Соціально емоційні порушення особистості дітей сиріт

Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт Psychological pecularities of social-emotional personality disorder of orphaned children Текст наукової статті за фахом Психологія

 • Сирітства,
 • Депривації,
 • Депріваціонних ПОРУШЕННЯ,
 • ЗАДЕРЖКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ,
 • АДАПТАЦІЯ,
 • СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ,
 • ORPHANCY,
 • DEPRIVATION,
 • DEPRIVATION DISORDERS,
 • MENTAL RETARDATION,
 • ADAPTATION,
 • SOCIAL-EMOTIONAL DISORDERS

Анотація
наукової статті з психології, автор наукової роботи - Конєва Оксана Борисівна

У статті розкрито основні специфічні особливості розвитку дітей-сиріт в різні вікові періоди. Вивчено причини порушень міжособистісних відносин, причини соціально-емоційних порушень у дітей-сиріт із затримкою психічного розвитку. Визначено основні шляхи корекції емоційно-особистісної сфери дітей-сиріт і представлені психокорекційні технології впливу.

Abstract 2009 year, VAK speciality - 19.00.00, author - Koneva Oksana Borisovna, Bulletin of the South Ural State University. Series: Psychology

In the work main specific features of development of orphaned children at various age periods are revealed. Causes of interpersonal relationships disorders, causes of social-emotional disorders of orphaned children with mental retardation are explored. Basic ways of correction of emotionally-personality sphere of orphaned children are defined and psycho-correction influence technologies are presented.

Наукова стаття за фахом Психологія з наукового журналу Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Психологія, Конєва Оксана Борисівна

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Конєва Оксана Борисівна Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт // Вісник ЮУрГУ. Серія: Психологія. 2009. №30 (163). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / psihologicheskie-osobennosti-sotsialno-emotsionalnyh-narusheniy-lichnosti-detey-sirot (дата звернення: 12.10).

Конєва Оксана Борисівна Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Психологія (2009). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / psihologicheskie-osobennosti-sotsialno-emotsionalnyh-narusheniy-lichnosti-detey-sirot (дата звернення: 12.10).

Конєва Оксана Борисівна (2009). Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт. Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Психологія URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / psihologicheskie-osobennosti-sotsialno-emotsionalnyh-narusheniy-lichnosti-detey-sirot (дата звернення: 12.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Конєва Оксана Борисівна Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт // Вісник ЮУрГУ. Серія: Психологія. 2009. №30 (163) С.59-65.

Конєва Оксана Борисівна Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Психологія (2009).

Конєва Оксана Борисівна (2009). Психологічні особливості соціально-емоційних порушень особистості дітей-сиріт. Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Психологія

Розвиток особистості дитини в умовах дитячого будинку

В даний час зросла кількість дітей - соціальних сиріт. Соціальні сироти - це діти, які мають батьків, але залишилися без їх піклування. Серед вихованців державних установ 5% дітей не мають батьків, 95% дітей мають батьків, які з різних причин відмовилися або були позбавлені батьківських прав. За офіційними підрахунками зараз в Росії близько півмільйона таких дітей.

Соціально емоційні порушення особистості дітей сиріт

Більшість дітей - соціальних сиріт потрапляють до державних установ з неблагополучних сімей, де вже з раннього віку вони були позбавлені емпатійного спілкування, де з ними жорстоко поводилися. Батьки багатьох таких дітей - алкоголіки, наркомани, які ведуть асоціальний і аморальний спосіб життя. Такі сім'ї не виконують своїх основних функцій. Багато авторів Л. І. Божович, М. І Лисина і ін. Відзначають, що сім'я є найважливішим інститутом соціалізації особистості, а сімейні стосунки відіграють особливу роль у формуванні підростаючого покоління. Спілкування з дорослим - основний шлях прояви активності дитини. Саме в процесі спілкування з дорослим дитина пізнає і засвоює правила людських взаємин, приймає норми, поняття і цінності суспільства.

Численні дослідження проведені Л. І Божович, І. В. Дубровіной, М. І. Лісіной і ін. Присвячені аналізу неблагополучних наслідків виховання дітей в державних установах. Поза сім'ї у дитини формуються специфічні риси характеру, поведінки, особистості, про які не можна сказати, гірше вони або краще, ніж у дитини виховується в сім'ї - вони просто інші.

Цьому сприяють специфічні умови дитячого будинку:

1. Часта змінюваність дорослих в установі, яка розриває безперервність відносин і досвіду дитини;

2. Обмежений контакт із зовнішнім світом;

3. Специфічна позиція педагогів, при якій дитина є об'єктом догляду, виховання і навчання, на відміну від подієвої позиції дорослого в родині;

4. Груповий підхід до дітей і відсутність емоційного контакту, що тягне недифференцированность і неусвідомленість свого Я.

5. Жорстка регламентація всіх дій дитини в установі, яка не залишає можливості вибору і відповідальності.

Специфічні умови дитячого будинку істотно впливають на емоційний розвиток дітей. Особливі відмінності відзначаються у дітей потрапили в дитячий будинок з народження. Значна частина дітей стають сиротами вже в пологовому будинку внаслідок відмови від них матерів.

В даний час є дані про вплив інформаційних зв'язків між майбутньою матір'ю і плодом на формування психічних функцій майбутньої дитини. Негативний вплив на розвиток дитини можуть надавати порушення не тільки в соматичної, але і в психічній сфері вагітної жінки. Одним з найбільш потужних психотравмуючих факторів для майбутньої матері є виношування небажаної вагітності. Це одна з причин того, багато дітей, від яких відмовилися, навіть при гарному догляді виростають відхиленнями в поведінці, мають інтелектуальні та невротичні розлади.

У немовлят, які виховуються без батьків, значно пізніше, ніж у дітей з сім'ї виникає потреба в спілкуванні з дорослими і оформляється безпосередньо - емоційне спілкування. Мімічні реакції, жестікуляціонной, загальні моторні реакції, звукові в комплексі пожвавлення загальмовані або просто не розвинені. У другому півріччі життя у дітей - сиріт не виникають афективно - особистісні зв'язку з дорослим: вони не прагнуть розділити з ним свої емоції, не шукають у нього співпереживання в новій або лякаючою ситуації. Все це призводить до зниження загальної, в тому числі пізнавальної та емоційної активності дітей. Саме спілкування відрізняється млявістю, безініціативність, бідністю комунікативних засобів, це проявляється в збіднення емоційного реагування на поклик, людську мову, тихий голос, новизну обстановки, на персони оточуючих людей.

Узагальнюючи результати дослідження психічного розвитку дітей, які виховуються поза родиною, Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, Т. Є. Єрмолова та ін. Вважають, що у віці від року до трьох років до вже наявних психологічними характеристиками додається додатковий ряд особливостей, що відрізняють вихованців будинків дитини від їх однолітків з родини:
 • Знижена допитливість;
 • Відставання в розвиток мови;
 • Затримка в оволодінні предметними діями;
 • Емоційна нечутливість до відношенню дорослого;
 • Відсутність прагнення до самостійності;
 • Відсутність тенденцій до партнерства в ігровій діяльності.

Психіатричне, неврологічне та психологічне обстеження дітей в будинках дитини показує, що розлука з матір'ю на першому році життя призводить до депресивних розладів дитини. Клінічні симптоми депресії зачіпають три сфери: емоційну, моторну і пізнавальну. Емоційні порушення проявляються в депресивному настрої у вигляді смутку, апатії, байдужості. Відбувається поступова углубляемость емоційного дефіциту. Рухові порушення в рамках депресивних розладів характеризуються малою виразністю міміки. Мають місце стереотипні і звичні дії - смоктання пальців, обкушування губ, пальців, висмикування волосся, дряпання. Загальмованість пізнавальних реакцій проявляється в зниженні загальної активності, слабкому розвитку ігрової діяльності.

У період дошкільного віку у дітей, що живуть в дитячих будинках, відзначається наступне: слабо розвинений тимчасової план дій, вони не виділяють і не фіксують у свідомості своїх дій, не планують майбутніх дій. Їх минуле і майбутнє пов'язане тільки з режимними моментами (спати, їсти, гуляти) і обмежується одним днем.

У дошкільнят в дитячих будинках часто виявляються психогенні реакції на умови виховання: плаксивість, пригніченість, загальмованість або, навпаки, дратівливість, агресивність; виявляється знижена емоційність, пасивність у всіх видах діяльності. На відміну від дошкільнят виховуються в родині у дітей - сиріт відсутня здатність до співпереживання іншим людям, як до дорослих, так і до однолітків. У дітей живуть поза сім'єю, в грі практично відсутня рольова взаємодія з однолітками.

Незважаючи на дані наслідки виховання дитини в дитячому будинку, педагоги нашого МОУ Дитячий будинок № 3 створюють всі умови, щоб наблизити їх до домашніх.

Соціально емоційні порушення особистості дітей сиріт

Соціально емоційні порушення особистості дітей сиріт

Соціально емоційні порушення особистості дітей сиріт

1. Бреслава Г. М. Емоційні особливості формування особистості в дитинстві: Норма і відхилення. - М. Педагогіка, 1990-144с.

2. Коломінський Я. Л. Панько Е. А. Дитяча психологія. - М. Університетське, 1988 -399с.

3. Немов Р. С. Психологія: У 3 кн.-М. ВЛАДОС, 2001. Кн. 2: Психологія образованія.-608с.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...