Робоча програма дітей віком 1 2 роки

Робоча програма вихователя для дітей раннього віку

1.Знакомство з новою іграшкою-білочкою. Емоційно відгукнутися на її появу.

2.Пріобщать дітей до елементарних ігрових дій.

3.Уменіе реагувати на зміну в музиці. Самостійно виконувати елементарні танцювальні рухи.

4. Закріпити вміння дітей самостійно збирати і складати атрибути в кошик.

«В гості до нас прийшли друзі». Заняття з переглядом мультфільму «Кошеня на ім'я Гав».

1.Знакомство з новими іграшками-героями мультфільму кошеням і щеням.

2.Закрепленіе вміння починати і закінчувати руху разом з музикою.

3.Пріобщать дітей до елементарних ігрових дій.

4.Развівать увагу дітей, уміння уважно і до кінця переглядати мультфільм, разом з дорослими розкрити його зміст, з'ясувати. Як звуть головних героїв.

1.Развіть стійкий інтерес до героям нової казки.

2.Побуждать дітей до активної участі в занятті: звукоподражать героям казки, виконувати разом з ними образні руху, емоційно реагувати на сюжет казки.

3.Пріобщать дітей до слухання простих пісень.

4.Виполнять елементарні танцювальні рухи з атрибутами.

5.Самостоятельно виконати прості навички по використанню іграшок-бибабо: надягання їх на руку, гра з іграшкою.

1.Самостоятельно згадати знайомі образні руху: скаче конячка, зайчик. Ходить перевальцем ведмедик.

2. Спонукати малюків включатися у виконання пісень, повторювати співуче останні слова кожного куплета.

3.Знакомство з музичними молоточками. Самостійне звуковидобування.

4. Уміння реагувати на зміну музики: під гучну діти бігають по залу, під тиху-сідають навпочіпки.

1.Упражнять в умінні бігати по одному, ходити врозтіч, формувати стійку рівновагу в кружлянні.

2.Емоціонально відгукнутися на нову музичну гру «Автобус». Виконання рухів по тексту.

3.Активні слухання записи «Спів птахів». Виконання дітьми самостійно вправи «Пташки».

4.Пріобщать дітей до слухання музики образотворчого характеру.

5.Елементарное музикування на знайомих музичних інструментах: металофон, музичний трикутник.

1.Закрепіть уявлення дітей про птахів. Уміння називати слова-ознаки, слова-дії, самостійно їх показувати.

2.Емоціонально відгукуватися на аудіозапис «Пташині голоси».

3.Развівать координацію рухів.

4.Виполнять знайомі танцювальні рухи.

Автор: Литвинова Світлана Олександрівна, вихователь МКДОУ Дитячий садок №1 с. літня Ставка

1. Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма для дітей раннього віку розроблена на основі програми «Від народження до школи» під ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. - М.: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2010.-304 с.) Та освітньої програми муніципального казенного дошкільного навчального закладу «Дитячий сад загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням художньо-естетичного розвитку вихованців №1« Теремок »відповідно до Федеральними державними вимогами до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Провідні цілі програми - створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитини дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, забезпечення всебічного розвитку психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, підготовки до життя в сучасному суспільстві, до навчання в школі, забезпеченні безпеки життєдіяльності дошкільника.

Дана програма визначає зміст і організацію освітнього процесу для дітей раннього віку і спрямована на розкриття та комплексний розвиток інтелектуального, творчого і морального потенціалу дітей 1,6 -2 років шляхом інтеграції художньо - естетичного та розумового виховання.

Виходячи з поставленої мети, формуються такі завдання:

1. Розвиток стійкого пізнавального процесу;

2. Розвиток основних когнітивних процесів (відчуття, сприйняття, пам'яті, уваги);

3. Розвиток різних форм мислення (наочно - дієвого, наочно -

Образного, вербально - логічного);

4. Формування уявлень про єдність багатогранності навколишнього світу, його суперечливості, закономірності розвитку;

Для досягнення цілей програми першорядне значення мають:

- турбота про здоров'я, емоційне благополуччя і своєчасному всебічному розвитку кожної дитини;

- створення в групах атмосфери гуманного і доброзичливого ставлення до всіх вихованцям, що дозволить вирощувати їх товариськими, добрими, допитливими, ініціативними, що прагнуть до самостійності і творчості;

- максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності; їх інтеграції в цілях підвищення ефективності освітнього процесу;

- креативність (творча організація) процесу виховання і навчання;

- варіативність використання освітнього матеріалу, що дозволяє розвивати

Творчість відповідно до інтересів і нахилів кожної дитини;

- шанобливе ставлення до результатів дитячої творчості;

- забезпечення розвитку дитини в процесі виховання і навчання;

- координація підходів до виховання дітей в умовах ДНЗ та сім'ї.

Дана Програма розроблена відповідно до таких нормативними документами:

- Конституція РФ, ст. 43, 72;

- Конвенція про права дитини (1989 г.);

- Федеральний закон «Про освіту в Російській Федерації» (від 29.12 №273-ФЗ);

- СанПіН 2.4.1.3049 - 13 від 15 травня 2013р № 26 і вступили в силу з 30.07

- Статут муніципального казенного дошкільного навчального закладу «Дитячий сад загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням художньо-естетичного розвитку вихованців №1« Теремок »

- Освітня програма муніципального казенного дошкільного навчального закладу «Дитячий сад загальнорозвиваючого виду з пріоритетним здійсненням художньо-естетичного розвитку вихованців №1« Теремок »

Програма сформована відповідно до принципів і підходами, визначеними

Федеральними державними загальноосвітніми вимогами:

- зміст програми відповідає основним положенням вікової психології та дошкільної педагогіки, при цьому має можливість реалізації в практиці дошкільної освіти;

- забезпечує єдність виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дітей дошкільного віку;

- будується з урахуванням принципу інтеграції освітніх областей відповідно до вікових можливостей і особливостями вихованців, специфікою і можливостями освітніх областей;

- ґрунтується на комплексно-тематичному принципі побудови освітнього процесу;

- передбачає рішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, а й при проведенні режимних моментів відповідно до специфіки дошкільної освіти;

- враховує принцип диференціації та індивідуалізації;

- передбачає побудову освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми.

Робоча програма складається з двох частин:

1) обов'язкової частини;

2) частини, що формується учасниками освітнього процесу.

Дошкільна освіта в РФ є першим рівнем загальної освіти.

В освітній організації освітня діяльність здійснюється державною мовою РФ ( Російська ).

У РФ освіта може бути отримана в організації, що здійснює освітню діяльність, навчання ведеться з урахуванням потреб, можливостей особистості і в залежності від обсягу обов'язкових занять педагогічного працівника з вихованцями здійснюється в очній формі (ст.17 Закону Про освіту РФ від 29.12№273-ФЗ ).

Нормативний термін навчання - 6 років.

Установа функціонує в режимі 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями (субота, неділя) тривалість роботи - 12 годин . Графік роботи - з 7.00 до 19.00 години.

В ДНЗ функціонують 13 вікових груп, в яких виховується 346 дітей:

№5 компенсує спрямованості (ТНР) - 14 дітей

№6 компенсує спрямованості (ЗПР) - 13 дітей

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі будується на основі основної, адаптованої і додаткових програм дошкільної освіти:

1.Основная освітня програма:
- Основна освітня програма дошкільної освіти МБДОУ ДС №44 Попелюшка . розроблена на основі ФГОС ДО (Наказ Міністерства освіти і науки РФ від 17 жовтня 2013 р №1155 Про утверждеіі федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти) з урахуванням зразкової освітньої програми дошкільної освіти, схваленої рішенням федеральноо навчально-методичного об'єднання по загальній освіті (протокол від 20 травня 2015 р №2 / 15) і з використанням зразкової загальноосвітньої програми дошкільної освіти Від народження до школи (за редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Ва Ільєв);

- Адаптована основна освітня програма дошкільної освіти для дітей з важкими порушеннями мови . розроблена на основі ФГОС ДО (Наказ Міністерства освіти і науки РФ від 17 жовтня 2013 р №1155 Про утверждеіі федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти) з використанням парціальної програми Програма логопедичної роботи з подолання ОНР у дітей (Филичева Т. Б. Чиркина Г. В. Туманова Т. В.);

- Адаптована основна освітня програма дошкільної освіти для дітей з ЗПР . розроблена на основі ФГОС ДО (Наказ Міністерства освіти і науки РФ від 17 жовтня 2013 р №1155 Про утверждеіі федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти) з використанням парціальної програми Корекційно-розвивальне навчання і виховання (Стребелева Е. А. Екжанова Е. А. ).

2. Додаткові загально програми:
- Адаптація дітей під час вступу до дитячого садка. Програма. Психолого-педагогічний супровід. Комплексні заняття / Упоряд. І. В. Лапіна

- Я-ти-ми. Програма соціально-емоційного розвитку дошкільників / Упоряд. О. Л. Князева

- Програма психологічного супроводу дошкільника при підготовці до шкільного навчання / Упоряд. Ананьєва Т. В.

- Додаткова освітня програма Англійська мова для малюків,

Складена на основі УМК Англійська мова для малюків І. А. Шишковою, М. Е. Вербівської, (під редакцією Н. А. Бонк)

- Белгородоведеніе. Парциальная програма для дошкільних освітніх організацій / Т. М. Стручаева, Н. Д. Епанчанцева. Білгород: Огао ДПО БелІРО

У дошкільному закладі надаються платні освітні послуги:

Раннє навчання англійській мові, педагог додаткової освіти Коржова А. В. (реалізує додаткову освітню програму Англійська для малюків 2 рази в тиждень з дітьми 3-4 років)

- Хореографія, педагог додаткової освіти Чернікова О. Б. (реалізує додаткову освітню програму Танцювальний серпантин з дітьми 4-7 років 1 раз в тиждень).

Індивідуальні заняття з учителем-логопедом Рощина Т. Н. (реалізує додаткову освітню програму з корекційної роботи для дітей з ФФН Веселий язичок 2 рази в тиждень).

Основні освітні програми:

Робочі програми вузьких фахівців на 2016-2017 навчальний рік:


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...