Показником розвитку дитини дошкільного віку є. Розвиток дитини


Реферати. Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ ДІТЕЙ

Відомо, що фізичний розвиток разом з іншими показниками дітей є суттєвим показником стану здоров'я дітей. Стан фізичного розвитку залежить від вроджений-них особливостей, а також від умов навколишнього середовища, в ко-торою зростає і формується організм. До проведення обстеження фізичного розвитку дітей, зокрема антропометрії слід допускати підготовлених медичних працівників, так як тих-ника і методи антропометричних вимірювань вимагають певних знань і практичних навичок.

Вимірювання дітей першого року життя проводиться в положенні лежачи горизонтальним ростомером. Дитина укладається на спину таким чином, щоб голова щільно торкалася верхівкою до по-перцевої планці ростоміра. Голова встановлюється в положенні, при якому нижній край очниці і верхній край козелка вуха знаходяться в одній вертикальній площині. Помічник щільно фіксує голову дитини. Ноги повинні бути випрямлені легким натисканням лівої руки на коліна дитини. Правою рукою під-водять рухливу планку ростоміра щільно до п'ят, згинаючи стопи до прямого кута. Відстань між нерухомою і під-Віжн планкою буде відповідати зросту дитини.

Вимірювання зростання у дітей старше року проводиться в положенні стоячи ростомером. Дитина стає на площадку ростоміра спи-ною до вертикальної стійки, в природному, випрямленій положенні, торкаючись вертикальної стійки п'ятками, сідницями, межл-патокової областю і потилицею, руки опущені уздовж тіла, п'яти разом, носки нарізно. Голова встановлюється в положенні, при якому нижній край очниці і верхній край козелка вуха на-ходяться в одній горизонтальній площині. Рухома планка прикладається до голови без натискання.

Визначення маси тіла у дітей раннього віку проводиться на вагах з максимально допустимої навантаженням до 20кг. Спочатку зважується пелюшка. Вона кладеться на лоток ваг, так, щоб краї пелюшки не звисала лотка. Дитина укладається на широку частину лотка головою і плечовим поясом, ніжками на вузьку частину лотка. Якщо дитину можна посадити, то його садять на широку частину лотка сідницями, ніжками на вузьку частину. Як і сполучати дитини на ваги і знімати з них можна тільки при закритому-те коромислі ваг, стоячи не збоку, а прямо з боку коро-думок ваг. Показання ваги відраховують з того боку гирі, де є насічки або вирізка (нижню гирю необхідно по-сполучати тільки в наявні на нижній, шкалою насічки). Після запису ваги гирі ставляться на нуль. Для визначення ваги дитини необхідно з показань ваг відняти вагу пелюшки.

Зважування дітей до одного року в дошкільних установах проводиться кожні 10 днів, від 1 до 3 років - один раз на місяць.

Вимірювання окружності грудей проводиться сантиметрової прогумованої стрічкою в стані спокійного дихання (паузі, а дітей старшого віку при вдиху і видиху). Стрічка наклади-ється ззаду - під кутами лопаток, а спереду - на рівні ниж-нього краю сосків.

Крім антропометричних вимірювань відзначається тонус м'язів, тургор тканин, характер жировідкладення і т. Д. Визначати товщину підшкірно-жирової шару слід не на одному якій-небудь ділянці, а в різних місцях (на грудях - між соском і грудиною, на животі - на рівні пупка, на спині - під лопатками, на кінцівках - на зовнішній поверхні стегна і плеча, на обличчі - в області щік). Залежно від товщини подкожножі-рового шару говорять про нормальному, надмірному і недостатньому відкладення жиру. Звертається увага на рівномірний (по всьому тілу) або нерівномірний розподіл подкожножировой шару.

Визначення тургору м'яких тканин проводиться шляхом здавлювання великим і вказівним пальцями правої руки шкіри і
Всіх м'яких тканин на внутрішній поверхні стегна і плеча, при цьому сприймається відчуття опірності або упру-гості, зване тургором. Якщо тургор знижений, то при здавлені-вання визначається відчуття млявості або в'ялості.

Тонус м'язів визначається за допомогою пасивного згинання
І розгинання верхніх і нижніх кінцівок. За ступенем опору, яке виникає при пасивних рухах, а також по консистенції м'язової тканини, яка визначається на дотик, судять про тонусі м'язів. У здорових дітей тонус і маса м'язів на сіммет-ковий місцях повинні бути однаковими.

Ці описові ознаки оцінюються по вираженості як «мала», «середня», і «велика».

Індивідуальна оцінка фізичного розвитку базується на зіставленні його антропометричних даних з регіонарними нормативами, розробленими методом регресивного аналізу. Використання нормативних або дентальних таблиць дозволяє дати диференційовану характеристику фізичного, розвитку дитини і виділити, дітей, які потребують постійного контролю і консультації фахівця.

Відставання в фізичному розвитку може бути обумовлено рядом причин, які необхідно виявити лікаря дошкільного закладу. Певне значення має спадково-конституціональна фактор. Найчастіше причиною незадовільного фізичного розвитку є хронічні інфекції та інтоксік-ций, в першу чергу ревматизм, тонзилогенна кардиопатия, хронічний пієлонефрит, гіпотиреоїдних нанізм. Про нанізмі можна говорити лише в тому випадку, якщо показник зростання більш ніж на 10% нижче стандарту.

Детальне обстеження дитини дозволяє виявити особливості його шкіри, лімфатичного апарату, кісткової системи. У дітей дошкільного віку може бути виявлено сколіоз або воронкообразная грудна клітка. Своєчасне виявлення цієї патології запобігає розвитку інвалідності в майбутньому. Всі діти з підозрою на патологію опорно-рухового апарату, повинні бути спрямовані на консультацію до ортопеда, показана коригуюча гімнастика.

1. Методи дослідження та оцінки стану здоров'я дітей і підлітків

2. Методи дослідження та оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків

3. Гігієнічна оцінка організації фізичного виховання в дитячих установах

4. Гігієнічні основи навчально-виховного процесу в дитячих установах.

5. Діагностика готовності дітей до навчання в школі

6. Гігієна навчального процесу в загальноосвітній школі

За даними ВООЗ (1990) стан здоров'я дітей є однією з найбільш актуальних проблем у всьому світі. Її важливість багато в чому обумовлена ​​прогресуючим погіршенням стану навколишнього середовища. Організм дитини, що знаходиться в процесі розвитку, більшою мірою схильний до впливу як сприятливих, так і несприятливих факторів, більш швидко і гостро реагує на зміну навколишнього середовища. При вивченні впливу різних чинників важливо визначити їх комплекси впливу, а також з'ясувати яким чином при їх комбінації модифікується вплив кожного фактора. Інтегральним результатом впливу навколишнього середовища на дитяче населення є рівень і якість здоров'я дітей. Лікар педіатр повинен вміти визначити ці два показники, визначити стан здоров'я ДіП.

Здоров'я є критерієм --------- взаємин дитячого організму з навколишнім середовищем. Воно формується під впливом складного комплексу біологічних, екологічних і соціальних факторів.

Тому, для гігієністів найбільш близьким по духу є визначення здоров'я, прийняте Статутом ВООЗ "Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, що характеризується динамічним рівновагою організму з навколишнім середовищем, а також відсутністю в ньому хвороб і фізичних дефектів".

Здоров'я, як міра життєвості, здатності організму до оптимального функціонування, характеризується в цьому випадку не тільки відсутністю клінічно вираженою симптоматики хвороб, а й відсутністю початкових їх проявів, станів передхвороби, і так званої, "малої патології", що виявляються часто на рівні функціональних, легко оборотних змін, які свідчать про зниження загальної опірності організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища.

Виявляються за підсумками демографічних досліджень показники здоров'я (захворюваність, смертність, інвалідність та ін.) - це лише видима вершина айсберга, підводну частину якого складають предпатологические (донозологические) стану, що відображають стадії руху від здоров'я до хвороби. Вивчення цих станів, як основи визначення "рівня" здоров'я здорової дитини є предметом гігієнічної діагностики ( "гігієнічного моніторингу"), що вивчає середовище, здоров'я і зв'язок між ними. Саме здоров'я колективу виступає в цьому випадку критерієм донозологической діагностики, "маркером" негативного впливу середовища на людину, критерієм ефективності всієї профілактичної роботи, що проводиться органами санітарно-епідеміологічної служби.

Щоб наблизити первинну профілактику до основного завдання - збільшення тривалості життя людей, гігієнічна діагностика, маючи 3 об'єкти дослідження (стан здоров'я, місце існування, їх взаємозв'язок), покликана ідентифікувати стадії шкали здоров'я

Експрес-діагностика холери
Холеру викликають два биовара Vibrio cholerae. Один з них, виділений Кохом в Єгипті в 1883 році, назвали класичним, інший, отриманий Ф. Готшліхом на карантинній станції Ель-Тор в сівбі.

Алгоритм дослідження щитовидної залози.
Обстеження: 1. Анамнез: уточнити місце народження, проживання (виявити ендемічні вогнища). 2. Скарги (якщо є) зміна голосу.

Примітка : * - коефіцієнт Стьюдента (Р ≤ 0,05); # - коефіцієнт Фішера (Р ≤ 0,05)

Показники розрахунків дошкільнят, отримані за індексом Бругша, виявили, що діти з високим ФР (53,84 ± 2,48%) мали нормальну грудну клітку, а гармонійні (50,95 ± 2,61%) і дисгармонійні за рахунок дефіциту маси тіла (50,08 ± 3,50%) дошкільнята з даного індексу вважалися вузькогрудого. Однак отримані показники за коефіцієнтом Стьюдента були Р≥0,05, тому не мали достовірних відмінностей.

Згідно обчислень за індексом Вервека, який використовується для визначення конституційного типу статури, діти з гармонійним (1,18 ± 0,05 од) і дисгармонійний (високим) (1,05 ± 0,05 од) фізичним розвитком мали мезоморфних тип статури, то є середні розміри тіла і гармонійне ФР. Діти з низькими значеннями ФР (1,27 ± 0,04 од), згідно з розрахунками, мали достовірно значимо помірну доліхоморфію, тобто вузьке тулуб і довгі кінцівки.

Також була зроблена спроба розрахунку індексів при обліку гендерних особливостей дітей. Однак достовірних відмінностей не виявлено, хлопчики і дівчатка даної групи не відрізнялися.

Висновки. Таким чином, проведені дослідження показали, що оцінка фізичного розвитку дошкільників може проводитися за допомогою розрахункових індексів, як доповнення до інших методик, так як даний метод дозволяє в повній мірі виявити ті чи інші відхилення у рості і розвитку дітей, виявити їх тип статури, конституцію.

Башкіров П. Н. Вчення про фізичний розвиток людини. Вид. Московського університету. 1962. - 339 с. Бусел Л. А. Циркін В. І. Індекси фізичного розвитку дітей 3-7 років як критерії оцінки впливу факторів навколишнього середовища // Сучасні наукомісткі технології. - 2006. - № 4. - С. 39. Клименко Е. А. Методика оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків / Матеріали по додатковому екологічній освіті учнів (збірник статей). Вип. IV / Под ред. М. Н. Симонової і С. К. Алексєєва. Калуга: Вид - во КДПУ ім. К. Е. Ціолковського. 2008. - С. 208-228. «Міжрегіональні нормативи для оцінки довжини і маси тіла дітей від 0 до 14 років». М. Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1990. - 37 с. Олонцева Г. Н. Комплексна діагностика фізичного розвитку дитини: навчальний посібник. Іркутськ: Вид - во Іркут. держ. пед. ун-ту, 2007. - 152 с. Оцінка фізичного розвитку та стану здоров'я дітей і підлітків. М: ТЦ Сфера, 2005. - 64 c. Регіональні показники фізичного розвитку дітей та підлітків Іркутської області: Методичні рекомендації. 2004. - 44 с. Савватеева В. Г. Кузьміна Л. А. Шаров С. В. та ін. Фізичний розвиток дітей раннього віку м Іркутська // Сибірський медичний журнал. - 2003. - Т. 40. - № 5. - С. 71-77. Трушкина Л. Ю. Трушкин А. Г. Дем'янова Л. М. / Гігієна і екологія людини. 2006.
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...