Критерії сформованості у дітей навичок самостійності. навички дитини

Діагностика рівня сформованості навичок самообслуговування у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

Мета даного етапу - виявлення вихідного рівня сформованості навичок самообслуговування у дошкільників з розумовою відсталістю.

В експерименті брали участь 10 дітей підготовчої групи ДНЗ «Дитячий садок комбінованого виду №53» м Чити.

Для дослідження рівня сформованості навичок самообслуговування ми використовували таку методику:

Мета: виявити рівні самостійності дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту в процесі трудової діяльності

Дослідження особливостей прояву самостійності в різних видах праці здійснювалося шляхом природно педагогічного експерименту.

Спостереження проводилися в трьох видах трудової діяльності: самообслуговування, господарсько-побутової і ручна праця.

Наприклад, при самообслуговуванні реєструвалися вміння, якими володіє дитина - зав'язування шнурків, навички гігієни. За даними спостереження виставлялася оцінка (бал) - від 1 до 5, який відповідав рівню розвитку самостійності.

Саме спостереження проводилося таким чином:

По-перше, в умовах корекційного установи №53 проводилися безпосередні спостереження за поведінкою дітей в процесі самообслуговування. Тобто, ми спостерігали як діти старшого дошкільного віку з вадами інтелекту складали свої особисті приналежності, одягалися, шнурували взуття і т. Д. У процесі спостереження було встановлено, що багато дітей не досить застосовують навички самообслуговування (про це докладно нижче).

По-друге, проводилося спостереження за поведінкою дошкільнят в процесі вживання їжі (вміння правильно користуватися столовими приборами і т. Д.)

По-третє, були організовані заходи з прибирання приміщення групи (прибирали іграшки, витирали пил і поливали квіти), в процесі якого велося спостереження за дітьми, оцінювалася активність дітей, які брали участь у прибиранні.

По-четверте, з дошкільнятами з порушенням інтелекту проводились заняття з ручної праці, в процесі яких проводилася оцінка умінь і навичок дітей у трудовій діяльності.

Критерії оцінки (були використані матеріали Т. А. Маркової з урахуванням контингенту спеціального корекційного дитячого садка).

1 бал - (низький) цей рівень характеризується відсутністю самостійності. Так в такому вигляді праці як самообслуговування діти не привчені складати свій одяг, не вміють самостійно шнурувати черевики. Дитина не здатний самостійно користуватися виделкою, ножем і т. Д. У господарсько-побутовому працю - діти не беруть активної участі в збиранні, наведення порядку, не пропонують свою допомогу вихователю.

Ручна праця - тут самостійність дошкільника з порушенням інтелекту на дуже низькому рівні. На заняттях з ручної праці такі діти рідко проявляють ініціативу.

2 бали - (вище середнього) на цьому рівні діти також мало ініціативні, проте в перерахованих вище видах трудової діяльності, при безпосередній участі педагога починають проявляти самостійність (наприклад, намагаються проявити ініціативу - витерти пил).

3 бали - (середній) це рівень самостійності дітей з порушенням інтелекту в трудовій діяльності, так діти цілком можуть самостійно одягатися, застібати ґудзики, шнурувати черевики. Дитина здатна самостійно користуватися виделкою. Однак дитині доводиться постійно нагадувати про обов'язок з самообслуговування. Також в господарсько - побутовому працю, діти вже встановлюють свою тотожність з дорослою людиною і намагаються проявити ініціативу.

Становлення і специфіка формування діалогічного мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мови
У цьому розділі ми розглядаємо розвиток діалогу при загальному недорозвитку мовлення. У теорії і практиці логопедії під загальним недорозвиненням мови (у дітей з нормальним слухом і первинно збереженим інтелектом) розуміється така форма мовної патології, при якій порушується формування кожного з компонентів.

Православні дитячі табори
Дитячий православний табір є одним з видів дитячих оздоровчих (профільних) таборів, який розвиває релігійне спрямування. Чи не підкоряючись ні органам соціального захисту, ні органам освіти, православний табір є, по суті, частиною (одним з підрозділів) єпархії, до якої.

Формування граматичної будови в онтогенезі
Розвиток граматичного ладу в онтогенезі описано в роботах багатьох авторів: А. Н. Гвоздєва, Т. Н. Ушакової, А. М. Шахноровіча, Д. Б. Ельконіна та ін. Формування граматичної будови мови здійснюється лише на основі певного рівня когнітивного розвитку дитини. Так, при формуванні слово.

Діагностика рівня сформованості культурно-гігієнічними навичками

1. Спостереження за виконанням дитиною гігієнічних процедур.

Мета: виявлення ступеня самостійності виконання гігієнічних процедур.

Під час спостереження за виконанням дитиною гігієнічних процедур зверніть увагу на такі дитячі прояви, як:

1. Задоволення в ході виконання найпростіших умінь і навичок гігієнічної та рухової культури.

2. Позитивний настрой на виконання елементарних процесів самообслуговування.

3. Задоволеність самостійними діями і їх результатами.

- Виконання КГН під час прийому їжі, умивання, одягання, сну.

- Володіння вміннями культури догляду за одягом - прийоми чищення взуття, одягу, вміння пришити ґудзик і ін.

- Розуміння і реалізація необхідності «привести себе в порядок» - вимити руки, обличчя, причесати волосся

- Виконання гартують, ранкової гімнастики.

Наявність виділених проявів в поведінці дитини свідчить про правильне ставлення його до здоров'я, а критерії покажуть рівень засвоєння КГН.

Результати спостереження занести в таблицю.

Ф. І дитини вік (років, мес.)

Критерії і прояви

Бесіда з дітьми 3-х років.

1. Навіщо треба мити руки?

2. навіщо треба мити руки з милом?

3. Навіщо витирати руки?

4. Чим витирають руки?

5. А у тебе є сої рушник? Для чого тобі воно?

Рівні знань дітей .

Високий: дитина знає правила особистої гігієни, знає, як вони відбуваються. Не допускає помилок, впевнений у своїх знаннях.

Середній: дитина знає правила особистої гігієни, пояснює, послідовність дій, допускаючи незначні помилки. Не завжди впевнений у власних відповідях, зазнає труднощів при відповідях на питання, пов'язані з особистим досвідом.

Низький: дитина відчуває труднощі в називання правил особистої гігієни, часто помиляється, не може пояснити, навіщо вони потрібні людині, особисто дитині. Відмовляється відповідати або не відповідає на питання.

План цілеспрямованого спостереження за освоєнням дошкільнятами культурно-гігієнічних навичок (Розробка В. П. Дубровой)

Проведення дослідження. Проводять спостереження за дітьми 2-7 років в режимних процесах.

Обробка даних . Отримані протоколи аналізують за схемою.

Діагностична карта з формування у дітей навичок Культури їжі

Вміння не кришити хліб

Уміння не проливати їжу

Уміння пережовувати їжу

Примітка . Зліва пишеться список дітей і бали: 5-відмінно; 4 добре; 3 задовільно; 2 погано сформовані навички.

- як дитина користується водою, милом, чи не пропускає окремі дії, чи дотримується їх правильну послідовність і т. Д.

- зауважує чи порушення іншими дітьми правильної послідовності дій, як реагує на це (звертається зі скаргою до дорослого, робить зауваження самостійно і т. Д.)

- усвідомлює необхідність умовно, ніж мотивовано виконання цієї дії (діє за власною ініціативою або за вказівкою дорослого).

Одягання і роздягання:

- чи дотримується правильну послідовність дій;

- необхідна допомога дорослого і коли, чи звертається за нею до дорослих і однолітків;

- акуратно одягається, чи помічає неполадки в своєму одязі і одязі інших дітей і як їх усуває;

- як складає одяг (недбало, акуратно);

- сформовано чи дбайливе ставлення до предметів одягу, в чому воно проявляється.

Кількість і характер відволікань ___________________________________

Якість виконання роботи ________________________________________

Дата додавання: 2015-11-05; переглядів: 176 | Порушення авторських прав

За сформованості умінь

2) Пошукові (дослідницькі) уміння

3) Навички оціночної самостійності

4) Уміння та навички роботи у співпраці

6) Презентаційні уміння і навички

Методика виконання проекту в початковій школі (свій варіант)

1.Цели і завдання роботи над конкретним проектом.

2. Готовність молодших школярів до проектно-дослідницької діяльності.

3. Методика роботи Над розвитком проектно-дослідницьких умінь молодших школярів.

Цілі роботи: (корегуйте порядок позицій)

· Виявлення найбільш обдарованих учнів, схильних до заняття дослідницькою діяльністю в різних областях науки, і розвиток їх творчих здібностей;

· Вдосконалення вмінь і навичок самостійної роботи дітей і підвищення їх рівня знань і ерудиції;

· Пропедевтика науково-дослідницької діяльності молодших школярів;

· Навчання учнів початкової школи роботі в рамках саморозвитку та самоосвіти;

· Підтримання тісного контакту з батьками, взаємодія з ними в плані розширення кругозору учнів в області наукових досягнень.

· Активізація пізнавальної діяльності учнів через дослідницьку і проектну діяльність.

Виходячи з поставлених цілей, перед учителями початкової школи були поставлені Завдання: (корегуйте порядок позицій)

- виховувати інтерес до пізнання світу, поглибленого вивчення дисциплін;

- готувати до вибору майбутньої професії, розвивати інтерес до обраної спеціальності, допомогти придбати додаткові знання, вміння і навички в області, що цікавить;

- розвивати навички науково-дослідницької роботи, вміння самостійно і творчо мислити, використовувати отримані знання на практиці;

- опановувати правилами поводження з необхідними для дослідницької роботи приладами і обладнанням;

- розвивати навички самостійної роботи з науковою літературою, навчати методиці обробки отриманих даних і аналізу результатів, складання та оформлення звіту і доповіді про результати науково-дослідних робіт;

- пропагувати досягнення вітчизняної та світової науки, техніки, літератури, мистецтва;

Для розвитку у дітей Навичок дослідного поведінки необхідно сформувати у них такі Уміння (корегуйте порядок позицій)

- вміння осмислити завдання, для вирішення якої недостатньо знань;
- вміння відповідати на запитання: чому потрібно навчитися для вирішення поставленого завдання?

2) Пошукові (дослідницькі) уміння:

- вміння самостійно генерувати ідеї, т. Е. Винаходити спосіб дії, залучаючи знання з різних областей;
- вміння самостійно знайти інформацію, якої бракує в інформаційному полі;
- вміння запросити інформацію, якої бракує у експерта (вчителі, консультанта, спеціаліста);
- вміння знаходити кілька варіантів вирішення проблеми;
- вміння висувати гіпотези;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

3) Навички оціночної самостійності.

4) Уміння та навички роботи у співпраці:

- вміння колективного планування;
- вміння взаємодіяти з будь-яким партнером;
- вміння взаємодопомоги в групі у вирішенні спільних завдань;
- навички ділового партнерського спілкування;
- вміння знаходити і виправляти помилки в роботі інших учасників групи.

- вміння ініціювати навчальний взаємодія з дорослими - вступати в діалог, задавати питання і т. Д.;
- вміння вести дискусію;
- вміння відстоювати свою точку зору;
- вміння знаходити компроміс;
- навички інтерв'ювання, усного опитування і т. П.

6) Презентаційні уміння і навички:

- навички монологічного мовлення;
- вміння впевнено тримати себе під час виступу;
- артистичні вміння;
- вміння використовувати різні засоби наочності при виступі;
- вміння відповідати на незаплановані питання.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...