Особливості корекційної роботи з дітьми ЗПР потрібно втручання

Специфіка корекційної роботи з дітьми ЗПР

18 жовтня 2013, 14:47

Особливості корекційної роботи з дітьми ЗПР потрібно втручання

Корекційна установа VII виду здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів загальної освіти:

1-й ступінь - початкова загальна освіта (нормативний термін освоєння - 3-5 років)

2-й ступінь - основна загальна освіта (нормативний термін освоєння - 5 років).

Прийом дітей в корекційний заклад VII виду здійснюється за висновком психолого-медико-педагогічної комісії (консультації ПМПК) за згодою батьків або законних представників дитини (опікунів). При цьому діти, що почали навчання в загальноосвітньому закладі з 7-річного віку, беруться до II клас корекційного установи. Що почали навчання з 6-річного віку - в I клас. Діти, які раніше не навчалися в загальноосвітньому закладі та показали недостатню готовність до освоєння загальноосвітніх програм, приймаються з 7-річного віку в I клас корекційного установи (нормативний термін освоєння - 4 роки) з 6-річного віку - в підготовчий клас (нормативний термін освоєння - 5 років).

Наповнюваність класу і групи продовженого дня в коррекционном установі до 12 осіб. Переклад вихованців до загальноосвітньої установи здійснюється в міру корекції відхилень у їх розвитку після отримання початкової загальної освіти. З метою уточнення діагнозу вихованець може перебувати в корекційної установі VII виду протягом одного року.

Однак основна маса дітей з затримкою психічного розвитку навчається в класах корекційно-розвивального навчання ( «класи для дітей із затримкою психічного розвитку») при загальноосвітніх школах. Механізм направлення дітей в класи корекційно-розвивального навчання та організація навчання такі ж, що і в корекційних установах VII виду.

Діти в цих класах займаються за підручниками масових загальноосвітніх шкіл за спеціальними програмами. В даний час в основному повно розроблені програми класів корекційно-розвиваючого навчання першого ступеня. Вони забезпечують засвоєння змісту початкової освіти і реалізацію стандарту вимог до знань і вмінь учнів.

Навчання на другому ступені (V-IX класи) здійснюється за програмами загальноосвітніх масових шкіл з деякими змінами (скорочення деяких навчальних тем і обсягу матеріалу в них).

Завдання спеціальної корекційної роботи полягає в тому, щоб допомогти дітям із затримкою психічного розвитку опанувати різноманітними знаннями про навколишній світ, розвивати у них спостережливість і досвід практичного навчання, формувати вміння самостійно здобувати знання і користуватися ними.

Учні цієї категорії вимагають особливого індивідуального підходу до них, а їх корекційна навчання необхідно поєднувати з лікувально-оздоровчими заходами. У випадках важкої затримки психічного розвитку для них мають бути створені спеціальні умови навчання. При цьому важливо пам'ятати, що діти із затримкою психічного розвитку нерідко здатні працювати на уроці всього 15-20 хвилин, потім настає втома, інтерес до занять пропадає.

Навіть елементарні нові навички виробляються у таких дітей вкрай повільно. Для їх закріплення потрібні багаторазові вказівки і вправи. У навчальній діяльності школяра з затримкою психічного розвитку значно частіше, ніж нормальному школяреві, дають завдання з опорою на зразки: наочні, описані словесно, конкретні і в тій чи іншій мірі абстрактні.

Корекція індивідуальних вад розвитку здійснюється на індивідуально-групових заняттях, спеціально виділених для цієї мети. Учні із затримкою психічного розвитку, які мають специфічні мовні порушення, направляються на заняття до логопеда, який працює з ними за своїм графіком.

В умовах спеціально організованого навчання діти із затримками в психічному розвитку здатні дати значну динаміку в розвитку і засвоїти багато знань, уміння і навички, які нормально розвиваються однолітки набирають самостійно.

Після отримання основного загальної освіти випускник школи отримує свідоцтво про освіту і має право відповідно до Закону України «Про освіту» продовжити навчання в третього ступеня і здобути середню (повну) загальну освіту.

Особливості корекційної роботи з дітьми ЗПР потрібно втручання

Завідувач ОРНОУФВ - О. Г. Філіппова

Читайте на нашому сайті:

3. СПЕЦИФІКА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Організація навчання та виховання дітей з ЗПР регламентована низкою нормативних державних документів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти СРСР від 3 липня 1981 року (№ 103) стали діяти спеціальні (корекційні) освітні установи: школи-інтернати, школи, класи вирівнювання при загальноосвітніх школах. Особливості роботи з даною категорією дітей розглядалися в методичних і інструктивних листах Міністерства освіти СРСР і Міністерства освіти РРФСР. У 1997 р вийшло інструктивний лист Міністерства загальної та професійної освіти «Про специфіку діяльності спеціальних (корекційних) освітніх закладів I-VIII видів».

Для дітей із затримкою психічного розвитку створюється спеціальне (корекційна) освітня установа VII виду.

Корекційна установа VII виду здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів загальної освіти:

1-й ступінь - початкова загальна освіта (нормативний термін освоєння - 3-5 років)

2-й ступінь - основна загальна освіта (нормативний термін освоєння - 5 років).

Прийом дітей в корекційний заклад VII виду здійснюється за висновком психолого-медико-педагогічної комісії (консультації ПМПК) за згодою батьків або законних представників дитини (опікунів): в підготовчий 1-11 класи, в III клас - як виняток. При цьому діти, що почали навчання в загальноосвітньому закладі з 7-річного віку, беруться до II клас корекційного установи. Що почали навчання з 6-річного віку - в I клас. Діти, які раніше не навчалися в загальноосвітньому закладі та показали недостатню готовність до освоєння загальноосвітніх програм, приймаються з 7-річного віку в I клас корекційного установи (нормативний термін освоєння - 4 роки) з 6-річного віку - в підготовчий клас (нормативний термін освоєння - 5 років).

Особливості роботи педагога з дітьми, що мають затримку психічного розвитку

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

Подібні документи

Категорія спілкування в психолого-педагогічному дослідженні. Роль спілкування в психічному розвитку людини. Особливості спілкування та основні бар'єри спілкування з дітьми з затримкою психічного розвитку. Емоційні особливості розвитку молодших школярів.

Реферат [90,0 K], добавлена ​​21.11.2011

Специфіка корекційно-розвиваючої роботи з подолання порушень писемного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Сучасні уявлення про писемного мовлення. Принципи корекційно-педагогічної роботи з молодшими школярами.

Реферат [35,3 K], добавлена ​​10.04.2014

Проблема педагогічної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку. Напрями та засоби різних видів роботи з такими дітьми. Організація та напрями взаємодії психолога з педагогом класів корекційно-розвиваючого навчання, з батьками.

Реферат [17,9 K], добавлена ​​28.12.2011

Сучасні уявлення про лексичної сторону мови. Сучасні уявлення про затримку психічного розвитку. Принципи, напрямки та організація корекційно-логопедичної роботи з розвитку лексики у дітей із затримкою психічного розвитку.

Дипломна робота [675,0 K], добавлена ​​05.04.2014

Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Психологічні основи гри даної категорії дітей. Визначення значення гри в становленні, розвитку особистості молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Особливості корекційної роботи з дітьми ЗПР потрібно втручання

Реферат [33,6 K], добавлена ​​07.04.2010

Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів в нормі. Дефекти мови у дітей із затримкою психічного розвитку. Зіставлення рівнів володіння зв'язковою промовою школярами із затримкою психічного розвитку та учнями з нормальним психофізичним розвитком.

Дипломна робота [76,3 K], добавлена ​​12.03.2011

Характеристика затримки психічного розвитку. Проблема розумової відсталості. Особливості педагогічного процесу з дітьми мають інтелектуальні порушення. Форми і методи в роботі з дітьми ЗПР при ознайомленні з сезонними змінами в природі.

Реферат [44,1 K], добавлена ​​19.04.2008

Клініко-психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку. Характеристика мовного розвитку таких дітей. Помилки листа в молодших школярів. Вивчення специфічних помилок письма у школярів 7-8 років із затримкою психічного розвитку.

Дипломна робота [1,2 M], добавлена ​​16.04.2012

Короткі відомості про розвиток мови дитини. Загальна характеристика затримки психічного розвитку, рання діагностика відхилень. Принципи лікувально-педагогічної роботи при затримці розвитку. Порушення писемного мовлення та їх подолання у молодших школярів.

Реферат [436,4 K], добавлена ​​28.08.2011

Оволодіння граматичною будовою мови дітьми із затримкою психічного розвитку. Корекційна роль сучасних комп'ютерних програм в процесі навчання молодших школярів. Підбір інформаційно-комунікаційних технологій для мовного розвитку учнів.

Реферат [48,8 K], добавлена ​​22.12.2014

Опублікував (-ла): Веб-майстер Lis-Edu. Kz

20 серпня 2015 р

Термін школа вперше виник в Стародавній Греції, але означав він зовсім не те, що сьогодні. Словом школа називали філософські бесіди, які проводили між собою люди у вільний від роботи час. І тільки згодом, коли у філософів збільшилася кількість учнів, поняття, початок означати навчальний процес.

Природно, про все відразу ми розповісти не можемо, тому радимо вам задавати питання на сайті otvet. nur. kz / schools /.

Перше державне навчально-виховний заклад в Росії було відкрито за указом Петра I.

Найдавніша школа на планеті це - нинішній мусульманський університет Аль-Карауїн, заснований в 859 році.

Сучасне поняття суботник, який широко використовується в державних установах, що припускає прибирання території школи, в царській Російській імперії носило абсолютно інше значення. Так суботником називали профілактичні заходи виховання, при яких учнів заради їхнього ж блага пороли гілкою. І це зауважте, не для того, щоб покарати неслухняних, або тих, що провинилися школярів. Все робили заради того, щоб в майбутньому не було непослуху.

Висловлення і їжаку зрозуміло так само як і попередній вираз, прийшло до нас зі школи. Де в інтернатах за часів СРСР, учні класів А-Е вчилися 2 роки, а класів Е, Ж, І - 1 рік (власне звідси і назва їжаки, що означає що діти вивчають матеріал другий рік, очевидно, знали більше, ніж інші учні, прийшли в школу недавно).

Найтриваліший урок був проведений в квітні 2003 року, в Квінслендський (Австралія) державної вищій школі Лейдлі, де для 26 учнів лекцію по предмету біологія 54 години поспіль читав професор Марі Барроуз.

У деяких американських школах, учням щодня доводиться давати клятву вірності прапору Сполучених Штатів.

Норвезьким школярам до 8 класу не ставлять позначки в журнал.

Рекордна кількість одночасно учнів в одній школі (понад 28 тисяч осіб) зафіксовано в Індії.

У Китаї, перед початком уроків, абсолютно всі учні виходять на вулицю (до речі, незалежно від погодних умов) і роблять зарядку. Крім того, китайські школярі не обідають в громадських їдальнях (так як, це прийнято в європейських школах) для них краще приймати їжу (найчастіше, це рис з бульйоном) за власною шкільною партою.

У дослівному перекладі термін педагог (в сучасному світі називає професію людини навчального дітей) означає провідний дитини. А конкретніше, так називали рабів, які вранці відводили дітей до школи, а ввечері назад забирали додому.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...