Роль книги моральному вихованні дітей

Підготували і провели вихователі

Дошкільна дитинство як період в людському житті відіграє важливу роль у формуванні того, яким стане не тільки кожна окрема людина, а й усе людство, світ в цілому. Закладені в дошкільному дитинстві освітні, світоглядні, моральні, культурні пріоритети визначають життєвий шлях поколінь, впливають на розвиток і стан всієї цивілізації.

Необхідно якомога більше уваги приділяти становленню внутрішнього світу дитини. Неоціненну допомогу в цьому надає спілкування з книгою. Через читання художньої літератури дитина пізнає минуле, сьогодення і майбутнє світу, вчиться аналізувати, в ньому закладаються моральні і культурні цінності.

Сучасні діти все більше часу проводять за комп'ютерними іграми, телевізором. Соціологічні дослідження в нашій країні і за кордоном виявили негативні тенденції: помітно знижений інтерес до читання у молодших дошкільнят і підлітків; різко скорочена частка читання в структурі вільного часу дітей.

На сьогоднішній день актуальність вирішення цієї проблеми очевидна. Щоб виховувати читача в дитині, дорослий повинен сам проявляти інтерес до книги, розуміти її роль в житті людини, знати книги, рекомендовані для дітей дошкільного віку, вміти цікаво розмовляти з малюками і допомагати при аналізі твору.

Однією з пріоритетних проблем нашого суспільства є залучення дитини до читання. На жаль, в наше століття інформатизації ставлення дітей до книги змінилося, інтерес до читання став падати. За даними численних досліджень, вже в дошкільному віці діти віддають перевагу книзі перегляд телевізора і відеопродукції, комп'ютерні ігри. Як результат, школярі не люблять, не хочуть читати.

Не читаючи, людина не розвивається, що не удосконалює свій інтелект, пам'ять, увагу, уяву, не засвоює і не використовує досвід попередників, не вчиться думати, аналізувати, зіставляти, робити висновки.

Книга ж, навпаки, дає можливість домислити, дофантазировать. Вона вчить міркувати над новою інформацією, розвиває креативність, творчі здібності, вміння думати самостійно.

Художня література служить могутнім, дієвим засобом розумового, морального і естетичного виховання дітей, вона має великий вплив на розвиток і збагачення дитячої мови.

У поетичних образах художня література відкриває і пояснює дитині життя суспільства і природи, світ людських почуттів і взаємин. Вона робить емоції більше насиченими, виховує уяву і дає дошкільнику прекрасні зразки російської літературної мови.

Уміння правильно сприймати літературний твір, усвідомлювати поряд з вмістом і елементи художньої виразності не спадає до дитини само собою: його треба розвивати і виховувати з самого раннього віку. У зв'язку з цим дуже важливо формувати у дітей здатність активно слухати твір, вслухатися в художню мову. Завдяки цим навичкам у дитини буде формуватися своя яскрава, образна, барвиста, граматично правильно побудована мова.

Дуже важливо вчасно виховати любов і інтерес до книги. С. Я. Маршак вважав основним завданням дорослих відкрити в дитині талант читача.

Хто ж вводить дитину в світ книги? Цим займаються батьки і працівники дошкільних установ. Бібліотека і школа не перший, а наступний етап формування читача.

Виходячи з цього, найбільш обізнаним людиною в питаннях дитячої літератури і читання повинен бути вихователь дошкільного закладу. Він не тільки втілює завдання залучення дітей до книги, народження в них інтересу до процесу читання і глибокого розуміння змісту твору, а й виступає як консультант з питань сімейного читання, пропагандист книги і книжкового знання, соціолог, швидко і точно реагує на зміну дитячого ставлення до книзі і процесу читання, психолог, який спостерігає за сприйняттям і впливом художнього тексту на дітей.

Діти дошкільного віку - слухачі, а не читачі, художній твір доносить до них педагог, тому володіння ним навичками виразного читання набуває особливого значення. Перед педагогом стоїть важливе завдання - кожен твір потрібно донести до дітей як твір мистецтва, розкрити його задум, заразити слухача емоційним ставленням до прочитаного: почуттям, вчинкам, ліричних переживань героїв.

Таким чином, важливо визнати процес читання визначальним в освіті та розвитку, світоглядному та етичному становленні людини, дитини.


Східне Окружне Управління Освітою. Москва.
111395 г. Москва, ул. Молдагуловой, будинок 20
Телефон 8 (499) 374-28-20, 8 (499) 374-31-31
www. glazkisad1125.ru
Detcad1125 @ mail. ru

Консультація на тему:
РОЛЬ КНИГИ В морального виховання дошкільників

РОЛЬ КНИГИ В морального виховання дошкільників

Виховання у дітей моральних почуттів - складний процес. Він передбачає, перш за все, формування у них етичних уявлень, узагальнених і диференційованих. (Що означає бути хорошим, добрим, справедливим, чесним, чуйним і т. Д.) Методика формування цих уявлень повинна грунтуватися на доступних, конкретних, образних прикладах з життя або художніх творів, що сприяють розвитку моральної свідомості дітей, самостійності їх суджень.

Велику роль у цій роботі має відіграти книга. Книга змушує думати, розуміти свої почуття і вчинки, ставати краще. Згадаймо Сухомлинського: «Література, поезія - джерела прекрасних образів, почуттів, думок, якими ми разом з дітьми можемо захоплюватися, і які дають багато імпульсів для життя і творчості. Серед усього цього ми чесно повинні вибирати те, що нас не залишає байдужими, тоді діти швидше що - то почують, побачать і відчують ».

Виховання художнім словом призводить до великих змін емоційної сфери дитини. Що сприяє появі у нього живого відгуку на різні події життя, перебудовують його суб'єктивний світ.

Проблема збереження інтересів до книги, до читання в наш час вимагає підвищеної уваги. Техніка (Аудіо - відео - комп'ютерна) послабила інтерес до книги і бажання працювати з нею. Плоди цього ми вже починаємо пожинати сьогодні: низький рівень розвитку мовлення, уяви, сприйняття, комунікативних навичок, пізнавальних здібностей.

У нашому житті відбувається зубожіння моральних цінностей. І тому проблема морального виховання через художню літературу ніколи не видавалася такою гострою, актуальною і значущою як сьогодні.

Художні твори треба підбирати в залежності від конкретних виховних завдань. Наприклад, для формування у дітей уявлення про скромність, позитивного до нього відношення і негативного - до хвастощів розповісти казку Заєць-хвалько. Твір К. Чуковського Айболить виховує у дітей доброзичливість, співчуття, бажання прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Для виховання патріотичних почуттів, гордості за історію своєї країни - твір М. Лермонтова Бородіно.

Тематичний розподіл творів для читання дітям на заняттях і поза заняттями дозволяє проводити роботу по моральному вихованню цілеспрямовано і комплексно. Художня література сприяє розвитку почуттів і уявлень дітей, але на відміну від дорослого, який має великий життєвий досвід, дитина не завжди може побачити головне в змісті книги, дати правильну оцінку - книга розкриває перед ним багато невідомого і йому складно розібратися у всьому.

Бесіди з дітьми треба будувати так, щоб моральні уявлення набували для дитини певний яскраве, живе зміст. Готуючись до бесіди, необхідно продумати питання, які потрібно задати дитині в зв'язку з прочитаною книгою. Наприклад, казка Зозуля:

  • Чому захворіла жінка - мати чотирьох дітей?
  • Як поставилися діти до її прохання і що ви думаєте про це?
  • А що зробили ви?

Розмовляючи з дітьми про прочитаних творах важливо, щоб вони якомога докладніше розповіли про головного героя і якщо вони характеризують його загальними словами хороший або поганий, то їх направити на те, щоб діти могли виділити головне якість героя і обгрунтувати оцінку. Наприклад, казка Троє поросят

  • Хто вам подобається в казці і чому?
  • Що можна сказати про двох інших братів?
  • Хто залишився, покараний і як?
  • Чому вчить казка?
  • Які прислів'я можна застосувати до її героям?

Прислів'я та приказки допомагають поглибити моральний досвід дітей, сприяють вихованню працьовитості дружніх відносин один до одного. Наприклад: Любиш кататися - люби і саночки возити, Грати грай, а справу знай і т. Д. З їх допомогою можна емоційно висловити заохочення, делікатно висловити осуд, засудити неправильне або грубе дію.

Таким чином, художня література сприяє виникненню емоційного ставлення до описуваних подій, природи, героям, персонажів літературних творів, до оточуючих їх людей, до дійсності, а це в свою чергу сприяє моральному вихованню.

Стаття «Роль книги у вихованні дітей дошкільного віку»

Галина Алімарданова
Стаття «Роль книги у вихованні дітей дошкільного віку»

А коли Ви в останній раз читали разом зі своєю дитиною? Як часто ви читаєте своєму малюкові? Досвід показує що сучасні діти знають дуже мало казок, мало цікавляться Книгами . У століття високих технологій та інформатизації Книгу змінили планшет . ноутбук, мобільний телефон, інтернет і мультфільми. Але що бачать з екранів наші малюки? Чому їх навчають сучасні мультфільми? Хіба може зрівнятися казка, прочитана мамою з переглядом мультфільму по телевізору! Я думаю ні. Ритм сучасного життя змушує багатьох батьків замінити цю чудову традицію - читання казок перед сном на інтернет, аудіо-казки, комп'ютерні розваги і телевізійні програми. Безперечно, вони виручають, але всьому має бути своє місце і час. Діти немов «губка» вбирають все, що бачать і чують навколо себе. І чим більше хорошого і доброго вони бачать і чують, тим добріше і позитивніше стають вони самі.

А адже вченими встановлено, що дитина, якій регулярно читають, накопичує багатий словниковий запас, так як чує багато нових і вже знайомих слів. Читаючи разом з мамою або татом дитина не тільки дізнається щось нове, а й активно розвиває уяву і пам'ять, а часом засвоює важливі життєві уроки. Крім того що спільне читання робить позитивний вплив на розвиток Дітей . це ще і відмінний спосіб для Вас і Вашого малюка Стати ближче один до одного , передати свої почуття. Дорогі мами і тата, час так швидко змінюється, не скупіться віддавати його своїй дитині. Виділіть півгодини, вимкніть телевізор і інтернет, нехай малюк сам вибере Книгу , яку хоче прочитати, посадіть свою крихітку поруч і прочитайте йому (їй) казку. ВИ обов'язково отримаєте величезне задоволення і ваша дитина обов'язково це оцінить. А може бути потім він або вона так само буде читати своїм дітям. Так і народилася адже ця традиція колись, давайте ж таки не будемо її забувати. І Пам'ятайте . «Казка гріє, казка лікує, казка вчить жити!»

Публікації по темі:

Роль російської народної казки у моральному вихованні дітей дошкільного віку В етикеті існує дві основні моральні категорії - добро і зло. Дотримання моральних вимог асоціюється з добром. Порушення.

«Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей дошкільного віку» Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей дошкільного віку Соломнікова А. С. інструктор з фізичної культури першої кваліфікаційної.

Роль казки і театральної діяльності у вихованні екологічної культури у дітей дошкільного віку «Якщо хочете навчити дитину мислити і відчувати, ведіть його в природу». К. Д. Ушинський Дивовижний світ природи. Він зустрічає дитину.

Види ігор та їх роль в житті, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку 2 слайд Гра - не просто улюблене заняття дітей, це провідний вид діяльності дошкільників. Саме в ній формуються основні новоутворення.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...