Методики виховання дітей молодшого шкільного віку

Методика навчання і виховання молодших школярів

Мета дисципліни: формування цілісного уявлення про сутність педагогічного процесу і його специфіку в системі початкової освіти, сучасних методиках і технологіях навчання і виховання молодших школярів; творчого підходу до реалізації освітньо-виховних технологій початкової освіти в практичній педагогічній діяльності.

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

 • Сутність і специфіку процесу навчання і виховання в початковій школі;
 • Психолого-педагогічні теорії і методики навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;
 • Основні принципи, методи, форми, засоби навчання і виховання дітей;
 • Особливості змісту та реалізації освітніх технологій початкової освіти на сучасному етапі;
 • Способи організації взаємодії з різними учасниками навчально-виховного процесу: колегами, батьками, громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами для спільного вирішення задач педагогічної діяльності;
 • Сутність і специфіку інноваційної освітньої діяльності в початковій школі.
 • Будувати процес навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з урахуванням необхідності формування у них загальнолюдських і вітчизняних духовно-моральних цінностей;
 • Раціонально обирати оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання молодших школярів;
 • Використовувати педагогічні технології для регулювання, вдосконалення та контролю освітнього процесу;
 • Оцінювати результати впровадження інноваційних технологій;
 • Організовувати дозвільної та творчу діяльність молодших школярів в навчальний і позаурочний час.
 • Професійними навичками для здійснення педагогічної діяльності;
 • Навичками планування, здійснення і аналізу навчання і виховання молодших школярів;
 • Навичками взаємодії з різними учасниками навчально-виховного процесу:
 • Колегами, батьками, громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами;
 • Навичками самоосвіти в галузі педагогічної діяльності; основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією.

Основні розділи дисципліни: теорія навчання дітей молодшого шкільного віку, теорія виховання дітей молодшого шкільного віку, педагогічні технології початкової освіти, класне керівництво, методика роботи з батьками учнів.

Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі Текст наукової статті за фахом Народное образование. Педагогіка

 • Емоції,
 • Емоційна сфера,
 • Емоційна культура,
 • Виховання емоційної культури,
 • Молодший шкільний вік

Анотація
наукової статті з народної освіти та педагогіки, автор наукової роботи - Рибакова І. Н.

У статті автор пояснює актуальність проблеми виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі, вказує системні компоненти емоційної культури і деякі прийоми її виховання в процесі навчання, звертаючи увагу на складність виховання культури вираження негативних емоцій. Автор також наголошує на необхідності залучення батьків до процесу виховання емоційної культури своїх дітей.

Abstract 2007 year, VAK speciality - 13.00.02; 13.00.01, author - Rybakova IN

Topicality of the problem of forming children s emotional culture in primary school is explained in the article. The author points out the components of the emotional culture and some ways of its forming in the educational process, paying attention to the difficulty of forming the culture of negative emotions expression. The author also notes the importance of involving parents into the process of forming emotional culture of their children.

Наукова стаття за фахом Загальноосвітня школа. Педагогіка загальноосвітньої школи з наукового журналу Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена, Рибакова І. Н.

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Рибакова І. Н. Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі // Известия РГПУ ім. А. І. Герцена. 2007. №37. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitanie-emotsionalnoy-kultury-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-v-uchebnom-protsesse (дата звернення: 13.10).

Рибакова І. Н. Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена 14 (2007). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitanie-emotsionalnoy-kultury-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-v-uchebnom-protsesse (дата звернення: 13.10).

Рибакова І. Н. (2007). Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі. Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitanie-emotsionalnoy-kultury-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-v-uchebnom-protsesse (дата звернення: 13.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Рибакова І. Н. Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі // Известия РГПУ ім. А. І. Герцена. 2007. №37

Рибакова І. Н. Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена 14 (2007).

Рибакова І. Н. (2007). Виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку в навчальному процесі. Известия Російського державного педагогічного університету ім. А. І. Герцена

Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

Однією з важливих завдань фізичного виховання дітей 6-10 років є навчання їх правильній техніці рухів.

Рухова активність людини передбачає виконання окремих рухів, рухових дій і цілісної рухової діяльності.

Рух - це моторна функція організму, що виражається в зміні положень тіла або окремих його частин.

Амплітуда (розмах) рухів є одним з головних елементів структури будь-якого вправи.

Загально-розвиваючі вправи з широкою амплітудою сприяють розтягуванню м'язів, розвитку гнучкості, рухливості в суглобах. Для збільшення амплітуди найбільш ефективні ривки назад з положення руки верх, присід, нахили, руки і опір, додаткова допомога партнера (наприклад, одночасне прогин з випадом вперед з положення стоячи спиною один до одного, взявшись руками, витягнутими вгору), помірні обтяження махових рухів.

Напрямок руху. Змінюючи напрямок руху можна вибірково впливати на м'язи, суглоби і зв'язки.

Загально-розвиваючі вправи, що сприяють оволодінню точним напрямком руху, потрібно проводити не тільки в основних але і в проміжних площинах. Рекомендується включати в урок вправи з прапорцями і гімнастичними палицями, які підкреслюють дійсний напрямок руху і положення рук.

Швидкість руху. Максимальна швидкість руху потрібна не завжди. У деяких діях (рухові процеси, художня та спортивна гімнастика, ігри) найбільш доцільна оптимальна швидкість. На уроках фізичної культури необхідно вчити молодь самостійно регулювати швидкість своїх рухів. З цією метою вчитель пропонує учням виконувати вправи то швидко, то повільно: на початку руху - повільно, в кінці - швидко, і навпаки. Особливо значимо вміти регулювати швидкість при ходьбі і бігу, руху на лижах. Це дозволяє правильно розподілити сили і досягти високих результатів. Уміння регулювати швидкість руху проводиться і за допомогою таких завдань, як подолання дистанції за певний час.

Не менш важливо розвивати в учнів швидкість рухової реакції. Уміння швидко підключитися до руху, дії - це суттєвий показник мобільності нервово - м'язової системи. Для того, щоб виробити реакції, рекомендується вводити в заняття елементи несподіванки! наприклад, на який-небудь сигнал швидко виконати обумовлений рух), рухливі ігри. естафети (особливо такі, де стартувати потрібно з положення сидячи або лежачи, використовуючи стройові команди).

Темп. Частота однакових рухів (наприклад, кількості кроків за хвилину) являє собою часткове вираження швидкості в циклічних рухах-бігу, ходьбі, плаванні та т. Д. В залежності від амплітуди вправи можуть виконуватися повільно - на 4 рахунки (кружляння тулуба) або швидко-2 руху на один рахунок (руху руками і пальцями). Необхідно стежити за тим, щоб учні закінчили рух відповідно рахунки. Для найбільш досконалого впливу на організм вправи в деяких випадках виконуються в індивідуальному темпі (кружляння тулуба, присідання на одній нозі, згинання рук в упорі).

Ритм - це співвідношення довготи різних частин руху, це його фотографія. Ритм є елементом руху. Він дозволяє заощадити сили, а відповідно і знижувати стомлюваність організму. Відомо, наприклад, що ходьба по купинах або по шпалах, пов'язана з нерівномірними рухами і постійними перемикання уваги, дуже втомлює. Правильний ритм виробляється поступово за допомогою підготовчих і спеціальних вправ (імітація повороту дискобола в колі, але без зброї), а також особливими прийомами (наприклад, вистукування частоти кроків при розбігу останніх кроків перед відштовхуванням в стрибках у висоту).

Координація (узгодження) рухів. Уміння послідовно з'єднувати різні рухи необхідна умова високопродуктивної рухової діяльності. В процесі навчання складним діям ми часто зустрічаємося з цим завданням. Ще більше значення має здатність одночасно поєднувати різні за формою і характером руху. Це надзвичайно важливо у трудовій практиці і в спорті, де більше діі представляють собою зразки складного поєднання різних рухів. Виховувати і вдосконалювати цю здатність у дітей молодшого віку можна за допомогою вправ . в яких узгоджуються руху рук і ніг, вправ в русі, ігри з бігом і метаннями, різних вправ з малим м'ячем. У середніх і старших класах ці вправи ускладнюються і наближаються до прикладних. Уміння володіти вагою різних предметів і інерції тіла, що рухається. Людина, яка не має цієї здатності, піднімаючи будь-якої вага, прикладає надмірно-велике зусилля, яке загасає до кінця руху, внаслідок чого вона, як правило, не може закінчити дію. Крім того, це часто призводить до небажаних наслідків - пошкодження м'язів.

САМІ ЦІКАВІ НОВИНИ


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...