Белопольская психологічна діагностика особистості дітей з ЗПР. діагностика дітей

Ласкаво просимо В СВІТ ЗАГАДОК, оптичних
ІЛЮЗІЙ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РОЗВАГ
Чи варто довіряти всьому, що ви бачите? Чи можна побачити те, що ніхто не бачив? Чи правда, що нерухомі предмети можуть рухатися? Чому дорослі і діти бачать один і той же предмет по різному? На цьому сайті ви знайдете відповіді на ці та багато інших питань.

Log-in. ru - світ незвичайних і інтелектуальних розваг. Цікаві оптичні ілюзії, обмани зору, логічні флеш-ігри.

Вітання! Хочеш стати одним з нас? Визначся # 133;
Якщо ти вже один з нас, то вхід тут.

Цікаво

Найбільша кількість укусів комах припадає на ноги.

Психологічна діагностика особистості дітей з ЗПР (Белопольская Н. Л.)

Белопольская психологічна діагностика особистості дітей з ЗПР. діагностика дітей

У книзі Психологічна діагностика особистості дітей з ЗПР одного з провідних вітчизняних фахівців з психодіагностики дітей з відхиленнями у розвитку викладено новий підхід до інтерпретації тестових показників інтелектуального розвитку. На підставі теоретичного аналізу та серії оригінальних експериментальних досліджень запропонована двомірна модель інтелекту, що включає когнітивні і емоційно-мотиваційні компоненти. Виділено основні діагностичні одиниці самосвідомості дітей. Висловлено гіпотезу про существаваніі зони найближчого емоційного розвитку, оцінка якої дозволяє дати більш адекватний прогноз розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю. Висновки автора підкріплює багаторічна лонгитюдное дослідження дітей, які пройшли подібну діагностику.

Ціна при замовленні післяплатою - 460 руб.

Рік видання: 2009

З книгою «Психологічна діагностика особистості дітей з ЗПР» також читають:

Наш новий проект: Для мам - купити-продати дитячі речі, найбільший дитячий бутік. спільні покупки, соціальна мережа для мам.

Написати листа: dm log-in. ru

Книга: Белопольская Н. Л. Психологічна діагностика особистості дітей з затримкою психічного розвитку

У книзі одного з провідних вітчизняних фахівців з психодіагностики дітей з відхиленнями у розвитку викладено новий підхід до інтерпретації тестових показників інтелектуального розвитку. На підставі теоретичного аналізу та серії оригінальних експериментальних досліджень запропонована двомірна модель інтелекту, що включає когнітивні і емоційно-мотиваційні компоненти. Виділено основні діагностичні одиниці самосвідомості дітей. Висловлено гіпотезу про існування зони найближчого емоційного розвитку, оцінка якої дозволяє дати більш адекватний прогноз розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю. Висновки автора підкріплює багаторічна лонгитюдное дослідження дітей, які пройшли подібну діагностику.

Зміст:

Передмова до другого видання. 5 Передмова. 9 Глава 1. Проблеми і методи психологічної діагностики дітей з інтелектуальною недостатністю. 11 Глава 2. Психологічна діагностика дітей із затримкою психічного розвитку старшого дошкільного віку (6-7 років). 29 Огляд психологічних досліджень з проблеми. 29 Про одиницях аналізу психічного розвитку дітей. 40 Розвиток самосвідомості в старшому дошкільному віці. 42 Єдність афекту і інтелекту і зона найближчого розвитку дитини. 47 Глава 3. Статево ідентифікація Формування ідентифікації в дитячому віці. 49 Методика «Статево ідентифікація». 55 Особливості статево-віковою ідентифікації у дітей різного інтелектуального рівня. 58 Вікові і діагностичні особливості статево-віковою ідентифікації у дітей. 65 Висновки. 70 Глава 4. Розуміння сенсу оповідань Дослідження процесу розуміння в діагностиці. 72 Актуальний і можливий рівні розуміння оповідань дітьми. 76 Особливості розуміння оповідань дітьми з різним інтелектуальним розвитком. 81 Розуміння дітьми «персоніфікованих» оповідань. 84 Розуміння дітьми оповідань при драматизовані способі пред'явлення. 89 Висновки. 94 Глава 5. Особистісні реакції дітей на неуспіх і труднощі в роботі. 98 Емоційні проблеми дітей з інтелектуальною недостатністю в діагностичної ситуації. 98 Можливості формування адекватних особистісних реакцій на неуспіх. 101 Діагностичні особливості формування адекватних особистісних реакцій на неуспіх. 120 Висновки. 127 Глава 6. Значення дослідження компонентів самосвідомості для диференційно-психологічної діагностики дітей з ЗПР. 130 Деякі особливості несформованого самосвідомості у дітей з ЗПР. 132 Деякі особливості несформованого самосвідомості у дітей з розумовою відсталістю. 138 Деякі особливості несформованого самосвідомості у дітей з леченой на фенілкетонурію. 142 Диференційно-діагностичне значення вивчення самосвідомості у дітей з ЗПР. 146 Висновки. 150 Глава 7. Психологічна діагностика дітей з ЗПР в ході лонгитюдного спостереження. 152 Результати першого року спостережень. 154 Результати другого року спостережень. 158 Результати третього року спостережень. 161 Результати четвертого року спостережень. 164 Результати п'ятого року спостережень. 166 Висновки. 167 Висновок. 170 Література. 174 Додатки. 185

Видавництво: Когито-Центр (2009)

Белопольская Н. Л. Психологічна діагностика особистості дітей з затримкою психічного розвитку

У книзі одного з провідних вітчизняних фахівців з психодіагностики дітей з відхиленнями у розвитку викладено новий підхід до інтерпретації тестових показників інтелектуального розвитку. На підставі теоретичного аналізу та серії оригінальних експериментальних досліджень запропонована двомірна модель інтелекту, що включає когнітивні і емоційно-мотиваційні компоненти. Виділено основні діагностичні одиниці самосвідомості дітей.

Загальновідомий значний внесок Л. С. Виготського в розвиток цілісного розуміння психіки нормального і аномального дитини. Його підхід, який базується на оцінці якісних новоутворень дитячого віку, в значній мірі визначив наступні вітчизняні дослідження і соціальну практику в області дефектології. Зокрема, і по теперішній час класифікація, критерії діагностики розумової відсталості і вибір спеціальної програми навчання спираються на закладені Л. С. Виготським традиції.

Л. С. Виготський був першим, хто вказав на обмеженість традиційного підходу до оцінки ходу нормального і аномального психічного розвитку дитини, що базується на вимірюванні актуального стану інтелектуальних і особистісних якостей. Він запропонував оцінювати не тільки актуальний рівень психічного розвитку, а й "зону найближчого розвитку", яка відображає психічний потенціал розвитку особистості.

Інша важлива теоретичне положення Л. С. Виготського - єдність афекту та інтелекту - не знайшло достатнього відображення в розумінні зони найближчого розвитку дитини. Однак саме об'єднання цих двох найважливіших положень видається продуктивним як у теоретичному, так і в практичному відношенні.

До останнього часу діагностичні дослідження інтелектуальних та афективно-особистісних особливостей аномальних дітей велися як би паралельно, тільки побічно торкаючись один одного. Розглядаючи зону найближчого психічного розвитку дитини, вчені в основному зверталися до характеристики інтелектуального розвитку. Не секрет, однак, що результат тестування когнітивних навичок істотно залежить як від форми подачі інструкції, так і від ситуації тестування в цілому. Кожному досліднику відомі випадки, коли дитина відмовлявся відповідати або давав неадекватні емоційні реакції на ситуацію тестування, виявляв відсутність інтересу до запропонованого завданням і т. Д. Позитивна мотивація, емоційне підкріплення, доступна форма пред'явлення інструкції є невід'ємною частиною діагностичної процедури, хоча ці моменти часто губляться при інтерпретації отриманих результатів. Тому представляється правомірною гіпотеза, що зона найближчого психічного розвитку дитини включає дві розмірності: когнітивну і емоційно-смислове.

Зрозуміло, що різні оціночні процедури можуть мати різні співвідношення інтелектуального і емоційного компонентів. Відповідно до мети дослідження потрібно було підібрати таке завдання, в якому інтелектуальний і емоційний компоненти були б істотно взаємопов'язані і взаємозалежні. Доступний для дитини рівень виконання тестового завдання був би в цьому випадку показником актуального стану психічного розвитку, а спосіб подачі матеріалу і засоби, необхідні для його виконання, відображали б певні резерви психічного розвитку дитини.

Проводячи диференційно-психологічну діагностику дітей з ЗПР, не можна оцінити їх розумові можливості поза сферою розвивається самосвідомості в дошкільному віці. Рішення інтелектуальних завдань у дошкільника завжди включено в більш широкий контекст його життєдіяльності, спілкування. Особливо важливо мати це на увазі, коли розглядається діяльність дітей зі зниженням інтелекту.

Тому, наприклад, оцінка рівня розуміння сенсу ситуації, в якій дитина знаходиться або яку собі уявляє, дає більше інформації про його інтелектуальних можливостях, ніж результат виконання тестового завдання. А розуміння сенсу ситуації безпосередньо пов'язано з діяльністю емоційного уяви дошкільника і через нього з емоційним передбаченням ситуації і здатністю до ідентифікації.

Висловлено гіпотезу про існування зони найближчого емоційного розвитку, оцінка якої дозволяє дати більш адекватний прогноз розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю. Висновки автора підкріплює багаторічна лонгитюдное дослідження дітей, які пройшли подібну діагностику.

Вам щось ще треба? скористайтеся пошуком по сайту:


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...