Батькам відповідальності виховання дітей

Відповідальність батьків за виховання дітей

Батькам відповідальності виховання дітей

Турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків. Сьогодні права дітей нерідко порушуються батьками. Тим часом, турбота про дітей - це найважливіший обов'язок батьків. У разі невиконання батьками або особами що їх замінюють, своїх обов'язків по відношенню до дитини, а також у разі неналежного їх виконання до них можуть бути застосовані заходи правової відповідальності.

Чинне законодавство передбачає різні заходи відповідальності батьків та осіб які їх замінюють:

Сімейно-правова відповідальність: Батьки зобов'язані піклуватися про фізичний, духовний і моральний розвиток дітей, про їхнє здоров'я, освіту і підготовку до самостійного життя в суспільстві (ст. 75 КпШС).

Батьки несуть відповідальність за неналежне виховання та утримання дітей

Виховання та утримання дитини визнаються неналежними . якщо не забезпечуються права і законні інтереси дитини, в тому числі, якщо дитина перебуває в соціально небезпечному положенні.

Під соціально небезпечним становищем розуміється обстановка, при якій .

Не задовольняються основні життєві потреби дитини (не забезпечуються безпеку, нагляд або догляд за дитиною, потреби дитини в їжі, житлі, одязі, отримання дитиною необхідної медичної допомоги, не створюються санітарно-гігієнічні умови для життя дитини і т. д.);

Дитина внаслідок безпритульності або бездоглядності робить дії, що містять ознаки адміністративного правопорушення або злочину;

Особи, які беруть участь у вихованні та зі триманні дитини, ведуть аморальний спосіб життя, що погано впливає на дитину, зловживають своїми правами і (або) жорстоко поводяться з ним або іншим чином неналежно виконують обов'язки по вихованню та утриманню дитини, в зв'язку з чим має місце небезпека для його життя чи здоров'я (ст. 67 КпШС).

Які адміністративні покарання можуть застосовуватися до батьків?

Адміністративні заходи (оголосити попередження, покласти обов'язок загладити заподіяну шкоду або накласти грошовий штраф):

Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню неповнолітніх дітей, що спричинило вчинення неповнолітнім віком до 16 років діяння, яке містить ознаки правопорушення (ст.9.4. КоАП);

За вчинення підлітками у віці до 16 років порушень правил дорожнього руху (18.23. КоАП);

За появу дітей в громадських місцях у п'яному вигляді, а так само за розпивання ними спиртних напоїв або в зв'язку з вчиненням інших правопорушень (17.3. КоАП).

За втягнення неповнолітнього до систематичного вживання спиртних напоїв і одурманюючих речовин (ст. 173 КК);

За втягнення в заняття проституцією, бродяжництвом або жебрацтвом (ст. 173 КК);

За ухилення від сплати коштів на утримання дітей (ст. 174 КК).

Хто несе відповідальність за шкоду, завдану дитиною у віці до 14 років?

За шкоду, заподіяну неповнолітнім, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітнім), відповідають його батьки, усиновителі або опікун, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини (ст. 956 ЦК).

Хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну підлітком у віці від 14 до 18 років?

Сам підліток. Якщо неповнолітній, який заподіяв шкоду у віці від 14 до 18 років, не має необхідних засобами, шкода повністю або в відсутньої частини може бути стягнуто з батьків або опікунів, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. Але, якщо при досягненні повноліття, у заподіювача шкоди з'явилася достатня майно, шкода буде відшкодована з цього майна (ст. 956 ЦК).

Хто і за яких обставин може шити батьків батьківських прав або обмежити їх в правах?

Батьки можуть бути по суду позбавлені батьківських прав, якщо вони (ст. 80 КпШС): ухиляються від виконання зобов'язана батьків, в тому числі ухиляються від сплати аліментів; зловживають батьківськими правами і т. д. При безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю комісія у справах неповнолітніх виносить рішення про відібрання виконуючи функції органів опіки та піклування. З урахуванням інтересів дитини суд може відібрати дитину у батьків без позбавлення батьківських прав (обмеження батьківських прав).

Що тягне за собою позбавлення батьківських прав?

Батьки, позбавлені батьківських прав або обмежені в правах, втрачають права, засновані на факті спорідненості з дитиною, а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.

Відповідальність за неналежне виховання дітей

- це міра державно - примусового характеру, що застосовується до батьків і який заміняє їх особам, винне порушили обов'язки по вихованню, що тягне несприятливі наслідки для батьків і заснована на державному і громадському осуді їх поведінки, спрямована на охорону прав та інтересів дитини.

O Статтею 9.4 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню неповнолітніх дітей, що спричинило вчинення неповнолітнім віком до шістнадцяти років діяння, яке містить ознаки адміністративного правопорушення, або злочину, адміністративна або кримінальна відповідальність за яке настає після досягнення цього віку. Санкція даної статті передбачає накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі до десяти базових величин.

O Для тих батьків, хто не виконує свої обов'язки, байдужий до безпеки своїх дітей, КоАП доповнено статтею 17.13 Невиконання обов'язків по супроводу або забезпечення супроводу неповнолітнього в нічний час поза житла. Відповідне правопорушення тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до двох базових величин, а те саме діяння, вчинене повторно протягом одного року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, - накладення штрафу в розмірі від двох до п'яти базових величин.

O Відповідно до ст. 942 Цивільного кодексу Республіки Білорусь за шкоду, заподіяну неповнолітнім, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітнім), відповідають його батьки, усиновителі або опікун. Обов'язок батьків по відшкодуванню шкоди не припиняється з досягненням малолітнім повноліття або одержання їм майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей

Згідно п. 1 ст. 63 Сімейного кодексу РФ батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про їх здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток, забезпечувати їм отримання основного загальної освіти, а також захищати права та інтереси своїх дітей.

Відповідно до п. 1 ст. 18 Конвенції ООН про права дитини відповідальність за виховання і розвиток дітей повинна бути загальною і обов'язковою для обох батьків, де б вони не знаходилися. При передачі дитини на виховання опікуну, піклувальнику, прийомним батькам в установленому законом порядку батьки несуть відповідальність разом з заміняє особою. Тимчасова передача батьками своїх дітей на виховання родичам, стороннім особам або в одне з дитячих установ не звільняє батьків від відповідальності за виховання і розвиток дітей.

Чинне законодавство передбачає різні види відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків по вихованню дітей, а саме: кримінально-правова відповідальність, адміністративно-правова відповідальність, цивільно-правова відповідальність, відповідальність, передбачена сімейним законодавством.

Батьки можуть бути притягнуті до всіх вищевказаних видів відповідальності.

Якщо в діях батьків містяться елементи декількох протиправних діянь, які регулюються різними нормами права, так наприклад, при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 156 КК РФ, батьки можуть бути притягнуті як до кримінальної відповідальності, так і до сімейно-правової відповідальності, т. Е. Позбавлені батьківських прав.

Позбавлення батьківських прав є мірою відповідальності, передбаченої нормами сімейного законодавства, і як будь-яка міра відповідальності, служить не тільки цілями захисту прав та інтересів дітей, а й виконує каральну функцію відносно батьків.

Батько, який допустив факти порушення своїх обов'язків, наприклад, не виконав свої обов'язки з надання дитині харчування і одягу, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю дитини, може бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності у формі компенсації моральної шкоди та відшкодування збитків.

Одночасно в ст. 65 СК РФ законодавець вказав, як не можна виховувати дітей, які способи не повинні застосовуватися в процесі виховання. Неприпустимі зневажливе, жорстокий, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатація дітей, заподіяння шкоди фізичному або психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Неналежне виконання батьківських обов'язків, безумовно, становить загрозу для повноцінного розвитку дитини, для безпеки суспільства в цілому.

Передбачених чинним законодавством заходів відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків активно використовуються органами системи профілактики на території Ангарського муніципального освіти. Так на території м Ангарська і Ангарського району за 11 місяців 2011р. виявлено та поставлено на облік в ПДН УМВС Росії по м Ангарську 217 неблагополучних сімей. До суду на позбавлення батьківських прав направлено 163 матеріалу, за вчинення злочинів, пов'язаних із заподіянням шкоди здоров'ю дітей до кримінальної відповідальності притягнуто 33 особи, складено 760 адміністративних протоколів за ст. 5.35 КоАП РФ.

З неблагополучних сімей було вилучено 31 дитина, що знаходиться в умовах, небезпечних для життя і здоров'я, всі діти в цілях соціальної реабілітації були спрямовані в установи, охорони здоров'я та соціального захисту.

Разом з тим, прокурорські перевірки свідчать про те, що не завжди органами системи профілактики зазначені заходи вживаються своєчасно. Не у всіх випадках забезпечується при соціальної реабілітації сім'ї системний підхід, що істотно знижує ефективність вжитих заходів до «недбайливим» батькам. У зв'язку з чим, прокурором протягом минулого період 2011 р внесено 10 подань з вимогою про усунення виявлених порушень, за результатами розгляду яких 6 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, вжиті заходи щодо усунення порушень закону.

Помічник прокурора м Ангарська І. Д. Халматова

Батькам відповідальності виховання дітей

Кримінальна відповідальність батьків за невиконання обов'язків по вихованню неповнолітніх і за залишення їх в небезпеці

За останні роки в Росії збільшилася кількість нещасних випадків за участю дітей, яких батьки залишали одних на вулиці чи вдома. Діти не завжди усвідомлюють небезпеки, які їх чекають, тому найчастіше нещасні випадки відбуваються саме з ними.

Згідно зі статтею 27 Конституції РФ турбота про дітей і їхнє виховання є природним правом і обов'язком батьків.

Так, обов'язок батьків здійснювати захист прав та інтересів дітей закріплена в ст. 64 Сімейного кодексу РФ.

Статтею 156 Кримінального кодексу РФ встановлено відповідальність батьків та інших законних представників за невиконання або неналежне виконання обов'язків по вихованню неповнолітніх, якщо це діяння пов'язане з жорстоким поводженням з дитиною.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або виправними роботами на строк до 440 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або примусовими роботами на термін до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або без такого, або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займаючи ться певною діяльністю на строк до 5 років або без такого.

Під невиконанням (неналежним виконанням) обов'язків батьками (законними представниками) законодавець має на увазі незабезпечення необхідного фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку неповнолітнього, невжиття заходів до охорони його здоров'я.

Так, згідно зі ст. 65 Сімейного кодексу РФ при здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей.

При цьому жорстоке поводження з неповнолітнім може виражатися не тільки в здійсненні батьками фізичного або психічного насильства над дітьми або в замаху на їх статеву недоторканність, а й в застосуванні неприпустимих способів виховання (в грубому, зневажливому, що принижує людську гідність, поводження з дітьми, образі, експлуатації дітей). Стаття 125 Кримінального кодексу РФ передбачає відповідальність за явне залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров'я стані і позбавлена ​​можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, в разі, якщо винний мав можливість надати допомогу цій особі і був зобов'язаний мати про нього турботу або сам поставив його в небезпечне для життя чи здоров'я стан.

Злочин вважається вчиненим самим фактом ухилення від надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров'я стані, незалежно від настання будь - яких реальних наслідків. Особа здійснює діяння в формі бездіяльності, усвідомлюючи, що залишає потерпілого в небезпечному для життя стані.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або примусовими роботами на термін до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або позбавленням волі на строк до одного року.

Світова практика показує, що життя і здоров'я дітей - це особлива цінність, і ніхто не має право робити замах на неї.

Шановні батьки! З моменту народження і до його повноліття Ви несете відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. Будьте уважні, не забувайте, що найстрашніша і куди більш сувора відповідальність - це суд власної совісті.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...