємодії, що виражається в замкнутості, скритності, тривожності, агресії [5, с. 17].

Основним завданням тифлопедагогіки є вивчення розвитку слабозорих і незрячих дітей, особливостей становлення їх особистості, характеру, індивідуальних особливостей і компенсаторних можливостей, що дозволить подолати негативні прояви їх рис і допомогти в успішній соціалізації.

Фактор соціальної депривації несприятливо позначається на розвитку дитини: обмежене коло спілкування з навколишнім світом і людьми позначається на пізнавальній, емоційній та особистісній сферах [5, с. 2]. Засвоєння соціальних норм так само складно в наслідок прийняття лише деяких соціальних ролей. Якщо ж батьки виховують дитину з порушеннями зору в умовах гіперопіки, то на ранніх етапах розвитку проявляється несамостійність, замкнутість, а в підлітковому віці - агресивність, егоцентризм.

Можливість адаптації залежить і від компенсаторних можливостей дитини (чи була сліпота вродженою чи набутою, в якому віці вона з'явилася, на які психічні функції вплинула), від знання цих особливостей будується корекційна робота [4, с. 367].

Основним завданням фахівця є отримання довіри дитини, яке на першому етапі знайомства досягається шляхом гри. У процесі ознайомлення з дитиною, необхідно з'ясувати, що саме його турбує, в

Якщо в сім'ї є будь-які розбіжності, їх усунення важливо для створення сприятливої ​​обстановки в будинку, що дозволить дитині відчувати себе захищеним. Соціальна адаптація будується на розумінні дитиною соціальних ролей, які він переймає від батьків, тому повноцінність і стабільність сімейних відносин дуже важлива.

Агресія у дітей з обмеженими можливостями здоров'я виникає внаслідок нерозуміння з боку оточуючих, тому єдина реакція дитини з особливостями проявляється в негативних емоційних сплесках. Тому завданнями успішної соціалізації є:

Встановлення сприятливого клімату з однолітками, участь в загальних іграх і позакласних заходах;

Правильне ставлення батьків до особливостей дитини, постійний емоційний контакт і підтримка з їхнього боку, дружні відносини не тільки з дитиною, а й між батьками;

Комплексна допомога фахівців, які повинні проводити консультації, що пояснюють особливості дитини з порушеннями зору, що показують його схожість на інших дітей;

Зняття тривожності, почуття провини, підвищення самооцінки за допомогою тренінгів як для батьків, так і для однолітків.

Діти з порушенням зору є такими ж повноправними членами суспільства, як і всі інші, тому рання комплексна допомога, що забезпечує їх адаптацію в суспільстві необхідна. Спостереження з боку фахівців, правильне ставлення оточуючих, підвищення самооцінки дитини, все це необхідно для його соціалізації.

1. Коган Б. М. Яковлєва А. В. Особистісні характеристики слабозорих підлітків // Спеціальна освіта. - 2012. - № 2. - С. 67 - 72.

2. Конюхова Е. Ю. Використання інновацій у соціальній реабілітації учнів спеціальної (корекційної) школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей // Педагогічна освіта в Росії. - 2014. - № 1. - С. 76 - 79.

3. Малкова Т. П. Фактори соціально-психологічної адаптації випускників шкіл для сліпих і слабозорих дітей // Вісник Північного (Арктичного) федерального університету. Серія: Гуманітарні та соціальні науки. - 2008. - № 4. - С. 106 - 108.

5. Назарова Н. М. Спеціальна педагогіка. - М. Вид-во АСАDEMА, 2000. - 519 с.

5. Плаксина Л. І. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням зору: Навчальний посібник. - М. РАОІКП, 1999. - 54 с.

6. Феоктистова В. А. Навчання і корекція дошкільнят з порушенням зору. - С-Петербург: Освіта, 1995. - 147 с.

Перейти до обговорення роботи


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...