Контроль дітьми раннього віку

/ Контроль за розвитком дітей раннього віку

1. Сутність контролю за розвитком дітей раннього віку.

2. Методи контролю.

3. Групи розвитку дітей.

4. Організація контролю за розвитком дитини в дошкільному закладі.

1. Мета контролю -

Визначити рівень розвитку кожної дитини, вікової групи і дошкільного закладу в цілому;

Встановити правильність медико-педагогічних впливів, умов виховання;

Побачити початкові відхилення в розвитку і поведінці дитини і своєчасно скоригувати виховні впливу.

У контроль за розвитком дитини входять:

А) оцінка стану здоров'я;

Б) оцінка фізичного і психічного розвитку дітей;

В) оцінка їх поведінки (настрій, сон, апетит, характер неспання, індивідуальні особливості, риси особистості).

Нервово-психічний розвиток оцінюється виходячи з основних ліній розвитку:

2-ий рік життя: розвиток пасивної і активної мови, сенсорний розвиток, розвиток гри і дій з предметами, розвиток загальних рухів, формування навичок самостійності.

3-ий рік жізі: розвиток активної мови, сенсорний розвиток, розвиток гри і дій з предметами, формування образотворчої і конструктивної діяльності, розвиток загальних рухів, виховання навичок самостійності.

2. До методів контролю відносяться:

Метод опитування матері (при прийомі в деетское установа і надалі по ходу розвитку дитини);

Метод спостереження в групі за поведінкою дітей;

Метод діагностики за психічним розвитком дитини.

Метод діагностики - це визначення рівня розвитку за єдиною методикою, іноді за допомогою певного матеріалу, в певній ситуації, максимально наближеної до природних умов життя дитини. Якщо дитина впорався із завданням, отримує позитивну оцінку. Якщо немає - отримує інше завдання, на вік нижче. При оцінці рівня розвитку проставдяется той вік, якому відповідав би виявлений показник. Та відзначається випередження або затримка в розвитку окремих функцій. За нормальний розвиток дитини другого року життя приймається формування умінь в межах одного кварталу, а на з-му році життя - в межах півріччя.

3. За рівнем розвитку діти поділяються на 4 групи:

1-ша група - діти з нормальним розвитком, всі показники відповідають віку або випереджають у розвитку;

2-а група - діти з початкової затримкою в розвитку на один епікрізний термін (на 2-му році - 1 квартал, на 3-му - півріччя);

3-тя група - діти з більш глибокої затримкою (на два епікрізних періоду);

4-я група - діти з затримкою на три епікрізнвих терміну.

-у групу складають приблизно 33%, 2-гу групу - приблизно 52%, 3-ї групи - приблизно 14%, 4-у групу - приблизно 1%.

У другій групі більшу частину складають діти з початкової затримкою активної мови. Їх слід відразу взяти на облік з метою їх мовного розвитку. Діти третьої групи вимагають особливої ​​уваги педагога, діти четвертої групи - консультації психоневролога.

4. У контролі беруть участь вихователь, методист (заступник завідуючої з основної діяльності), лікар. Вихователь і методист ведуть спостереження за поведінкою, проводять діагностику нервово-психічного розвитку, лікар оцінює фізичний розвиток, стан здоров'я, визначає групу здоров'я. Контроль за поведінкою дітей здійснюється вдневніке групи, результати оцінки рівня розвитку і поведінки дітей заносяться в карту психічного розвитку. Для проведення діагностики методист підбирає матеріал, який не використовується у повсякденному житті і зберігається в кабінеті методиста разом з описом методики виявлення рівня розвитку за всіма показниками. Робота ведеться за планом, не рідше одного разу в квартал, своєчасно виконуються всі рекомендації.

Методична розробка на тему:
Аналітична довідка по темі Адаптація дітей в ДНЗ

ТЕРМІНИ: з ___ 00г. по ___00 року.

ВИКОНАВЦІ: старший вихователь ____, старша медсестра _________.

 • Вивчити умови, створені в групі для організації виховно-освітньої роботи з дітьми в адаптаційний період.
 • Провести оцінку і аналіз виховно-освітньої роботи в адаптаційний період відповідно до вимог освітньої програми.
 • Скоординувати роботу вихователів і фахівців ДОУ по даному напрямку.
 • ПИТАННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРКИ.

 • Організація розвиваючої предметного середовища в групі, що сприяє полегшенню адаптаційного періоду дітей раннього віку.
 • Організація роботи з дітьми в адаптаційний період. / Вільне відвідування з дитиною групи, прогулянок, режимних моментів з метою освоєння нового середовища, суспільства, звикання до незнайомих людей /.
 • Створення в групах індивідуального гнучкого режиму в період адаптації
 • Перевірка календарних планів вихователів:
 • -планування профілактичних заходів з дітьми в адаптаційний період

  / Періодичність, системність, відповідність завдань віком дітей. /

  -планування роботи з батьками з даної тематики

  / Індивідуальні та групові консультації, батьківські збори, випуск стінгазет. /

 • Методичні матеріали по адаптаційної роботі з дітьми.
 • -памяткі, консультації, методичні рекомендації.

  7. Робота з батьками:

  -консультації, пам'ятки для батьків з даної тематики

  -оформлення наочної інформації в «Куточку для батьків»

  -виставка спеціальної літератури «На допомогу батькам».

  - робота «Маминої школи» педагог-психолог ____.

  ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.

 • Спостереження за організацією виховно - освітнього процесу / відвідування занять, режимних моментів. /
 • Перевірка документації. Аналіз календарних планів вихователів.
 • Перевірка наявних посібників і методичних матеріалів по адаптаційної роботі.
 • Бесіда з дітьми, педагогами, батьками, старшою медсестрою.
 • Бланк збору інформації про планування роботи з дітьми в адаптаційний період.
 • Пам'ятка «Алгоритм проходження адаптації».
 • Створення комфортних умов перебування в дитячому саду в адаптаційний період.
 • Підготовка пакету методичних документів з організації та керівництву роботи з дітьми в адаптаційний період.
 • За результатами перевірки успішної адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка.

  На підставі Наказу № __ від 00.00.2000 року в МБДОУ № 4 «Золотий ключик» та відповідно до річного плану роботи була проведена перевірка, метою якої було вивчення умов і аналіз воспітатально-освітньої роботи з дітьми в адаптаційний період.

  В результаті виявлено наступне:

 • Організація просторово - предметного середовища в групі сприяє безболісного звикання до дитячого садка:
 • -наявність дидактичних ігор і посібників (кубики, мозаїка, настільно - друковані ігри, образні дидактичні іграшки з застібається і прилипають елементами (блискавкою, гудзиками, шнурівками, кнопками, липучками);

  - фотографій із сімейного альбому;

  - улюблені іграшки дітей, принесені з дому;

  - сюжетно - образні іграшки;

 • У вихователів є матеріал по адаптації дитини до вступу в ДНЗ: пам'ятки, методичні рекомендації, консультації по організації режиму дня в період адаптації, профілактична робота, організована з дітьми в період адаптації.
 • У «куточки для батьків» були оформлені різноманітні консультації з проблеми адаптаційного періоду в ДНЗ, поради «Як швидше звикнути до дитячого саду?», «Ігри з дітьми вдома». Консультації, пам'ятки та інші методичні матеріали оформлені акуратно, в єдиному стилі, багато матеріалів набрано на комп'ютері.
 • Проведено семінари для батьків на тему: «Організація загартовування дітей. основні принципи »,« Організація догляду за дітьми та виховання навичок здорового способу життя ». Проведено батьківські збори на тему «Психологічна безпека особистості дитини в період адаптації».
 • У період адаптації вихователями групи складено гнучкий режим дня, який дозволив враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, перші дні радили мамі бути разом з малюком, щоб він відчував себе спокійніше.
 • Було проведено анкетування батьків «Чи готовий ваш дитина до вступу в ДНЗ»?
 • В адаптаційний період, під час годування, сну в групі звучала спокійна музика, яка сприяла зняттю напруги.
 • Спеціально-організована діяльність з дітьми здійснювалася в ігровій формі, все заняття об'єднані одним сюжетом, наприклад «В гостях у Айболита», «Вовк і семеро козенят», «Недовірливий ведмідь», «Чарівна паличка» і т. Д.
 • У період адаптації велика увага приділялася лікувально-профілактичній роботі, з цією метою в групі вихователями щодня проводилася дихальна гімнастика, що гартує носове дихання, в треті страви протягом 2-х місяців додавалися краплі елеутерококу, які дозволили знизити захворюваність на ГРВІ та грип.
 • Педагогом - психологом була організована робота «Маминої школи», яка надавала практичну допомогу батькам по догляду за дитиною, проблемам її виховання, розвитку та адаптації до ДОП;
 • За результатами тематичного контролю можна зробити наступні висновки:

  - робота вихователів в період адаптації дітей до ДНЗ ведеться цілеспрямовано, планомірно, сприяє безболісного звикання дитини до нових умов.

  - необхідно продумати графік надходження дітей в дитячий сад, узгодити з батьками, приймати в групу не більше 1-2 дітей в тиждень.

  -медсестре під час прийому в ясла необхідно бути присутнім під час вступу кожної дитини, розмовляти з батьками про самопочуття дитини.

  Старший вихователь: _____________ Ф. І. О.

  Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад центр розвитку дитини дитячий сад № 4 «Золотий ключик»

  (МБДОУ № 4 «Золотий ключик»)

  • Групи ДОУ
  • План роботи на рік
  • Програма розвитку
  • Результативність
  • Ранній вік
  • Річне комплексно-тематичне планування
  • Взаємодія всіх форм педагогічної роботи
  • Безпосередньо освітня діяльність
  • План Коррекционной Роботи
  • Інклюзивна і спеціальна освіта

  Адаптація дитини до дошкільної установи - це складний період, як для дітей, так і для дорослих: батьків, педагогів. Розуміючи важливість адаптаційного періоду, виникає необхідність виділення його окремим блоком в освітній програмі ДОУ. Специфіка умов функціонування дошкільних установ м Москви, диктує необхідність розмістити цей блок в розділі «Регіональний компонент», що дозволяє найбільш повно відобразити всю специфіку роботи ДНЗ ЦОУО ДО р Москви в період адаптації дітей 1,6-3,0 років.

  Вивчення нормативно-правової бази та узагальнення практичного досвіду роботи ДНЗ ЦАО лягло в основу розробки оптимальної моделі освітнього процесу в цей період. Ця модель в свою чергу дозволить налагодити тісну взаємодію між усіма учасниками педагогічного процесу з метою зниження гостроти і термінів протікання адаптаційного періоду у дітей.

  Алгоритм роботи ДНЗ в період адаптації.

  1. Етап попереднього збору інформації та підготовки ДНЗ до прийому дітей.

  - збір інформації про дитину, його індивідуальні особливості розвитку, стан здоров'я, перевагах та ін.
  - надання батькам інформаційно-консультативної допомоги з підготовки дитини до ДОП;
  - обладнання предметно-розвиваючого середовища і створення емоційно-сприятливої атмосфери в групі, для полегшення адаптації дітей до умов ДОП.

  Завідуюча
  Ст. медсестра

  2. Етап організації роботи ДНЗ в період адаптації дітей.

  - Організація медико-психолого - педагогічного супроводу дитини
  - Тісна взаємодія з сім'єю дитини


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...