Навчання і виховання дітей зі складними дефектами

§ 3. Зміст і методи корекційно-педагогічної роботи

Виховання і навчання дітей зі складними вадами розвитку в спеціальних групах розраховано на трирічний термін, так як в них в основному привозять дітей, що виховуються в звичайних групах протягом одного або двох років. В даний час відсутні програми роботи в групах для глухих і слабочуючих дітей зі складними порушеннями в розвитку. Сурдопедагоги і вихователі здійснюють відбір і планування матеріалу за Програмами виховання і навчання глухих або слабочуючих дошкільників (1991). При відборі матеріалу, виборі методів навчання важливі наступні положення.

1. Облік вихідного рівня розвитку при визначенні програми роботи з кожною дитиною. Протягом першого місяця перебування дитини в групі для дітей зі складними дефектами проводиться ретельне психолого-педагогічне вивчення дитини. Спочатку педагоги знайомляться з історією розвитку дитини, аналізують дані медичних висновків, аудіограми. Ретельному аналізу піддається характеристика дитини, складена педагогами тієї групи, де раніше виховувався дитина. Потім сурдопедагог, вихователі і психолог складають план всебічного вивчення дитини зі складними порушеннями. У процесі психолого-педагогічного вивчення необхідно виявити особливості емоційно-вольової сфери, поведінка дитини, фізичне і моторний розвиток, навички самообслуговування, сформованість гри, малювання, конструювання, стан мови, слуху. Детально досліджуються пізнавальні можливості дитини: сприйняття, наочно-дієве і наочно-образне мислення, зорова і словесна пам'ять, виявляються способи виконання завдання, особливості довільної діяльності. За результатами психолого-педагогічного вивчення дітей складаються характеристики, в яких відбивається вихідний рівень розвитку дитини до моменту надходження в спеціальну групу.

2. У зв'язку з низьким вихідним рівнем розвитку дітей необхідна регламентація обсягу програмного матеріалу з усіх розділів програми і вимог до його засвоєння. Це необхідно, тому що для дітей даної групи характерний уповільнений темп його засвоєння. У більш скороченому вигляді в порівнянні зі звичайними програмами в спеціальних групах може бути представлена тематика ігор, занять по образотворчої і конструктивної діяльності, ознайомлення з навколишнім світом, розвитку мовлення. Наприклад, в процесі розвитку мови виділяється менше тим, обмежений обсяг матеріалу за кожною темою. Крім скорочення обсягу досліджуваних тим важлива регламентація обсягу мовного матеріалу, повинен відбиратися найбільш необхідний для розвитку спілкування і задоволення побутових потреб дитини мовної матеріал. Відповідно збільшуються терміни освоєння різного тематичного матеріалу, що створює умови для його повторення.

Бібліотека творів вітчизняної наукової школи
корекційної педагогіки та спеціальної психології

У чому переваги використання даного каталогу творів? Вперше Ви маєте можливість шукати і підбирати твори, орієнтуючись не тільки на традиційні параметри (прізвище автора, назва роботи, жанр), а й на власне професійні параметри: область корекційної педагогіки / спеціальної психології; напрямок досліджень; вид порушення розвитку; ступінь порушення; вік дитини; час створення і публікації роботи; адресат.

За яким принципом відбираються твори для даного каталогу? В каталог включаються дослідження, виконані в традиціях вітчизняної наукової школи спеціальної психології та корекційної педагогіки, включаючи всі її області.

Наскільки актуально дослідження для сучасної практики допомоги дітям з ОВЗ? Вперше кожен твір пов'язане дослідниками з етапами розвитку практики спеціальної освіти по періодизації Н. Н. Малофеева:
 • Етап - становлення системи спеціальної освіти;
 • Етап - розвиток і диференціація системи допомоги;
 • Етап - сучасний.
 • Ви побачите, що в каталозі є твори, створені на початку минулого століття, але зберегли актуальність до теперішнього часу і, навпаки - дослідження, виконані в «наше» час, але які відносяться по своїй суті до
  Попереднім етапах розвитку практики.

  Навіщо потрібні настільки розгорнуті описи кожного твору? Завдяки їм, Ви зможете скласти перше уявлення про зміст твору ще до того, як ознайомитесь з текстом, оскільки опис містить «професійні» ключі до розуміння роботи.

  Чому саме три підкаталогу? Вітчизняна наукова школа так розуміє сфери застосування результатів досліджень спеціальних психологів і педагогів:
  • Внесок у розуміння закономірностей нормального розвитку дитини та підтримку нормального розвитку спеціальними методами;
  • Внесок у розуміння і попередження ризиків відхилень, порушень і спотворень розвитку дитини;
  • Внесок у розуміння і корекцію порушень розвитку дитини за допомогою спеціального навчання і виховання.

  Чому одна й та ж робота може зустрічатися в різних каталогах? Ми хотіли представити всі сфери застосування дослідження, показавши їх актуальність для цілого ряду областей психологічного і педагогічного знання.

  Розвиток і освіту дітей зі складними вадами розвитку

  Чулков, В. Н. Розвиток і освіту дітей зі складними вадами розвитку [Текст] / В. Н. Чулков // Спеціальна педагогіка: навч. посібник для студентів пед. вузів / під ред. Н. М. Назарової. - М. Academia, 2000. - С. 332-344.

  У розділі навчального посібника дається поняття про складні порушення розвитку, охарактеризовано групи дітей з поєднаними порушеннями, показано своєрідність психічного розвитку дитини в разі складних і множинних порушень. Акцентується увага фахівців на ролі ранньої діагностики складних і множинних порушень і психолого-педагогічному супроводі дітей даної групи. У розділі описані умови та основні напрямки роботи з розвитку і освіти дітей.

  Згадувані в роботі порушення

  КОМПЛЕКСНІ ПОРУШЕННЯ:
  Діти з порушенням слуху
  Діти з порушеннями зору
  Діти з порушеннями інтелектуального розвитку
  Діти з порушенням опорно-рухового апарату

  Дошкільний вік
  Шкільний вік

  Систематизація у напрямку дослідження

  Теорія, методологія, історія, класика дефектологических досліджень
  Спеціальна психологія: дослідження та практика
  Науково-методичне забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців у сфері спеціальної психології та корекційної педагогіки

  Актуальність для практики спеціальної освіти

  2 етап - Диференціація
  3 етап - Інтеграція спеціального і масового освіти

  Корекційна педагогіка
  Спеціальна / корекційна психологія
  Комплексні порушення

  Студентам факультетів спеціальної психології та корекційної педагогіки
  Студентам магістратури
  Студентам бакалаврату
  Аспірантам на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  Аспірантам на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  Дослідникам в області спеціальної психології
  Дослідникам в галузі корекційної педагогіки
  Викладачам психологічних коледжів і ВНЗ
  Викладачам педагогічних коледжів та ВНЗ
  Спеціальним психологам
  Педагогам-дефектолога
  педагогам-дефектолога працюють з дітьми з комплексними порушеннями
  Педагогам-психологам
  Психологам
  Клінічним психологам
  Педагогам медичних установ

  Виховання і навчання дітей дошкільного віку зі складними і численними порушеннями

  Освіта дітей зі складними порушеннями в розвитку є досить серйозною, але недостатньо вивченою проблемою корекційної педагогіки. До недавнього часу багатьом дітям з такими порушеннями в нашій країні неможливо було надати будь-якої ефективної систематичної допомоги. На даний момент все ще передчасно говорити про наявність системи допомоги дітям зі складними порушеннями в розвитку, однак деякі види допомоги вже почали функціонувати. У корекційних школах відповідних типів Діють спеціальні класи . як і в деяких установах Міністерства соціального захисту, для розумово відсталих глухих і слабочуючих, розумово відсталих сліпих і слабозорих, розумово відсталих дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, аутичних дітей з сенсорними порушеннями та ін.

  Все ж для більшості осіб з комплексним дефектом досить складно організувати навчання в рамках державного освітнього закладу. В системі спеціальних освітніх установ Міністерства освіти РФ досить довгий час діють Допоміжні класи . У них приймаються діти з розумовою відсталістю за типом олігофренії в ступені дебільності і відповідним профілем школи додатковим порушенням.

  Діти зі складними порушеннями в розвитку виховуються в спеціалізованих дошкільних та шкільних навчальних закладах. Освітній рівень розрахований на 3 ступені :

  1) I ступінь (від трьох до чотирьох років) - лабораторія раннього розвитку дитини в дошкільному закладі, що реалізує корекційно-розвиваючу програму дошкільної освіти;

  2) II ступінь (п'ять років) - школа розвитку, що продовжує впровадження програми розвитку і компенсаційно-коригуючого виховання;

  3) III ступінь (шість-сім років) - клас підготовки до школи.

  Виховання і навчання дітей з множинними порушеннями супроводжується Роботою декількох підрозділів :

  Фахівці, у віданні яких перебувають діти-дошкільнята, ведуть індивідуальну і групову роботу, вивчають особистісні особливості дітей, простежують труднощі в їх розвитку та досягнуті результати і успіхи. Крім того, педагоги-дефектологи дають рекомендації для максимальної реабілітації кожної дитини.

  Хворим дітям надають одночасну допомогу лікарі-логопеди, психологи і психіатри, медики різних профілів, масажисти, фахівці з нетрадиційної медицини, соціальні педагоги, соціальні працівники.

  Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним дефектом

  Діти зі складним дефектом вимагають до себе більшої уваги фахівців різного профілю. У ряді випадків становище ускладнюється Важким матеріальним або Морально-етичним становищем в сім'ї . що й саме по собі негативно впливає на загальний розвиток хворої дитини (як, втім, і здорового). Особливо важко відчувати відсутність підтримки в сім'ї для дитини з комплексними дефектами розвитку. Навіть якщо в подальшому дитина потрапляє в необхідну для нього специфічне середовище, спрямовану на активну стимуляцію його психічного розвитку, його стартова позиція виявляється набагато гірше, ніж у дітей з хорошої сім'ї навіть з більш важкими порушеннями в розвитку.

  Саме з цієї причини для категорії дітей зі складним дефектом вкрай необхідною стає Компенсація аномалій розвитку . яка приймає всеосяжний характер. Дитина зі складними дефектами в розвитку має право на участь у всіх видах соціального життя на рівних умовах з іншими членами суспільства. Саме на реалізацію його соціальних прав і на корекцію наявних недоліків у розвитку і спрямована педагогічна підтримка дитини педагогами і психологами, звичайно, зі взаємодією батьків і близьких людей.

  Складна структура порушень вимагає особливого підходу з боку фахівців різного профілю і не в останню чергу з боку педагогів і психологів. Унаслідок неможливого використання в результаті множинних порушень звичайних способів сприйняття навколишнього світу фахівці, що працюють з такими дітьми, повинні підбирати будь-які альтернативні обхідні шляхи роботи.

  Основним завданням психолого-педагогічного супроводу дитини З комплексним дефектом є вирішення питання ізоляції його від навколишнього світу. Сприяти вирішенню цього завдання буде пошук шляхів компенсації складного дефекту. Вирішальним фактором розвитку хворої дитини дефектологи вважають Включення його в процес освіти . а також Культурний і соціальний розвиток . Освоєння предметно-матеріального світу . Центральне місце в цьому складному процесі займає Оволодіння дитини мовою . що є основним способом спілкування, нехай це буде мова жестів або щось інше, головне, щоб дитина не відчувала себе самотньою в світі.

  Велика увага приділяється фахівцями По збереженню і розвитку інтелекту . так як розумова відсталість може бути одним з компонентів складного дефекту. В цьому випадку можливості компенсаторного розвитку різко знижуються, проте ніколи не зникають повністю. Останнім часом розробляються нові методи навіть по компенсує роботі з дітьми, що мають сенсорні порушення в поєднанні з важкими ознаками олігофренії.


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...