Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Дидактичні ігри - вправи на розвиток мови у дітей

Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Важливим методом розвитку зв'язного мовлення дітей є дидактична гра. Вона забезпечує сприятливі умови для вирішення педагогічних завдань з урахуванням можливостей дітей дошкільного віку. Для розвитку діалогічного мовлення проводяться такі ігри, де мовна активність дітей займає основне місце. Дидактичні ігри - це відмінні вправи розвитку мови для дітей молодшого віку.

Кожна гра для дитини - це процес пізнання краси, шлях до нового незвіданого і радості. Гра - це головна частина життя дитини, а особливо дитини з вадами мовлення. За допомогою гри дитина знайомиться з навколишнім світом, засвоює зв'язку між явищами, речами, починає розуміти свою роль в сім'ї і суспільстві. Ігри стимулюють всі види дитячої активності, самостійності, творчості.

Принципи гри
В основі гри-бесіди лежить спілкування логопеда з дітьми, дітей з логопедом і дітей один з одним. У грі-бесіді логопед часто діє не від себе, а від близького дітям персонажа і тим самим не тільки зберігає ігрове спілкування, а й підсилює бажання повторити гру.

Логопедія, розвиток мови ставлять вимоги до активізації емоційно-розумових процесів: єдність слова дії, думки і уяви дітей. Дидактичні ігри виховують уміння слухати і чути питання логопеда, питання і відповіді дітей, уміння зосереджувати увагу на змісті розмови, доповнювати сказане, висловлювати судження.

Однією з умов проведення дидактичної гри є жвавість, певний ритм, активна участь усіх дітей. Якщо діти не вміють розповідати про предмети, гра може втратити свої цінні якості. У дидактичних іграх на опису можна закріплювати вміння дітей описувати предмети або картинку досить повно, послідовно, за істотними ознаками. Це такі ігри: Чарівний мішечок, Угадай хто це? , Магазин іграшок, Подорож по кімнаті та інше.

Правила ігрового процесу
Розвиток мови, вправи та дидактичні ігри мають свої чіткі правила, які логопед на початку заняття повідомляє дітям і яких вони дотримуються в ході гри. Наприклад, в іграх типу загадки правило полягає в тому, щоб описати предмет, його характерні ознаки та властивості, не називаючи його. Незважаючи на той, що дидактична гра є засобом закріплення знань і умінь дітей, провідна роль в ній належить логопеда. Основними навчальними прийомами, якими користується тут логопед, є план і зразок розповіді - опису.

Ступінь навантаження і складність поставлених в ході гри завдань
Ігрові завдання не повинні бути занадто простими (малюкові нецікаво їх виконувати) або складними (дитина відчуватиме невпевненість в своїх силах). Логопеда необхідно підібрати оптимальну навантаження таким чином, щоб вона відповідала віку, мовним і психофізичним можливостям дитини, а гра була цікавою і доступною для сприйняття. Граючи вдома з дитиною, фантазуйте, придумуйте власні варіації на тему розвиваючих ігор, схожі на ті, які викликають особливі труднощі у вашої дитини. Адже ви найкраще знаєте вашого малюка. Не забувайте про те, що у дітей з мовними порушеннями страждають всі психічні процеси. Тому під час мовних ігор малюкові необхідно давати більше часу на роздуми для виконання поставленого завдання. Не слід підганяти дитину з відповіддю, краще повторити ігрове завдання ще раз і тільки після низки невдалих спроб натякнути, в якому напрямку слід шукати вирішення цього завдання по грі.

Ушакова Оксана Семенівна Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. - презентація

1 Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

3 Ушакова Оксана Семенівна, доктор педагогічних наук, професор. У програмі представлені ігри, вправи, заняття з розвитку всіх сторін мовлення. звуковий, лексичної, граматичної. Так само додаються зошити із завданнями для занять, методичні рекомендації.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

4 Цілі програми. 1. розвиток дитячого словесної творчості. 2. розвиток зв'язного монологічного мовлення. Цілі програми. 1. розвиток дитячого словесної творчості. 2. розвиток зв'язного монологічного мовлення. Завдання програми. 1. Виховання звукової культури мовлення. 2. Словникова робота. 3. Формування граматичної будови мови. 4. Розвиток зв'язного мовлення. Завдання програми. 1. Виховання звукової культури мовлення. 2. Словникова робота. 3. Формування граматичної будови мови. 4. Розвиток зв'язного мовлення.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

5 Програма розділена по віковим групам. 1. ігри та вправи для розвитку мови молодшого дошкільного віку 3-4 років. 2. ігри та вправи для розвитку мовлення дітей 5-го року життя. 3. ігри та вправи для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку 6-7 років. 1. ігри та вправи для розвитку мови молодшого дошкільного віку 3-4 років. 2. ігри та вправи для розвитку мовлення дітей 5-го року життя. 3. гри і вправи для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку 6-7 років.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

6 Молодший шкільний вік. Провідною лінією розвитку мовлення дітей 3-4 років є виховання звукової культури мовлення, включаючи роботу з навчання правильному звуковимовленню. Пильна увага приділяється розвитку інтонаційного чуття, навчання різноманітних способів словотворення, розвиток вміння бачити структуру оповідання (початок, середина, кінець). Використовують голоси тварин, звуконаслідувальні слова «ду - ду», «дзень - дзень». Потішки, жарти - чистоговорки. Ігри - вчити називати різноманітні зовнішні ознаки іграшки, об'єкта. Заняття по словотвору (заєць - зайченя). Переказ літературних творів, інсценування казок.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

7 ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ П'ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ Робота по вихованню звукової культури мовлення включає в себе формування правильного звуковимови, розвиток фонематичного сприйняття, голосового апарату, мовного дихання, вміння користуватися помірним темпом мови і інтонаційними засобами виразності. Дітей знайомлять з новими термінами та уточнюють терміни «звук», «слово», з якими вони вже познайомилися. Розглядаючи картини, діти вчаться складати невеликі розповіді і підводяться до складання оповідань з особистого досвіду (по аналогії з вмістом картини). Триває навчання утворення форм родового відмінка однини і множини іменників (немає. Шапки, рукавиць, брюк); Триває формування навичок оповідної мови. Робота по вихованню звукової культури мовлення включає в себе формування правильного звуковимови, розвиток фонематичного сприйняття, голосового апарату, мовного дихання, вміння користуватися помірним темпом мови і інтонаційними засобами виразності. Дітей знайомлять з новими термінами і уточнюють терміни «звук», «слово», з якими вони вже познайомилися. Розглядаючи картини, діти вчаться складати невеликі розповіді і підводяться до складання оповідань з особистого досвіду (по аналогії з вмістом картини). Триває навчання утворення форм родового відмінка однини і множини іменників (немає. Шапки, рукавиць, брюк); Триває формування навичок оповідної мови. Ігри та заняття. «Знайди перший звук», «Які бувають голки», «Хто більше слів скаже». Складання казок, відгадування загадок. Складання розповідей по картинках. Ігри та заняття. «Знайди перший звук», «Які бувають голки», «Хто більше слів скаже». Складання казок, відгадування загадок. Складання розповідей по картинках.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

8 ІГРИ І ВПРАВИ З РОЗВИТКУ МОВИ для дітей старшого дошкільного ГО ВІКУ (РОКІВ) Особлива увага надається синтаксичної боці мови вмінню будувати не тільки прості поширені, але і складні пропозиції різних типів. Робота з синонімами сприяє розумінню дітьми можливості підбирати різні слова з подібним значенням і формування умінь використовувати їх у своїй промові. Необхідно вчити дітей описувати предмет, називаючи його ознаки, якості, дії. Необхідно дати дитині повну орієнтування в типових способах словозміни і словотворення, виховати мовне чуття, уважне ставлення до мови, його граматичному строю, критичне ставлення до своєї і чужої мови, бажання говорити правильно. Особлива увага приділяється синтаксичної сторону мови вмінню будувати не тільки прості поширені, але і складні пропозиції різних типів. Робота з синонімами сприяє розумінню дітьми можливості підбирати різні слова з подібним значенням і формування умінь використовувати їх у своїй промові. Необхідно вчити дітей описувати предмет, називаючи його ознаки, якості, дії. Необхідно дати дитині повну орієнтування в типових способах словозміни і словотворення, виховати мовне чуття, уважне ставлення до мови, його граматичному строю, критичне ставлення до своєї і чужої мови, бажання говорити правильно. Ігри та завдання. «Знайди звук», «Скажи яке», «Що ви бачите навколо», «Закінчи фразу», «Назви одним словом», «Склади опис». знаходити слова з трьома складами, підбирати слова, схожі за звучанням. Активно використовуються загадки, потішки, чистоговорки. Ігри та завдання. «Знайди звук», «Скажи яке», «Що ви бачите навколо", "Закінчи фразу», «Назви одним словом», «Склади опис». знаходити слова з трьома складами, підбирати слова, схожі за звучанням. Активно використовуються загадки, потішки, чистоговорки.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

9 Плюси програми. Плюси програм полягають в тому що в програмі залишено багато місця для творчості педагога. Дана програма підходить як для вихователів, так і для батьків, хто цікавиться питаннями розвитку мовлення дітей. Ігри та завдання можна змінювати, ускладнювати, доповнювати своїми завданнями, в програмі просто запропоновані варіанти. Плюси програм полягають в тому що в програмі залишено багато місця для творчості педагога. Дана програма підходить як для вихователів, так і для батьків, хто цікавиться питаннями розвитку мовлення дітей. Ігри та завдання можна змінювати, ускладнювати, доповнювати своїми завданнями, в програмі просто запропоновані варіанти.Вправи розвитку мовлення дітей дошкільного віку


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...