Розвиток особистості дитини курсова

Виховання і розвиток особистості дитини

Подібні документи

Сучасні наукові уявлення про виховання як процесі цілеспрямованого формування особистості. Розвиток і виховання дітей молодшого та середнього шкільного (підліткового) віку. Вивчення і врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Курсова робота, доданий 10.02

Організаційно-методичні основи валеологічного виховання особистості учнів. Цілісний характер і принципи валеологічного виховання особистості школярів. Особливості управління діяльністю учнів в процесі валеологічного виховання.

Реферат, доданий 13.06

Теоретичні основи проблеми розвитку самоцінності особистості в процесі виховання молодших школярів. Умови та засоби розвитку самоцінності особистості у молодших школярів. Педагогічна сутність формування духовно-моральних цінностей людини.

Курсова робота, доданий 16.08

Сутність і основи морального виховання. Загальна характеристика молодшого шкільного віку, особливості особистісного розвитку дітей в даний віковий період. Зміст дослідження морального виховання як частини виховання молодших школярів.

Дипломна робота, доданий 11.08

Завдання фізичного виховання дітей шкільного віку. Значення координаційних здібностей в управлінні рухами. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку. Основні прийоми виховання координаційних здібностей.

Курсова робота, доданий 08.01

Цінність морального виховання. Сутність і природа моральності. Розвиток моральної свідомості дитини. Особливості та умови морального виховання молодших школярів, формування особистості. Проблеми морального виховання і їх дослідження.

Реферат, доданий 17.08

Психолого-педагогічні особливості молодшого шкільного віку, їх облік в процесі виховання і самовиховання. Розвиток корисних особистісних і організаторських якостей у дітей. Формування у дитини навичок в управлінні своїми емоціями і почуттями.

Курсова робота, доданий 17.12

Напрямки вдосконалення фізичного виховання учнів початкових класів, їх психолого-педагогічні особливості. Співвідношення і взаємозв'язок фізичного виховання і спорту в особистості молодшого школяра. Особливості культурологічного підходу.

Дипломна робота, доданий 14.11

Спрямованість сучасної освіти на формування різнобічно освіченою, гуманною і моральної особистості. Особливості молодшого шкільного віку. Образотворче мистецтво, музика і література як засобу естетичного виховання школярів.

Курсова робота, доданий 06.03

Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку дитини. Особливості та стадії розвитку колективу. Формування особистості в колективі - провідна закономірність гуманістичного виховання. Формування психологічного клімату колективу.

Курсова робота, доданий 28.04

Цілі і завдання виховання. Роль і значення самоврядування для соціального становлення особистості. Прийоми, способи, розвитку дитячого самоврядування. Вікові особливості молодших школярів. Формування самоврядування в учнів початкових класів.

Курсова робота, доданий 19.03

Сутність і природа моральності. Концепція духовно-морального розвитку і громадянського становлення особистості. Методи і прийоми виховання молодших школярів. Особливості, види і напрямки позаурочної діяльності. Організація вечора Діти війни.

Дипломна робота, доданий 07.08

Сутність, мета і завдання процесу виховання ребуси культури молодших школярів на уроках читання, вимоги до нього серед учнів початкових класів в національній школі. Труднощі і причини помилок учнів-дагестанців в процесі виховання.

Курсова робота, доданий 13.01

Основи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні особливості дітей, розвиток їх фізичних якостей. Формування рухових якостей молодших школярів: засоби фізичного виховання, адаптація до навантаження.

Курсова робота, доданий 24.09

Основні характеристики молодшого шкільного віку. Особливості та умови морального виховання у навчальній діяльності, його методи, інструменти та прийоми для молодших школярів. Розробка методики дослідження педагогічних умов виховання.

Курсова робота, доданий 28.03

Теорія розвитку особистості Е. Еріксона. Сім'я як специфічна педагогічна система. Особливості розвитку сучасної сім'ї. Основні функції сім'ї по відношенню до суспільства. Стилі батьківського виховання. Структура емоційних реакцій дошкільника.

Курсова робота, доданий 06.08

Теоретичні основи культурологічного виховання на уроках технології і підприємництва. Формування основ моральної культури особистості, гуманності. Завдання і зміст трудового виховання. Система інтелектуально-творчого розвитку учнів.

Курсова робота, доданий 25.01

Мета, завдання і принципи, ознаки та критерії естетичного виховання в школі. Формування у дітей морально-гуманістичного ідеалу всебічного розвитку особистості. Художнє виховання учнів у процесі навчальної та позакласної діяльності.

Курсова робота, доданий 15.02

Особливості вікового розвитку дітей молодшого шкільного віку. Специфічні ознаки фізичного виховання в сучасній сім'ї. Розробка комплексу вправ для ранкової гімнастики для дітей молодшого шкільного віку та оцінка ефективності.

Курсова робота, доданий 27.10

Проведення дослідницької роботи з вивчення організації правового виховання школярів в навчально-виховному процесі. Розвиток правосвідомості особистості школяра. Формування в учнів правової культури шляхом виховання суспільної поведінки.

Курсова робота, доданий 26.06

Вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистості дитини курсова

Вплив сімейного виховання на становлення особистості школяра

Подібні документи

Розвиток особистості дитини курсоваСімейні стосунки як показник розвитку тривожності в молодшому шкільному віці. Поняття сімейних відносин. Типи сімейних відносин. Причини виникнення тривожності в сім'ях, які мають дітей молодшого шкільного віку.

Реферат [63,9 K], добавлена ​​06.12.2006

Становлення агресивної поведінки. Причини прояви агресії дітьми дошкільного віку. Особливості сімейного виховання. Сприяють і протидіють насильству чинники. Аналіз показників рівня ситуаційної та особистісної тривожності батьків.

Дипломна робота [744,4 K], добавлена ​​17.10

Сучасні уявлення про стилі і результатах сімейного виховання дітей. Структура особистості і її значення для розробки діагностики особистості школяра. Корекція взаємовідносин вчителя з учнями. Методи вивчення сім'ї та сімейних відносин.

Навчальний посібник [1,5 M], добавлена ​​04.01

Роль сім'ї в розвитку особистості, мети виховання, завдання сім'ї. Типи сімейних взаємин і їх роль у формуванні характеру дітей. Вплив типу виховання на поведінку дитини, формування його особистісних особливостей. Помилки сімейного виховання.

Реферат [38,8 K], добавлена ​​29.11

Соціально-психологічні теорії агресивної поведінки. Розумовий і поведінковий розвиток, трудова і навчальна діяльність молодшого школяра. Оцінка впливу стилю сімейного виховання на емоційний розвиток дитини (агресивність, тривожність).

Дипломна робота [439,4 K], добавлена ​​25.08

Поняття особистість і особистісні якості. Аналіз особистості сучасної людини. Психологічна характеристика особистості молодшого школяра. Дослідження формування особистості молодшого школяра в навчальній діяльності на прикладі самооцінки дітей.

Реферат [189,8 K], добавлена ​​10.03

Огляд літератури з метою виявлення особливостей особистості молодшого шкільного віку, впливу сімейного виховання на її розвиток. Сімейне виховання як умова формування сором'язливості у дітей шкільного віку. Аналіз стилів сімейного виховання.

Реферат [73,5 K], добавлена ​​26.08

Дитячо-батьківські відносини як середовище, що визначає психічний розвиток дитини і формування його характеру. Розгляд основних особливостей характерологічних властивостей у дітей раннього віку в сім'ях з різними стилями сімейного виховання.

Дипломна робота [188,5 K], добавлена ​​09.09

Формування особистості молодшого школяра в сім'ї. Характеристика багатодітній сім'ї. Вивчення основних причин виникнення сімейних конфліктів. Психологічні особливості дітей з конфліктних сімей. Профілактика і способи вирішення сімейних конфліктів.

Дипломна робота [703,3 K], добавлена ​​13.03

Вивчення дитячо-батьківських відносин у зарубіжній і вітчизняній психології. Вікові особливості прояву тривожності. Дослідження впливу типу батьківського відносини на рівень тривожності у часто хворіючих дітей дошкільного віку.

Дипломна робота [527,1 K], добавлена ​​23.11

Сім'я як фактор формування і розвитку особистості дитини.

Введення Зміст Список літератури Витяг з роботи

Сім'я як фактор формування і розвитку особистості дитини.


Введення
Глава 1. Визначення поняття «сім'я», етапи її розвитку та роль сім'ї у розвитку особистості
1.1. Сім'я, етапи її розвитку
1.2. Роль сім'ї у формуванні та розвитку особистості дитини
Глава 2. Сімейні взаємини і їх роль в розвитку і формуванні особистості дитини
2.1. Вплив типу сімейних взаємин на розвиток самооцінки у дитини
2.2. Формування особистісних особливостей дитини в залежності від типу сімейного виховання
Глава 3. Моральне виховання дитини в сім'ї
3.1. Сутність морального виховання в сім'ї
3.2. Основні шляхи та умови виховання моральності в сім'ї
3.3. Сімейні традиції як один із способів виховання моральності
Висновок
Список літератури

Список літератури
1.Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання, М. 2003. - 310 с.
2.Божовіч Т. А. Особистість і її формування в дитячому віці. М. Психологія і педагогіка, 1998. - 290 с.
3.Варюхіна С. І. Витоки доброти. Мінськ, 1987. - 210 с.
4.Земская М. Сім'я і особистість, М. 1999. - 267 с.
5. Ільїн І. А. Душа дитини // Осередок. 1993. - №9.
6.Каркліна С. Е. Проблеми сімейного виховання. М. 1983. - 189 с.
7.Крайг Г. Психологія розвитку, СПб. 2000. - 280 с.
8.Крутецкій В. А. Психологія. М. 2000. 190 с.
9.Кулік Л. А. Берестов Н. І. Сімейне виховання. М. 1990. - 156 с.
10. Лебединський В. В. та ін. Емоційні порушення в дитячому віці. М. 1991. - 187 с.
11. Леонтьєв А. Н. Вибрані психологічні твори. У 2-х томах. т.2, М. 1983. - 480 с.
12. Любіцина М. І. В. А. Показати всі Сухомлинський про виховання дітей. Л. 1974. - 320 с.
13. Популярна психологія для батьків. Під редакцією Бодалева А. А. М. 1998. - 234 с.
14.Развітіе особистості дитини. / Під ред. Запорожця А. В. М. 1994. - 196 с.
15. Сім'я і формування особистості дитини / за ред. Бодалев А. А. М. 1995. - 220 с.
16. Титаренко В. Я. Сім'я і формування особистості, М. Думка, 1987. - 254 с.
17. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. СПб. 1996. - 190 с.
приховати

5) значення сімейних традицій у вихованні моральності.
Мета даної курсової роботи - повне і всебічне вивчення та аналіз ролі сім'ї у формуванні та розвитку особистості дитини.
Для досягнення поставленої мети представляється необхідним в рамках даної роботи рішення наступних завдань:
- розкрити поняття «сім'я» і етапи її розвитку;
- показати роль сім'ї у формуванні та розвитку особистості;
- вивчити сімейні взаємини як основу в розвитку особистості дитини;
- показати значення сім'ї в моральному вихованні дитини;
- розкрити значення сімейних традицій у вихованні моральності.
Висновок
На закінчення проведеної роботи зазначимо таке.
Історія питання про вплив сім'ї на виховання дитини сягає своїм корінням в глибоку старовину. Крім педагогів, він волно Показати всі вал уми багатьох видатних людей різних епох і народів.
Сімейному вихованню приділяли в своїх працях увагу Тацит, Петроній, Вергілій, Конфуцій, Кант, Гегель, Катерина Велика, Жан Жак Руссо і т. Д. Список воістину невичерпний. Жоден відомий мислитель, політик, державний діяч не обійшла цю тему своєю увагою. Чому?
приховати

Оцінимо безкоштовно
за 10 хвилин

Ця робота вам не підійшла?

У наших авторів ви можете замовити будь-яку навчальну роботу від 200 руб.
Оформіть замовлення і автори почнуть відгукуватися вже через 10 хвилин!


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...