Діагностика дітей дитячого віку е про смирнова. діагностика дітей

Тема 2.4. Вітчизняні методи діагностики розвитку дітей дитячого та раннього віку

Тема 2.3. Дослідження вищих психічних функцій

Розділ 2. Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушенням інтелекту

Мета і завдання вивчення теми:

1. Знайомитися з методикою, групами методів, спрямованих на вивчення особливостей наочного і вербально-логічного мислення дітей з проблемами в інтелектуальному розвитку.

2. Формувати уявлення про систему оцінки та інтерпретації результатів вивчення мислення

3. Вчитися аналізувати і узагальнювати навчальну літературу, складати розгорнутий план відповідей на питання

Форма звітності: розгорнутий план відповідей на питання

Методичні вказівки: питання 1 передбачає експрес-опитування за матеріалами самостійної роботи (завдання № 1, тема 2.3, розділ 2)

Питання для підготовки до семінару:

1. Методика дослідження мислення. Група методів, спрямована на аналіз наочних видів мислення. Група методів, призначена для виявлення особливостей вербально-логічного мислення дітей з проблемами в інтелектуальному розвитку.

2. Система оцінки та інтерпретації результатів: розуміння і прийняття завдання, розуміння інструкції, способи виконання завдання, результативність виконання завдань і можливість корекції помилок.

3. Рекомендації до складання виписки для психологічного ув'язнення за матеріалами вивчення мислення і мовлення дітей.

Стребелева Е. А. Психолого-педагогічна діагностика порушень розвитку дітей раннього та дошкільного віку / Е. А. Стребелева, Г. А. Мішина. - М. ВЛАДОС, 2008.

1. Усанова О. Н. Спеціальна психологія. СПб. 2006.

2. Хохлова А. Ю. Застосування тесту «Прогресивні матриці Равена» для оцінки рівня інтелектуального розвитку глухих дітей // Дефектологія. 2005, № 6. С. 71-76.

3. Шаумаров Г. Б. До оцінки значення інтелектуальних тестів в діагностиці та вивченні розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю // Дефектологія. 1979, № 6. С.16.

Мета і завдання вивчення теми:

1. Знайомитися з загальними питаннями вивчення дітей дитячого та раннього віку

2. Розкрити різні підходи до діагностики дітей дитячого та різного віку (по О. В. Баженовой, Л. І. Аксьонової, А. А. Лісеева, Н. Ш. Тюриной, Е. В. Шкадаревіч, Н. В. Серебрякової, Г. В. Скобло, Е. А Стребелевой і ін.)

3. Вчитися аналізувати і узагальнювати навчальну літературу, складати розгорнутий план відповідей на питання

Форма звітності: розгорнутий план відповідей на питання

Методичні вказівки: після обговорення нижче представлених питань передбачає експрес-опитування за матеріалами самостійної роботи (завдання № 1, тема 2.4. Розділ 2)

Питання для підготовки до семінару:

Загальні питання вивчення дітей дитячого та раннього віку. Дослідження порушень психічного розвитку немовлят за допомогою методики О. В. Баженовой: мета дослідження, етапи проведення обстеження, лінії розвитку, обробка результатів, характеристика виділених типів порушення. Програма ранньої комплексної діагностики рівня розвитку дитини від народження до трьох років (методика Л. І. Аксьонової, А. А. Лісеева, Н. Ш. Тюриной, Е. В. Шкадаревіч): мета і завдання програми; соціальний, медичний і психолого-педагогічний блоки, що складають структуру програми; основні функціональні області (лінії розвитку); етапи проведення обстеження; вимоги до проведення процедури обстеження; обробка результатів обстеження і складання профілю розвитку дитини. Специфіка психопатологічного дослідження дитини раннього віку (методика Г. В. Скобло): етап сімптомологіческой діагностики, етап сіндромологіческой і нозологічної діагностики.

Стребелева Е. А. Психолого-педагогічна діагностика порушень розвитку дітей раннього та дошкільного віку / Е. А. Стребелева, Г. А. Мішина. - М. ВЛАДОС, 2008.

1. Кішевим В. В. Конєва І. А. Практикум по спеціальній психології. СП-б. 2006.

2. Кожевникова Е. В. та ін. Міждисциплінарна оцінка при ранньому втручанні // Дефектологія. 1999 року, № 4.

3. Левченко І. Ю. Патопсихология: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. М. 2000.

4. Психолого-педагогічна діагностика: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / І. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольська та ін.; Під ред. І. Ю. Левченко, Забрамная. М. 2003.

5. І. А. Шаповал. Методи вивчення та психодіагностики відхиляється розвитку. М. 2005.

Ласкаво просимо В СВІТ ЗАГАДОК, оптичних
ІЛЮЗІЙ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РОЗВАГ
Чи варто довіряти всьому, що ви бачите? Чи можна побачити те, що ніхто не бачив? Чи правда, що нерухомі предмети можуть рухатися? Чому дорослі і діти бачать один і той же предмет по різному? На цьому сайті ви знайдете відповіді на ці та багато інших питань.

Log-in. ru - світ незвичайних і інтелектуальних розваг. Цікаві оптичні ілюзії, обмани зору, логічні флеш-ігри.

Вітання! Хочеш стати одним з нас? Визначся # 133;
Якщо ти вже один з нас, то вхід тут.

Цікаво

В Антигуа «фіг» означає «банан».

Міжособистісні відносини дошкільнят. Діагностика, проблеми, корекції (Смирнова Е. О.)

Діагностика дітей дитячого віку е про смирнова. діагностика дітей

Співавтор: Холмогорова В. М.

Посібник присвячений психолого-педагогічних аспектів міжособистісних відносин дітей дошкільного віку.

Представлені діагностичні методи і методики, що виявляють особливості дитячих відносин. Особлива увага приділяється психологічній характеристиці проблемних форм ставлення до однолітків (агресивності, сором'язливості і ін.). Детально описана оригінальна система ігор, спрямованих на розвиток міжособистісних відносин дошкільнят.

Про автора: Смирнова Олена Олегівна (1947 г. Москва) - російський учений, доктор психологічних наук, професор, фахівець в області дитячої психології і психології розвитку. Науковий керівник Центру психолого-педагогічної експертизи ігор та іграшок Московського міського психолого-педагогічного університету. ще

З книгою «Міжособистісні відносини дошкільнят. Діагностика, проблеми, корекції »також читають:

Наш новий проект: Для мам - купити-продати дитячі речі, найбільший дитячий бутік. спільні покупки, соціальна мережа для мам.

Написати листа: dm log-in. ru

Смирнова Е. О. Книги онлайн

Смирнова Олена Олегівна (1947 г. Москва) - російський учений, доктор психологічних наук, професор, фахівець в області дитячої психології і психології розвитку. Науковий керівник Центру психолого-педагогічної експертизи ігор та іграшок Московського міського психолого-педагогічного університету.

Смирнова Е. О. є членом Російського психологічного товариства (РПО), членом Асоціації дитячих психіатрів і психологів (АПП), членом Міжнародного товариства дослідників розвитку поведінки (International Society for Study Behavioral Development ISSBD). Вона є членом двох спеціалізованих дисертаційних вчених рад, а також експертом науково-технічної сфери ФГБНУ НДІ Науково-дослідний інститут - республіканський дослідний науково-консультаційний центр експертизи.

Вона бере участь в діяльності редколегій журналів Перинатальна психологія та психологія репродуктивної сфери та Дошкільне виховання, редакційної ради журналу Психологічна наука і освіта.

Смирнова Е. О. працює і в сфері практичної психології: як науковий керівник ДНЗ №2030 р Москви і методист ГОУ Центр психолого-медико-соціального супроводу Малюк.

Книги

Батьки і діти: Психологія взаємовідносин

Співавтор: Савіна Є. А.

Вкніге Батьки йде: Психологія взаємин розкриваються різні аспекти проблеми дитячо-батьківських відносин, дається характеристика іхструктури ігенезіса.

Розглядається вплив батьківського ставлення напсіхіческое розвиток дитини. Книга являє собою узагальнення сучасних зарубіжних іотечественних досліджень, атакож експериментальних досліджень авторів.

Міжособистісні відносини дошкільнят. Діагностика, проблеми, корекції

Співавтор: Холмогорова В. М.

Посібник присвячений психолого-педагогічних аспектів міжособистісних відносин дітей дошкільного віку.

Представлені діагностичні методи і методики, що виявляють особливості дитячих відносин. Особлива увага приділяється психологічній характеристиці проблемних форм ставлення до однолітків (агресивності, сором'язливості і ін.). Детально описана оригінальна система ігор, спрямованих на розвиток міжособистісних відносин дошкільнят.

Виховання малюка в сім'ї від народження до трьох років. Поради психолога

Перші три роки життя - важливий і відповідальний етап у розвитку дитини.

У цей час закладається фундамент особистості, основи майбутніх якостей і здібностей. Однак батькам часто не вистачає знань про розвиток психіки і особистості малюка. Даний посібник заповнює цю прогалину. Його автори - психологи, багато років вивчали розвиток дитини.

У книзі молоді батьки знайдуть необхідну інформацію про психічному і особистісному розвитку дитини, безліч корисних порад щодо її виховання.

Діагностика психічного розвитку дітей від народження до 3-х років

Співавтори: Галигузова Л. Н. Єрмолова Т. В. Мещерякова С. Ю.

У цьому методичному посібнику для психологів пропонується новий підхід до діагностики психічного розвитку дітей.

Предметом діагностики є спілкування з дорослим і ведуча діяльність. Виділяються чотири вікових періоду і дається їх психологічна характеристика. Для кожного періоду представлені методики, що виявляють рівень розвитку дитини. Опис кожної методики містить характеристику Реальні показники можуть відрізнятися і показників, включає діагностичні ситуації, шкали оцінки параметрів і показників, протоколи реєстрації даних, а також рекомендації щодо складання висновків за результатами діагностики.

Підручник містить системний виклад курсу дитячої психології, в якому представлені основні поняття і теорії дитячого розвитку, розкриваються закономірності психічного розвитку дитини від народження до закінчення дошкільного дитинства.

Розвиток дитини розглядається в контексті його спілкування з дорослим, особливий акцент робиться на ролі дорослого в кожний віковий період. Інформація, що міститься в книзі інформація допоможе читачеві в створенні базового психологічного знання, необхідного для розуміння дитини, педагогічної роботи та спілкування з дітьми.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...