Техніка безпеки доу дітей

Забезпечення техніки безпеки на фізкультурних заняттях в ДНЗ

Глава 1. Фізичне виховання як основний вид заняття в дитячому садку

1.1 Місце фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальній системі виховання з урахуванням сучасних вимог

1.2 Єдність фізичного і психічного розвитку дитини

1.3 Техніка безпеки і лікарський контроль у фізичному вихованні дошкільника

Глава 2. Забезпечення техніки безпеки на фізкультурних заняттях.

2.1 Вимоги до умов організації заняття з фізичного виховання

2.2 Особи відповідальні за організацію роботи в дитячому садку

2.3 Основні причини травматизму дітей в дошкільних освітніх установах на фізкультурних заняттях Висновок

Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке найбезпосереднішим чином пов'язане зі здоров'ям людини. Фундамент здоров'я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають. Важливо прищепити дітям дошкільного віку смак до занять фізкультурою, потреба в таких заняттях. Зробити це непросто. Фізична культура і спорт - ефективне і дійсне засіб виховання духовного і фізичного здоров'я підростаючого покоління. Програма виховання в дитячому садку передбачає формування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, виховання правильної постави, гігієнічних навичок, освоєння знань про фізичне виховання. Робота з фізичного виховання в дошкільному закладі починається з вироблення у дітей звички до дотримання режиму, потреби в щоденних заняттях, розвитку вміння самостійно займатися фізичними вправами, виховання любові до занять спортом, інтересу до їх результатами. Основним завданням фізичного виховання є збереження і зміцнення здоров'я дітей, яке сприяє всебічному розвитку дитини.

Недостатність уваги до створення умов фізичного виховання може привести не тільки до помилок, але і спричинити за собою різні травми, зашкодити здоров'ю дитини. Тому організація занять з фізичної культури дітей вимагає суворого дотримання правил техніки безпеки, які повинні бути розроблені в кожному дошкільному закладі з урахуванням його особливостей, і в той же час відповідати певним вимогам.

Відповідальність за шкоду, заподіяну дитині під час його перебування в дитячому саду, однозначно несе адміністрація ДНЗ. Перш за все, необхідно відзначити, що згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад працівники цих закладів (до яких в тому числі відносяться і приватні дитячі сади) несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров'я своїх вихованців відповідно до чинного законодавства. Тобто педагог дитячого садка просто зобов'язаний вжити всіх заходів, спрямовані на захист дитини від дій, здатних завдати шкоди його здоров'ю. Причому в цьому випадку маються на увазі будь-які дії - як самої дитини, так і персоналу, а також однолітків вихованця. Якщо ж вихователь не зміг запобігти травматизму в ДНЗ, то він несе відповідальність за це.

Статистика показує, що рівень здоров'я дошкільників досить низький, тому не можна допускати травматизм дітей в ДНЗ. Охорона здоров'я дітей, його зміцнення становлять предмет особливої ​​турботи дорослих. Адже дитина ще такий малий, що не може без допомоги дорослого берегти і зміцнювати своє здоров'я. Дорослі створюють сприятливу матеріальне середовище, забезпечують дитині безпеку життєдіяльності, харчування, сприяють рухової активності і т. П.

Таким чином, обрана нами тема дослідження: Забезпечення техніки безпеки на фізкультурних заняттях в дошкільних установах на сьогоднішній момент актуальна.

Об'єкт дослідження процес фізичного виховання в ДНЗ.

Предмет дослідження забезпечення техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання в ДНЗ.

Мета роботи: виявити вимоги і умови необхідні для забезпечення безпеки дітей на фізкультурних заняттях в дошкільних установах.

Відповідно до метою, об'єктом і предметом дослідження визначаються основні Завдання:

 • Вивчити науково-методичну літературу з фізичного виховання дітей в ДНЗ.
 • Визначити:
 • - вимоги і умови необхідні для організації заняття.

  - обладнання та матеріали необхідні для занять.

  - осіб, відповідальних за організацію і проведення фізичного виховання в ДНЗ.

  3. Виявити методи контролю над фізичним вихованням у ДНЗ.

  4. Вивчити основні причини травматизму дітей в дошкільних освітніх у

  Інструкції з охорони праці в ДНЗ

  За забезпечення Охорони праці в дитячому садку (дошкільному навчальному закладі ДОУ) відповідає керівник дитячого садка (завідувач ДНЗ).
  Наказом керівника (завідувача ДНЗ) дитячого садка призначається відповідальний за охорону праці в дошкільному навчальному закладі. Відповідальний за охорону праці (інженер з охорони праці) розробляє інструкції з охорони праці та затверджує їх у керівника дитячим садом.
  Відповідальний за охорону праці в ДОУ або фахівець з охорони праці повинен мати відповідну підготовку або досвід роботи з урахуванням специфіки роботи по Охороні праці в дитячому садку .
  У дитячих садках чисельність працівників, яких перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці в дошкільному навчальному закладі.
  У дитячих садках чисельністю працюючих менше 50 чоловік, керівник, завідувач дитячим садом, особисто приймає рішення про створення служби охорони праці та введення посади Спеціаліста з охорони праці в дитячому садку з урахуванням специфіки роботи ДНЗ.
  При відсутності в дитячому садку служби охорони праці або спеціаліста з охорони праці їх обов'язки виконує керівник дитячого садка або співробітник, уповноважений керівником ДНЗ, він організовує і контролює роботу зв'язну з організацією Охорони праці в дитячому садку .

  Інструкції з охорони праці в ДНЗ

  • Інструкція для проведення вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки в дошкільному закладі
  • Інструкція з пожежної безпеки в дитячому саду
  • Інструкція з охорони праці при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ)
  • Особливості режиму роботи дітей дошкільного віку на комп'ютері
  • Інструкція з охорони праці для вихователя дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів
  • Інструкція з охорони праці під час перевезення вихованців дитячого садка автомобільним транспортом
  • Інструкція з охорони праці при роботі на щорозмножувальних апаратах (Ксерокс)
  • Інструкція з охорони праці касира
  • Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок до 1000 В
  • Інструкція з охорони праці при використанні технічних засобів навчання в дошкільному закладі
  • Інструкція з охорони праці при збиранні приміщень в дитячому садку
  • Інструкція з охорони праці слюсаря електрика
  • Інструкція з охорони праці слюсаря сантехніка
  • Інструкція з охорони праці охоронця
  • Інструкція з охорони праці для кухаря
  • Інструкція з охорони праці бухгалтера-касира
  • Інструкція з охорони праці водія легкового автомобіля
  • Інструкція з охорони праці двірника
  • Інструкція з охорони праці бухгалтера
  • Інструкція з охорони праці при пранні білизни
  • Інструкція з охорони праці робітника з прибирання двору дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці для сторожа, вахтера дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці кастелянші дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці медичної сестри дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці старшої медичної сестри дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці для кухаря дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці при роботі в харчоблоці дитячого садка
  • Інструкція з охорони праці при роботі з кухонними електроплитою
  • Інструкція з охорони праці при роботі з жарочною шафою
  • Інструкція з охорони праці при роботі з електром'ясорубки
  • Інструкція з охорони праці при роботі з електротітаном
  • Інструкція з охорони праці при митті посуду
  • Інструкція з охорони праці при виробництві вантажно-розвантажувальних робіт
  • Інструкція для робітників з прибирання басейну дитячого садка

  Посадові обов'язки з охорони

  • Посадові обов'язки з охорони праці Педагогічного Ради
  • Посадові обов'язки Відповідального з охорони праці
  • Посадові обов'язки з охорони праці Завідувача дитячим садом
  • Посадові обов'язки з охорони праці Заступника завідувача дитячим садом по адміністративно-господарській роботі
  • Посадові обов'язки з охорони праці для працівників дитячого садка
  • Посадові обов'язки з охорони праці Голову профкому
  • Посадові обов'язки відповідального за пожежну безпеку в дитячому садку
  • Посадові обов'язки з охорони праці Старшого вихователя
  • Посадові обов'язки з охорони праці вихователя
  • Посадові обов'язки з охорони праці Педагога додаткової освіти
  • Посадові обов'язки з охорони праці Інструктори з фізичної культури
  • Посадові обов'язки з охорони праці педагога
  • Посадові обов'язки інженера з охорони праці

  Правила внутрішнього трудового розпорядку
  Трудовий договір (контракт) зобов'язання роботодавця і працівника з умов і охорони праці в трудовому договорі
  Умови і охорона праці в колективному договорі

  Накази з охорони праці

  • Про призначення відповідального за охорону праці
  • Про створення атестаційної комісії для проведення атестації робочих місць за умовами праці
  • Додаток до наказу № ___ від __________________ 201_
  • Список посадових осіб відповідальних за охорону праці в приміщеннях дитячого садка
  • Про управління охороною праці в дитячому садку
  • Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку
  • Додаток до наказу № ___ від __________________ 201_
  • Список посадових осіб відповідальних за протипожежний стан приміщень
  • Про встановлення протипожежного режиму
  • Про затвердження добровільної пожежної дружини
  • Про призначення відповідального за електробезпеку
  • Додаток до наказу № ___ від __________________ 201_
  • Список посадових осіб відповідальних за електробезпеку в приміщеннях
  • Про організацію навчання та перевірки знань правил з електробезпеки
  • Про звільнення від первинного інструктажу на робочому місці
  • Про затвердження списку найбільш небезпечних професій

  ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці
  ПЛАН протипожежних заходів
  ПЛАН організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов і охорони праці

  Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці

  • ЖУРНАЛ адміністративно-громадського контролю з охорони праці
  • ЖУРНАЛ перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з першою групою з електробезпеки
  • ЖУРНАЛ обліку інструкцій з охорони праці
  • ЖУРНАЛ реєстрації вступного інструктажу
  • ЖУРНАЛ реєстрації протипожежного інструктажу
  • ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків на виробництві
  • ЖУРНАЛ реєстрації інструктажу на робочому місці
  • ЖУРНАЛ перевірки знань «ПЕ електроустановок споживачів» і «ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів»
  • ЖУРНАЛ обліку видачі інструкцій з охорони праці

  Нормативно-правові документи
  Акти, форми

  Техніка безпеки доу дітей

  Положення про Загальні збори Установи ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про загальні батьківському зібранні ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про Керуючу Раді ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про Опікунській раді ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про Раду педагогів ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про батьківському комітеті ДЕТАЛЬНІШЕ
  Положення про оплату праці працівників ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про платні додаткових освітніх послугах ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про позабюджетні кошти ДЕТАЛЬНІШЕ положення про логопункте ДЕТАЛЬНІШЕ положення про експертну комісію ДЕТАЛЬНІШЕ положення про архів Підрив БНЕЕ Положення про роботу з персональними даними дітей ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про сайті ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про організацію роботи з охорони праці та забезпечення безпеки освітнього процесу ДЕТАЛЬНІШЕ Положення з охорони праці ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про бракеражной комісії ДЕТАЛЬНІШЕ Положення про правила прийому дітей ДЕТАЛЬНІШЕ

  Посадові інструкції співробітників

  Перелік посадових інструкцій співробітників ДОУ ДЕТАЛЬНІШЕ Посадова інструкція заступника завідувача з методичної роботи ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція музичного керівника ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція вихователя ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція логопеда ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція інструктора з фізичної культури ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція завгоспа ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція старшої медичної сестри ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція молодшого вихователя ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова инстру кція машиніста з прання білизни ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція кастелянші ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція підсобного робітника по кухні ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція кухаря ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція прибиральниці службових приміщень ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція робітника з комплексного обслуговування будівлі ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція двірника ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція столяра - теслі ДЕТАЛЬНІШЕ
  Посадова інструкція водія ДЕТАЛЬНІШЕ

  Посадова інструкція сторожа ДЕТАЛЬНІШЕ


  Інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки ДОУ

  Перелік інструкцій з техніки безпеки ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з пожежної безпеки на робочому місці ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці для завідувача ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці заступника завідувача з методичної роботи ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці завгоспа ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці вихователя ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці музичного керівника ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці логопеда ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці молодшого вихователя ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція по охра е праці медичної сестри ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці шев-кухаря, кухаря ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці прибиральниці службових приміщень ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці двірника ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці машиніста з прання білизни ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці кастелянші ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці сторожа ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при роботі з центрифугою ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при роботі з електричним праскою ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при пранні бель ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при експлуатації холодильного обладнання ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці життя і здоров'я дітей ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при проведенні прогулянок, екскурсій ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при роботі з електричною м'ясорубкою ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція по охорони праці при роботі з електричною плитою ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при роботі з пилососом ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при раб оте з персональним комп'ютером ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при організації трудової діяльності дітей ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при митті посуду ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці при використанні електричних водонагрівальних приладів ДЕТАЛЬНІШЕ
  Інструкція з охорони праці під час перевезення дітей автомобільним транспортом ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція з охорони праці при проведенні фізкультурних занять ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція з охорони праці при роботі на щорозмножувальних апаратах ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція по про рані праці при роботі на швейній машині ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція з охорони праці робітника з комплексного обслуговування будівлі ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція з охорони праці столяра-тесляра ДЕТАЛЬНІШЕ Інструкція з охорони праці інструктора з фізичної культури ДЕТАЛЬНІШЕ


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...