Вправи для дітей з ЗПР дошкільного віку Лікарські препарати

Вправи для дітей з ЗПР дошкільного віку Лікарські препарати

Вправи для дітей з ЗПР

Для дітей з ЗПР з успіхом можна використовувати комплекс вправ Зарядка для розуму і тіла, який розміщений на нашому сайті в розділі Розвиток пізнавальних функцій.

ЗПР - це порушення нормального темпу психічного розвитку. Виявляється в уповільненому темпі дозрівання емоційно-вольової сфери, яке проявляється в невмінні зосередитися на виконуваному завданні, в інтелектуальної недостатності (розумові здібності не відповідають віку). [Словник корекційної педагогіки та психології. Ярославль, 1998 г.]

Причини виникнення ЗПР різні. Основною причиною є слабко виражені органічні ушкодження головного мозку, які можуть бути вродженими або виникли при родовому або ранньому періоді життя дитини, можуть бути несприятливі перебігу вагітності, патологія пологів, соціальні чинники: педагогічна занедбаність, обмежені емоційні контакти з дитиною на ранніх етапах розвитку, двомовність.

ЗПР не передається у спадок, але в деяких випадках спостерігається генетична зумовленість недостатності ЦНС.

Відмінності дітей з ЗПР від розумової відсталості

 • Для порушення пізнавальної діяльності при ЗПР характерно порціальность, багатозначність у розвитку всіх компонентів психічної діяльності дитини. Для УО характерно дифузне, розмите пошкодження кори головного мозку.
 • У порівнянні з УО дітьми у дітей з ЗПР набагато вище потенціал можливості розвитку їх пізнавальної діяльності, особливо вищих форм: мислення, спілкування, порівняння, аналізу і синтезу.
 • На відміну від УО, при якій страждають розумові функції, при ЗПР страждають передумови інтелектуальної діяльності: увагу, мова, фонематичний слух.
 • Для розвитку всіх форм розумової діяльності дітей з ЗПР характерна стрибкуватість її динаміки (Н. увагу у дітей ЗПР стрибкоподібно підвищується до 3-го класу)
 • При обстеженні дітей з ЗПР в комфортних для них умовах і в процесі цілеспрямованого виховання і навчання з'ясовано, що діти здатні співпрацювати з дорослими, що не спостерігається у дітей УО. Діти ЗПР легко приймають допомогу просунутого однолітка.
 • Ігрове пред'явлення завдання підвищує продуктивність діяльності дітей з ЗПР в той час, як УО воно може служити приводом для мимовільного зісковзування уваги дитини з виконання завдання, частіше, якщо завдання на межі можливості дитини.
 • Ігрова діяльність для дітей ЗПР на відміну від УО носить більш емоційний характер. Мотиви визначені цілями діяльності, але зміст не розгорнуто, в ній (грі) відсутній власний задум, уяву, вміння представляти ситуацію в розумовому плані. На відміну від нормального однолітка не переходять на рівень сюжетно-рольової гри без спеціального навчання, а застряють на рівні сюжетної, коли діти УО застряють на предметної ігрової діяльності.
 • Для дітей з ЗПР характерно більше яскравих емоцій, які дозволяють зосередитися на виконанні завдання, чим більше дитина зацікавлений завданням, тим вище результат
 • Більшість дітей з ЗПР з дошкільного віку достатньо володіють образотворчої діяльністю. УО без спеціального навчання образотворчої діяльності не виникає. Така дитина залишається на рівні черкания (криві будиночки, головоногі чоловічки, букви і цифри хаотично розкидані по паперу)
 • Відмінність ЗПР від педагогічної занедбаності

  Педагогічна занедбаність - стійке відхилення в свідомості і поведінці дітей обумовлено негативним впливом середовища і недоліками виховання (важкі діти). У таких дітей і дітей ЗПР спостерігається зовнішню схожість відхилень у поведінці і соціальному відношенні: конфліктність, порушення правил поведінки, відмова або ухил від вимог, брехливість, необов'язковість. Причини виникнення відхилень педагогічно запущених дітей різні.

  Поведінка - результат стійкого відхилення в морально-правовій свідомості. Даної дитини можна назвати опозиціонером на переконання (діяння здійснюють свідомо). Причини відхилення поведінки дітей ЗПР є слабкі адаптаційні механізми особистості. Чи не збалансованість процесів збудження і гальмування. Для цієї дитини конфлікт, відмова, лож - найбільш простий спосіб взаємодії із середовищем і в той же час спосіб самозбереження, самозахисту від негативних впливів ззовні. При такому стихійному формуванні без педопекі дитина набуває асоціальні риси характеру.

  Корекційні вправи

  Наприклад, дитині пропонується читання невеликого пропозиції. Читання супроводжується неголосним постукуванням олівцем по столу. Дитина повинна запам'ятати текст і порахувати кількість ударів.

  Нейрокоррекціонние вправи

  До моменту приходу в школу - в 7 років - у дитини розвинена права півкуля, а ліве актуалізується лише до 9 років. Відповідно до цього, навчання молодших школярів має відбуватися природним для них правопівкульним способом - через творчість, образи, позитивні емоції, рух, простір, ритм, сенсорні відчуття.

  Навчально-методичний матеріал по темі:

  Мислення - одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з промовою. В процесі розумової діяльності виробляються певні прийоми або операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація).

  Виділяють три види мислення:

  1) наочно-дієве (пізнання за допомогою маніпулювання предметами)

  2) наочно-образне (пізнання за допомогою представлень предметів, явищ)

  3) словесно-логічне (пізнання за допомогою понять, слів, міркувань).

  Наочно-дієве мислення особливо інтенсивно розвивається у дитини з 3-4 років. Він осягає властивості предметів, вчиться оперувати предметами, встановлювати стосунки між ними і вирішувати найрізноманітніші практичні завдання.

  На підставі наочно-дієвого мислення формується і складніша форма мислення - наочно-образне. Воно характеризується тим, що дитина вже може вирішувати завдання на основі уявлень, без застосування практичних дій. Це дозволяє дитині, наприклад, використовувати схематичні зображення або лічити про себе.

  До шести-семи років починається інтенсивне формування словесно-логічного мислення, яке пов'язане з використанням і перетворенням понять. Однак воно не є провідним у дошкільнят.

  Всі види мислення тісно пов'язані між собою. При вирішенні завдань словесні міркування спираються на яскраві образи. У той же час рішення навіть найпростішої, самої конкретного завдання вимагає словесних узагальнень.

  Різні ігри, конструювання, ліплення, малювання, читання, спілкування і т. Д. Тобто все те, чим займається дитина до школи, розвивають у нього такі розумові операції, як узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікація, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, розуміння взаємозалежностей, здатність міркувати.

  Особливості мислення у дітей з ЗПР

  Мислення дитини з затримкою психічного розвитку віком 5-6 років знаходиться на рівні його життєвого досвіду. Він не може налагодити зв'язки і відносини предметів логічним шляхом. Уміння мислити передбачає виділення істотних ознак предметів, об'єднання різних ознак в ціле уявлення про предмет порівняння предметів і виявлення відмінностей в них і т. Д. Всі ці навички у дітей з затримкою розвитку сформовані значно гірше, ніж у однолітків.

  Ігри та вправи.

  ХТО, ЩО ЛЮБИТЬ?

  Підбираються картинки із зображеннями тварин і їжі для цих тварин. Перед дитиною розкладають картинки з тваринами і окремо картинки із зображенням їжі, пропонують всіх "нагодувати".

  НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ

  Дитині зачитують слова і просять назвати їх одним словом. Наприклад: лисиця, заєць, ведмідь, вовк - дикі тварини лимон, яблуко, банан, слива - фрукти.

  Для дітей старшого віку можна видозмінити гру, даючи узагальнююче слово і пропонуючи їм назвати конкретні предмети, що відносяться до узагальнюючого слова. Транспорт -. птиці -.

  КЛАСИФІКАЦІЯ

  Дитині дають набір картинок із зображенням різних предметів. Дорослий просить розглянути їх і розкласти на групи, т. Е. Підходящі з підходящими.

  Знайдіть зайве КАРТИНКУ: розвиток розумових процесів узагальнення, відволікання, виділення істотних ознак.

  Приклади:

  Старий, старий, маленький, старий

  Психолого-педагогічна корекційна програма з розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Реферати >> Психологія >> Психолого-педагогічна корекційна програма з розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

  Вправа 2. Малювання прапорців.

  На цьому занятті ми теж створювали для дитини ситуацію виконання завдання з точно заданими елементами, зафіксованими в зразку. Але на відміну від попереднього це завдання за ступенем складності було розраховане на вік підготовчої до школи групи: в ньому переважав не сенсорний компонент, а логічний: воно вимагало від дитини більш напруженого ручної праці, хоча і протягом порівняно короткого часу - протягом 15 хв, орієнтації на аркуші паперу з разлиновкой в ​​клітинку, навичок штрихування.

  Дитині пропонували розглянути зразок завдання - на подвійному тетрадном аркуші з разлиновкой в ​​клітинку намальовані кольорові прапорці при дотриманні наступних правил: 1), ніжка прапорця займає три клітинки, прапорець - дві 2) відстань між двома сусідніми прапорцями - дві клітинки 3) відстань між рядками дві клітинки 4), прапорці намальовані при чергуванні червоного і зеленого кольору 5) ніжка у прапорця коричнева.

  Далі йому давали таку інструкцію: Дивись, на цьому листочку намальовані кольорові прапорці. У тебе такий же листок, ось кольорові олівці. Намалюй на своєму листочку точно такі ж прапорці, як тут. Подивися уважно на мою роботу і роби так само. Можеш дивитися на неї і під час малювання, я її прибирати не буду. Малюй доти, поки я не скажу: Досить, поклади олівець. А тепер малюй!.

  Вправи для дітей з ЗПР дошкільного віку Лікарські препарати

  Після закінчення роботи, як і на попередньому занятті, кожній дитині задавали наступні питання: 1) Тобі подобається твоя робота? 2) А чому вона тобі подобається (не подобається)? 3) У тебе вийшла так, як тут намальовано? 4) Чому ти так вважаєш? 5) Розкажи, як треба було малювати.

  Вправа 3. Малювання будиночка лісника.

  Перед дитиною аркуш паперу, кольорові олівці. Йому пропонують намалювати будиночок лісника, дають наступну інструкцію: Намалюй будиночок лісника на лісовій галявині. Будиночок маленький, яскравий, його видно здалеку. Ти його можеш намалювати, як тобі хочеться, але запам'ятай, що потрібно намалювати обов'язково. Запам'ятовуй: 1) дах у будиночка червона 2) сам будиночок жовтий 3) двері у нього синя 4) біля будинку лава, вона теж синя 5) перед будинком - дві маленькі ялиночки 6) одна ялинка - за будинком. Навколо будиночка можеш намалювати зелену траву і взагалі, що захочеш.

  Інструкція дається двічі, а далі дитині пропонують повторити її про себе і тільки після цього почати малювати. А тепер малюй! - каже йому експериментатор. - Коли я скажу: Поклади олівці, досить - ти малювати перестанеш.

  У протоколі фіксували особливості орієнтування дитини на завдання, ставлення до нього, особливості включення в роботу, послідовність і характер дій (орієнтовних, робочих, контролюючих), особливості поведінки (ставлення до процесу діяльності, питання, висловлювання, виправлення, доповнення т. П.) , якість досягнутого результату.

  У процесі корекційно-педагогічної роботи з дітьми ЗПР в переважній більшості випадків виявилося легше коригувати недоліки в знаннях в формі загальних уявлень і елементарних інтелектуальних умінь і набагато важче в сфері саморегуляції: їх важче вчити програмування майбутньої діяльності, операційний контроль, звірення загального результату діяльності з метою і програмою, їм важче вдається перенесення сформованих навичок і умінь в нові умови. Іншими словами, у дітей з ЗПР важче формувати саморегуляцію в інтелектуальній діяльності як сферу особистісної активності: специфічний сплав позитивного емоційного ставлення дітей до інтелектуальної діяльності як щодо стійкого пізнавального мотиву зі звичними способами самоконтролю на всіх основних її етапах. Цей сплав є найважливіша умова оволодіння дитиною якісної стороною скоєних ним розумових операцій.

  Іншими словами, результати катамнестичних даних до певної міри також є підтвердженням: 1) ефективності проведеної нами діагностичної та корекційно-педагогічної роботи в спеціальних дошкільних групах по відношенню до основної маси шестирічних дітей з ЗПР 2) прогностичної значимості психологічних діагностичних методик, ефективності їх використання в якості засоби контролю за розвитком дітей з ЗПР в спеціально організованих умовах 3) необхідності подальшого вдосконалення роботи з корекційно о-педагогічної дошкільнятами ЗПР, ускладненої з раннього дитинства несприятливими факторами психічного розвитку мікро соціального і мікро педагогічного характеру.

  Висновок.

  Вправи для дітей з ЗПР дошкільного віку Лікарські препарати

  Проведене дослідження дозволяє зробити наступні загальні висновки.

  Висунуті нами в дослідженні теоретичні гіпотези вивчення ряду неопрацьованих в дитячій психології проблем раннього онтогенезу загальної здатності до засвоєння знань (навчання) - умови, причини, конкретні особливості прояву, можливості подолання низького рівня здібностей до засвоєння знань (знижена успішність) у шестирічних дітей з ЗПР - отримали підтвердження. Підтверджено гіпотези про психологічну сутність і специфіку формування загальної здібності до навчання у шестирічних дітей, органічний зв'язок цього процесу з індивідуальними особливостями особистості дитини як суб'єкта інтелектуальної (навчальної - в старшому дошкільному віці) діяльності про можливості діагностики індивідуального рівня її формування (характерних актуальних і потенційних особливостей формування) в діапазоні від оптимально реалізованих вікових можливостей в типових умовах виховання і навчання в д шкільному закладі до нижніх меж норми про типологію зниженою навчаємо ості, яка сприяє створенню типовий і індивідуалізованої моделі корекційно-педагогічної роботи з дітьми тощо.

  Теоретична модель вивчення і корекції зниженої навчаємо ості у шестирічних дітей з ЗПР в спеціально створених педагогічних умовах - в умовах діагностично-корекційних груп - виправдала себе. Організована в них практика вивчення і цілеспрямованого навчання і виховання дітей дозволила отримати об'єктивно нові дані як в плані виявлення конкретного якісного своєрідності формування у них здібностей до засвоєння знань, так і в напрямку вирішення ряду теоретичних і організаційно-методичних проблем діагностики та корекції затримки психічного розвитку. На цій підставі можна вважати, що в дослідженні отримали теоретичну та експериментальну розробку деякі аспекти великої і складної проблеми організації засобами дошкільного виховання реальної педагогічної допомоги шестирічним дітям, що відстають у розвитку від своїх нормально розвиваються однолітків. Отримані дані можуть бути використані в рішенні задач диференційованої підготовки шестирічних дітей з ЗПР до навчання в школі.

  Виконане експериментальне дослідження має виражену загальну практичну (прикладну) спрямованість.

  Каталог статей

  Учитель-логопед ^ Сергєєва Н. А

  КАРТОТЕКА ІГОР І ВПРАВ

  Риба співає пісні.

  Вправи для дітей з ЗПР дошкільного віку Лікарські препарати

  Листоноша приніс лист.

  Туфлі скляні.

  Вовк бродить по лісі.

  У каструлі варитися чашка.

  «Зберемо врожай фруктів».

  Мета: розвиток вербальної пам'яті, мислення, закріплення узагальнюючих понять

  (Аналогічно грі «Зберемо букет»).

  Дітям пропонується запам'ятати кілька слів: велосипед, яблуко, автобус, груша, машина, слива.

  Завдання:

  - відтворити слова

  - роздягнули на групи за одним загальним ознакою

  "Іграшкова чергу"

  Мета: розвиток вербальної і зорової пам'яті

  "Іграшки стояли в черзі, вони хотіли покататися на пароплаві. Першим стояв ведмедик, потім лялька Катя, за нею рожевий порося, за поросям ще один ведмідь, останній - кошеня". Ви будуєте 5-6 іграшок в чергу один за одним. "Потім задзвонив дзвоник - це прийшов морозивник, і всі звірі побігли до нього. А коли вони повернулися на причал, не змогли згадати, хто за ким стояв. Допоможи іграшок, адже капітан пароплава катає за один раз тільки по два пасажира"

  «Відгадай, про що говорю»

  Мета: розвиток вербальної пам'яті, уваги, збагачення словника

  Логопед називає різні визначення предмета, діти відгадують його назви. (Гра спрощується за рахунок додавання картинок)

  Боягузливий, сірий, довговухий...

  Багатоповерховий, висотний, цегляний...

  Ароматний, крихкий, червоний...


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...