Навчальний план для дітей з ЗПР Хвороби маленьких дітей Здоров'я дітей

Індивідуальний перспективний план корекційної роботи вчителя-дефектолога з дитиною старшого дошкільного віку з ЗПР

Скутарі Олена Анатоліївна
Індивідуальний перспективний план корекційної роботи вчителя-дефектолога з дитиною старшого дошкільного віку з ЗПР

Індивідуальний перспективний план корекційної роботи в старшій групі вчителя - дефектолога на 1 півріччя ___ навчального року.

Дата складання :___

1. Ознайомлення з навколишнім на основі розвитку мови.

Продовжувати знайомити з предметами найближчого оточення. іграшки, одяг, взуття і т. д. Вчити правильно використовувати в мовленні сенсорні еталони, порівнювати знайомі предмети.

Закріплювати уявлення про себе, свою родину, членів сім'ї, їх обов'язки. Вчити визначати ступінь споріднення.

Продовжувати знайомити з дитячим садом, працею дорослих, його змістом: вихователь, дефектолог, кухар медсестра та ін. Розширювати уявлення про святах. Новий рік, про зимові розваги.

Розширювати уявлення про пори року, про природні явища. Ознайомити з назвами місяців року. Вчити визначати стан погоди, зміни в природі, описувати їх, встановлювати найпростіші зв'язки між явищами природи. Розширювати уявлення про рослинний світ. овочі, фрукти, дерева, гриби, ягоди. Продовжувати знайомити з тваринним світом. дикі тварини, їх дитинчата, домашні тварини, їх дитинчата, зимуючі і перелітні птахи, домашні птахи. Відзначати їх характерні ознаки. Розширювати уявлення про особливості поведінки, пересування, про користь, яку приносять людям. Знайомити з працею людей для догляду за домашніми тваринами.

Збагачувати і активізувати словник іменників, прикметників, дієслів, прислівників за лексичним темам. Тренувати в вживанні в мові іменників з узагальнюючим значенням, вчити диференціювати узагальнюючі поняття. Вчити підбирати антоніми до слів різних частин мови.

Розвивати граматичний лад мови. Тренувати у вживанні іменників у формі однини і множини, іменників зі зменшено-пестливими суфіксами. Вчити узгоджувати іменники з прикметниками в роді, числі, вживати простіприйменники. Вчити утворювати іменники множини родового відмінка, присвійні прикметники, дієслова від звукоподражаний.

Розвивати зв'язне мовлення. Вчити складати просте поширене речення. Вчити складати розповідь з 3-4 речень про предмет, зміст сюжетної картини по опорній схемі.

2. Розвиток мовного (фонематичного) сприйняття.

Дати поняття звук, вчити слухати. правильно артикулювати і вимовляти. а, о, и, у, м, н. Ознайомити з друкованими буквами, вчити співвідносити звук і букву. Ознайомити розпізнавальними ознаками голосних і приголосних звуків. наявність або відсутність в порожнині рота перепони на шляху повітря, що видихається, участь голосу. Вчити визначати наявність звуку в слові, виділяти звук з початку, кінця слова і під наголосом.

Ознайомити з умовними позначеннями голосних і приголосних звуків.

Формувати навик звукового аналізу та складання умовно-графічної схеми звукового складу прямого і зворотного складу.

Формувати вміння складати речення з 3 слів по графічним схемам пропозиції (без прийменників) .Учіть порівнювати пропозиції щодо кількості слів по готовим графічним схемам.

3. Формування елементарних математичних уявлень

Тренувати в порівнянні груп предметів. багато, мало, кілька, більше, менше, стільки ж, один, пара. Вчити отримувати рівність з нерівності і навпаки, додавати до меншої кількості один предмет або прибирати його з більшої кількості. Вчити порівнювати групи предметів, даючи визначення більше на 1, менше на 1. Тренувати в зрівнянні груп предметів, супроводжуючи дії словами. додав, збавив, стало порівну, більше, менше. Вчити складати групи предметів за кольором, розміром, формою.

Вчити порівнювати предмети. використовуючи слова. більше, менше, довше, коротше, вище, нижче, ширше, вже, товщі, тонше, однакові по довжині, висоті, ширині, товщині вчити складати упорядкований ряд предметів з урахуванням величини.

Тренувати в розрізненні і називання геометричні фігур і тіл. коло, трикутник, куля, конус. Тренувати в співвідношенні форми предметів з геометричними фігурами.

Кількість і рахунок. Вчити кількісному рахунку в межах 3 в різному напрямку і просторовому розташуванні називати підсумкове число. Вчити вважати звуки на слух, предмети по дотику, відтворювати кількість рухів по заданому числу.

Вчити порядковому рахунку в межах 3 правильно відповідати на питання. який за рахунком?.

Формувати поняття числової ряд, вчити знаходити місце числа в ряду. Ознайомити з цифрами 1,2,3. Вчити співвідносити цифру. число і кількість. Ознайомити зі складом чисел 1-3 з окремих одиниць і з двох менших чисел.

Вчити орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу. спереду, ззаду, перед, за, між, верх, низ, вгорі, внизу, ліве, праве, вліво, вправо, середина, всередині, зовні, далеко, близько, близько, поруч.

4. Розвиток дрібної моторики.

Розвивати дрібну моторику через пальчиковую гімнастику

-розвивати зорово-моторну координацію через викладання доріжок з дрібних предметів, мозаїки вчити Штрихована. розфарбовувати, малювати вертикальні лінії і ліній різної конфігурації, малювати кола і ін.

-розвивати просторово-графічну орієнтацію через впізнавання "зашумлених" зображень, складання розрізних картинок.

5. Психічні процеси, емоційно-вольова сфера.

Розвивати пам'ять через гру на увагу "Що зникло?", Розучування віршів, розвивати зорове сприйняття через гру, через впізнавання накладених зображень, розвивати мислення через встановлення причинно-наслідкових зв'язків, вчити виключати. узагальнювати, виховувати інтерес до занять, повагу до дорослих.

Рекомендації вчителя дефектолога: ___

Публікації по темі:

Індивідуальний план корекційної роботи Індивідуальний план корекційної роботи з дитиною на навчальний рік. Загальні відомості про дитину. Миша До народився 21 червня 2010 року в п. Коноша.

Індивідуальний план корекційно-розвиваючої роботи з дитиною 5-7 років (ОНР - III рівень мовного розвитку) Зміст корекційної роботи 1. Обстеження всіх сторін мови (арт. Моторики, звуковимови, фонем, слуху, словникового запасу, складового.

Індивідуальний план корекційної роботи з дитиною на навчальний рік 1-й етап. Підготовчий. Завдання - ретельна і всебічна підготовка дитини до тривалої і копіткої корекційній роботі, а саме.

Конспект індивідуального заняття вчителя-дефектолога на тему «Літо» з дитиною старшого дошкільного віку Мета: Уточнення і закріплення уявлень про літо і його прикмети, розширення та активізація словника по темі, розвиток дрібної моторики, слухового.

Індивідуальний план корекційної роботи. Навчання переказуванню дітей предшкольного віку Індивідуальний план корекційної роботи з дитиною на 20 .... - 20 .... навчальний рік Прізвище ім'я дитини. Дата народження. Номер групи.

Перспективний план роботи педагога-дефектолога ВЕРЕСЕНЬ Організаційна та методична робота: 1. Тіфлопедагогіческій моніторинг дітей. 2. Оформлення документації. (Складання розкладів.

Перспективний план роботи з конструювання з паперу для дітей старшого дошкільного віку Стверджую Завідуюча МДОУ № 35 ___ Л. Є. Кримська «___» ___ 2010р. Перспективний план роботи з конструювання з паперу.

Перспективний план роботи з батьками з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Перспективний план роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку з правового виховання Автор: Мосолова Т. Л. вихователь першої.

План індивідуальної корекційної роботи з дитиною по формуванню навичок спілкування Мета: Усунення спотворень емоційного реагування і стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з однолітками.

Програма для дітей 9-12 років з ЗПР

Корекційно-розвиваюча програма для дітей 9-12 років з ЗПР • Пояснювальна записка:

 • Корекційно-розвивальних робота має на увазі заняття психолога з дітьми. Показання до корекції пов'язані з особистісними особливостями дитини і з запитами дорослих: батьків або вчителя. Від кого б не надійшов запит, на початку корекції проводиться діагностика дитини. Після чого намічаються шляхи корекції. Діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПР) є найбільш складними в діагностичному відношенні. В даний час ця категорія дітей всебічно вивчена, як з клінічної боку, так і з психолого-педагогічної.

  Залежно від походження (церебрального, конституційного, соматогенного, психогенного), часу впливу на організм дитини шкідливих факторів затримка психічного розвитку дає різні варіанти відхилень в емоційно-вольовій сфері і в пізнавальної діяльності.

  У дослідженнях дефектологів вказується, що при ЗПР має місце нерівномірність формування психічних функцій, причому можливо як пошкодження, так і недорозвинення окремих психічних процесів. В результаті вивчення психічних процесів і можливостей в навчанні дітей з ЗПР виявлено ряд специфічних особливостей в їх пізнавальної, емоційно-вольової діяльності, поведінці всієї особистості.

  Виявлено такі риси: підвищена виснаженість і в результаті неї низька працездатність незрілість емоцій, волі, поведінки обмежений запас загальних відомостей і уявлень бідний словник несформованість навичок інтелектуальної діяльності ігрова діяльність сформована в повному обсязі. Сприйняття характеризується замедленностью, діти багато чого не помічають в навколишньому світі. Уповільнені прийом і переробка надходить через органи почуттів інформації. У цих дітей страждають всі види пам'яті, відсутнє вміння використовувати допоміжні засоби для запам'ятовування. Необхідний більш тривалий період для прийому і переробки сенсорної інформації. Наочний матеріал такі діти запам'ятовують краще, ніж словесний. У дітей знижений рівень пізнавальної активності, вони недостатньо допитливі, активні в порівнянні з нормально розвиваються дітьми.

  У дітей з ЗПР не сформовані основні розумові операції - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, вони не вміють орієнтуватися в завданні, не планують свою діяльність, мало ставлять запитань, серед них рідкісні «чомучки». Мова у дітей з ЗПР зовні задовольняє вимогам побутового спілкування. Але в порівнянні з нормально розвиваються однолітками спостерігається бідність словника, низька поінформованість, спадкоємність граматики.

  Дана програма корекційно-розвиваючої роботи з розвитку пізнавальних процесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку складається з серії спеціально організованих корекційно-розвиваючих занять, складених з урахуванням рівня розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних особливостей.

  Дана програма заснована на ієрархічному принципі психологічної корекції «згори - вниз». що полягає в створенні оптимальних умов розвитку вищих психічних функцій шляхом компенсації порушеного ланки. (Кабанова, 1997).

  Корекційна робота заснована на ідеї взаємодії розвитку, просторових уявлень і довільної регуляції з властивостями уваги.

  Корекційна програма включає завдання і вправи:

  • з розвитку і корекції відхилень в когнітивної сфері

  • на розвиток властивостей уваги

  • на розвиток обсягу механічної і смислової пам'яті

  • орієнтацію в просторі тіла

  • абстрактну орієнтування в просторі

  • просторове орієнтування в плані

  • просторове орієнтування в аркуші паперу

  • на навчання самоконтролю

  • на розвиток довільності

  Розробка корекційної програми здійснювалася на основі намічених теоретичних положень Л. М. Веккера про те, що увага є одним з компонентів довільної регуляції психічної (в першу чергу пізнавальної) діяльності.

  мета:

 • Корекція і розвиток вищих психічних функцій.

 • завдання:

 • Розвивати довільну увагу, розширювати його обсяг, концентрацію та стійкість

 • • розвивати слухову і зорову пам'ять

 • Розвивати цілісність сприйняття
 • 1. Принцип розвиваючого навчання. Дана програма реалізується на основі положення про провідну роль навчання в розвитку дитини, з огляду на «зону його найближчого розвитку». Вона спрямована навчити вмінням виконувати основні операції з поняттями: аналіз, зіставлення і об'єднання за схожими ознаками, узагальнення і встановлення різних видів логічних зв'язків. Перераховані операції, будучи способами виконання розумової діяльності, складають основу для міркувань і висновків, що представляють собою складні цілеспрямовані акти мислення. У школярів на заняттях формуються вміння проводити семантичний аналіз і розуміти загальний і переносне значення слів, фраз, текстів, виділяти головні думки в тексті - розвиток мовного мислення, стимулювання точної мови.

  2. Принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей дитини. Зміст програми побудовано з урахуванням розвитку основних особливостей розумового розвитку дітей, індивідуального підходу до учнів.

  3. Принцип поступовості. Плавний перехід від простих знань, операцій, умінь до більш складним (за принципом «спіралі»). Кожен тип завдань і вправ служить підготовкою для виконання наступного, більш складного завдання.

  4. Принцип доступності. Максимальне розкриття перед дитиною механізмів і операцій логічного і мовного мислення з метою їх повного розуміння. Використання в завданнях максимально різноманітного матеріалу, що відноситься до різних галузей знань і різних шкільних предметів.

  5. Діяльнісний принцип. Заняття проходять на взаєминах співпраці, взаємодопомоги, змагань учнів, які полегшують засвоєння нових розумових операцій і інтелектуальних дій, сприяють мовному розвитку, формування позитивної мотивації до пізнавальної діяльності. При виконанні завдань, контролюється і оцінюється правильність їх виконання, надається підтримка і стимулюється активність дитини
  Методологічною основою програми є наступні положення:

  1. Освітній рівень - початковий.

  2. Орієнтація змісту - практична.

  3. Характер освоєння - розвиває.

  4. Вік учнів - 9-12 років.

  5. Форма організації навчально-виховного процесу - урок.

  6. Періодичність - 1 урок на тиждень.

  8. Тривалість одного уроку - 35-40 хвилин.
  Програма складена на основі рекомендацій і розробок:

 • Е. К. Лютов, Г. Б. Моніно «Тренінг ефективної взаємодії з дітьми»

 • Самоукина Н. В. Ігрові методи в навчанні та вихованні (психотехнічні вправи і корекційні програми). - М. тисячі дев'ятсот дев'яносто дві.

 • А. А. Осипової, Л. І. Малашинський «Діагностика та корекція уваги. Стомлений матеріал ».
 • Тематичний план занять

  Навчальний план для дітей з ЗПР Хвороби маленьких дітей Здоров'я дітей
  Головна | Про нас | Зворотній зв'язок

  Із затримкою психічного розвитку

  Навчальний план початкової загальної освіти державного казенного спеціального (корекційного) освітнього закладу Свердловської області для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров'я «Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат № 18» (далі - ГКОУ СТ «скошені №18») на 2014-2015 навчальний рік розроблений на підставі проекту ФГОС для учнів з ЗПР і наступних нормативних документів:

  - федеральний закон «Про освіту в Російській Федерації» від 29декабря 2012 року № 273-ФЗ (зі змінами)

  - лист Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації від 24.09.1997 р № 2510 / 7148-97-32 «Роз'яснення з питання про наповнюваність класів компенсуючого навчання в загальноосвітніх установах і про нормалізацію навчального навантаження учнів в спеціальних (корекційних) освітніх установах I-VII виду»

  - наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 30 серпня 2013р. № 1015 «Про затвердження Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами

  Початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти »

  - федеральні переліки підручників, рекомендованих (допущені) до використання в освітньому процесі в освітніх установах, що реалізують освітні програми загальної освіти і мають державну акредитацію, на 2014/2015 навчальний рік (затверджені наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 31 березня 2014 р № 2014 року, зареєстрованим в Мін'юсті Росії № 1047 від 5 вересня 2013 р реєстраційний номер 30213)

  - СанПіН 2.4.2.2821-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання в загальноосвітніх установах» (затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 29 грудня 2010 року № 189, зареєстрованим в Мін'юсті Росії 3 березня 2011 р реєстраційний номер 19993)

  - Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи «Санітарно-епідеміологічні вимоги до установ додаткової освіти СанПіН 2.4.4.1251-03» (затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 3 квітня 2003 № 27, зареєстрованим в Мін'юсті Росії 27 травня 2003 р реєстраційний номер 4594)

  - шкільні локальні акти:

  - «Правила внутрішнього розпорядку для учнів, вихованців ГКОУ СТ« скошені № 18 », затверджені наказом директора № 54/1 від 27 серпня 2013р.

  - «Положення про індивідуальних і групових корекційних заняттях», затверджене наказом директора № 54/1 від 27 серпня 2013р.

  Навчальний план є основним механізмом реалізації АООП НГО для дітей з ЗПР.

  Основні напрямки діяльності школи:

  - формування громадянської ідентичності учнів, прилучення їх до загальнокультурних, національним і етнокультурним цінностям

  - готовність учнів до продовження освіти на наступних щаблях основної загальної освіти, їх залучення до інформаційних технологій

  - формування здорового способу життя, елементарних правил поведінки в екстремальних ситуаціях

  - корекція і особистісний розвиток учня з ЗПР відповідно до його індивідуальністю

  - соціальна адаптація особистості через позаурочну діяльність і додаткову освіту.

  Забезпечуючи становлення особистості дитини, розвиваючи і виправляючи порушення психічних процесів в початкових класах, педагогічний колектив початкової школи ставить перед собою мету: досягнення якості освіти відповідає вимогам ФГОС НГО для дітей з ЗПР.

  Досягнення мети здійснюється через:

  - організацію і проведення індивідуальної корекційно-розвиваючої роботи

  - формування у дітей бажання і вміння вчитися

  - гуманізацію відносини між учнями та працівниками школи

  - допомога школярам в придбанні досвіду спілкування і співпраці

  - формування інтересу до знань, перші навички творчості на основі позитивної мотивації

  - створення умов для міцної загальноосвітньої підготовки учнів на основі введення загальнорозвиваючих програм

  - реалізацію програми психокорекційної допомоги дітям молодшого шкільного віку з порушенням емоційно-вольової сфери

  - соціально-психологічну роботу з дітьми молодшого шкільного віку.

  Навчальний план складається з двох частин - обов'язкової частини і частини, що формується учасниками освітнього процесу. В обов'язковій частині навчального плану повністю реалізується федеральний компонент державного освітнього стандарту для дітей з ЗПР. Обов'язкові предметні області і основні завдання та реалізації змісту предметних областей приведені в таблиці.

  Навчальний план початкової загальної освіти для дітей

  Навчальний план забезпечений загальноосвітніми програмами, методичною літературою та навчальними посібниками, рекомендованими і допущеними для роботи Міністерством освіти і науки РФ.

  4.2. Програми навчальних предметів

  Програми окремих навчальних предметів забезпечують досягнення запланованих результатів (особистісних, метапредметних, предметних) освоєння основний адаптованої освітньої програми початкової загальної освіти учнів із затримкою психічного розвитку.

  Програма навчального предмета (курсу) містить:

  1) пояснювальну записку, в якій конкретизуються загальні цілі початкової загальної освіти з урахуванням специфіки навчального предмета (курсу)

  2) загальну характеристику навчального предмета (курсу)

  3) опис місця навчального предмета (курсу) в навчальному плані

  4) особистісні, метапредметние і предметні результати освоєння конкретного навчального предмета (курсу)

  5) зміст навчального предмета (курсу)

  6) тематичне планування з визначенням основних видів навчальної діяльності учнів

  7) опис матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

  4.3.Основное зміст навчальних предметів

  Початкова школа - самоцінний, принципово новий етап в житті дитини з ЗПР. Початкову освіту покликане вирішувати своє головне завдання - закладати основу формування навчальної діяльності дитини з ЗПР, що включає систему навчальних і пізнавальних мотивів, вміння приймати, зберігати, реалізовувати навчальні цілі, планувати, контролювати й оцінювати навчальні дії і їх результат.

  Особливістю змісту програм є формування універсальних навчальних дій в особистісних, комунікативних, пізнавальних, регулятивних сферах, що забезпечують здатність до організації самостійної навчальної діяльності учнів з ЗПР. Поширюються загальнонавчальних вміння та навички на формування ІКТ-компетентності учнів.

  Крім цього, визначення в програмах змісту тих знань, умінь і способів діяльності, які є надпредметних, т. · Е. формуються засобами кожного навчального предмета, дає можливість об'єднати зусилля всіх навчальних предметів для вирішення спільних завдань навчання, наблизитися до реалізації «ідеальних» цілей освіти. У той же час такий підхід попереджає узкопредметность у відборі змісту освіти, забезпечує інтеграцію в вивченні різних сторін навколишнього світу.

  Рівень сформованості УУД в повній мірі залежить від способів організації навчальної діяльності та співпраці, пізнавальної, творчої, художньо-естетичної та комунікативної діяльності школярів. Це визначило необхідність виділити в програмах не тільки зміст знань, а й зміст видів діяльності, яке включає конкретні УУД, що забезпечують творче застосування знань для вирішення життєвих завдань, початкові вміння самоосвіти. Саме цей аспект дає підставу для твердження гуманістичної, особистісно орієнтованої спрямованості процесу освіти молодших школярів з ЗПР.

  Для розвитку дитячої допитливості, потреби самостійного пізнання навколишнього світу, пізнавальної активності та ініціативності у початковій школі стало створення розвивального освітнього середовища для учнів з ЗПР, стимулюючої активні форми пізнання: спостереження, досліди, навчальний діалог та ін. Молодшому школяреві з ЗПР надаються умови для розвитку рефлексії - здатності усвідомлювати і оцінювати свої думки і дії як би з боку, співвідносити результат діяльності з поставленою метою, визначати своє знання і езнаніе і ін. Здатність до рефлексії - найважливіша якість, що визначає соціальну роль дитини як учня, школяра, спрямованість на саморозвиток.

  Початковий ступінь освіти вносить вклад в соціально-особистісний розвиток дитини з ЗПР. В процесі навчання формується досить усвідомлена система уявлень про навколишній світ, про соціальні та міжособистісні стосунки, морально-етичних нормах. Відбуваються зміни в самооцінці дитини. Залишаючись досить оптимістичною і високою, вона стає все більш об'єктивною і самокритично.

  В даному розділі АООП НГО наводиться основний зміст курсів по всіх обов'язкових предметів на ступені початкової загальної освіти. Розділи програми навчальних предметів формується з урахуванням регіональних, національних і етнокультурних особливостей, складу класу, а також обраного комплекту підручників.


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...