Проблеми розвитку промови дітей старшого дошкільного віку. Розвиток дитини

Освіта: теорія і практика »Теоретичний аспект вивчення проблеми розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в сім'ї

Теоретичний аспект вивчення проблеми розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в сім'ї

Мова являє собою складну систему, яка включає в себе внутрішню мова і зовнішню мова. У свою чергу зовнішня мова підрозділяється на усну і письмову. Усна діалогічна мова - це мова, сказана вголос, бесіда між двома співрозмовниками. На відміну від інших видів мовлення, вона характеризується тим, що безпосередньо звернена до співрозмовника і служить спілкуванню людей. Основна функція діалогічного мовлення - це спілкування, повідомлення або, як прийнято говорити, комунікація. Дитина без мовних патологій в 6-7 років вже здатний спілкуватися на рівні контекстної промови - тієї самої мови, яка досить точно і повно описує те, про що говориться, і тому цілком зрозуміла без безпосереднього сприйняття найбільш обговорюваною ситуації.

Перед сучасними батьками стоїть завдання - створити умови для повноцінного формування зв'язного мовлення як компонента гармонійного мовного спілкування. І одним з важливих умов виступає безпосередню участь батьків у розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Значною мірою це пов'язано з сензитивностью періоду - дошкільне дитинство. Розвиток зв'язного мовлення в сім'ї є основоположним принципом сімейної педагогіки. Багато що в цьому напрямку вже зроблено.

Формування зв'язного мовлення дитини старшого дошкільного віку - область мовного розвитку, на довгі роки прикувала до себе пильну увагу таких відомих дослідників лінгвістики і психології, як А. Н. Кедзен, А. Н. Гвоздєв, Д. Б. Ельконін, А. Н. Леонтьєв, Л. С. Виготський, Ж. Піаже, Д. Слобін, Дж. С. Брунер, С. Л. Рубінштейн. Інтерес до формування зв'язного мовлення зрозумілий, бо чудо осягнення малюком системних зв'язків мови - наочне свідчення його природній обдарованості, лінгвістичної геніальності. У дитячій психології існують особливі нормативи розвитку зв'язного мовлення, які багаторазово перероблялися і доповнювалися колективом вчених під керівництвом професора Н. М. Аксаріна (3-й рік життя - Е. Л. Фрухт, 4-й рік життя - К. П. Печора, 5-й рік життя - Г. В. Пантюхіна). Вивченням проблеми участі батьків у розвитку зв'язного мовлення дошкільнят займалися такі фахівці, як М. І. Лісіна, Є. О. Смирнова, Т. А. Рєпіна, А. В. Петровський та ін. Але досягнуті результати у вирішенні виділеної проблеми не отримали належного теоретичного осмислення, оскільки не розроблено цілісне уявлення про специфіку, дидактичних умовах, принципах і методах організації розвитку зв'язного мовлення у дітей в умовах сім'ї.

Актуальність даної проблеми обумовлена ​​тим, що своєчасне розвитку зв'язного мовлення дитини є найважливішою умовою його повноцінного мовного і загального психічного розвитку, оскільки мова і мова виконують психічну функцію в розвитку мислення і мовного спілкування, в плануванні і організації діяльності дитини, самоорганізації поведінки, у формуванні соціальних зв'язків. Мова і мова - це основний засіб прояви найважливіших психічних процесів пам'яті, сприйняття, мислення, а також розвитку інших сфер: комунікативної і емоційно-вольової. На сучасному етапі існує гостра практична необхідність визначити основні напрямки розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку в сім'ї, обґрунтувати роль у формуванні зв'язного мовлення дитини. Цим обумовлений вибір теми дослідження: Розвиток зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в сім'ї.

Об'єкт - процес розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в умовах сім'ї.

Предмет - методи і засоби ефективного розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в умовах сім'ї.

Мета - проаналізувати особливості розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в сім'ї.

Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення низки завдань:

1. Вивчити теоретичні концепції розвитку зв'язного мовлення у дітей з ОНР II рівня в працях вітчизняних фахівців.

2. Обгрунтувати специфіку старшого дошкільного віку як сенситивного періоду розвитку зв'язного мовлення дитини.

3. Визначити способи і прийоми розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в сім'ї.

Далі завдання і друга частина введення будуть будується відповідно до вашої другої главою

Матеріали з педагогіки:

Сутність професійного становлення особистості
Процеси професійного становлення є предметом постійного інтересу вчених і практиків у зв'язку з їх високою соціальною значимістю. Термін становлення є, мабуть, одним з найбільш часто вживаних як у філософії, психології, так і в педагогіці, однак його семантичного.

Структура, цілі та завдання кафедри
Головна мета кафедри - задоволення потреб у навчанні або підвищенні кваліфікації з використанням нових освітніх технологій і якісного забезпечення навчального процесу. Ефективна реалізація освітніх технологій підготовки фахівців можлива лише при створенні відповідних.

Попередження депривації в освітньому процесі
За результатами сучасних, педагогічних досліджень встановлено, що в будь-якому навчальному закладі, з любимо складом учнів, в процесі навчання є фактори, які призводять до депривації. Однак в процесі явища депривації у взаємодії з педагогом, всі учасники взаємодії к.

Розділи

Перегляд: Головна Логопедам Обмін досвідом Використання правил мови в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з проблемами мовного розвитку

Використання правил мови в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з проблемами мовного розвитку

Проблеми розвитку промови дітей старшого дошкільного віку. Розвиток дитиниУ статті запропоновано практичний матеріал по корекції мовного дихання у дітей старшого дошкільного віку з проблемами мовного розвитку. Нами представлені мовні правила, використання яких також є профілактикою заїкання у дітей. Правила розраховані на педагогів дошкільних установ і на самих дітей, які досягли відповідного віку. Можуть бути рекомендовані логопедам, корисні вчителям початкових класів. Простота і доступність викладу, а також практична спрямованість матеріалу роблять його привабливим і для батьків дітей.

Використання правил мови в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з проблемами мовного розвитку.

В даний час у зв'язку з удосконаленням процесів виховання і навчання в дитячому садку, з впровадженням федеральних державних освітніх стандартів традиційні підходи до розвитку мовлення дошкільника зазнають значних змін, як за формою, так і за змістом.

В останні роки відзначається тенденція на збільшення кількості дітей з проблемами в мовному розвитку. На сьогоднішній день, ця проблема залишається невирішеною, і багато дітей потребують допомоги фахівців. У процесі комплексного обстеження мовного розвитку дітей, лише у одиниць визначається норма мовного розвитку. Порушення розвитку мовлення ускладнюють спілкування дитини, як з дорослими так і з однолітками. Це вимагає пильної уваги педагогів і батьків до проблеми мовного розвитку.

Важливим елементом формування і розвитку мови є мовне дихання.

У дітей з проблемами в мовному розвитку мовне дихання завжди порушено:

    Артикуляція млява, змащена; голос, як правило, тихий; темп мови нерівномірний; голосні звуки «проковтують, приголосні« застряють ».

Внаслідок цього, виникає проблема, Як забезпечити усвідомлення і прийняття дитиною правил мови .

Так як в дошкільному віці ігрова діяльність є провідною, то і правила мови повинні бути ігровими - казковими. Одним з основних умов для оволодіння цими правилами, для дітей, є їх наочність і простота виконання.

Наслідування казковим героям і активну участь в ігровій ситуації має сприяти швидкому засвоєнню і прийняття дітьми мовних правил, і, як наслідок, розвитку мовної комунікації.

Спільно з дітьми нами були розроблені « Казкові правила мови ». Кожне правило супроводжується відповідним зображенням казкового персонажа.

Правила мови для дітей

1. Перш подумай - потім говори.

Сказати тобі потрібно чимало
Але з цим не треба поспішати
Спокійно подумай спочатку,
Потім починай говорити.

2. Говорити в спокійному темпі.

Спокійно будемо говорити
Чи не поспішати, не поспішати
І стане наша мова красивою
І чіткої, і неквапливої.

3. Говорити завжди на видиху.

Завжди говоримо ми
Коли видихаємо
Як будь-то би кулька
Ми ротом надуваємо.

4. Говорити плавно і напевно.

Плавно, разом ллється мова
Так вода вміє текти.

5. В кінці кожного речення роби паузу.

Ти сказав - відпочинь
І трошки помовч
Повітря знову набери
Далі плавно говори.

6. Довгі пропозиції поділи на частини.

Довге речення
Ти поділи на частини
Скажеш чітко два - три слова
Вдих бери спокійно знову.

7. При розмові спокійно дивись на співрозмовника.

Їжак впевнено дивиться на своїх друзів
І на того з ким говорить -
Дивитися йому приємно.
Ти, як їжак вперед гляди
Спілкуючись, погляд не відводь.

Аналіз роботи з дітьми по використанню правил мови показав, що ігрові казкові правила сприяли:

    Створенню зацікавленої, невимушеної атмосфери. Підвищенню мовної мотивації дітей. Сприятливому впливу на всі компоненти мови, розвитку мовної комунікації.

1) Тарасова Тетяна Володимирівна,
вчитель-логопед
МБДОУ Дитячий садок № 19 Оленка,
місто Чусовой, Пермський край
2) Поздеева Лариса Леонідівна,
вихователь логопедичної групи
МБДОУ Дитячий садок № 19 Оленка,
місто Чусовой, Пермський край

Аналіз першоджерел з проблеми розвитку дітей старшого дошкільного віку

Перш ніж розглядати сім'ю, як соціально-культурне середовище виховання і становлення особистості, звернемо увагу на проблему психічного розвитку і здоров'я дітей старшого дошкільного віку.

Дошкільний вік як ніякий інший характеризується найсильнішою залежністю від дорослого, і проходження того етапу становлення особистості багато в чому залежить від того, як складаються відносини дитини з дорослим. Самі дорослі не завжди розуміють, яким чином їх особистісні якості стають надбанням дітей, як своєрідно, відповідно до специфіки дитячого віку вони інтерпретуються, яке значення набувають для дитини. [27]

Стиль відносини дорослих до дитини впливає не тільки на становлення тенденції до певного стилю дитячого поведінки, а й на психічне здоров'я дітей; так, невпевненість дитини в позитивному ставленні до себе дорослого або, навпаки, впевненість саме в неактивній оцінці його як особистості провокує пригнічену агресивність, якщо дитина сприймає відношення дорослого до себе як негативне, то спроби дорослого спонукати дитину до спілкування викликають у нього стану збентеження і тривоги. Тривалий дефіцит емоційного співзвучного спілкування навіть між одним з дорослих і дитиною породжує невпевненість останнього в позитивному ставленні до нього дорослих взагалі, викликає почуття тривоги і відчуття емоційного неблагополуччя. [27]

У дошкільному дитинстві фактично складається особистість, самосвідомість і світовідчуття дитини. Ці процеси в першу чергу обумовлені загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних функцій, де важливе місце починають займати мислення і пам'ять дитини. Тепер він може не тільки орієнтуватися і діяти в плані конкретних сьогохвилинних стимулів, але і встановлювати зв'язки між загальними поняттями і уявленнями, які не було отримано в його безпосередньому досвіді.

Таким чином, мислення дитини відривається від суто наочної основи, тобто. Е. Переходить від наочно-дієвого до наочно-образному. Такий розвиток пам'яті і мислення дошкільника дозволяє перейти до нових типів діяльності - ігровий, образотворчої, конструктивної. У нього, за зауваженням Д. Б. Ельконіна, «з'являється можливість йти від задуму до його втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки». [39, с. 89]

З розвитком процесів мислення нерозривно пов'язаний розвиток мови. У дошкільному віці мова починає виконувати функцію планування і регулювання діяльності дитини, все більше збагачується словниковий запас і граматичний лад мови. Тепер дитина здатна не тільки прокоментувати конкретну подію і висловити тимчасове бажання, але і задуматися, і по міркувати про природу, інших людей, самого себе і своє місце в світі.

Таким чином, з розвитком пам'яті, мислення, мовлення нерозривно пов'язана поява світогляду і самосвідомості дитини-дошкільника. [39]

Ось далеко не повний список тих змін і новоутворень, які відбуваються в дошкільному віці. Це опис буде ще менш повним, якщо не звернути увагу на ту роль, яку відіграє дорослий на всьому протязі розвитку дитини. Переоцінити значення дорослого і, головне, спілкування з дорослим для психічного розвитку та психічного здоров'я дитини важко. Саме з близькими дорослими (мамою, татом, бабусею та іншими) дитина зустрічається на перших етапах свого життя і саме від них і через них знайомиться з навколишнім світом, вперше чує людську мову, починає оволодівати предметами і знаряддями своєї діяльності, а в подальшому і осягати складну систему людських взаємин. Відомо чимало прикладів, коли діти, з яких-небудь причин позбавлені можливості спілкуватися з дорослими перші кілька років свого життя, потім так і не змогли навчитися «по-людськи» мислити, говорити, не змогли адаптуватися в соціальному середовищі. [15]

Інша на сайті:

Особливості поведінки тривожного дитини
Тривожні діти відрізняються частими проявами занепокоєння тривоги, а також великою кількістю страхів, причому страхи і тривога виникають у тих ситуаціях, в яких дитині, здавалося б, нічого не загрожує. Тривожні діти відрізняються осо.

Становлення сучасної соціальної психології за кордоном
У широкому сенсі західні фахівці визначають соціальну психологію як науку, що вивчає (взаємо) залежність поведінки людей, яка визначається фактором їх взаємовідносин і взаємодій. Поведінкова взаємозалежність означає, що пов.

Роль невербальних засобів у спілкуванні
Спілкування, будучи складним соціально-психологічним процесом взаєморозуміння між людьми, здійснюється за такими основними каналами: мовної (вербальний - від латинського слова усний, словесний) і немовних (невербальний) канали спілкування.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...