Формування морально моральних якостей дитини

Моральне виховання - цілеспрямований процес залучення дітей до моральних цінностей людства і конкретного суспільства.

Моральний розвиток являє собою засвоєння людиною в процесі його індивідуального розвитку панівних в даний час норм поведінки і перетворення їх в особисті моральні якості.

Рівень морального розвитку і вихованості людини закладений в основі будь-яких його вчинків, формує його вигляд, визначає систему особистісних цінностей і характеру.

Перед суспільством в даний час гостро стоїть проблема морального виховання дітей. Педагогічна спільнота заново намагається виявити, яким чином прищепити сучасним дітям морально-духовні цінності. У наші дні на дитину з самого народження обрушується величезний потік інформації: засоби масової комунікації, дитячий сад, школа, інтернет, - все це сприяє розмивання загальних уявлень про етичні норми. Отже, необхідність ефективного морального виховання особистості дитини, є актуальною і важливою проблемою.

Високий рівень емоційної чуйності і сформованості моральних уявлень і вмінь має дитина, яка здатна правильно оцінити і зрозуміти почуття і емоції іншої людини, для якого поняття дружби, доброти, справедливості, співчуття, любові не є порожнім звуком. Дитина з таким розумінням не має проблем у спілкуванні з оточуючими, стійкіше переносить стресові ситуації і не піддається негативному впливу соціального середовища.

Процес морального розвитку дітей дошкільного віку має свою динаміку. У дитини в дошкільному віці моральні уявлення і вміння характеризуються тим, що у нього починають формуватися первісні моральні судження й оцінки. Дошкільник починає розуміти, що таке моральна норма, і формує своє ставлення до неї, але, далеко не завжди забезпечує дотримання її в своїх вчинках.

На всьому протязі життя відбувається моральне становлення особистості дитини. Середовище, в якому він росте і розвивається, має основоположне значення, так як на цьому шляху для дитини головним орієнтиром для наслідування є дорослий. Своїм прикладом поведінки він закладає у дитини основні моральні норми. Прийняті способи поведінки в сім'ї швидко сприймаються дитиною і приймаються їм, як загальноприйнятої норми. Щоб допомогти дитині засвоїти ці норми, зробити їх суспільно цінними використовуються такі методи і прийоми формування моральних уявлень і вмінь, як етичні бесіди, пояснення і роз'яснення суті моральних понять і ясною системи цінностей, методи формування уявлень, про те які вчинки неприпустимі, а які бажані і схвалюваності, обговорення з дитиною моральної сторони вчинків інших людей, персонажів художніх творів, переконання, особистий приклад.

Здатність висловлювати свої почуття і оцінювати їх у дітей формується в спілкуванні. Розвивається здатність до співпереживання і співчуття. Невміння дитини висловити свої емоції, зрозуміти почуття оточуючих людей може привести до комунікативним проблемам. У дитини можуть виникнути конфлікти з іншими дітьми. Важливий напрямок морального виховання дітей - розвиток здатності до емпатії. Тому важливо звертати увагу дитини на те, які переживання він відчуває, що відчувають оточуючі його люди. Необхідно збагачувати словник дитини різними словами, що виражають почуття, емоції, переживання.

У міру розвитку дитина приміряє на себе різні громадські ролі, кожна, з яких надасть йому можливість згодом підготуватися до виконання різних соціальних ролей - дочки, сина, учня, друга і ін. В формуванні соціального досвіду кожна з ролей має важливе значення для дитини. Громадська роль передбачає розвиток моральних якостей. Чим різноманітніше буде репертуар ролей дитини, тим з більшою кількістю моральних принципів він познайомиться. Особистість дитини буде багатшим, а, отже, і рівень сформованості його моральних уявлень і вмінь підвищиться.

У когнітивної сфері у дітей відбувається оволодіння різними сторонами суспільного моральної свідомості, розумінням моральних вимог, і оцінок. Дитина поступово слід нормам моралі, навіть якщо його порушення пов'язане з особистою вигодою. Таким чином, дитина, опанувавши моральною поведінкою, здатний зробити правильний моральний вибір не на словах, а в дії. У дитини складаються морально цінні і схвалювані відносини з іншими людьми. Наприклад, увага до інтересів інших людей, співчуття до чужих бід, а також переживання почуття провини при порушенні соціальних норм.

Активне розумовий розвиток старшого дошкільника сприяє формуванню більш високого ступеня свідомості поведінки. Діти 6-7 років усвідомлюють сенс моральних норм і правил, у них відбувається розвиток здатності усвідомити наслідки своїх вчинків. Поведінка дітей стає більш свідомим і цілеспрямованим. Створюються певні можливості для формування у дітей відповідальності за свою поведінку, елементів самоконтролю, організованості.

Все більшу роль для дітей старшого дошкільного віку грають бажання і інтереси іншої людини. Діти в цьому віці здатні вживають у своїй промові слова, що позначають моральні якості і їх протилежність (добрий - злий, чесний - брехливий, і ін.), Але зв'язок їх відбувається з конкретною ситуацією з власного досвіду, що пояснюється конкретністю в образності дитячого мислення.

Таким чином, розвивати моральні судження і оцінки необхідно, але недостатньо для формування моральних умінь. Для того щоб норма моралі регулювала реальну поведінку і вчинки дитини необхідно створити умови для встановлення зв'язку між моральною свідомістю і етичною поведінкою. При наявності зв'язку з цим норма стає мотивом дій і виконує побуждающую смислове функцію. Виходячи з вищесказаного, свідомість дитини переходить від результату до процесу виконання норми. Дотримання норми виступає емоційним підкріпленням для дошкільника. Тоді коли дитину вправляють в моральних вчинках, підводять до ситуації морального вибору, формується взаємозв'язок моральної свідомості і поведінки. Дитина сама вирішує, як саме йому слід вчинити: піти на цікаву прогулянку або допомогти дорослому; з'їсти цукерку самому або поділитися; пограти іграшкою або поступитися її молодшому. Зробивши вибір на таких ситуаціях в сторону дотримання норми, подолавши миттєві бажання на користь іншої людини, дитина отримає задоволення від того, що вчинив правильно. Така поведінка поступово стане звичкою і з'являється потреба постійно дотримуватися норму поведінки.

Таким чином, формування моральних уявлень і вмінь дітей в старшому дошкільному віці характеризується тим, що:

Складаються моральні судження й оцінки;

Складається початкове розуміння громадського сенсу моральної норми;

Зростає дієвість моральних уявлень;

Виникає свідома моральність, тобто поведінка дитини починає визначатися моральної нормою.

Процес формування моральних уявлень і вмінь дітей старшого дошкільного віку визначає важливу роль у розвитку особистості в цілому. Отже, чим міцніше сформовані уявлення про те як вчинити і як діяти в конкретній ситуації, чим менше відхилень від прийнятих в суспільстві моральних норм спостерігається у дитини, тим вище оцінка його моральності з боку оточуючих.

Бабанський Ю. К. Педагогіка. - М. 2008.

Козлова С. А. Куликова Т. А. Дошкільна педагогіка. - М. 2013.

Смирнова Е. О. Моральне і моральний розвиток дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - №4. - С.12-18.

Консультації для вихователів.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-моральні якості У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ГРУ

Автор: І. В. Логінова . Муніципальне дошкільний навчальний заклад комбінованого виду Дитячий сад N1 Дзвіночок, м Новоалтайськ.

Все починається з дитинства: перші кроки, перші знання про світ. І від того, як цей світ зустріне маленької людини, можливо, залежить вся його подальша доля.
В даний час Росія переживає один з непростих історичних періодів. Зараз матеріальні цінності домінують над духовними, тому у дітей спотворені уявлення про доброту, милосердя, великодушності, справедливості, громадянськості. Цей стан справ вимагає формування основ моральних якостей вже в дошкільному дитинстві. Адже дошкільний вік - фундамент загального розвитку дитини, стартовий період всіх високих людських начал. Зберегти людське в наших дітях, закласти моральні основи, які зроблять їх більш стійкими до небажаних впливів, навчити їх правилам спілкування, вмінню жити серед людей - головні ідеї виховання духовно-моральних якостей особистості.
Але як дати маленькій дитині абетку людської культури, як допомогти дитині гармонізувати його картину світу, щоб протистояти злу в серці своєму і вибудувати підстави добра? Ці та багато інших питань стоять сьогодні переді мною і нашим педагогічним колективом.
Почавши роботу з дітьми в старшій групі, я звернула увагу, що у дітей в грі часто присутні такі якості як: злість, жорстокість, самолюбство, тобто духовно-моральні якості у багатьох відсутні. Переді мною постало завдання, як навчити дітей жити дружно, бути добрими, чуйними, справедливими, милосердними.
Познайомившись з літературою про духовно-моральному вихованні, я вибрала шлях, який мені видався найвірнішим - розвивати духовно-моральні якості особистості дитини за допомогою гри. Адже гра є не тільки провідною діяльністю дошкільнят, а й являє собою відображення дітьми навколишнього життя. А також, гра вчить дитину міркувати над моральної суттю кожного вчинку, розвиває душу і виховує хороші манери.
Для формування духовно-моральних якостей дітей, використовую гри які вчать вмінню спілкуватися, встановлювати контакт, отримувати задоволення від спілкування з партнером; виховують любов і шанобливе ставлення до близьких і оточуючих людей; допомагають дитині в накопиченні соціального досвіду.
Ні для кого не секрет, що російські народні ігри, маючи моральну основу, навчають розвивається особистість соціальної гармонізації. Тому російські народні ігри я використовую у всіх видах діяльності з дошкільниками. Вони дозволяють дітям не тільки відчути себе частиною російського народу, але і сприяють утвердженню добрих відносин в дитячому колективі, дають дитині захист від негативного впливу агресивного середовища. Ігри, які ми розучуємо разом з дітьми допомагають нам в проведенні обрядових свят (Колядки, Масляна, Великдень, Трійця, День Івана Купала), які ми відзначаємо всім дитячим садом.
Широко застосовую гри, метою яких є виховання моральних якостей особистості дитини. Вони сприяють адаптації дитини в соціальному світі, формують вміння оцінювати інших з позиції доброзичливості і є важливою частиною духовно-морального виховання.
Поводир
Мета: розвивати почуття відповідальності за іншу людину. Виховувати довірливе ставлення.
Хід гри: У кімнаті розкладені предмети - перешкоди (стільці, кубики, обручі і т. Д.). Діти розподіляються по парам: ведучий і ведений. Ведений надягає на очі пов'язку, провідний веде його, розповідаючи, як рухатися, наприклад: Тут стілець. Обійдемо його. Потім діти міняються ролями.

Подарунок
Мета: виховувати доброзичливе ставлення до друзів.
Хід гри: Діти утворюють коло. Вибирається іменинник. Він встає в центр кола. Решта дітей дарувальники. Кожен з дарувальників придумує уявний подарунок і за допомогою міміки, жестів підносить його імениннику. Можна подарувати реальні предмети (цукерка, кулька), а можна подарувати дружбу, гарний настрій і т. Д. Іменинник повинен здогадатися, що йому подарували, і подякувати. Потім вибирається новий іменинник.

Передай гарний настрій
Мета: формувати доброзичливе ставлення до близьких людей.
Хід гри: Гравці, утворюючи коло, закривають очі. Ведучий будить свого сусіда і показує йому якесь настрій (сумне, веселе, тужливий). Діти, передавши настрій ведучого по колу, обговорюють, що він загадав. Потім провідним стає будь-який бажаючий.

Чарівні окуляри
Мета: допомогти дитині побачити в кожній людині позитивні риси характеру.
Хід гри: вихователь говорить, що у нього є чарівні окуляри, дивлячись в які можна розгледіти щось хороше, що є в кожній людині. Він пропонує приміряти окуляри: подивитися уважно на товаришів, постаратися побачити в кожному якомога більше хорошого і розповісти про це.

Цветик - семицветик
Мета: спонукати дітей до обговорення своїх бажань і вибору будь-якого одного, більш значущого. Заохочувати бажання піклуватися про інших.
Хід гри: діти розподіляються на пари. Кожна пара по черзі, тримаючись за руки, зриває один пелюстка Цветик-семицветик і каже:
Лети, лети, пелюстка,
Через захід на схід,
Через північ, через південь,
повернись, зробивши коло.
Лише торкнешся ти землі,
Бути по-моєму вели.
Обміркувавши, і погодивши між собою спільне бажання, вони оголошують про нього іншим. Вихователь заохочує ті бажання, які пов'язані з турботою про товаришів, старих людей, про тих, хто слабший.
Ігрові прийоми, які вчать со-участі використовую і на заняттях. Наприклад, при роботі в парах на заняттях ми використовуємо такі завдання:
назви ласкаво свого сусіда;
подивіться один одному в очі і привітайтеся, сказавши Доброго ранку;
домовтеся між собою, хто з вас буде згадувати, а хто вгадувати;
поділіться між собою порівну дидактичним матеріалом.
Спільно з дітьми ми придумали правила спілкування один з одним, які дозволяють дітям виконувати і контролювати свою поведінку, а також поведінку друзів не тільки в грі, але і в повсякденному житті.
Ось наші прості правила дитячого спілкування:
Частіше говори: давай дружити, давай грати.
Грай чесно.
Звуть грати - йди, не кличуть - попросив, це не соромно.
Чи не дратуй, що не випрошуй нічого. Ніколи два рази ні про що не проси.
Почавши одна справа, доводь його до кінця.
Розмовляючи, умій слухати і розуміти.
Чи не перебивай в розмові.
Будь дбайливим, уважним, який вміє прийти на допомогу.
Сам ні до кого не приставай, що не ябедничай за спиною товаришів.
І останнє. Потрібно пам'ятати про ту особистої і професійної відповідальності, яка лягає на педагога, який займається духовно-моральним вихованням дошкільнят. Педагог, використовуючи гри, буде розвивати дитячу душу, якщо і сам буде постійно вдосконалювати свій власний духовний світ.

Формування морально моральних якостей дитини

У наш час існує величезна кількість методик для тестування школярів. Популярністю користуються тести на профорієнтацію, що викликано інтересом і самих дітей: хтось хоче дізнатися, до якої професію варто придивитися, а хтось упевнитися в правильності вже певною для себе сфери. Тест А. Е. Голомштока «Карта інтересів» допоможе учням, вчителям та батькам.

Формування морально моральних якостей дитини

У дошкільному і молодшому шкільному віці дитини найпростіше сформувати вміння і навички, а також прищепити необхідні для подальшого навчання якості. Але для цього спочатку необхідно оцінити, на якому рівні знаходяться вже наявні. Методика «Запам'ятай і розстав крапки» допоможе в цьому.

Формування морально моральних якостей дитини

Психоемоційний стан грає дуже важливу роль в житті людини, впливаючи на всі сфери діяльності. А якщо мова йде про дитину, то ці показники вважаються основними для повноцінного інтелектуального та фізичного розвитку. Ось чому так важливо вчасно діагностувати і усунути в разі потреби будь-які порушення, пов'язані з областю емоцій і.

Формування морально моральних якостей дитини

Тест «Знайди і викресли" не передбачає занадто складних маніпуляцій з боку організатора і випробуваного. Діти сприймають діагностику як гру, вони вільні і розслаблені, що сприяє отриманню найбільш достовірних результатів. Про те, як провести дослідження уваги дошкільнят і молодших школярів за цією методикою, і піде мова далі.

Формування морально моральних якостей дитини

Визначити і проаналізувати основні емоційні і інтелектуальні характеристики конкретної людини можна різними способами. Методика «Будинок, дерево, людина» (ДДЧ) - цікаві та інформативні тест, який розповість про учасника діагностики багато важливого.

Формування морально моральних якостей дитини

Для з'ясування особливостей особистості дитини важливі не тільки свідомі, але і несвідомі прояви. До останніх відносяться асоціації: наприклад, то, як діти співвідносять свої відносини з навколишнім світом з квітами. Колірної тест відносин за методикою Еткинда допоможе зрозуміти, про які проблеми свідчить вибір дитини того чи іншого відтінку.

Формування морально моральних якостей дитини

Питання «Що таке добре, а що - погано?» Буде важливий до тих пір, поки у людей є необхідність вступати в які б то не було відносини один з одним. Моральні орієнтири формуються з самого дитинства. Щоб визначити, наскільки дитина осмислено підходить до оцінки своїх вчинків і дій оточуючих, використовується методика.

Формування морально моральних якостей дитини

Уміння швидко запам'ятовувати дуже важливо для дітей, які стикаються в процесі навчання в школі з необхідністю обробляти великі обсяги інформації. Однак і з віком ця властивість комплексу вищих психічних функцій не втрачає своєї значущості. Існує кілька тестів, які досліджують швидкість і якість запам'ятовування. Одним з найбільш цікавих є методика А. Р. Лурии.

Формування морально моральних якостей дитини

Інтелект людини багато в чому визначає його положення в суспільстві і життя в цілому. Це саме те властивість особистості, яке можна розвивати незалежно від віку. Але для початку варто зрозуміти, на якому рівні воно знаходиться. Для цього визначається коефіцієнт інтелекту - IQ. Існує чимало методик тестування розумових здібностей, особливу популярність серед.

Формування морально моральних якостей дитини

З якою труднощами стикаються діти будь-якого віку в процесі навчання в школі, а потім і в вищих навчальних закладах? Звичайно, з необхідністю довго концентрувати свою увагу на не завжди цікаві речі. Щоб виховати в дитині зосередженість, потрібно для початку визначити, наскільки критична ситуація. Для цього можна використовувати тест Гюго Мюнстерберга.

Формування морально моральних якостей дитини

Увага дитини відіграє ключову роль в справі успішного навчання. Іноді для поліпшення успішності школяра потрібно всього лише відкоригувати його вміння концентруватися на тому чи іншому навчальному завданні. Але для цього необхідно правильно провести діагностику, щоб визначити рівень розвитку цієї здатності. Наприклад, за допомогою тесту за методикою «Переплутані лінії».

Формування морально моральних якостей дитини

Для повноцінного сприйняття і аналізу інформації людині необхідно володіти добре розвиненою і натренованої пам'яттю. Це якість особливо важливо для дітей, яким у міру дорослішання доводиться засвоювати великі обсяги нових знань. Існує багато методик, покликаних поліпшити і полегшити процес запам'ятовування, але колись потрібно визначити, на якому рівні розвитку відповідний навик знаходиться.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...