Робота з дітьми з ОНР 3 рівня Швидке лікування

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ОНР 3 рівня в дошкільному навчальному закладі - реферат

Зміст

Введення 3

Глава 1. Теоретичні основи дослідження стану мовних процесів у дошкільнят з ОНР 3 рівня

Характеристика розвитку мовлення в нормі у дітей дошкільного віку 7

1.2. Загальна характеристика поняття «загальне недорозвинення мови» 14

1.3. Особливості розвитку дітей дошкільного віку з ОНР 20

1.4. Третій рівень ОНР як один з видів загального недорозвинення

Речі 29

2.2. Аналіз результатів дослідження 45

Глава 3. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей

Дошкільного віку з ОНР 3 рівня

3.1. Яка Формує експеримент 54

3.2. Аналіз результатів контрольного експерименту 60

Висновок 72

Література 76

Додатки 81

Вступ

Мова і мова традиційно розглядалися в психології, філософії та педагогіці як вузол, в якому сходяться різні лінії психічного розвитку мислення, уяву, пам'ять, емоції. Будучи найважливішим засобом людського спілкування, пізнання дійсності, мова служить основним каналом залучення до цінностей духовної культури від покоління до покоління, а також необхідною умовою виховання і навчання.

Дошкільний вік це період активного засвоєння дитиною розмовної мови, становлення і розвитку всіх сторін мовлення фонетичної, лексичної, граматичної. Повноцінне володіння рідною мовою в дошкільному дитинстві є необхідною умовою вирішення завдань розумового, естетичного і морального виховання дітей в максимально сензитивний період розвитку.

Робота з дітьми з ОНР 3 рівня Швидке лікування

Однак в даний час досить часто педагогами, вихователями і логопедами відзначаються відхилення у розвитку мовлення у дошкільників, які в науковій літературі отримали назву - загальне недорозвинення мови (ОНР). При діагнозі «загальне недорозвинення мови» відбуваються негативні зміни в розвитку не тільки мови, а й пізнавальної, інтелектуальної, соціальної сфер особистості дошкільника, які в кінцевому підсумку не дозволяють йому навчатися в загальноосвітніх установах. Цей факт і визначає соціальну значимість даної роботи.

Обстеження дошкільнят з ОНР 3 рівня мовного розвитку

Обстеження дошкільнят з ОНР 3 рівня мовного розвитку включає мовну карту і карту спостереження за мовним розвитком дитини.

Мовна карта обстеження дошкільнят з ОНР Ш відображає специфіку зазначеного мовного порушення і дозволяє оптимізувати процес обстеження в умовах дошкільного закладу в старшій і підготовчій до школи групах.

Одночасно з заповненням мовної карти, складанням корекційної програми заповнюється карта спостереження за мовним розвитком дитини, що дозволяє простежити динаміку розвитку і корекції основних компонентів мови. Оцінюється в балах.

Таким чином, оцінка результатів діагностики мовного розвитку дітей представлена ​​і в якісних, і в кількісних характеристиках, що зручно для узагальнення і аналізу отриманих даних і відстеження результативності логопедичної роботи.

Мовна карта (ОНР 3 рівень)

1. ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ДИТИНИ:

ДАТА НАРОДЖЕННЯ:

ДОМАШНЯ АДРЕСА:

З ЯКОГО Д / С ПРИБУВ:

МАТИ:

БАТЬКО:

МОВА БАТЬКІВ:

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ:

ЗАГАЛЬНИЙ АНАМНЕЗ:

 • Від якої вагітності дитина?
 • Характер вагітності (падіння, травми, токсикоз, артеріальна гіпертонія, психози, інфекційні захворювання та ін.)
 • Як протікали пологи (дострокові, термінові, швидкі, стрімкі, зневоднені і т. Д.)
 • Коли закричав?
 • Спостерігалася чи асфіксія? (Біла, синя)
 • Резус-фактор (негативний, сумісність)
 • Вага і зростання дитини при народженні:
 • Вигодовування (коли принесли годувати, як взяв груди, як і скільки смоктав, спостерігалися чи відрижки, поперхіванія та ін.)
 • Коли виписали з пологового будинку, якщо затримали, чому?
 • РАННЄ психомоторного розвитку.

 • Коли став тримати голівку?
 • Коли став сидіти?
 • Коли став ходити?
 • До році зубів:
 • Перенесені захворювання (інфекції, удари, травми голови, судоми при високій температурі):

 • До року:
 • Після року:
 • МОВНОЇ АНАМНЕЗ.

 • Гуління:
 • Лепет:
 • Перші слова, їх характеристика:
 • Фразова мова:
 • Чи не переривалося чи мовленнєвий розвиток?
 • Мова в даний час: використання жестів, мовна активність, розуміння мови оточуючих.
 • Ставлення до своєї мови:
 • Мовна середовище:
 • Займався з логопедом, де, скільки, результат:
 • Чи не займався.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ психомоторики.

  1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ МОТОРИКИ:

 • Наявність ліворукості, амбідекстрія:
 • 2. мімічні рухи: (правильне виконання мімічних поз, мімічна картина нечітка, рух не вдається, сінкінезіі).

  3. СТАН пальчикові І РІЧНИЙ МОТОРИКИ:

  Виконати по наслідуванню і під рахунок:

  - пальці стиснути в кулак і розтиснути (5-6 разів).

  - роз'єднати пальці - з'єднати разом (5-6 разів).

  - ігрова вправа Здрастуй пальчик.

  - показати 2 і 3 пальці на правій, лівій руці.

  - показати 2 і 5 пальці на правій, лівій руці.

  - на обох руках одночасно покласти 2-ие пальці на 3-тю, і навпаки 3-и на 2-і.

  - навички роботи з олівцем.

  ВИКОНАННЯ:

 • Плавне, точне і одночасне виконання проб
 • Напруженість, скутість рухів
 • Порушення темпу виконання рухів
 • Невиконання.
 • СТАН ЗОРУ:

  СЛУХУ:

  3. Сприйняття І ВІДТВОРЕННЯ РИТМІВ, простукати ритмічний малюнок:

  1 + 1 1, 11 1, 11 11, 1 11, 1 111, 1 11 1

  Відзначити:

 • Правильне виконання
 • Помилки (повторення в прискореному уповільненому темпі, порушує кількість елементів)
 • 4. ДОСЛІДЖЕННЯ немовних ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ:

 • Орієнтування в схемі тіла
 • Складання картинок з частин (3-5)
 • Подання про квіти:
 • - формах (коло, квадрат, овал. Трикутник, прямокутник):

  5. РОЗУМІННЯ МОВИ ОТОЧУЮЧИХ:

  Виконання 2-3 доручень в заданій послідовності.

  Розуміння складнопідрядних речень:

  - Лена втратила олівець, який був у Вови. Чий це був олівець?

  - Петя пішов в кіно після того, як прочитав книгу.

  - Що він зробив раніше: пішов в кіно або прочитав книгу?

  - Собака біжить за хлопчиком. Хто біжить перший?

  Логопедичного обстеження.

  1. СТАН МОВНОЇ МОТОРИКИ:

  А) Будова артикуляційного апарату:

 • Губи:
 • Зуби:
 • Небо:
 • Мова (товстий, маленький, з укороченою вуздечкою):
 • Прикус (прогнатия, прогения, відкритий бічний прикус, відкритий передній прикус):
 • Б) Рухливість апарату артикуляції:

 • Рухливість губ (смичка, оскал, витягування вперед):
 • Рухливість мови (вперед - назад, вгору - вниз, вправо - вліво, распластиваніе мови, вузький мову, трубочка, утримання мови):
 • Рухливість м'якого піднебіння:
 • Відзначити: тонус (нормальний, напруга, млявість, надмірне напруження).

  Робота з дітьми з ОНР 3 рівня Швидке лікування
 • Активність (нормальна, загальмованість, розгальмування).
 • Обсяг рухів (повний, неповний).
 • Тривалість (здатність утримання органу в заданому положенні протягом 5 секунд).
 • Заміна одного руху іншим.
 • Перемикання сінкінезіі.
 • Корекційно-логопедична робота з дітьми з ОНР

  Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

  Подібні документи

  Етапи формування предметного словника у дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови. Визначення стану лексичного ладу мови в дітей старшого дошкільного віку з ОНР. Логопедична робота з його збагачення.

  Дипломна робота [118,0 K], добавлена ​​05.03.2013

  Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови (ОНР), особливості формування у них зв'язного мовлення. Логопедична робота з розвитку зв'язного мовлення у дошкільників з ОНР за допомогою розповіді по картині, визначення її рівня.

  Дипломна робота [2,3 M], добавлена ​​18.03.2012

  Етіологія та клінічні варіанти мовних дефектів. Психолого-педагогічна характеристика дошкільнят із загальним недорозвиненням мови. Логопедичні обстеження дітей з мовною недостатністю, розробка програми їх корекційного навчання і виховання.

  Реферат [98,6 K], добавлена ​​27.04.2011

  Розвиток звуковимови у дітей. Психолого-педагогічна характеристика дошкільнят із загальним недорозвиненням мови. Принципи та методи корекційної роботи. Виправлення недоліків звуковимови у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови.

  Дипломна робота [233,3 K], добавлена ​​03.03.2012

  Формування словника іменників у дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мови. Особливості лексичної сторони мовлення у дітей. Система логопедичної роботи з формування лексичного ладу мови в дітей.

  Реферат [120,5 K], добавлена ​​24.02.2013

  Словотвір як особливий вид речемислітельной діяльності. Особливості словотворчої діяльності дітей із загальним недорозвиненням мови. Основні етапи корекційно-педагогічної роботи з дітьми. Характеристика дитячої логопедичної групи.

  Реферат [42,9 K], добавлена ​​08.05.2010

  Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови, особливості розвитку у них діалогічного мовлення. Розвиток діалогічного мовлення у дітей шостого року життя із загальним недорозвиненням мови за допомогою ігор-драматизації.

  Робота з дітьми з ОНР 3 рівня Швидке лікування

  Дипломна робота [759,1 K], добавлена ​​10.09.2010

  Теоретичне обґрунтування в лінгвістичній літературі проблеми формування зв'язного мовлення у дошкільників. Оцінка ефективності корекційно-логопедичної роботи з формування зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з недорозвиненням мовлення.

  Дипломна робота [5,9 M], добавлена ​​15.10.2013

  Психолого-педагогічні особливості дітей із труднощами в поведінці. Девіантна поведінка і його форми. Афективні діти. Корекційно-педагогічна робота з важкими дітьми. Корекція афективного поведінки дітей. Корекційні заняття.

  Дипломна робота [107,1 K], добавлена ​​14.12.2006

  Онтогенез розвитку фонематических процесів у дітей в нормі. Обстеження моторних функцій пальців рук і апарату артикуляції у дошкільнят із загальним недорозвиненням мови III рівня логопедична робота з корекції порушень звуковимови.

  Дипломна робота [409,6 K], добавлена ​​20.08.2013

  Освітній портал

  Електронний журнал Екстернат. РФ, Соціальна мережа для вчителів, путівник по освітнім установам, новини освіти

  Характеристика ОНР

  Характеристика загального недорозвинення мови

  ОНР - це таке мовне порушення, при якому у дітей з нормальним слухом і щодо збереженим інтелектом спостерігається недорозвинення всіх компонентів мовної системи (фонетико-фонематичного та лексико-граматичного).

  Це обумовлено тим, що в процесі оптогенеза всі компоненти розвиваються в тісному взаємозв'язку, і недорозвинення якогось одного компонента викликає недорозвинення інших компонентів мовної системи. Мовний досвід дітей з ОНР досить обмежений, мовні засоби, якими вони користуються, є недосконалими. Вони далеко не повністю задовольняють потребу усного навчання. Тому розмовна мова дітей з даними мовними порушеннями виявляється бідною, малословной, тісно пов'язаної певною ситуацією. Поза цій ситуації вона стає часто незрозумілою. Зв'язкова (монологічне) мова, без якої не може бути повноцінного засвоєння набутих дітьми знань, або розвивається з великими труднощами, або, взагалі, повністю відсутня.

  Всі зазначені відхилення в розвитку мови самостійно не долаються і не зникають. Тому мовний розвиток таких дітей можна забезпечити тільки за умови використання системи корекційних заходів, які передбачають формування мовної практики, в процесі якої відбувається оволодіння фонематическими і лексико-граматичними закономірностями мови, навчання мови як засобу спілкування і узагальнення.

  Виділення ОНР - це виділення певного симптомокомплексу. Дана група є складною нозології і механізмам. Існують різні категорії дітей:

  1) діти з моторної і сенсорної алалією

  2) діти із затримкою мовного розвитку як симптом затримки психічного розвитку

  3) діти зі стертою дизартрією

  4) діти із затримкою мовного розвитку невираженою етіології.

  Рівень загального недорозвинення мови може бути різний: від повної відсутності мовних засобів навчання, до розгорнутої мови з елементами фонетико-фонематичного та лексико-граматичного недорозвитку.

  Левіна Р. Є. (26) виділила три рівні загального недорозвинення мови:

  1. найважчий

  2. середній

  3. легший.

  1 рівень ОНР.

  Спостерігається майже повна відсутність вербальних засобів спілкування. Діти чотирьох-, п'ятирічного віку мають дуже убогий словниковий запас, який включає не більше 20 слів. Дитина використовує або слова - звуконаслідування (бі-бі), або лепетние слова (фрагменти повного розгорнутого слова, наприклад, уту замість півень). Ці звукові компоненти супроводжуються мімікою і великою кількістю жестів. Також багато слів дифузного значення: одне слово має багато значень (наприклад, лапа - це все те, за допомогою чого пересуваються: і ноги, і колеса, і лапи). За словом не закріплено конкретне значення. Іноді один і той же предмет називається різними словами. Дитина змінює одне слово іншим (наприклад, дія замінює назвою предмета, кров (ліжко) замість спати). Дуже грубо спотворена звукова структура слів, відтворюється як правило, односкладова структура. рідше двоскладова.

  Фонематичні сприйняття, аналіз і синтез відсутні. Фонетична сторона мови теж грубо порушена, звуковимову змащене. На цьому рівні мовного розвитку важко визначити, який звук вимовляє дитина. Пасивний словник ширше активного, але розуміння мови все ж обмежена ситуацією. Граматичний лад мови практично не сформований. Словозміна і словотвір відсутня. З'являється фраза, але в ній немає точної зв'язку між словами, немає граматичного оформлення, зв'язок відсутній у вигляді просодики і інтонації, т. Е. Фразова мова або повністю відсутній на першому рівні ОНР, або характеризується фрагментарністю.

  2 рівень ОНР.

  На другому рівні мовні можливості дитини значно зростають. У дітей є досить великий словниковий запас. У промові переважають іменники, мало дієслів, і ще менше прикметників. Дуже багато в мові дітей спостерігається вербальних помилок (наприклад, стрехает замість чистить, стирає. Миє), особливо дієслівних. Багато змішень, спостерігається неточність значень слів. У промові дитини дуже багато аморфних дієслів (робить, йде, стоїть і т. П.). Дитина використовує фразову мову. З'являються поширені пропозиції. З точки зору кількості слів пропозиції досить об'ємні, але граматично фраза оформлена неправильно. Не всі форми диференціюються правильно. Дитина неправильно вживає відмінкові безприйменникові форми (неправильне узгодження іменників і прикметників в середньому роді, особливо в непрямих відмінках). Прийменниково-відмінкові конструкції відтворюються неправильно. Наприклад, Я була Лелька, замість Я була на ялинці. В цілому, прийменники і союзи використовуються рідко. Для дітей з 2-м рівнем ЗНМ характерні грубі порушення граматичної будови мови. Спостерігається велика кількість аграмматизмов при вживанні іменників, дієслів прикметники вживаються вкрай рідко, т. К. Вони носять абстрактний характер. У дітей засвоєні тільки прості форми словозміни. Словотвір грубо порушено. Його практично немає, крім зменшувально-пестливих форм. У дітей з 2-м рівнем мовного недорозвинення синтаксично пропозиції значно краще сформовані, ніж у дітей з 1 рівнем ОНР. Розуміння мови значно поліпшується. Дитина диференціює багато акустично близькі слова, але не всі. Фонематическая сторона мови порушена, дитина не може виділити звук на тлі слова. Звуко-складової структури слів більш розгорнуто (дитина відтворює два-три слова). Але спостерігається грубе спотворення складних слів, особливо складів зі збігом. Слова відтворюються варіативно (наприклад, пекла замість зірка). Порушення звуковимови носить поліморфний характер. Правильно вимовляються голосні і прості по артикуляції звуки. Як правило, спостерігаються збігу і заміни. Заміни характеризують затримку фонетичного розвитку дитини.

  Таким чином, у дітей з ОНР 2 рівня спостерігаються морфологічні і синтаксичні аграматизми, примітивна зв'язкова мова, розуміння мови залишається неповним, т. К. Багато граматичні форми розрізняються недостатньо.

  3 рівень ОНР.

  Цей рівень характеризується тим, що повсякденна мова стає більш розгорнутої, відсутні грубі фонетичні та лексико-граматичні порушення. Звукова сторона щодо сформована, але залишаються порушення вимови складних по артикуляції звуків і порушення звуко-складової структури слова. Особливо великі порушення спостерігаються у всіх формах зв'язного мовлення (розповідь по сюжетній картинці, розповідь на задану тему). Є неточності вживання багатьох слів, вербальні парафазии (наприклад, годувати замість поїти дитина каже, кофта замість светр). Є несформованість семантичних полів. В активному словнику присутні іменники, дієслова, але мало прикметників, складних прийменників і спілок, але вони все-таки вже є. У активної мови використовуються переважно прості поширені пропозиції. Виникають великі труднощі при вживанні складнопідрядних речень. Спостерігається недостатня сформованість неточна диференціація форм словозміни і словотворення. Аграматизми спостерігаються в тих формах, які пізно з'являються в оптогенезе. Наприклад, узгодження іменників і прикметників в середньому роді, вживання складних прийменників через, з-під. Дуже часто відсутні сполучні ланки в складнопідрядних пропозиціях. Спостерігається порушення складних форм фонематичного аналізу і синтезу. Виражені порушення в оволодінні читанням і письмом.

  Таким чином, на третьому рівні ОНР найбільші труднощі спостерігаються при побудові довільній фрази.


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...