Показники сенсорного розвитку дітей раннього віку

1.2. Закономірності розвитку дітей раннього та дошкільного віку

Проблемі розвитку та виховання дітей раннього віку присвячені роботи В. М. Бехтерева, Н. М. Щелованова, Н. Л. Фігуріна, Н. М. Аксаріна, Е. І. Радіної, А. М. Фонарьова, С. Л. Новосьолова, Л. П. Павлової, Е. Г. Пилюгін, Г. Г. Філіппової та ін. Дослідники визначають ранній вік як період швидкого формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів.

У дитини швидко змінюються антропологічні показники: вага, зріст, розміри окружності голови і грудної клітини; починають посилено функціонувати все життєзабезпечуючі системи організму; прогресують темп, послідовність і якість рухів; удосконалюється м'язовий апарат; з'являються зуби.

Н. М. Щелованов, Н. М. Аксаріна, Н. П. Сакулина, Л. А. Венгер та ін. Вважають ранній вік сензитивним для сенсорного розвитку дітей. У цей період починають формуватися уявлення про сенсорні еталони. До кінця раннього віку діти вже здатні розрізняти кольори, деякі геометричні фігури, яскраво виражену величину предметів, звуки, виділяти запахи.

Поряд з розвитком сприйняття при засвоєнні предметних дій у дитини формуються і основні компоненти мислення. В процесі маніпулятивної діяльності перед дитиною розкриваються зв'язки між предметами, формуються опосередковані дії. Досліджуючи розвиток мислення дитини, Ж. Піаже, Л. А. Венгер, С. Л. Новосьолова, В. С. Мухіна, А. В. Запорожець відзначають, що рішення задач шляхом зовнішніх проб (наочно-дієвого мислення) в подальшому замінюється їх рішенням у внутрішньому плані, на основі оперування образами (наочно-образного мислення).

У ранньому віці дитина опановує найбільшим надбанням людства - мовою. А. В. Запорожець зазначає, що дитина в ранньому віці проходить два етапи розвитку мови: підготовчий (гукание, гуління, лепет) і етап власне мовного розвитку, коли на основі формується потреби в мовному спілкуванні формується пасив ная (розуміння) і активна мова, яка починає виконувати основні властиві їй функції: комунікативну, сигнификативную, узагальнення.

Офіційний сайт

МБДОУ Дитячий сад №124

ВИШЕНКА

Місто Череповець Вологодської області

Показники сенсорного розвитку дітей раннього вікуПоки дитина мала, батьки майже не замислюються про те, чи правильно вони його розвивають.

У психології є поняття «вікова норма» . відповідно до якого будь-яку якість потрібно розвивати на відповідному етапі, свого часу, призначене природою для його розвитку. Занадто ранні або пізні спроби втручання в цей процес можуть порушити складну картину становлення психіки.

У розвитку дитини раннього віку можна виділити кілька основних ліній:

1. Фізичний розвиток (розвиток великої і дрібної моторики).

2. Пізнавальний (сенсорне) розвиток.

3. Розвиток мовлення.

1. Фізичний розвиток - це не тільки збільшення ваги і зростання, але перш за все вдосконалення здатності дитини керувати своїм тілом, це просування дитини до самостійності, коли він зможе досягати своєї мети без допомоги дорослих, а завдяки певним умінням і навичкам. І якщо оточуючі будуть допомагати дитині освоїти ці вміння і навички, малюк буде швидше розвиватися. ( Будь-яка невідповідність в даному напрямку віковій нормі, за умови, що дитину навчають даному навику, має насторожити батьків, так як може бути наслідком проблем з боку нервової системи і вимагати допомоги фахівця ).

2. Сенсорний розвиток - це основа пізнання світу. Дитину постійно цікавлять питання: що це? яке воно? Йому дуже важливо знати, якого кольору сонце, трава і сотні інших предметів і явищ. Великі вони або маленькі, якої форми, чи можна їх помацати? Тільки отримавши відповіді на ці питання, дитина може уявити собі різноманітні предмети, порівняти їх, описати їх якості - таким чином розвивається людський розум (наочно-образне і словесно-логічне мислення).

Але дитина ще не готовий відразу до такої складної розумової діяльності. Поки йому потрібно навчитися розрізняти кольори, визначати форму предметів і їх величину. Це необхідна умова його розумового розвитку в подальшому.

Мислення дитини в цьому віці носить наочно-дієвий характер. Щоб міркувати про об'єкт або явище, порівнювати його з іншими дитині необхідно бачити його перед собою (наочно), а ще краще подіяти з ним - обмацувати, перебирати і т. Д. (Дієве) .Тому н а даному етапі головну роль в розумовому розвитку дитини відіграє предметна діяльність. Діючи з предметами, дитина починає розуміти зв'язки між ними, їх властивостями, може перенести це знання на інші предмети, в інші умови.

  • Розвиток пасивної мови. Дитина засвоює назви предметів, іграшок, одягу і т. Д. Назви дій, з якими часто стикається в повсякденному житті.
  • Розвиток активної мови. Відбувається в процесі спілкування, тому дуже велика роль батьків у навчання дитини чисто і правильно говорити.

На третьому році життя виділяються наступні Лінії мовного розвитку:

  • Розширення словникового запасу.
  • Формування граматичної будови мови.

Дитина в цьому віці активно освоює граматичні форми, тому необхідно стежити за правильним їх вживанням в мові. Це такі форми, як: просторові відносини (на, під, вгорі, внизу); закінчення іменників множини; узгодження дієслів.

  • Формування зв'язного мовлення.

Батьки повинні спонукати дитину до того, щоб він сам договорював фрази, коментував те, що робить, намагався переповідати казки.

  • Розвиток і зміцнення м'язів мовного апарату.

Використовуйте будинку вправи, які допомагають збільшити рухливість мови, сприяють координації м'язів мовного апарату при проголошенні слів. Це так звана «артикуляційна гімнастика».

  • Розвиток правильного мовного дихання.

Використовуйте будинку будь-які вправи на тренування видиху (дуємо на свічку, піну у ванній, папірці і т. Д.). При цьому звертайте увагу на тривалість видиху і його цілеспрямованість.

Основні психічні процеси дитини - Увага . Пам'ять носять мимовільний характер. Це означає, що дитина не може керувати ними за власним бажанням, він не може зосередитися або спеціально щось запам'ятати - дитина звертає увагу на те, що саме запам'ятовується.

За допомогою показників розвитку дитини раннього віку (див. Вкладення) ви можете провести З Амодіагностіку відповідності розвитку дитини віковій нормі.

Перевіривши всі сфери розвитку дитини, Ви можете скласти уявлення про його рівні розвитку в цілому, про те, що дитина вже вміє, і про те, що слід розвивати. Хочеться Вас застерегти від двох найпоширеніших неправильних позицій, які займають батьки по відношенню до розвитку своїх дітей в ранньому віці. Одні вважають, що діти надто малі і ще «все встигну». Але ранній і молодший дошкільний вік яких багато важать у розвитку дитини, саме в цьому віці закладається фундамент інтелекту, якщо щось упущено в цьому віці, потім це надолужити дуже складно.

Інші батьки стурбовані проблемою раннього навчання дитини, при цьому часто відбувається підміна раннього розвитку його навчанням. Багато батьків упевнені в необхідності навчати дитину читанню з трьох років, англійської мови. Слід пам'ятати, що, по-перше, необхідно щоб у дитини не було прогалин в тому, що він повинен освоїти за своїм віком, а по-друге, знати, що в будь-якому випадку, раннє навчання дитини завжди відбувається за рахунок резервів його організму, завдаючи швидше за шкоду, ніж користь його психічному розвитку.

Прості непрості дитячі іграшки

Від автора: Значення і важливість сенсорного розвитку для дітей 2-3летнего віку, особливості самостійної батьківської діагностики, заняття для сенсорного розвитку.

Все більше педагогів і психологів відзначають однобічність розвитку дитячого мислення. З одного боку, дітки швидко освоюють все комп'ютерні гаджети, з іншого - губляться при спробах зібрати конструктор, зашнурувати або застебнути одяг, не можуть домалювати картинку і т. Д.

У всіх цих дій є спільне - сенсорний розвиток. Що це таке, навіщо потрібно і як розвивати сенсорний розвиток будинку - читайте нижче)

Навіщо потрібно сенсорний розвиток?

Основа сенсорного розвитку закладається в ранньому віці. Сенсорний розвиток - це уявлення про навколишній світ через звуки, тактильні відчуття (шкірою), зір, смак і запах. Вивчаючи зовнішній світ, освоюючи простір, навколишнє середовище дитина пізнає світ, отримує уявлення про властивості предметів. Через ігрову діяльність діти дізнаються про такі властивості предметів і іграшок, як їх форма, різні кольори, запах, смак, величина предмета, шорсткість або гладкість поверхні, звук, визначають положення в просторі і порівнюють одну іграшку з іншого.

Розвиваючи сенсорний досвід, батьки і педагоги вкладаються в інтелектуальний розвиток дітей, розвивають спостережливість, увагу і уяву. готують грунт для навчальної діяльності, впливають на розширення словникового запасу і розвиток мови, покращують дрібну моторику, збільшують обсяг різних видів пам'яті.

Як самостійно перевірити сенсорний розвиток малюка

Але щоб не загубитися в потоці інформації і різноманітності методів навчання і розвитку дітей, почнемо діагностики сенсорного розвитку дітей. Які ж показники тут використовуються?

Діти здатні сприймати навколишні предмети за допомогою органів почуттів, починаючи з найперших днів свого життя. За допомогою простих ігор та вправ батьки можуть самостійно провести діагностику сенсорного розвитку своєї дитини. Ось кілька з них.

1) Перевіряємо слух. Виберіть момент, коли ваш малюк грає, окликніть його пошепки з далекого кута кімнати або попросіть показати іграшку. Якщо дитина повертає до вас голову, розуміє вашу мову і шукає заданий предмет, слухова реакція в нормі.

2) Попросіть малюка зібрати всі кубики, кульки або інші предмети за певними ознаками. Якщо він знаходить названі іграшки, визначає їх характеристики, його зорове сприйняття в нормі. Якщо ж плутається, робить схожі помилки або йому потрібно кілька спроб, щоб відібрати потрібний предмет, дитині потрібні корекційні вправи.

3) Під час гри виберіть кілька іграшок з одним схожим ознакою. Називаючи предмети, пересуньте їх, поміняйте місцями, попросіть малюка поставити іграшку на колишнє місце. Якщо дитина стежить очима за ваші діями, дізнається іграшки, відрізняє їх один від одного, його візуальне сприйняття розвивається нормально. Якщо ж він не може сконцентруватися або плутається, йому потрібна корекційна підтримка.

4) У ранньому віці дворічні і трирічні малюки по-різному збирають пірамідку. Так, дитина 2-х років може зібрати пірамідку за допомогою дорослих, справляється сам, якщо кілець 2-3. У 3-річному віці діти вже самостійно збирають іграшку з 6-7 кілець і більше. Якщо ж вони плутають кільця, не можуть вибрати відповідне по величині, таким дітям потрібна корекційна допомога.

Отже, ви провели першу діагностику сенсорного розвитку, але що ж робити далі? Як за допомогою простих вправ або занять самостійно допомогти дитині?

Для розвитку сенсорного сприйняття можна використовувати найрізноманітніші матеріали і предмети. Крупи, обрізки тканин, мотузочки, шишки і горіхи, листя, пісок і камені, вода і ємності - все це можна використовувати в дитячих іграх. Прищіпки, замки і ключі, клямки, кнопки і гудзики, ножиці, баночки з кришками і не тільки - є в будь-якому будинку.

Використовуючи прості предмети, через ігрову діяльність можна поліпшити показники сенсорного розвитку. Заняття для дітей дошкільного та раннього віку відрізняються складністю завдань, кількістю деталей, характеристик предметів. Нижче я пропоную ознайомитися з простими іграми і вправами.

Розвиток сенсорних здібностей за допомогою дидактичної гри

Брязкальця та інші сенсорні іграшки

Найперші дитячі іграшки - брязкальця, потім розширюються і доповнюються до музичних наборів. Тут можуть бути маракаси, бубни, дзвіночки, гітара, барабан і інші музичні інструменти з різними звуками. Іграшки можна дізнаватися по звучанню, шукати з закритими очима, вгадувати, який це звук. Для розвитку творчих здібностей можна влаштовувати музичні вистави, підбирати інструмент для кожного члена сім'ї або персонажа казки, вгадувати настрій інструменту.

Унікальна іграшка - чудовий (чарівний) мішечок. В ході заняття діти вчаться визначати вміст чудесного мішечка по одному або декільком ознаками, розширюють словниковий запас і розвивають мова, уяву. Чудовий мішечок можна наповнювати як геометричними предметами, так і персонажами казок, буквами, цифрами, природними матеріалами. Чим старше діти, там складніше може бути вміст чудесного мішечка.

Сортер - одна з найчастіших іграшок, придбаних для дітей різного віку. Сортери можуть бути простими, у вигляді малих частин, які доповнюють цілу іграшку, і складними, що складаються з безлічі різних деталей. Для дітей раннього віку вдалим придбанням буде сортер з малою кількістю отворів, фігур і форм. Діти дошкільного віку можуть впоратися вже з великою кількістю характеристик, складними формами і їх назвами.

Серед дидактичних занять одне з провідних місць займає шнурівка. Шнурівки бувають у вигляді плоского предмета або об'ємної фігури, мають цільну структуру або кілька складових. У шнурівках можуть використовувати різні матеріали: дерево, твердий або м'який пластик, скло або імітація під нього, метал. Чим молодша дитина, тим крупніше деталі шнурівки. Діти раннього віку можуть впоратися з великими шнурівками, з твердими напрямними, що мають як прямий, так і зворотний хід, з великими отворами. Для дітей дошкільного віку шнурівки стають не тільки тренажером дрібної моторики, а й предметом розвитку творчих здібностей. Так, шнурівки можуть бути у вигляді гаманця для дівчинки, повітряної кулі, машинки, парусника. В ході заняття зі шнурівкою діти навчаються таким поняттям, як право-ліво, верх-низ, вперед-назад, а також розвивають просторове мислення.

Старовинна російська забава матрьошка має величезний розвиваючий потенціал для сенсорного розвитку через ігрову діяльність. Матрьошка поєднує собі відразу кілька сенсорних характеристик. Взявши зібрану матрьошку, нею можна пошуміти, відчути її вагу, тепло матеріалу, гладкість зовнішньої і шорсткість внутрішньої поверхні. На прикладі матрьошки можна вивчати такі поняття як великий-маленький, більше-менше, один-багато, зовні-всередині. Різні матрьошки дозволяють тренувати навик хапання і утримування пальчиками.

Отже, я описала кілька дидактично занять для сенсорного розвитку дітей, які ви можете застосовувати в своїй звичайній, сімейного життя.

В які ігри граєте ви? Діліться в коментарях своїми знахідками.

Опубліковано на сайті 8 серпня 2016. 183 перегляду


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...