Розвиток силових здібностей дітей. Розвиток дитини

Особливості розвитку силових здібностей у дітей середнього шкільного віку на уроках гімнастики

Глава 1. Особливості розвитку силових здібностей у дітей середнього шкільного віку

1.1 Поняття про силових здібностях, їх види

1.1.1 Власне силові здібності

1.1.2 Швидкісно-силові здібності

1.2 Фактори, що визначають рівень розвитку силових здібностей

1.3 Методика розвитку силових здібностей

1 3.1 Основні засоби розвитку силових здібностей

1.3.2 Методи розвитку силових здібностей

1.4 Вікові особливості розвитку сили і силових здібностей

1.5 Засоби розвитку силових здібностей у дітей середнього шкільного віку

Глава 2. Цілі, завдання, методи і організація дослідження

2.1. Цілі дослідження розвитку силових здібностей у дітей середнього шкільного віку

2.2. Методи дослідження

Глава 3. Основний зміст дослідження

3.1 Результати дослідження

Актуальність. Однією з основних проблем шкільного фізичного виховання є підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей.

Поруч спеціальних досліджень відзначено, що до теперішнього часу рівень розвитку фізичних якостей у дітей, що досягається в процесі класно-урочної занять, невисокий і не може задовольняти сучасним вимогам, що пред'являються до фізичного виховання в школі.

Рівень і темп розвитку фізичних якостей (в плані загальної фізичної підготовки) в значній мірі визначається доцільністю використання фізичних вправ в процесі класно - визначених занять в школі.

Передбачається, що використання вправ, що мають Переважну спрямованість на розвиток силових якостей у вигляді спеціальних комплексів дозволяє значно інтенсифікувати процес виховання цих якостей у дітей.

Для виявлення переважної спрямованості фізичних вправ на розвиток того чи іншого якості, необхідна розробка спеціально обгрунтованою методики, доступною для використання в будь-якій галузі фізичного виховання.

Можна припустити, що застосування на уроках фізичної культури кругового і ігрового методів, дозволить створити передумови для розвитку необхідних здібностей. Все вище викладене обумовлює актуальність даної теми дослідження.

Практична значимість. Розроблена методика дозволить значно підвищити якість фізичної підготовки у школярів середнього віку і досягти ефективного фізичного вдосконалення організму.

Глава 1. Особливості розвитку силових здібностей у дітей середнього шкільного віку

1.1 Поняття про силових здібностях, їх види

Виконання будь-якого руху, або збереження будь - якої пози тіла людини обумовлено роботою м'язів. Величину розвивається при цьому зусилля прийнято називати силою м'язів.

М'язова СИЛА Як характеристика фізичних можливостей людини - це здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень .

Одним з найбільш істотних моментом, що визначають м'язову силу, є Режим роботи м'язів. В процесі виконання рухових дій м'язи можуть проявляти силу:

При зменшенні своєї довжини (долає, т. Е. Миометрическом режим . Наприклад жим штанги, лежачи на горизонтальній лаві середнім або широким хватом).

При її подовженні (поступається, т. Е. Пліометріческіе режим . Наприклад, присідання зі штангою на плечах або грудей).

Без зміни довжини (що утримує, т. Е. Ізометричний режим . Наприклад утримування розведених рук з гантелями в нахилі вперед протягом 4-6 с).

При зміні і довжини, і напруження м'язів (змішаний, т. Е. Ауксотоніческій Режим, наприклад підйом, силою в упор на кільцях, опускання в упор руки в сторони (хрест) і утримання в хресті).

Перші два режими характерні для динамічної, третій - для статичної, четвертий - для статодинамічних роботи м'язів. Ці режими роботи м'язів позначаютьтермінами динамічна сила і статична сила. Найбільші величини сили проявляються при поступається роботі м'язів, іноді в 2 рази перевершують ізометричні показники.

У будь-якому режимі роботи м'язів сила може бути проявлена ​​повільно і швидко. Це характер їх роботи.

Сила, що проявляється в поступається режимі в різних рухах, залежить від швидкості руху: чим більше швидкість, тим більше і сила.

В ізометричних умовах швидкість дорівнює нулю. Демонстрована у своїй сила трохи менше величини сили в плиометрическом режимі. Меншу силу, ніж в статичному і поступається режимах, м'язи розвивають в умовах долає режиму. Зі збільшенням швидкості рухів величини проявляється сили зменшується.

У повільних рухах, т. Е. Коли швидкість руху наближається до нуля, величини сили не відрізняються істотно від показників сили в ізометрії

Розвиток сили у дитини

Опубліковано 11.07 | Автор: nata_li

Нормальний фізичний розвиток дитини передбачає розвиток у нього такого фізичного якості як сила. Розвиток сили дитини дуже важливо для нього, т. К. С самого народження він пізнає світ, а для цього спочатку необхідно дитині почати тримати голову, потім він починає ловити і захоплювати іграшки, потім починає вставати на ніжки і ходити і т. Д. І для всього цього дитина повинна управляти своїми м'язами і повинен бути здатний до м`язової напруги.

Сила - це фізична якість, яке полягає в здатності людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язового напруги.

Здатність до м`язової напруги залежить від ступеня розвитку кістково-м'язової системи, функціонального стану нервових центрів, що регулюють частоту, ступінь і обсяг м'язових скорочень. Таким чином, розвиток сили дитини залежить від розвитку його м'язів.

М'язи є активною частиною опорно-рухового апарату. Вони здатні натягатися, а при знятті навантаження скорочуватися. У новонароджених дітей зростання м'язів відбувається шляхом збільшення діаметра м'язових волокон. У новонародженого віці на частку м'язів припадає 22% від ваги тіла малюка, це в 2 рази менше, ніж у дорослої людини. До 3 - 4 років товщина м'язових волокон збільшується в 2,5 рази - це пов'язано з активними рухами дітей в цьому віці. Особливо посилено розвиток м'язової системи відбувається в інтервалі від 14 до 18 років. На частку м'язової маси в 14 років припадає 30% від ваги всього тіла, а в 18 років - 45% від ваги всього тіла.

Не володіючи рівнем сили, достатнім для піднімання свого тіла, дитина не може підстрибнути вгору або перестрибнути позначену на землі лінію. Зростання сили розширює рухові можливості дітей, є необхідною умовою для появи нових рухів і вдосконалення вже наявних рухових умінь.

Розвиток сили дитини є важливою умовою для розвитку рухових умінь, т. К. Багато хто з них вимагають вже відносно розвиненою м'язової сили - біг, стрибки, метання, лазіння. Не маючи достатньо розвиненою сили, не можна швидко чи довго бігати, плавати, високо стрибати, далеко метати. Чим краще розвинені м'язи і вище здатність керувати м'язовими зусиллями, тим легше виконувати рухи, опановувати новими, домагатися ефекту в руховій діяльності.

Виділяється два види сили:

Абсолютна сила - здатність проявляти максимальні зусилля у відносно короткий час. Виражається вона в кілограмах.

Відносна сила - це сила в перерахунку на 1 кілограм ваги тіла.

Основними видами м'язових зусиль є наступні:

-статичні (м'язи закріплюють в певному положенні положення тіла дитини, наприклад, вис на перекладині);

-динамічні (відбувається рух кінцівок, наприклад, стрибки, біг, метання, плавання);

-силові (наприклад, підтягування, їзда на велосипеді);

-преодолевающіе (наприклад, всілякі перестрибування, лазіння в тунелі, в обруч, в дугу і т. д.);

Відносну силу слід враховувати в рухах, пов'язаних з переміщеннями тіла: біг, стрибки, повзання, лазіння.

Визначення силових можливостей дітей необхідно для правильного дозування фізичних навантажень.

Рівномірний розвиток всієї мускулатури надмірно важливо для формування правильної постави. Необхідно зміцнювати м'язи, які утримують хребет у правильному положенні: м'язи шиї, спини, живота. З цією метою корисно використовувати вправи лежачи, стоячи в упорі на колінах, повзання, лазіння, нахили і повороти, а також вправи в рівновазі, контролюючі правильне положення голови і тулуба.

1. Гармонійний зміцнення всіх м'язових груп рухового апарату дітей;

2. Розвиток здатності раціонально проявляти м'язові зусилля, враховуючи різноманітні умови діяльності.

Вправи для розвитку силових здібностей діляться на 2 групи:

1) Вправи з зовнішнім опором викликаються вагою кидаються предметів, наприклад, метання;

2) Вправи, обтяжені вагою власного тіла, наприклад, повзання, лазіння, стрибки.

Необхідно правильно оцінювати силові здібності своєї дитини. Не слід знайомити дитину з рухами або вправами, що вимагають від нього надмірного м'язового напруги.

Важливо не тримати дитину на одному і тому ж зусиллі, не гальмувати його розвиток. Поступово наростаючі труднощі привчають дитину їх долати, виховують цілеспрямованість, працьовитість.

Велике значення має кількість повторень вправ. Мала дозування не сприяє розвитку сили, а велика - може привести до стомлення. Тому слід вибрати оптимальну м'язову навантаження для своєї дитини, спостерігаючи за його фізичним станом. Ознаками початку стомлення дитини можуть бути почервоніння шкіри обличчя, підвищене серцебиття, прискорене дихання і т. Д. У цьому випадку необхідно запропонувати дитині зміну діяльності на більш спокійну, наприклад, перейти з бігу на ходьбу або взагалі запропонувати спокійну гру.

Важливо також враховувати темп виконання вправ. Слід так заповнювати паузи між повтореннями, щоб була забезпечена зміна працюючих м'язів. У силових вправах бажані горизонтальні і похилі положення тулуба. Вони розвантажують серцево-судинну систему і хребет, знижують кров'яний тиск.

Для розвитку здатності до прояву м'язових зусиль слід використовувати загально-розвиваючі вправи. Вправи з м'язовою напругою завжди чергуються з вправами на розслаблення.

Відмінним засобом для розвитку сили дошкільнят є спеціальні рухливі ігри. Рухливі ігри на розвиток сили можна проводити на вулиці, на дитячому майданчику, у дворі, в спортивному залі. Їх можна використовувати і як конкурси на дитячих святах. Ці ігри дуже веселі і динамічні і доставлять задоволення і радість всій родині або дітлахам у дворі!

Розвиток силових здібностей - реферат

Глава 1. Методика розвитку силових здібностей 5

1.1. Особливості прояву силових здібностей 5

1.2. Методи розвитку силових здібностей у становій тязі у юнаків 15-16 років 224

Глава 2. Програма розвитку силових здібностей у юнаків 15-16 років 30

2.1. Методи дослідження 30

2.2. Організація дослідження 30

2.3 Дослідна методика виховання силових здібностей в становій тязі 31

Список використаної літератури 42

Під силою слід розуміти здатність людини долати за рахунок м'язових зусиль (скорочень) зовнішній опір або протидіяти зовнішнім силам. Сила - одне з найважливіших фізичних якостей в абсолютній більшості видів спорту, тому її розвитку спортсмени приділяють виключно багато уваги.

Силові здібності виявляються не самі по собі, а через якусь рухову діяльність. При цьому вплив на прояв силових здібностей надають різні фактори, внесок яких в кожному конкретному випадку змінюється в залежності конкретних рухових дій і умов їх здійснення виду силових здібностей, вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини. Серед них виділяють: 1) власне м'язові; 2) центрально-нервові; 3) особистісно-психічні; 4) біомеханічні; 5) біохімічні; 6) фізіологічні чинники, а також різні умови зовнішнього середовища, в яких здійснюється рухова діяльність.

У літературі представлені дані, що свідчать, що діти можуть домагатися значного приросту силових показників при раціональній організації навантажень силової спрямованості. Тим часом, з питань, пов'язаних з ефективністю і безпекою застосування силових вправ у різні вікові періоди існує велика різноманітність думок, а проблема силової підготовки дітей і підлітків далека від остаточного рішення.

Найсприятливішими періодами розвитку сили у хлопчиків і юнаків вважається вік від 13-14 до 17-18 років, а у дівчаток і дівчат - від 11-12 до 15-16 років, чому в чималому ступені відповідає частка м'язової маси до загальної маси тіла ( до 10-11 років вона становить приблизно 23%, до 14-15 років - 33%, до 17-18 років - 45%).


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...