Формування концепції молодшому шкільному віці

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

Подібні роботи з Бази знань:
 • Особистість молодшого школяра, психологічні особливості молодшого шкільного віку. Зміст і особливості Я - концепції, як психологічного утворення особистості молодшого школяра. Особливості формування концепції в молодшому шкільному віці.
  Реферат [62.7 K], добавлена 22.02

  Особистість молодшого школяра і Я-концепція. Основні психологічні особливості молодшого шкільного віку. Я-концепція як одне з психологічних утворень особистості молодшого школяра. Орієнтація педагогів на кінцевий психолого результат навчання.
  Реферат [37.4 K], добавлена 08.12

  Особливості характеру як ключові властивості особистості, що виражають відношення людини до дійсності, його прояв в молодшому шкільному віці. Розвиток особистості молодшого школяра. Діагностика особливостей характеру в молодшому шкільному віці.
  Реферат [80.5 K], добавлена 04.01

  Загальна характеристика молодшого шкільного віку, специфіка формування особистості у молодших школярів. Позиція дитини і основні мотивації навчання. Особливості самооцінки в молодшому шкільному віці. Характеристика і ключові особливості спілкування.
  Реферат [27.9 K], добавлена 17.09

  Поняття особистість і особистісні якості. Аналіз особистості сучасної людини. Психологічна характеристика особистості молодшого школяра. Дослідження формування особистості молодшого школяра в навчальній діяльності на прикладі самооцінки дітей.
  Реферат [189.8 K], добавлена 10.03

  Вік фізичних змін. Процес окостеніння кисті і пальців у молодшому віці. Перехід до нової провідної діяльності. Навчання як основна ведуча діяльність молодшого школяра. Оцінка успішності учнів. Потреби дитини в молодшому віці.
  Реферат [25.9 K], добавлена 30.11

  Психологічні основи уваги як психічного процесу. Неуважність як характеристика уваги. Психологічні особливості молодшого школяра. Прояви уваги у навчальній діяльності молодшого школяра, опис головних методик його розвитку.
  Реферат [48.2 K], добавлена 04.04

  Розвиток самооцінки молодшого школяра. Психологічна характеристика молодшого школяра. Розгляд самооцінки заїкуватих дітей молодшого шкільного віку. Психологічний феномен фіксованості на проблемі. Розвиток мислення заїкається дітей.
  Реферат [55.4 K], добавлена 06.06

  Психолого-педагогічні та методичні аспекти формування творчої особистості молодшого школяра. Методика формування творчої особистості молодшого школяра засобами математики. Понятійний апарат проблеми творчості. Концептуальні положення.
  Реферат [135.1 K], добавлена 23.11

  Характеристика навчальної діяльності-ведуча в молодшому шкільному віці, зміст, структура. Психологічні новоутворення пізнавальної сфери молодшого школяра. Психологічні новоутворення особистості і поведінки в молодшому шкільному віці.
  Реферат [21.1 K], добавлена 24.09

  Теоретичний аналіз сутності, завдань і функцій соціалізації особистості. Відмінні риси соціалізації молодшого школяра і ролі в цьому процесі сім'ї. Особливості взаємодії дитячого садка і школи в рамках сімейної соціалізації молодшого школяра.
  Реферат [52.9 K], добавлена 28.05

  Особливості розвитку морально-етичної та емоційно-вольової сфер особистості в молодшому шкільному віці. Емпіричне дослідження ступеня сформованості і прояву відповідальності у молодшого школяра, оцінка та аналіз отриманих результатів.
  Реферат [123.0 K], добавлена 17.05

  Психологічні особливості молодшого школяра, формування та значення самооцінки в даному віці, характеристика і зміст типової навчальної діяльності дитини. Дослідження даної проблеми, аналіз і інтерпретація отриманих результатів.
  Реферат [263.8 K], добавлена 05.06

  Психологічні синдроми дітей молодшого шкільного віку. Поняття психологічного здоров'я дитини і психологічного синдрому. Опис і характеристика деяких психологічних синдрому молодшого школяра. Рекомендації вчителям і батькам.
  Дипломна робота [39.7 K], добавлена 29.10

  Характеристика вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Особливості психодіагностики дітей шкільного віку. Розвиток мотивації досягнення успіхів. Формування особистості в молодшому шкільному віці. Засвоєння норм і правил спілкування.
  Дипломна робота [83.7 K], добавлена 21.07

  Інтереси та цінності дитини молодшого шкільного віку. Криза 7 років і зміна самосвідомості дитини, його особистості та психічних функцій: статева ідентифікація, психологічний час особистості, розвиток почуттів. Виховання молодшого школяра в іграх.
  Реферат [24.5 K], добавлена 02.12

  Гра і вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. Підбір і організація рухливих ігор для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Методика проведення ігор, їх значення і характеристика. Психологічні особливості рухливих ігор.
  Дипломна робота [32.7 K], добавлена 03.01

  Аналіз проблем розкриття сутності когнітивних процесів в молодшому шкільному віці. Розгляд основних особливостей когнітивного розвитку молодшого школяра. Увага як важлива і необхідна умова ефективності всіх видів діяльності людини.
  Реферат [49.9 K], добавлена 19.01

  Психологічні особливості молодшого школяра, природа здібностей та обдарованості. Поняття і теорія дитячого егоцентризму. Дослідження взаємозв'язку між рівнем розумового розвитку та рівнем егоцентризму у молодших школярів, аналіз результатів.
  Дипломна робота [84.2 K], добавлена 05.04

  Теоретичні аспекти розумового розвитку молодшого школяра. Роль психодіагностики в подоланні неуспішності школярів. Діагностика розумового розвитку молодшого школяра. Практичні рекомендації щодо поліпшення розумового розвитку школяра.
  Реферат [32.6 K], добавлена 01.06

  Інші роботи з колекції:

  Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку Self-Concept Formation in primary school children Текст наукової статті за фахом Психологія

 • Гендерний,
 • Соціалізація,
 • КОНЦЕПЦІЯ,
 • Індивід,
 • СТАНОВЛЕННЯ,
 • ШКІЛЬНИЙ ВІК,
 • GENDER,
 • SOCIALIZATION,
 • VISION,
 • AN INDIVIDUAL,
 • BECOMING,
 • SCHOOL AGE
 • Анотація
  наукової статті з психології, автор наукової роботи - Талакова Катерина Олександрівна

  У статті описано комплексне дослідження Я-концепції, її компонентів та основних модальностей, проведене з позиції гендерного підходу серед дітей молодшого шкільного віку дослідження, які раніше не проводилося в педагогічній психології

  Abstract 2011 year, VAK speciality - 19.00.00, author - Talakova Ekaterina Aleksandrovna

  This article describes a comprehensive research of the self-concept, its components and the basic modalities, conducted from the perspective of gender among school-age children research has not previously held in educational psychology.

  Наукова стаття за фахом Психологія з наукового журналу Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна, Талакова Катерина Олександрівна

  Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

  Талакова Катерина Олександрівна Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку // Вісник ЛДУ ім. А. С. Пушкіна. 2011. №4. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / formirovanie-ya-kontseptsii-v-protsesse-lichnostnogo-stanovleniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

  Талакова Катерина Олександрівна Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна 5 (2011). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / formirovanie-ya-kontseptsii-v-protsesse-lichnostnogo-stanovleniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

  Талакова Катерина Олександрівна (2011). Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку. Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / formirovanie-ya-kontseptsii-v-protsesse-lichnostnogo-stanovleniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

  Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

  Талакова Катерина Олександрівна Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку // Вісник ЛДУ ім. А. С. Пушкіна. 2011. №4 С.130-138.

  Талакова Катерина Олександрівна Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна 5 (2011).

  Талакова Катерина Олександрівна (2011). Формування Я-концепції в процесі особистісного становлення дітей молодшого шкільного віку. Вісник Ленінградського державного університету ім. А. С. Пушкіна

  Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

  Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань в своє навчання і роботи, будуть вам дуже вдячні.

  Подібні документи

  Подібні роботи з Бази знань:
 • Концепції формування та розвитку психіки в онтогенезі. Особливості психічного розвитку в молодшому шкільному віці. Основні причини і форми порушення поведінки дітей в молодшому шкільному віці. Поведінка як предмет дослідження в психології.
  Реферат [353.3 K], добавлена 23.05

  Особистість молодшого школяра, психологічні особливості молодшого шкільного віку. Зміст і особливості Я - концепції, як психологічного утворення особистості молодшого школяра. Особливості формування концепції в молодшому шкільному віці.
  Реферат [62.7 K], добавлена 22.02

  Поняття і структура Я-концепції. Особливості Я-концепції соціально-депривованих дітей молодшого шкільного віку. Специфіка індивідуальної психологічної роботи. Емоційний фон, рівень емоційної напруги, самооцінка, рівень тривожності.
  Дипломна робота [76.2 K], добавлена 11.11

  Проблема пам'яті в психолого-педагогічній літературі. Аналіз основних теорій пам'яті. Особливості розвитку і формування пам'яті дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. Експериментальне дослідження пам'яті в молодшому шкільному віці.
  Реферат [199.0 K], добавлена 23.04

  Характеристика вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Особливості психодіагностики дітей шкільного віку. Розвиток мотивації досягнення успіхів. Формування особистості в молодшому шкільному віці. Засвоєння норм і правил спілкування.
  Дипломна робота [83.7 K], добавлена 21.07

  Аналіз проблем розкриття сутності когнітивних процесів в молодшому шкільному віці. Розгляд основних особливостей когнітивного розвитку молодшого школяра. Увага як важлива і необхідна умова ефективності всіх видів діяльності людини.
  Реферат [49.9 K], добавлена 19.01

  Огляд літератури з метою виявлення особливостей особистості молодшого шкільного віку, впливу сімейного виховання на її розвиток. Сімейне виховання як умова формування сором'язливості у дітей шкільного віку. Аналіз стилів сімейного виховання.
  Реферат [73.5 K], добавлена 26.08

  Зміни соціальної ситуації і психологічні труднощі, що впливають на розвиток дітей молодшого шкільного віку. Умови формування здібностей і обдарованості. Вивчення особливостей ментальних репрезентацій у обдарованих і звичайних молодших школярів.
  Дипломна робота [74.4 K], добавлена 16.04

  Поняття про ціннісних орієнтаціях як провідних характеристик особистості людини, аналіз теоретичних підходів. Особливості їх формування в молодшому шкільному віці на основі механізмів соціально-психологічної адаптації та психічних станів.
  Дипломна робота [121.5 K], добавлена 30.01

  Вибір професії і підготовка до трудової діяльності, одна з найбільш важливих завдань у розвитку і становленні молодих людей. Вплив самосвідомості (когнітивного компонента Я) на ступінь готовності до вибору професії дітей старшого шкільного віку.
  Реферат [20.1 K], добавлена 05.10

  Характеристика молодшого шкільного віку як сенситивного періоду для формування художньо-естетичного смаку. Залежність сприйняття і бачення краси в мистецтві і життя від соціальних, вікових і освітніх умов розвитку дітей.
  Дипломна робота [1.2 M], добавлена 20.05

  Формування самооцінки молодших школярів за допомогою навчальної діяльності. Особливості самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Методики дослідження самооцінки у молодших школярів. Аналіз результатів спостереження за дітьми в процесі завдання.
  Реферат [34.9 K], добавлена 13.01

  Етапи і рівні соціально-психологічної та фізіологічної адаптації учнів перших класів, їх пристосувальні можливості. Фактори і критерії шкільної дезадаптації. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку в молодшому шкільному віці.
  Реферат [81.2 K], добавлена 08.01

  Загальне поняття, фізіологічна основа, функції та роль емоцій. Формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку. Спектр емоційних порушень в дитячому і підлітковому віці, їх симптоми і причини виникнення, корекція.
  Дипломна робота [551.5 K], добавлена 27.11

  Характерні особливості розвитку дітей в ранньому, дошкільному та молодшому шкільному зрости. Закономірні прояви в поведінці у дітей 6-7 років, рано прийшли в школу. Аналіз динаміки розвитку пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку.
  Реферат [40.5 K], добавлена 12.07

  Поняття гендерного виховання в історії психології і педагогіки. Особливості гендерної поведінки і взаємодії в молодшому шкільному віці. Дослідження емоційного ставлення до гендерних образів справжнього хлопчика і справжньою дівчинки.
  Дипломна робота [338.9 K], добавлена 23.03

  Поняття, значення і структура Я-концепції, джерела її розвитку і формування. Механізм формування его-ідентичності. Підходи до вивчення Я-концепції в психологічній науці. Характеристика етапів і сфер розвитку дитини дошкільного віку.
  Реферат [65.3 K], добавлена 23.03

  Проведення корекційно-розвиваючої роботи, формування адекватної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Підвищення показників якості засвоєння дітьми знань і навичок в процесі навчання. Причини, профілактика і подолання тривожності.
  Реферат [174.1 K], добавлена 20.01

  Загальна характеристика молодшого шкільного віку, специфіка формування особистості у молодших школярів. Позиція дитини і основні мотивації навчання. Особливості самооцінки в молодшому шкільному віці. Характеристика і ключові особливості спілкування.
  Реферат [27.9 K], добавлена 17.09

  Поняття і детермінанти формування тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, її причини та проблеми. Організація, інструментарій та результати дослідження вікових відмінностей в рівні тривожності дошкільників і молодших школярів.
  Реферат [785.7 K], добавлена 02.04

  Інші роботи з колекції:


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...