Психолого педагогічне обстеження дітей раннього віку

Психолого-педагогічне обстеження дітей

Що стосується повноцінного розвитку дітей вже з молодшого віку. сьогодні цьому питанню приділяється чимало уваги. Воно й не дивно: адже якщо проблема в розвитку дитини і є, то чим раніше вона буде виявлена, тим скоріше буде можливість приступити до її вирішення, скорегувати по можливості ступінь адекватності малюка, допомогти батькам і дитині адаптуватися до умов повсякденного життя. Фахівці нині володіють достатнім багажем знань для того, щоб вже з раннього віку проводити відповідну діагностику розвитку дитини. Різні методики дають можливість встановити і ступінь розвитку дитини, і визначити його здібності до навчання і пізнання, ступінь дисциплінованості та розвиненості, розумового і психічного розвитку, ступінь готовності до спілкування і навчання в колективі.

В принципі, такі науки, як педагогіка і психологія дітей молодшого віку, хоч в цілому мають різні цілі і методи, але, тим не менш, зосереджені на одному питанні. І психологія, і педагогіка за основу беруть всебічний розвиток дітей, їх навчання, здатність до комунікації і сприйняття. Встановити, наскільки розвинені в дитині ті чи інші якості, виявити будь-які відхилення і відповідно, забезпечити малюкові необхідну допомогу, може психолого-педагогічне обстеження дітей. Різноманітні методики, використовувані в такому обстеженні, дають можливість визначити емоційний фон дитини, його здатність сприймати і розуміти інструкції і слідувати їм, оцінити стан моторики. рівень розвитку мови і розвиненість вольових якостей. Так, одні й ті ж завдання, які буде пропонувати фахівець дитині під час проведення психолого-педагогічного обстеження, дітьми з різним розвитком будуть виконуватися відповідно до рівня цього самого розвитку. Так, спосіб виконання завдань психолого-педагогічної діагностики у дітей з нормальним розумовим розвитком, у дітей із затримкою розумового розвитку та у дітей розумово відсталих - абсолютно різний.

Психолого-педагогічне обстеження дітей краще, звичайно, довірити фахівцеві. Професіонал завжди знає, як вести себе з дитиною в тому чи іншому випадку, та й результати обстеження кваліфікованого фахівця складно поставити під сумнів. За необхідності і з дозволу лікаря батьки можуть бути присутніми при проведенні обстеження - якщо це дозволяє методика. Малюкові можуть пропонуватися різні завдання: для виявлення рівня розвитку сприйняття, на дослідження процесів образно-логічного мислення, розумових операцій аналізу і узагальнення, для визначення рівня сформованості наочно-образного мислення у дитини, для перевірки розуміння інструкції, адекватності і способів дій, можливості використовувати допомогу, стану моторики.

Для кожного віку існують окремі, спеціально розроблені завдання для проведення психолого-педагогічного обстеження у дітей. У них використовуються різноманітні предмети (кубики, колечка, матрьошки, інші іграшки), картинки і малюнки - сюжетні або з декількох елементів. Дитині озвучується, а в деяких випадках і наочно демонструється, інструкція виконання завдання, на яке відводиться певний час. Далі отримані результати вираховуються за балами - для кожного завдання існує своя система балів. Встановлюється рівень розвитку малюка, виходячи з кількості набраних балів - таким чином, є можливість оцінити адекватність дитини, відповідність нормі в тому чи іншому віці.

У сучасних загальноосвітніх закладах, де присутність психолога вже давно вважається не тільки нормою, але і необхідністю, однією з останніх тенденцій стає проведення психолого-педагогічних консиліумів. Такі наради дають можливість людям різних профілів, відповідальним за розвиток і становлення дитини як особистості, з різних сторін і позицій обговорити проблеми розвитку дітей; краще визначити вектор спілкування з дитиною; скласти чіткий план роботи з дитячим колективом і з кожним окремим дитиною в разі потреби, а також узгодити його з батьками.

Спеціально дляmalutka. net - Тетяна Аргамакова

Бібліотека творів вітчизняної наукової школи
корекційної педагогіки та спеціальної психології

У чому переваги використання даного каталогу творів? Вперше Ви маєте можливість шукати і підбирати твори, орієнтуючись не тільки на традиційні параметри (прізвище автора, назва роботи, жанр), а й на власне професійні параметри: область корекційної педагогіки / спеціальної психології; напрямок досліджень; вид порушення розвитку; ступінь порушення; вік дитини; час створення і публікації роботи; адресат.

За яким принципом відбираються твори для даного каталогу? В каталог включаються дослідження, виконані в традиціях вітчизняної наукової школи спеціальної психології та корекційної педагогіки, включаючи всі її області.

Наскільки актуально дослідження для сучасної практики допомоги дітям з ОВЗ? Вперше кожен твір пов'язане дослідниками з етапами розвитку практики спеціальної освіти по періодизації Н. Н. Малофеева:
 • Етап - становлення системи спеціальної освіти;
 • Етап - розвиток і диференціація системи допомоги;
 • Етап - сучасний.
 • Ви побачите, що в каталозі є твори, створені на початку минулого століття, але зберегли актуальність до теперішнього часу і, навпаки - дослідження, виконані в «наше» час, але які відносяться по своїй суті до
  Попереднім етапах розвитку практики.

  Навіщо потрібні настільки розгорнуті описи кожного твору? Завдяки їм, Ви зможете скласти перше уявлення про зміст твору ще до того, як ознайомитесь з текстом, оскільки опис містить «професійні» ключі до розуміння роботи.

  Чому саме три підкаталогу? Вітчизняна наукова школа так розуміє сфери застосування результатів досліджень спеціальних психологів і педагогів:
  • Внесок у розуміння закономірностей нормального розвитку дитини та підтримку нормального розвитку спеціальними методами;
  • Внесок у розуміння і попередження ризиків відхилень, порушень і спотворень розвитку дитини;
  • Внесок у розуміння і корекцію порушень розвитку дитини за допомогою спеціального навчання і виховання.

  Чому одна й та ж робота може зустрічатися в різних каталогах? Ми хотіли представити всі сфери застосування дослідження, показавши їх актуальність для цілого ряду областей психологічного і педагогічного знання.

  Процес психологічного супроводу дітей раннього віку в групі короткочасного перебування

  Психолого-педагогічний супровід дітей в освітньому просторі є сьогодні одним з ознак позитивного розвитку системи освіти. Це положення отримало підтвердження в досвіді успішної побудови служб супроводу в ряді освітніх установ Росії.

  На базі Мордовського державного педагогічного інституту ім. М. Є. Евсевьева створений Центр продовженого дня, однієї з форм роботи якого є психолого-педагогічний супровід дітей раннього віку в групі короткочасного перебування «Цікаво все навколо».

  Основне завдання супроводу - створення ситуацій розвитку, в яких дитина і супроводжуючий його дорослий вступають в особливий тип взаємин, в рамках яких дитина проживає повноцінний дитячий досвід, вирішуючи завдання віку, а дорослий передає дитині необхідні кошти, що дозволяють вирішувати ці завдання, і створює ситуації, актуализирующие його потенційні ресурси [2, с. 137]. Супровід спирається на наступні методологічні принципи, що визначають розуміння логіки його побудови і світогляд фахівців, включених в процес його реалізації: опори на здатність до навчання дитини, дотримання інтересів дитини, мультидисциплінарні, системності супроводу, відмови від усередненого нормування, опори на дитячу субкультуру, позитивно-ресурсної діагностики. В якості організаційної основи виступив запит (соціальне замовлення) батьків на послуги з супроводу дітей.

  Опитування показало, що батьки приводять дітей до цієї групи для вирішення наступних завдань: 1) поступове включення дітей в соціум, наслідком чого повинна стати адаптація дітей до дошкільної установи; 2) цілеспрямоване і педагогічно оптимально організоване розвиток дітей. У зв'язку з цим завдання фахівців системи супроводу полягає в пошуку і реалізації різних форм взаємодії з дитиною і середовищем його оточення, нейтралізації факторів ризику соціальної дезадаптації, актуалізації власного потенціалу розвитку дитини.

  У процесі супроводу виділяють три взаємопов'язані компоненти:

  • Діагностика розвитку (психічного, особистісного, соціального) дитини;
  • Реалізація програм індивідуальних і групових занять розвиваючої спрямованості;

  - аналіз освітнього середовища з точки зору тих можливостей, які вона має для навчання і розвитку і вимог, що пред'являються нею до рівня розвитку дитини.

  На першому етапі важливо було організувати адаптацію до умов групи короткотривалого перебування, тому на заняттях поруч з дітьми перебували мами. Тим самим ми намагалися створити у дитини довіру до нас (вихователю і педагогу-психологу) через взаємодію з батьками. Час спільного перебування дитини з мамою в групі залежало від безлічі причин: якщо дитина хворіла або довго не відвідував групу з якихось інших причин, то доводилося починати заново.

  На етапі діагностики ми використовували авторську методику психолого-педагогічного обстеження Е. А. Стребелевой. Основою методики виступає «діагностичне навчання», що дозволяє провести контроль пізнавального розвитку дітей раннього віку та визначити «зону найближчого розвитку» для надання кожній дитині індивідуальної допомоги [3, с. 137].

  При побудові програм психолого-педагогічного супроводу враховувалися, по-перше, такі особливості психічного розвитку дітей раннього віку, як ситуативність поведінки і мимовільний характер всіх психічних процесів; по-друге, специфічні особливості роботи з дітьми раннього віку. Перша особливість полягає тому, що маленька дитина може сприймати тільки ті дії дорослого, які адресовані особисто йому . Необхідні погляд в очі, називання по імені, ласкавий дотик - все те, що свідчить про особисте уваги та персональної спрямованості дорослого. Тільки в цьому випадку діти можуть прийняти і зрозуміти пропозиції дорослого. Друга особливість - неефективність суто вербальних методів впливу. Будь-які інструкції, пояснення правил, заклики до послуху не приносять користі, т. К. Діти ще погано розуміють їх і не можуть регулювати свою поведінку за допомогою слова. Наслідком цього є необхідність емоційного залучення дітей, створення загального смислового поля, емоційної включеності дорослого в потрібні дії [1, с. 76], тому на кожне заняття до малюків приходять різні гості (ведмедик, лялька, їжачок і ін.), Які потрапляють в різні цікаві ігрові ситуації.

  При проведенні занять необхідно, щоб у кожної дитини була своя іграшка в руках, т. К. Індивідуальна діяльність з предметами викликає зосередженість і концентрацію на предметі, своєрідну «завороженность» своїми діями.

  Розвиток пізнавальних процесів базується на основі формування образів зорового і слухового сприйняття, дотику. Заняття проводяться з підгрупою дітей (по 5 чоловік) протягом 15-20 хвилин. Своєрідність сприйняття дитини раннього віку полягає в його фіксації тільки одного якості об'єкта, воно афективно забарвлене і безпосередньо переходить в дію.

  На розвиток зорового сприйняття кольору, форми, величини і розташування в просторі використовували такі ігри та вправи: «Розклади предмети за кольоровим коробочках», «Веселий потяг (на основі рамок Монтессорі)», «Веселі матрьошки», «Парні картинки». Ми використовували різноманітні методи і прийоми: пальчикові ігри, роботу з манною крупою, розрізні картинки, ігри зі шнурівкою і ін.

  Основні труднощі, з якими доводиться стикатися в роботі, - це проблеми в поведінці дитини раннього віку. У нашій практиці вони спостерігалися у трьох хлопчиків з різними проявами проблем в поведінці. Згідно Т. І. Чиркова, всі можливі причини можна умовно розділити на чотири групи: перша група причин пов'язана з особливостями життєдіяльності сім'ї; друга характеризується помилками батьків і вихователів, що допускаються при вихованні дитини; третя заснована на медичних показниках; четверта обумовлена ​​гострим протіканням криз психічного розвитку дітей [4, с. 25]. Вивчення дітей і робота з батьками показали, що у двох дітей проблеми в поведінці пов'язані з помилками у вихованні, а в одному випадку виникла необхідність в консультації з логопедом і неврологом. Цілком очевидно, що рішення цих проблем вимагає тривалого часу і значних спільних зусиль педагога-психолога і батьків.

  Посилання для цитування


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...