Умови розвитку фізичних здібностей дітей

Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання Текст наукової статті за фахом Фізична культура і спорт

  • ДОШКІЛЬНЯТА,
  • Сенситивний період,
  • ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ,
  • PRESCHOOL CHILDREN,
  • PRECISE PERIODS,
  • PHYSICAL TRAINING

Анотація
наукової статті з фізичної культури і спорту, автор наукової роботи - Мухіна Маргарита Петрівна, Кравчук Анатолій Йосипович

Представлені результати дослідження формування моторного потенціалу дошкільників в умовах реалізації в практиці роботи дошкільних освітніх установ спрямованого фізичного виховання. Визначено сенситивні періоди розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дошкільнят.

Abstract 2011 year, VAK speciality - 13.00.04, author - Muhina Margarita Petrovna, Kravchuk Anatoliy Iosifovich, Tomsk State University Journal

The results of the research of formation of motor potential of preschool children in the conditions of practical realisation of preschool educational institutions tasks on directional physical training are presented. The precise periods of development of the basic movements, physical qualities and functional-motor abilities of preschool children are defined.

Наукова стаття за фахом Фізична культура і спорт з наукового журналу Вісник Томського державного університету, Мухіна Маргарита Петрівна, Кравчук Анатолій Йосипович

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Мухіна Маргарита Петрівна, Кравчук Анатолій Йосипович Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку за умов спрямованого фізичного виховання // Укр. Том. держ. ун-ту. 2011. №343. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vozrastnye-osobennosti-razvitiya-osnovnyh-dvizheniy-fizicheskih-kachestv-i-funktsionalno-dvigatelnyh-sposobnostey-detey-doshkolnogo (дата звернення: 12.10).

Мухіна Маргарита Петрівна et al. Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання Вісник Томського державного університету (2011). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vozrastnye-osobennosti-razvitiya-osnovnyh-dvizheniy-fizicheskih-kachestv-i-funktsionalno-dvigatelnyh-sposobnostey-detey-doshkolnogo (дата звернення: 12.10).

Мухіна Маргарита Петрівна Кравчук Анатолій Йосипович (2011). Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання. Вісник Томського державного університету URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vozrastnye-osobennosti-razvitiya-osnovnyh-dvizheniy-fizicheskih-kachestv-i-funktsionalno-dvigatelnyh-sposobnostey-detey-doshkolnogo (дата звернення: 12.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Мухіна Маргарита Петрівна, Кравчук Анатолій Йосипович Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання // Укр. Том. держ. ун-ту. 2011. №343 С.184-187.

Мухіна Маргарита Петрівна et al. Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання Вісник Томського державного університету (2011).

Мухіна Маргарита Петрівна Кравчук Анатолій Йосипович (2011). Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання. Вісник Томського державного університету

Педагогічні умови сполученого розвитку фізичних і моральних якостей дітей

Умови розвитку фізичних здібностей дітей

Педагогічні умови сполученого розвитку фізичних і моральних якостей дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Т. Ю. Круцевич. Національний університет фізичного виховання і спорту, Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, професор Н. Е. Пангелова. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький, Україна

Ключові слова . поєднане розвиток, фізичні і моральні якості, діти дошкільного віку, фізичне виховання.

Введення . Формування соціально активної особистості в поєднанні з фізичним розвитком - необхідна умова підготовки до життя в сучасному суспільстві. Особливо значимо це положення в системі навчання і виховання дітей дошкільного віку, що зазначено в великій кількості законодавчих актів.

Сучасна Україна переживає непростий історичний період. Негативні тенденції, які загрожують розвитку суспільства, полягають не тільки в економічній кризі і політичної нестабільності, а й в деформації особистості. Сьогодні матеріальні цінності часто домінують над духовними в суспільній свідомості, тому у дітей з'являються спотворені уявлення про моральність.

Мета дослідження - обґрунтувати та розробити педагогічні умови комплексного розвитку фізичних і моральних якостей дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання.

Методи і організація досліджень . У процесі досліджень були використані наступні методи: теоретичний аналіз літературних джерел і узагальнення досвіду передової педагогічної практики; педагогічні методи (педагогічні експерименти, педагогічне спостереження, педагогічне тестування); фізіологічні методи, антропометричні методи; психодіагностичні методи; методи математичної статистики.

Дослідження проводили в ДНЗ № 149 м Львова та ДНЗ №9 «Сонечко» м Переяслав-Хмельницького Київської області. Досліджуваним контингентом були 154 дитини 5-6-річного віку.

Висновки. Педагогічні умови, спрямовані на комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей дітей 5 і 6 років, реалізовувалися з урахуванням основних дидактичних закономірностей, вікових особливостей нормування загальної та вибіркової величини фізичних навантажень.

Проведені педагогічні експерименти підтвердили ефективність розроблених педагогічних умов сполученого розвитку фізичних здібностей та формування моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання в системі роботи дошкільних освітніх установ.

1. Бальсевіч В. К. Спортивно-орієнтоване фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл: метод. посібник / В. К. Бальсевіч і ін. - СПб. Пітер, 2006. - 72 с.

2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дошкільніків засоби гри: навч.-метод. посіб. / О. Богініч. - К. Шкільний світ, 2007. - 120 с.

3. Глазиріна Л. Д. Фізична культура дошкільника / Л. Д. Глазиріна. - М. Владос, 1999. - 262 с.

4. Козирєва О. В. Спартіанская програма виховання, освіти і організація дозвілля дітей дошкільного віку / О. В. Козирєва, В. І. Усаков // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 2007. - № 1. - С. 58-61.

5. Круцевич Т. Ю. Спеціфічні принципи комплексного розвитку особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2009. - № 2-3. - С. 96-98.

6. Пангелова Н. Є. Зміст та Організаційна структура туристсько-краєзнавчої ДІЯЛЬНОСТІ в условиях дошкільної освітньої установи / Н. Є. Пангелова, М. Д. Попов // Гуманітарний вісник державного ВИЩОГО навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: наук.-теор. збірник. - Тернопіль: Астон, 2006. - Спец. випуск: Педагогіка. - С. 137-142.

Надійшла до редакції 27.11 р

Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання | Укр. Том. держ. ун-ту. 2011. № 343.

Головна Архів Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання | Укр. Том. держ. ун-ту. 2011. № 343.

Ваш браузер застарів

Увага! Ви імпользуете застарілу версію браузера, в зв'язку з чим ми не можемо гарантувати коректну роботу всіх систем сайту.

Вікові особливості розвитку основних рухів, фізичних якостей функціонально-рухових здібностей дітей дошкільного віку в умовах спрямованого фізичного виховання

Представлені результати дослідження формування моторного потенціалу дошкільників в умовах реалізації в практиці роботи дошкільних освітніх установ спрямованого фізичного виховання. Визначено сенситивні періоди розвитку основних рухів, фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дошкільнят.

Age features of development of basic movements, physical qualities and is functional-motor abilitiesof preschool children in the conditions of the directional physical training. pdf Розвиток організму носить адаптивний характерк різних зовнішніх впливів, в зв'язку з чемпрогрессівное розвиток можливий за умови це-ленаправленность впливу на функції, маю-щие високу схильність до впливів факторовсреди в певні періоди життя. Следова-кові, ефективне управління навчальним процес-сом можливо в умовах виявлення та обліку Сенсі-тивних періодів розвитку рухових навичок, фізичних якостей і функціонально-двігательнихспособностей дітей. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей функціонально-рухових здібностей дітей 1-6 років були розглянуті А. І. Кравчуком [1]. Благопр-ятним періодом розвитку фізичних якостей дошку-льніков є 5-6-й роки життя дитини, функ-нальних-рухових здібностей - 5-й рік життя (табл. 1) .Т а б л і ц а 1Інтенсівность річних темпів зростання фізичних якостей і функціонально-рухових здібностей дошкольніковв умовах спрямованого фізичного виховання, у. е. (А. І. Кравчук, 1998) Вік детейПотенціал Показателі5 6 7Сенсітівнийперіод, летЛовкость 1,4 0,6 - 5Винослівость 0,7 1,3 - 6Статіческая сила 1,2 0,8 - 5Бистрота 1,4 0,6 - 5Скоростная сила 0,8 1,1 - 6Дінаміческая сила 1,1 0,9 - 5Гібкость 0,9 1,1 - 6ФізіческійУмеренний зростання 4 3 - 5-6Діфференціровка силових напруг 1,3 1,4 0,3 5-7Діфференціровка просторових параметрів 1,2 0,8 1,0 5, 7Оріентаціонние здатності 1,3 0,7 1,0 5, 7Коордінаціонние здатності 1,2 1,0 0,8 5-6Задержка дихання на вдиху - - - - Затримка дихання на видиху - - - - Функціонально-двігательнийУмеренний зростання 4 2 + 2 5Прімечаніе. у. е. - умовні одиниці; інтенсивність темпів зростання розвитку:? 1,5 - прискорене зростання; ? 1,0 - помірне зростання;

Завантажений, раз: 160

Ключові слова

Автори


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...