Соціальна допомога дітям сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків Швидка допомога

Соціальна допомога дітям сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків Швидка допомога

Соціально-правова допомога дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

Подібні документи

Причини соціального сирітства. Форми соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння дитини. Установи для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Основні гарантії соціального захисту дітей-сиріт.

Реферат [65,4 K], добавлена ​​10.04.2011

Основні аспекти працевлаштування та зайнятості дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Нормативно-правові основи їх соціальної підтримки. Аналіз професійного самовизначення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування в батьків.

Реферат [51,0 K], добавлена ​​26.09.2012

Причини соціального сирітства та форми соціального влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Аналіз соціальних проблем вихованців Львівського дитячого будинку, робота педагогічного колективу щодо їх вирішення та профілактики.

Дипломна робота [153,2 K], добавлена ​​12.01.2011

Тенденції та динаміка розвитку системи влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у російському суспільстві. Державна політика в області їх соціального захисту. Порівняльний аналіз сучасних моделей вирішення проблеми сирітства.

Дипломна робота [238,0 K], добавлена ​​15.01.2014

Теоретичні основи організації соціальної роботи з формування правової культури вихованців, які залишилися без піклування батьків. Досвід роботи в Центрах допомоги дітям. Рівень сформованості когнітивного компонента правової культури дітей-сиріт.

Дипломна робота [121,1 K], добавлена ​​15.03.2011

Соціальний контекст проблеми ставлення населення столиці до соціально незахищених категорій сімей, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків. Пропозиції москвичів щодо стабілізації ситуації в сфері дитячого та сімейного благополуччя.

Соціальна допомога дітям сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків Швидка допомога

Реферат [2,2 M], добавлена ​​16.02.2011

Основні напрямки діяльності по соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт. Історія піклування сиріт в Росії. Соціально-правовий захист дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Особливості соціалізації вихованців дитячого будинку.

Реферат [64,7 K], добавлена ​​25.04.2010

Проблема соціального сирітства. Випускники дитячих будинків як об'єкт соціального захисту. Державні програми підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Житлові програми та їх орієнтація на пільгові категорії громадян.

Соціальна допомога дітям сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків Швидка допомога

Реферат [55,8 K], добавлена ​​22.05.2015

Причини соціального сирітства в Росії. Нормативно-правові акти РФ і Калузької області щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Форми влаштування дітей-сиріт в Росії, процес усиновлення дітей іноземними громадянами.

Дипломна робота [94,0 K], добавлена ​​06.11.2010

Проблема сирітства в сучасній Росії. Форми і типи влаштування сиріт, оцінка необхідності даного процесу. Поняття та ознаки усиновлення. Державні та державно-громадські форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.

Реферат [35,3 K], добавлена ​​26.01.2013

Нормативно-правові основи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

Нормативно-правові основи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

Зміст

Вступ

Глава 1. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

1.1 Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, як особлива соціальна категорія громадян

1.2 Основні проблеми дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Глава 2. Нормативно-правові основи роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків

2.1 Федеральне законодавство

2.2 Регіональне і муніципальне законодавство

2.3 Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Висновок

Список літератури

Вступ

Те, що відбулося до кінця XX в. різка зміна соціально-економічного ладу в Росії, відмова від колишньої ідеології, негативні міграційні та демографічні процеси спричинили за собою істотні зміни в положенні особистості в суспільстві. З одного боку, особистість стала вільнішою, менш залежною від держави, а з іншого боку, вона багато в чому втратила свою значимість як соціальна одиниця. Масштаби багатьох поширених сьогодні соціальних явищ (таких як зростання дитячої бездоглядності, збільшення числа осіб, які страждають психічними розладами) створюють загрозу національній безпеці.

Дитинство - це період, коли закладаються фундаментальні якості особистості, що забезпечують психологічну стійкість, моральні орієнтації, життєздатність і цілеспрямованість. Ці духовні якості особистості не розвиваються спонтанно, а формуються в умовах вираженої батьківської любові, коли родина створює у дитини потребу бути відданим, здатність співпереживати і радіти іншим людям, нести відповідальність за себе та інших, прагнення навчитися самому.

Щоб дитина комфортно себе почував у емоційному плані, необхідні соціальні умови, які визначають його побут, його фізичне здоров'я, характер його спілкування з оточуючими людьми, його особисті успіхи. На жаль, майже в усіх установах, де виховуються діти-сироти, середовище проживання, як правило, сирітська, приютських, казармена. Звичайно, відомий досвід кращих дитячих будинків та інтернатів, де дітям добре, випускники яких порівняно успішно вступають у доросле життя.

Але разом з тим, нікуди не піти від фактів іншого роду. Ні для кого не секрет, що більшість вихованців дитячих будинків не сироти, а діти, які мають батьків, найчастіше позбавлених батьківських прав. Це означає, що з точки зору соматичного і психічного здоров'я з урахуванням теплої важкої спадковості, несприятливого перебігу перинатального розвитку, важких умов життя в ранньому віці діти, що народилися і виросли в таких сім'ях, складають групу ризику.

Але специфіка психічного, або точніше психологічного розвитку дітей в установах інтернатного типу не визначається за критерієм норма і патологія.

Дослідження, проведені в багатьох країнах світу, свідчать про те, що поза сім'єю розвиток дитини йде по особливому шляху і у нього формується специфічні риси характеру, поведінки, особистості, про які часто не можна сказати, хороші вони чи погані, вони просто інші.

Причини, що визначають несприятливий в психологічному розвитку дітей, які виховуються в закритих дитячих установах можна охарактеризувати як:

- неправильна організація спілкування дорослих з дітьми, неспроможність тих його форм, які домінують в дитячих установах, особливо в будинках дитини та дошкільних дитячих будинках

- в мінливості, часту змінюваність дорослих, які виховують дітей

- в недостатній роботі з формування гри, особливо в дошкільних дитячих будинках

- в бідності конкретно-чуттєвого досвіду дітей, що виникає з надзвичайної вузькості навколишнього середовища

- в недостатній психолого-педагогічної підготовленості вихователів дитячих будинків, їх байдужості в ставленні до дітей

- в недоліках програм виховання і навчання

- в недиференційованому підході до дітей в процесі їх виховання і навчання: приміщення дітей з різним ступенем затримок в психічному розвитку в одну групу.

Таким чином, проблема психологічної допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, вимагає об'єднання зусиль соціальних працівників, психологів та педагогів у розробці індивідуальних методик роботи з кожною дитиною, які опинилися в страшній ситуації відсутності батьківського піклування з тих чи інших причин. Кожен з аспектів роботи з дитиною-сиротою і дитиною, що залишилися без піклування батьків, повинен бути юридично обґрунтований, нормативно вивірено і точний. Такі діти потребують особливої ​​турботи держави, в той числі, в особливій нормативно-правовий захист.

З діяльності в сфері опіки та піклування неповнолітніх стає все більш ясно, що основна маса досліджень дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків відноситься тільки до області психології та психодіагностики. Практично ніхто з дослідників не звертається до аналізу законодавства, прийнятого на федеральному і регіональному рівнях щодо дітей даної категорії. А законодавство поки залишає бажати кращого.

Таким чином, метою даної роботи є вивчення нормативно-правових основ соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків об'єктом дослідження служать діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи від 18 до 23 років з числа дітей - сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків предмет дослідження - нормативно-правові акти щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

Завдання даної роботи:

1. теоретичний аналіз досліджуваного питання

2. систематизація нормативно-правових актів, на яких базується соціальний захист дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

3. аналіз законодавства Калузької області, що регулює становище дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

4. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення федеральних і регіональних законодавчих норм щодо дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

Глава 1. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

1.1 Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, як особлива соціальна категорія громадян

Соціальна допомога дітям сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків Швидка допомога

Сирітство - соціальне явище, обумовлене наявністю в суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без піклування батьків внаслідок різних соціальних чинників. До них можуть бути віднесені: позбавлення батьківських прав обох батьків або єдиного з батьків, визнання в установленому порядку батьків недієздатними, безвісно відсутніми і т. Д. Сюди також відносять дітей, батьки яких не позбавлені батьківських прав, але фактично не здійснюють будь-якої турботи про своїх дітей і в установленому законом порядку дали згоду на їх усиновлення (удочеріння).

Сирітство, як соціальне явище існує стільки ж, скільки існує людство, і є невід'ємним елементом цивілізації. У всі часи війни, епідемії, стихійні лиха, інші причини призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти ставали сиротами. Але лише в останні роки число соціальних сиріт значно перевищила кількість так званих біологічних сиріт, т. Е. Дітей, батьки яких померли.

Діти-сироти - особи у віці до 18 років, у яких померли або обидва батько.

Діти, які залишилися без піклування батьків - діти у віці до 18 років, які залишилися без піклування одного або обох батьків в зв'язку з відсутністю батьків або позбавленням їх батьківських прав, обмеженням їх в батьківських правах, визнанням батьків безвісно відсутніми, недієздатними (обмежено дієздатними), що знаходяться в лікувальних установах, оголошенням їх померлими, які відбувають покарання в установах виконуючих покарання у вигляді позбавлення волі, знаходженням в місцях утримання під вартою, підозрюваних і обві няемое в скоєнні злочинів, ухиленням батьків від виховання дітей або від захисту їхніх прав та інтересів, відмовою батьків взяти своїх дітей із виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ та в інших випадках визнання дитини залишилися без піклування батьків у встановленому порядку.

Соціально-правова допомога дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків

Інформація про соціологію »Соціально-правова допомога дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків

На тлі стабільного скорочення народжуваності ситуація з ростом числа дітей, які залишаються без піклування батьків, стає загрозливою. Причини сирітства різні, але зрозумілі для розуму і серця, тільки якщо батьки померли або важко хворі. Бути сиротою при живих батьках, усвідомлювати, що вони десь є, дуже важко. Адже так багато значать для дитини материнська любов, ласка, турбота.

Спектр причин дитячого неблагополуччя досить широкий і неоднозначний. У числі істотних чинників слід виділити кризові явища в сім'ї: порушення її структури і функцій, зростання числа розлучень і кількості неповних сімей, асоціальний спосіб життя ряду сімей падіння життєвого рівня, погіршення умов утримання дітей, наростання психоемоційних перевантажень у дорослого населення, безпосередньо відбиваються на дітях, поширення жорстокого поводження з дітьми в сім'ях та інтернатних установах при зниженні відповідальності за їх долю. Те, що відбувається в суспільстві різка зміна ціннісних орієнтацій, психологічна дезадаптація значної частини населення, зниження моральних норм негативно позначаються на процесі соціалізації дітей і підлітків.

Зростаючі масштаби асоціальної поведінки серед дорослих стимулюють розвиток аналогічних процесів і в дитячому середовищі. Найбільш суттєвою ознакою останніх років стало значне збільшення розмірів соціального сирітства, поява його нових характеристик. Виявилося якісно нове явище - так зване «приховане» соціальне сирітство, яке поширюється під впливом погіршення умов життя значної частини сімей, падінням моральних підвалин сім'ї, наслідком чого стають зміна ставлення до дітей, аж до повного витіснення їх з сімей, безпритульність величезної кількості дітей та підлітків.

Соціальний захист дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків - одна з найважливіших завдань держави і суспільства. Зростання соціального сирітства, дитячої бездоглядності так само як демографічна катастрофа (число неповнолітніх в Російській Федерації убуває щорічно на мільйон), мають в основі своїй загальну кризу сім'ї. Небувалий духовний, економічний, політичний, соціальний криза, яка потрясла Росію, привів до збільшення числа сімей з тим чи іншим рівнем соціальної, психологічної або структурної дезорганізації. Різке падіння життєвого рівня населення вперше викликало таке явище як відмова від дитини в зв'язку з відсутністю можливості його прогодувати. Кризові явища в російському суспільстві підштовхнули зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму, психічних захворювань, розширивши витоки дитячого неблагополуччя.

В умовах триваючої нестабільності соціально-економічному, політичному житті країни продовжує рости число дітей, які потрапили у важку життєву ситуацію. Серед них - сироти, соціально дезадаптовані діти і юні злочинці, діти-інваліди, діти-біженці та вимушені переселенці, діти, які проживають в несприятливих екологічних умовах.

Актуальність дослідження. Проблема соціального сирітства актуальна для Російської Федерації. Її загострення є наслідком тривалих соціально-економічних перетворень в країні, що призвели до послаблення загальнолюдських, морально-етичних цінностей, зміни моральних підвалин сім'ї, збільшення числа сімей, які перебувають у скрутному становищі з соціальних і психологічними критеріями. Зростання числа дітей, що живуть без батьківського піклування, на тлі зниження загальної чисельності дитячого населення в останні роки ставить соціальне сирітство в ряд важливих національних проблем.

Об'єкт дослідження: основні напрямки соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

Предмет дослідження: процес соціальної підтримки та захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

Мета роботи: дослідити основні напрямки соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

Завдання дослідження: дослідити проблеми соціального сирітства вивчити державну систему влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків проаналізувати особливості організації соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків розглянути нормативно-правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків виявити шляхи вдосконалення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків, що виховуються в сп зованих установах дослідити основні напрямки соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків на прикладі «Дитячого будинку №3 м Калуги».

Соціальне сирітство як явище набуло тенденції збільшення та поширення, що вказує на необхідність розробки нових теоретичних підходів соціальної роботи у вирішенні проблеми.

В ході дослідження були використані нормативний, порівняльно - історичний методи, а так само ретроспективний метод аналізу літератури з заявленої теми, метод вивчення результатів соціологічного дослідження, а також аналіз документів, статистика.

У науковій і публіцистичній літературі дана проблема не отримала достатньої розробки. Важливу роль в розкритті теми дослідження зіграли роботи, присвячені аналізу причин соціального сирітства в РФ - Діти-сироти в Росії, Семенової Г. В. Технології соціальної роботи Холостовой, Сімейне неблагополуччя як соціально-економічна проблема сучасної Росії Є. І. Шохіна Є. А. Кириліної В. Н. Типологизация форм життєустрою дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків відображені в науково-практичних роботах: Єршової Н. М. Алексєєвої Л. С. Павленка П. Д.

Важливе значення для цілей дослідження, що проводиться, має наукова література з соціальної політики і постинтернатной адаптації, роботи: Зарецького В. Дубровської М. Ослон В. Холмогорової А. Дементьєвої І. Ф. Ослон В. Н. Роботи цього напрямку визначають підходи до аналізу управління соціальними проблемами та шляхи їх вирішення на основі адаптації дітей-сиріт до нових соціально-економічних умов, а також служать теоретико-методологічною базою дослідження.

Аналіз стану проблеми свідчить про те, що при проведенні заходів по організації соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків робляться спроби пошуку нових шляхів і методів вирішення проблеми. Існує безліч прогалин в Російському законодавстві. У зв'язку з цим на державному рівні прийнято ряд важливих документів міжнародного і загальноросійського значення, спрямованих на повноцінне розвитку дітей, які залишилися без піклування батьків і розробку методів для створення оптимальних умов для їх існування.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи, визначаються об'єкт і предмет, мета і завдання дослідження, його хронологічні рамки, висвітлюються питання про ступінь розробленості теми, наводиться огляд джерел і літератури по розглянутим в дисертації проблем, розкривається методологічна основа, новизна і науково - практична значущість роботи.

У першому розділі «Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків як об'єкт соціальної роботи», відображені такі питання як: проблеми соціального сирітства, де розглянуті поняття дитинства, сім'ї, виховання дітей в сім'ях, сирітство викладені форми життєустрою дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

У другому розділі «Особливості організації соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» викладена нормативно-правова база щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а так само соціальні наслідки утримання дітей у сирітських закладах Визначено умови постинтернатной соціально-правового захисту вихованців сирітських установ.

У третьому розділі «Дослідження основних напрямків соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків на прикладі« Дитячого будинку №3 »м Калуги, представлено життєустрою дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків у« Дитячому будинку № 3 м Калуги », яке побудоване за сімейним типом. Досліджуються основні напрямки соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

У висновку відображені висновки по роботі. Аналізується поставлена ​​мета, шляхи її досягнення, через рішення задач.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...