Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку Текст наукової статті за фахом Народное образование. Педагогіка

Анотація
наукової статті з народної освіти та педагогіки, автор наукової роботи - Бучковська Ірина Віталіївна

В роботі розглядаються виховний потенціал театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей як одного з гарантів становлення універсальних навчальних дій, етапи керівництва ігровою діяльністю, що забезпечує оволодіння знаннями в області міжособистісних комунікацій, становлення потреби в толерантному ставленні дітей один до одного.

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Бучковська Ірина Віталіївна Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку // Пермський педагогічний журнал. 2013. №4. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitatelnye-vozmozhnosti-teatralizovannoy-igry-v-formirovanii-kommunikativnyh-sposobnostey-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 13.10).

Бучковська Ірина Віталіївна Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку Пермський педагогічний журнал (2013). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitatelnye-vozmozhnosti-teatralizovannoy-igry-v-formirovanii-kommunikativnyh-sposobnostey-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 13.10).

Бучковська Ірина Віталіївна (2013). Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку. Пермський педагогічний журнал URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / vospitatelnye-vozmozhnosti-teatralizovannoy-igry-v-formirovanii-kommunikativnyh-sposobnostey-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата звернення: 13.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Бучковська Ірина Віталіївна Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку // Пермський педагогічний журнал. 2013. №4 С.113-118.

Бучковська Ірина Віталіївна Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку Пермський педагогічний журнал (2013).

Бучковська Ірина Віталіївна (2013). Виховні можливості театралізованої гри у формуванні комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку. Пермський педагогічний журнал

Організація театралізованої діяльності з дітьми молодшого шкільного віку 900igr. net. - презентація

Презентація по предмету МХК, образотворче мистецтво, Креслення на тему: Організація театралізованої діяльності з дітьми молодшого шкільного віку 900igr. net. . Завантажити безкоштовно і без реєстрації. - Транскрипт:

1 Організація театралізованої діяльності з дітьми молодшого шкільного віку 900igr. netМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

2 Введення викладання театрального мистецтва в загальноосвітню школу здатне ефективно вплинути на виховно-освітній процес. Згуртування колективу класу, розширення культурного діапазону учнів, підвищення культури поведінки - все це можливо здійснювати через навчання і творчість на театральних заняттях в школі. Особливе значення театральне творчість набуває в початковій школі. Воно не тільки допомагає виховувати, а й навчає за допомогою гри, т. К. Для дітей гра в цьому віці - основний вид діяльності, постійно переростає в роботу (навчання). АКТУАЛЬНІСТЬМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

3 «Значення мистецтва для життя дитини вже досить визнано, хоча мало з'ясовано. Але я хотів би відзначити, що не про навчання музиці, співу, малювання, ритміці варто було б думати, а про життя дітей в сфері мистецтва. Тут найважче питання - матеріал, який дається дітям. Звичайно, я більше думав би про просте, нехитрому мистецтві, про здорову радості мистецтва, а не про самонасолодження дорослих навколо дітей »Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

4 Мета: виховання і розвиток розуміє, розумного, вихованого театрального глядача, який володіє художнім смаком, необхідними знаннями, власною думкою. Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

5 Завдання роботи з розвитку театралізованої діяльності дітей 1. Удосконалення пізнавальних процесів. 2. Розвиток всіх компонентів, функцій і форм мовної діяльності. 3. Розвиток творчих здібностей та творчої самостійності дошкільника. 4.Воспітаніе інтересу до різних видів творчої діяльності. 5.Овладеніе імпровізаційними вміннямиМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

6 Форми роботи. гра бесіда ілюстрування вивчення основ сценічної майстерності майстерня способу майстерня костюма, декорацій інсценування прочитаного твору постановка вистави відвідування вистави робота в малих групах акторський тренінг екскурсія виступМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

7 Напрями занять з театралізованої діяльності. Освоєння основ акторської майстерності в процесі виконання вправ творчого характеру. Освоєння дітьми технічних прийомів, характерних для різних видів театрального мистецтва.Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

8 Специфічні компоненти системи роботи з театралізованої діяльності Емоційне занурення в твір Відображення прочитаного в видах діяльності Власне драматизація твори Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

9 Орієнтовна схема занять 1.Вступ в тему, створення емоційного настрою. 2. Театрально-ігрова діяльність (в різних формах). 3.Емоціональное висновок, що забезпечує успішність діяльностіМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

10 Прийоми активізації участі дітей: Вибір дітьми ролі за бажанням. Призначення на головні ролі найбільш боязких, соромливих дітей. Розподіл ролей за картками.Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

11 Прийоми розвитку творчості. Творчі завдання, вправи. Постановка проблеми або створення проблемної ситуації. Етюди. Правила підготовки до вистави Чи не перевантажувати дітей Чи не нав'язувати своєї думки Надавати всім дітям можливість спробувати себе в різних роляхМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

12 Передбачувані вміння і навички дітей. Вміють будувати найпростіший діалог. Уміють виразно прочитати текст з потрібними інтонаціями. Уміють складати етюди по казках. Уміють діяти узгоджено, запам'ятовують задані пози.Молодшого шкільного віку засобами театралізованих

13 Значення театралізованої діяльності Розширюються і поглиблюються знання дітей про навколишній світ Розвиваються психічні процеси: увага, пам'ять, сприйняття, уяву; Відбувається розвиток різних аналізаторів: зорового, слухового, речедвігательного; Активізується і вдосконалюється словниковий запас, граматичний лад мови, звуковимову, навички зв'язного мовлення, інтонаційна сторона мови, темп, виразність; Удосконалюється моторика, координація, цілеспрямованість рухів Розвивається емоційно-вольова сфера; Відбувається корекція поведінки Формується досвід поведінки Стимулюється розвиток творчої, пошукової активності, самостійностіМолодшого шкільного віку засобами театралізованих

Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я за допомогою занять з елементами театралізованої діяльності

Зміст роботи

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я ЗА ДОПОМОГОЮ занять з елементами театралізованого ДІЯЛЬНОСТІ

Виконала: магістрант Науковий керівник: к. Псих. н. доцент

Розвивають чи комунікативні вміння молодших школярів з обмеженими можливостями здоров'я заняття з елементами театралізованої діяльності?

 • 1) Соціальне: Відповідно до Закону про освіту вимоги до комунікативних умінь молодших школярів полягають тільки в необхідності, проте закон не прописує вимоги до її розвитку.
 • 2) Психологічне: розвиток комунікативних умінь передбачає певний рівень розвитку мотивації спілкування, а на уроці, як правило, учень відповідає на запитання вчителя, що не можна назвати дійсним спілкуванням.
 • 3) Педагогічна протиріччя полягає в тому, що вчителі не можуть включити в процес спілкування всіх школярів на уроці, т. До спілкування школярів досить розвинене і складається тільки з односкладових пропозицій. Однак в сучасній ситуації необхідність у розвитку комунікативних умінь є, а вчителі не мають підготовки в даному питанні.

Мета дослідження: Виявлення впливу занять з елементами театралізованої діяльності на розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я.

 • Об'єкт дослідження:
 • Комунікативні вміння дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я
 • Предмет дослідження:
 • Розвиток комунікативних умінь молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я

Гіпотеза дослідження: Заняття з елементами театралізованої діяльності будуть позитивно впливати на розвиток компонентів комунікативних умінь молодших школярів з обмеженими можливостями здоров'я, зокрема таких, як контактність, володіння елементарними засобами спілкування, вміння висловити свою думку з приводу об'єкта спілкування.

 • Проаналізувати літературу з проблеми комунікативних умінь в молодшому шкільному віці і визначити місце і роль комунікативних умінь в процесі спілкування.
 • Провести теоретичний аналіз наукових праць з проблеми розвитку комунікативних умінь молодших школярів з обмеженими можливостями здоров'я.
 • Розробити модель розвитку комунікативних умінь молодших школярів з ОВЗ елементами театралізованої діяльності.
 • Провести емпіричне дослідження з проблеми розвитку комунікативних умінь молодших школярів з обмеженими можливостями здоров'я.
 • Запропонувати рекомендації щодо впровадження програми розвитку комунікативних умінь засобами театралізованої діяльності в загальноосвітню програму.
 • Методологічна основа дослідження:

  • Діяльнісний підхід: Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, Д. Б. Ельконіна та ін.
  • Концепція універсальних навчальних дій. А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, І. А. Володарська, О. А. Карабанова, Н. Г. Салміна та СВ. Молчанов
  • Роль спілкування в розвитку особистості дитини: Л. І. Божович, В. Н. Бєлкіна, Л. Н. Галігуза, Ю. Б Гіппенрейтер, Р. І. Дерев'янко, А. Н. Леонтьєв, М. І. Лісіна, BC Мухіна, О. О. Папір, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, Д. Б. Ельконін та ін.
  • Особливості спілкування дітей молодшого шкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я, розглянутих Е. М. Олександрівської, Б. Н. Алмазовим, С. А. Беличева,

  Методи і методики дослідження

  • Теоретичні методи:
  • Аналіз і узагальнення філософської і психолого - педагогічної літератури
  • Емперіческіх методи:
  • «Анкета для оцінки комунікативних і організаторських здібностей» (КОС), запропонована Б. А. Федоришиним.
  • «Методика дослідження товариськості як залежності особистості школяра» М. В. Гамезо, В. С. Герасимової, Л. М. Орлової.
  • Методика Г. А. Цукерман - Завдання «Хто правий?»
  • Математико - статистичні методи аналізу і обробки емпіричних даних:
  • U - критерій Манна - Уїтні
  • Кореляційний аналіз показників по рангових коефіцієнту Спірмена.

  Емпірична база дослідження

  Експериментальною базою дослідження виступила «Желєзногорська санаторна школа». Обсяг вибірки склав 63 людини, які зазнали констатуючого експерименту. Експериментальна група: 46 учнів 1 «А», 1 «Б» -18 учнів (10 - дівчаток, 8 - хлопчиків) 3 «А», 3 «Б» - 28 учнів (12 - дівчаток, 16 - хлопчиків) Контрольна група: 17 учнів «В» 1 «В» -9 учнів (3 - дівчаток, 6 - хлопчиків) 3 «В» - 8 учнів (3 - дівчаток, 5 - хлопчиків)

  Положення, що виносяться на захист:

  • 1. Аналіз літератури дозволив уявити комунікативні вміння особистості як важливий компонент процесу спілкування поряд з такими компонентами, як когнітивний (розуміння інших людей) і емоційний (емпатія), а також з мотивацією спілкування. Всі ці компоненти процесу спілкування взаємопов'язані

  Положення, що виносяться на захист:

  2. Розвиток комунікативних умінь молодших школярів з ОВЗ не забезпечуються навчальною діяльністю. Необхідні додаткові заняття, які дозволили б усім учасникам включаться в повноцінне безпосереднє спілкування. Таку можливість може уявити позаурочна театралізована діяльність.

  Положення, що виносяться на захист:

  3. Модель розвитку комунікативних умінь молодших школярів з ОВЗ елементами театралізованої діяльності передбачає включення дітей з ОВЗ в театрально-ігрові дії, виконання яких сприяють розвитку комунікативних умінь, що призводить до розвитку інших компонентів процесу спілкування: мотивації спілкування, когнітивного і емоційного компонентів. У свою чергу, розвиток мотивації, когнітивного і емоційного компонентів спілкування впливають на подальший розвиток комунікативних умінь.

  Положення, що виносяться на захист:


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...