Розвиток мислення дітей дошкільного віку курсова робота

Розвиток мислення в старшому дошкільному віці

Подібні документи

Особливості розвитку мислення молодших дошкільнят в процесі навчальної діяльності. Розвиток теорії музичного мислення в працях вчених-музикознавців. Дослідно-експериментальна робота по формуванню мислення дошкільників засобами білоруської музики.

Курсова робота, доданий 26.10

Психологічна сутність мислення і його рівні. Особливості типів мислення. Індивідуально-психологічні особливості мислення. Взаємозв'язок мислення і мови. Способи діагностування мислення. Методи діагностики мислення у дітей дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 24.07

Поняття мислення в працях вчених-психологів. Дослідження особливостей мислення у дошкільнят з вадами мовлення на прикладі МДОУ Дитячий садок Оленка. Кореляційний аналіз взаємозв'язку особливостей мислення у дошкільнят з порушеннями мови і без них.

Курсова робота, доданий 24.01

Дослідження мислення у вітчизняній і зарубіжній психології. Проблема взаємозв'язку мови і мислення, його роль в спілкуванні. Порівняльне вивчення наочно-образного мислення дітей 4-5 років, що розвиваються в нормі і їх однолітків з порушеннями мови.

Курсова робота, доданий 18.12

Історія виникнення психології мислення. Поняття мислення і його види в сучасній психології. Психологічні теорії мислення в західній і вітчизняній психології. Природа людського мислення, його розуміння і пояснення в різних теоріях.

Курсова робота, доданий 28.07

Методи і умови розвитку логічного мислення старших дошкільників як психолого-педагогічного феномена. Організація розвивального середовища та міжособистісних відносин з однолітками. Застосування дидактичних ігор і вправ в процесі розвитку дітей.

Курсова робота, доданий 22.04

Вікові особливості, психологічна характеристика і особливості мислення в дошкільному віці. Організація і методи дослідження особливостей взаємозв'язку процесів мислення та спілкування. Проблема розвитку спілкування однолітків дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 07.12

Мислення як один з основних пізнавальних процесів особистості в підлітковому віці. Загальне уявлення про підлітковому віці і видах мислення. Особливості розвитку та діагностики мислення в підлітковому віці.

Курсова робота, доданий 10.04.2002

Теоретичний аналіз проблеми конструктивного мислення старших дошкільників. Відбір і аналіз діагностичного інструментарію для обстеження конструктивного мислення в дитячому дизайні. Психолого-педагогічні рекомендації для проведення занять.

Курсова робота, доданий 06.07

Психологічні особливості дошкільного віку. Рольова гра як провідний вид діяльності. Розвиток творчості, мислення і пам'яті. Психологічні особливості агресії в старшому дошкільному віці. Злоякісна і доброякісна агресія.

Курсова робота, доданий 07.12

Поняття мислення, його види. Розкриття відносин між предметами. Відмінність мислення від інших психологічних процесів пізнання. Особливості просторового мислення. Створення просторових образів. Особливості розвитку просторового мислення.

Реферат, доданий 26.03

Вивчення розвитку сприйняття у вітчизняній і зарубіжній психології. Мислення і сприйняття в дошкільному віці. Дослідження взаємозв'язку мислення і сприйняття у дітей дошкільного віку на прикладі МБ ДОУ Центр дитячого розвитку - дитячий садок № 91.

Курсова робота, доданий 13.06

Поняття творчості і творчого мислення. Діагностика інтелектуальних і творчих здібностей, умови їх формування і розвитку. Сучасні дослідження творчого мислення у вітчизняній і зарубіжній психології. Способи діагностики інтелекту.

Реферат, доданий 16.10

Обгрунтування мислення як психічного процесу. Вивчення можливостей і умов розвитку мислення молодших школярів. Розробка комплексу корекційно-розвивальних вправ з метою поліпшення рівня мислення учнів і підвищення їх успішності.

Дипломна робота, доданий 25.05

Приклади використання наочного матеріалу для розвитку у дошкільнят логічного мислення і дрібної моторики рук. Завдання для тренування пам'яті. Вправи на формування уваги. Завдання для розвитку мови, словесно-логічного мислення у дітей.

Практична робота, доданий 02.04

Особливості та характеристика розвитку мислення. Образне мислення і взаємозв'язок форм мислення дитини. Осмислення мови і розвиток уваги в дошкільному віці. Розвиток пам'яті і уяви, розумова й зрілості. Область пізнання дитини-дошкільника.

Курсова робота, доданий 25.03

Природа розумового процесу, види мислення і його структурні елементи, розумові операції. Теорії вивчення мислення у вітчизняній психології: онтогенетическая, діяльнісна, теорія поетапного формування дій, підхід Л. С. Виготського.

Дипломна робота, доданий 12.04

Психологічний підхід до проблеми інтелектуального і мовного розвитку. Розвиток мислення і мови в дошкільному віці. Дослідження особливостей інтелектуального розвитку старших дошкільників з мовними порушеннями. Організація і методи дослідження.

Дипломна робота, доданий 22.04

Поняття уяви, його види (активне і пасивне). Основні стадії, етапи та рівні його розвитку в дошкільному віці. Сім механізмів продуктивної уяви. Операції моделювання у дошкільнят. Перевірка рівня розвитку творчого мислення.

Презентація, доданий 06.10

Мислення - активний процес відображення об'єктивного світу в людському мозку в формі суджень, понять, умовиводів. Сутність мислення як пізнавального процесу, його типи і види. Індивідуальні особливості мислення. Мова як інструмент мислення.

Реферат, доданий 10.12

Розвиток мислення у дітей дошкільного віку

Подібні документи

Поняття мислення як форми людського пізнання, його види: наочно-дієве, конкретно-предметне, абстрактно-логічне, творче, репродуктивне, аналітичне та інтуїтивне. Особливості розвитку мислення у дітей середнього дошкільного віку.

Курсова робота, доданий 05.08

Погляди вітчизняних психологів і педагогів на проблему мислення. Експериментальне вивчення наочно-дієвого мислення у дітей молодшого дошкільного віку. Вплив на формування колективного взаємини через сюжетно-рольові ігри.

Курсова робота, доданий 01.12

Психологія мислення і роль мислення в розвитку особистості. Особливості особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Розвиток мислення в дидактичної гри. Ігрова діяльність як провідний вид діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Дипломна робота, доданий 29.09

Цілеспрямований довільний характер мислення людини. Особливості індивідуального мислення. Особливості формування наочно-дієвого мислення у дітей в ранньому віці, його поступова трансформація в наочно-дієве у старших дошкільників.

Контрольна робота, доданий 06.01

Вивчення психології мислення дітей старшого дошкільного віку. Розгляд дидактичних ігор як засобу розвитку мислення дітей та аналіз застосування їх на практиці. Знайомство з системою саморозвитку і самонавчання дитини Марії Монтессорі.

Курсова робота, доданий 13.01

Особливо наочно-образного мислення розумово відсталих дошкільників. Вивчення аспектів образного і дійсного мислення проявляються при вирішенні завдань. Методики дослідження мислення: Времена года, Що тут зайве? , Кому чого бракує? .

Курсова робота, доданий 07.10

Мислення як психічний пізнавальний процес. Особливо наочно-образного мислення у дітей дошкільного віку. Розумовий розвиток дошкільника. Рекомендації батькам і вихователям щодо розвитку наочно-образного мислення у дошкільнят.

Дипломна робота, доданий 16.05

Сутність, структура і механізми образного мислення у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження рівня розвитку наочно-дієвого і наочно-образного мислення молодших школярів. Розвиток інтелектуальних здібностей.

Курсова робота, доданий 22.04

Мислення як вищий пізнавальний процес, відміну мислення від інших психологічних процесів. Психолого-педагогічна характеристика та особливості мислення дітей раннього віку. Дослідження методик формування мислення у дітей від 1 року до 3 років.

Курсова робота, доданий 18.11

Характеристика видів мислення як процесів узагальненого пізнання об'єктивної реальності і його розвиток в дошкільному віці. Психологічний аналіз особливостей наочних форм мислення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Реферат, доданий 13.01

Значення дидактичної гри для розумового виховання дітей. Загальна характеристика мислення: його основні поняття та види (інтуїтивне, аналітичне (логічне), продуктивне, репродуктивне і ін.). Особливості розвитку мислення в дошкільному віці.

Реферат, доданий 08.01

Загальне поняття мислення, види і форми; розумові процеси. Особливості мислення молодших школярів, його розвиток в онтогенезі. Емпіричне дослідження і діагностика рівня розвитку різних видів мислення, психолого-педагогічні рекомендації.

Курсова робота, доданий 12.05

Необхідність розвитку образного мислення як психічного процесу у молодших школярів. Поняття про образному мисленні, його види, характеристика і способи розвитку. Емпіричне дослідження особливостей образного мислення в молодшому шкільному віці.

Курсова робота, доданий 24.04

Сутність мислення як психологічного процесу. Вікова характеристика дошкільного періоду. Діагностичне дослідження особливостей мислення дітей дошкільного віку. Аналіз залежності їх розумової діяльності від рівня мовного розвитку.

Курсова робота, доданий 07.12

Виявлення рівня розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку. Підбір та апробація дидактичних ігор на розвиток мислення. Визначення на практиці результативності використання відібраних дидактичних ігор і методик при роботі з дітьми.

Курсова робота, доданий 19.06

Розгляд значення сюжетно-рольової гри для дітей дошкільного віку. Основи емоційного благополуччя дитини. Експериментальне дослідження особливостей сюжетно-рольових ігор з дошкільнятами середньої групи. Основи розвитку мислення в грі.

Курсова робота, доданий 25.04

Сучасні проблеми розвитку наочно-образного мислення у дітей 5-6 років з інтелектуальною недостатністю, досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників. Експериментальне дослідження розвитку мислення у дітей з розумовою відсталістю 5-6 років.

Курсова робота, доданий 27.11

Поняття категорії мислення. Особливості мислення дитини молодшого шкільного віку. Сутність судження за подібністю. Роль гри в розвитку стадій мислення дитини. Формування понятійного мислення і роль розвитку здатності до логічних умовиводів.

Стаття, доданий 18.11

Поняття мислення, його види та форми. Етапи розвитку дитячого мислення. Експериментальне дослідження впливу на рівень логічного мислення старших дошкільників спеціальних розвиваючих і навчальних занять. Методики, використані в експерименті.

Дипломна робота, доданий 22.04

Виявлення особливостей розвитку мислення дітей 4-6 років. Розгляд інваріантності понятійного і допонятийного узагальнення. Аналіз методик розвитку наочно-дієвого, наочно-образного і логічного мислення. Виявлення ролі позиції в його розвитку.

Курсова робота, доданий 13.11

Особливості мислення у дітей молодшого віку (курсова робота)

Аналіз отриманих результатів. При виконанні методики Виняток предметів в групі дітей з ОНР відзначені труднощі наступного характеру: половина дітей у великих варіантах завдання обмежувалася описом окремих предметів, намагалися вгадати правильні рішення. Третя частина дітей проводили узагальнення на конкретному рівні, пропонували іноді ситуаційне пов'язування групи предметів. Тільки двоє дітей змогли узагальнити групи предметів на функціональному рівні: цим шити, речі, щоб носити і т. Д.

Таблиця 2. Результати обстеження дітей вікової норми

Ім'я дитини

Встановлення послідовності подій

У другій групі більшість дітей здатна узагальнювати на категоріальному рівні: тварини і рослини, транспорт і кінь, дикі і домашні тварини. Лише третина дітей використовує для узагальнення функціональні ознаки: їхати, шити.

Таким чином, результати виконання цієї методики свідчать про вищий рівень розвитку образно-логічного мислення у дітей з нормальним мовним розвитком.

Середній бал ступеня оволодіння наочно-образним мисленням в 1 групі становить -3,4, а в другій - 4,8. Це свідчить про більшу сформованості наочно-образного мислення у дітей з нормою мовного розвитку.

Здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

У першій групі 40% дітей правильно встановили послідовність картинок з першого разу, 30% - встановили вірну послідовність з другої спроби, 30% вагалися з визначенням черговості подій. Необхідна була допомога в формі навідних запитань експериментатора четвертого і п'ятого рівнів, що відносяться до навчальної допомоги, типу: Чому хлопчик втік? , Ось початок історії, а що сталося далі? .

У другій групі результати наступні: 80% дітей правильно встановили послідовність картинок з першої спроби, 20% - впоралися із завданням після уточнень експериментатора.

Діти першої групи, навіть при правильному розумінні причинно-наслідкових зв'язків, зазнавали труднощів у складанні розповіді, в основному було опис конкретного дії, зображеного на картинці, з малим використанням у мові прикметників, поширених пропозицій. Більшість дітей в групі мають низький рівень розвитку мовлення.

У другій групі більшість дітей впоралися із завданням швидко, вірно встановивши послідовність подій, склали докладний цілісний розповідь, використовуючи в мові пропозиції різних видів.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

Володіючи в цілому повноцінними передумовами для оволодіння розумовими операціями, доступними їхньому віку, діти відстають у розвитку словесно-логічного мислення, без спеціального навчання з працею опановують аналізом і синтезом, порівнянням і узагальненням, встановленням причинно-наслідкових зв'язків.

Порівняльний аналіз показує відставання у дітей з ОНР розвитку досліджених видів мислення: наочно-образного, образно-логічного, вербально-логічного. Це підтверджує висунуту нами гіпотезу про те, що порушення мовного розвитку впливає на розвиток мислення дітей дошкільного віку.

Таким чином, всі вищі психічні функції об'єднує той загальний ознака, що вони є опосередкованими процесами, т. Е. Включають в свою структуру як центральну і основну частину всього процесу в цілому, і вживання знака як основного засобу напрямки і оволодіння психічними процесами.

У цікавій для нас проблеми таким знаком є ​​слово, що виступає в ролі засобу освіти понять і стає пізніше його символом. Найважливіша роль слова полягає в тому, що в своєму значенні воно узагальнено відображає дійсність, яка існує поза і незалежно від індивідуального людської свідомості. Сенс відображає не тільки об'єктивний, а й суб'єктивний світ даної людини і суто індивідуальний.

У промові, насиченою суб'єктивним смисловим змістом, відбивається вся психологія людини, і ця обставина є підставою для використання мови в системі особистісної психодіагностики.

Неповноцінна мовна діяльність накладає відбиток на формування у дітей сенсорної, інтелектуальної та афективно-вольової сфери.

Володіючи в цілому повноцінними передумовами для оволодіння розумовими операціями, доступними їхньому віку, діти відстають у розвитку словесно-логічного мислення, без спеціального навчання з працею опановують аналізом і синтезом, порівнянням і узагальненням, встановленням причинно-наслідкових зв'язків.

Порівняльний аналіз показує відставання у дітей з ОНР розвитку досліджених видів мислення: наочно-образного, образно-логічного, словесно-логічного. Це підтверджує висунуту нами гіпотезу про те, що порушення мовного розвитку впливає на розвиток мислення дітей дошкільного віку.

 • Виготський Л. С. Психологія. М. Ексмо-прес, серія Світ психології, 2002 1008 с.
 • Гальперін П. Я. Мовна свідомість і деякі питання взаємовідношення мови і мислення.// Питання філософії. - 1977. - №4.
 • Леонтьєв А. А. Виготський Л. С. М. Просвещение, 1990, 158 с.
 • Мухіна В. С. Дитяча психологія. / Под ред. Венгера Л. А. М. Просвещение, 1985, 271 с.
 • Немов Р. С. Психологія. Загальні основи психології. Т. 1, 2. М. Владос, 1995, 576 с.
 • Піаже Ж. Мова і мислення дитини. - М. Педагогіка-Прес, 1999. - 528 с.
 • Петровський В. А. Виноградова А. М. та ін. Вчимося спілкуватися з дитиною. - М. Просвітництво, 1993. - 191 с.
 • Слободчиков В. І. Ісаєв Є. І. Основи психологічної антропології. Психологія розвитку людини. Розвиток суб'єктивної реальності в онтогенезі. М. Шкільна преса, 2000, с. 416.
 • Тихомирова Л. Ф. Басов А. В. Розвиток логічного мислення дітей. - Ярославль, 1995. - 232 с.
 • Урунтаева Г. А. Афонькина Ю. А. Практикум з дитячої психології. - М. Просвітництво: Владос, 1995. - 291с.
 • Чуприкова Н. І. Розумовий розвиток і навчання. М. АТ Сторіччя, 1994, 192с.
 • Ельконін Д. Б. Розвиток усного та писемного мовлення учнів / Под ред. Давидова В. В. Нєжновою Т. А. - М. Інтор, 1998. - 112 с.
 • Наші контакти


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...